Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusObnovitelné zdroje energie

Malé vodní elektrárny jsou nejstarším obnovitelným zdrojem energie. Využití vody bylo dlouhou dobu považováno za bezproblémové, to se ale v posledních letech mění. Díky postupující klimatické změně ubývá vody, kterou potřebují, a také se ukazuje, že jejich nesprávný provoz má negativní dopady na migraci ryb a na život v našich potocích a řekách. Ministerstvo životního prostředí se proto snaží deset let prosadit změnu nařízení vlády a stanovit přísnější výpočet minimálních zůstatkových průtoků, tedy množství vody, kterou musí povinně provozovatel elektrárny ponechat ve vodním toku. To se ale stále nedaří.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrDokument