Bulharsko – pravoslavná země na křižovatce lidského neštěstí a nadějí. Režie A. Lazarov

Bulharsko je zemí, která se může pyšnit tím, že v průběhu několika staletí zvládla bez vnější pomoci přijmout a úspěšně začlenit do svých řad několik poměrně velkých uprchlických vln. Arméni, Židé i obyvatelstvo z některých sousedních krajin zde našli domov. Země na pomezí dvou kontinentů byla po staletí cílem lidí, kteří prchali před následky náboženských či etnických čistek. Jiná náboženství zde zakořenila násilím, například islám v době Osmanské říše. Během posledních let režimu Todora Živkova byla tato komunita pronásledována a vyháněna. Ale nemalá část muslimů se po roce 1989 vrátila. Proč je dnešní bulharská realita zdánlivě jiná a v čem by zkušenosti z úspěšného začlenění nejen Židů a Arménů, ale i turecké menšiny, mohly být přínosné pro střední Evropu, která díky stále většímu propojování světa bude jednou pravděpodobně čelit stejné výzvě? Jak se s ní vyrovnala bulharská společnost, pravoslavná církev a stát?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD