Proč senátoři chtějí snížit poplatky za zábor kvalitní orné půdy pro průmyslové a obchodní areály, když tyto poplatky minulá vláda ve veřejném zájmu naopak zvýšila? Režie S. Göblová

Proč senátoři chtějí snížit poplatky za zábor kvalitní orné půdy pro průmyslové a obchodní areály, když tyto poplatky minulá vláda ve veřejném zájmu naopak zvýšila? Odborná i laická veřejnost ostře kritizuje senátní návrh novely Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, o němž zanedlouho budou rozhodovat poslanci. Autoři návrhu novely zákona tvrdí, že stávající výše odvodů má významné celospolečensky negativní dopady. Kritici oponují, že návrh servíruje investorům českou půdu a krajinu na zlatém podnosu a že ohrožuje nejcennější přírodní zdroje – úrodnou půdu a vodu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST
ŽánrDokument