18. 6. 2003

Stres

Utrpení člověka, který prochází stresovou situací, poznaly tisíce lidí, jejichž domov zničily povodně. Katastrofální dopad na psychiku přichází často až ve chvíli, kdy je krize zdánlivě překonaná. Hrdinka našeho příběhu paní Johana, kterou navíc zasáhla i ztráta blízkého člověka, našla pomoc v krizovém centru RIAPS. Pod vedením odborníků se zde klienti učí formulovat své problémy, uvolňovat napětí a využít duševní potenciál k překonání zdánlivě bezvýchodné životní situace.

Účinkující:
Mgr. Eva Hradilová - psychoterapeutka KC RIAPS
MUDr. Mira Babiaková - vedoucí lůžkového oddělení KC RIAPS
paní Johana - klientka KC RIAPS

Kontakty:
Krizové centrum RIAPS, Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Linka důvěry RIAPS: 222 580 697
Krizové centrum RIAPS je součástí Městského centra sociálních služeb a prevence. Může sem přijít nebo zavolat kdokoliv s psychickými obtížemi. Nepotřebuje objednání, centrum funguje nonstop a nemá regionální omezení.
babiakova@mcssp

Martin Hanzlíček

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější