Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu magazínu se ohlédneme za Noci kostelů. Letos už po desáté otevřelo své dveře návštěvníkům na 1600 kostelů, klášterů nebo modliteben. Dále navštívíme Hospic svaté Alžběty v Brně, který už víc než 20 let pečuje o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké. S památkáři se vydáme zdokumentovat některé zvony na Vysočině a na závěr zavítáme do moravských kopanic za Žítkovskými bohyněmi. Odkud vlastně tyto ženy do tohoto zapomenutého kraje přišly a jak se jejich pohanské zvyky mísily s hlubokou vírou v boha, kterou měly v sobě? Pořadem provází Petra Oppeltová.


Noc kostelů

Na 1600 kostelů, klášterů nebo modliteben otevřelo letos už po desáté své dveře návštěvníkům, kteří si přišli poslechnout duchovní hudbu, prohlédnout si jindy nepřístupné věže nebo krypty anebo jen tak zažít atmosféru nočního putování po historických památkách.

Noc kostelů

Autor reportáže: Michaela Fišer Rozbrojová


Hospic sv. Alžběty v Brně

Už víc než 20 let pečuje o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké Hospic sv. Alžběty v Brně. Zajišťuje lůžkovou i terénní paliativní péči, poskytuje sociální poradenství, odlehčovací a duchovní služby. Do další dekády vstupuje hospic s projektem na svoje rozšíření – současná kapacita stačí jen asi pro polovinu zájemců. O službách hospice natáčela Zuzana Petrů.

Hospic sv. Alžběty v Brně

Autor reportáže: Michaela Fišer Rozbrojová


Mapování zvonů na Vysočině

Všechny zvony ve třech okresech na Vysočině dokumentují památkáři a pracovníci Muzea Vysočiny v pětiletém projektu. Jednak proto, aby zjistili, kolik se jich vlastně dochovalo a v jakém jsou stavu, jednak i jako opatření proti zlodějům. Obec od obce navštěvují kostely, věže, kaple a zvoničky, kde je vždycky čeká výstup nahoru – ať už po schodech nebo po žebříku. Na jeden den se k nim připojil i náš štáb.

Autor reportáže: Zuzana Petrů


Bohyně na Žítkové

Bohyně na Žítkové byly u katolické církve vždy v nemilosti, přesto o nich víme nejvíce právě díky ní. V knize faráře Josefa Hofera – Bohyně na Žítkové z roku 1913, se nám totiž dochovaly jak nejrůznější zaříkávání a magické rituály, tak detailní popis života těchto lidových léčitelek. Odkud vlastně tyto ženy do zapomenutého kraje moravských Kopanic přišly a jak se jejich pohanské zvyky mísily s hlubokou vírou v boha, kterou měly v sobě?

Chalupa-Žítková

Autor reportáže: Michaela Fišer Rozbrojová


Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD