Staré dělnické a nouzové kolonie na křižovatce mezi zánikem a hledáním nové identity (2013). Režie M. Jazairi

Pražské nouzové kolonie Slatiny a Pod Bohdalcem jsou jedněmi z posledních, které připomínají život městské chudiny. Původně místo vyhrazené pro legionáře se postupně proměnilo v ojedinělou čtvrť. Žijí v ní lidé nejrůznějšího původu, profesí i sociálního postavení. A podobně je na tom kladenská kolonie Podprůhon, půvabné místo původně osídlené horníky a řemeslníky. I ona je dnes součástí města, od něhož se architektonicky i způsobem života stále odlišuje. V obou koloniích zjišťujeme, nakolik je možné tato místa s výrazným lidovým charakterem zachránit v původní podobě, zdali je to vůbec nutné a nakolik o to místní obyvatelé stojí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST AD HD
ŽánrDokument