Proč mladí žijí raději ve virtuálním počítačovém světě než v realitě? (2010). Připravili K. Bělohlavý a J. Večeřa

Každá generace v poválečném vývoji v minulém století prošla nějakou módní vlnou, které podlehly miliony mladých lidí. V padesátých letech to byla vlna rock and rollu, v šedesátých letech beatlemánie a hnutí hippies, které už mělo i sociální rozměr a v letech sedmdesátých a osmdesátých ovládl myšlení mohutný nástup informačních technologií. Každá tato vlna k nám přišla zcela logicky kvůli železné oponě se zpožděním a nejinak tomu bylo i s nástupem počítačů. Zatímco na Západě byl tento vývoj pozvolný a lidé se s vymoženostmi techniky seznamovali průběžně, bez výraznějších sociálních důsledků, u nás nastal po listopadové revoluci doslova boom. Během pár let se do našich životů dostaly počítače, notebooky, mobily a s nimi i nové formy komunikace. A tak zatímco staré generaci už „ujel vlak“ a střední generace stíhá novinky jen taktak, teenageři a školní děti si bez SMS, MMS, ICQ, facebooků, iPODů, MP3 atd. své životy už nedovedou ani představit.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2010
 ST