Je možné vydělávat na tragédii matky, které umřelo dítě? Jak nás podivná spiritualita dokáže připravit nejen o peníze, ale i o rozum, rodinu a přátele? Skrytá kamera odhaluje další příkoří. Režie Š. Maixnerová

Říkáme o sobě, že jsme jedna z nejateističtějších zemí na světě. Problém s naší nevírou nastává v momentě, kdy se začneme cítit nepohodlně, nebo se nám něco nepěkného přihodí. Kde pak narychlo hledat něco vyššího, než jsme my sami? Někdo se pokouší porozumět sobě skrze přírodu, jiný směřuje své myšlenky na východ, další ke starým kulturám. Běžná, denní spotřební alternativní spiritualita po česku s sebou nese jinou starost. Obchodníky s duší. Stávající nabídkou bohů pohrdáme pro jejich nefukčnost, církvemi pro jejich chybný lidský rozměr, a tak si vymýšlíme bohy vlastní. Vrcholem, který hraničí s tragédií je, pokud se třeba obchodníci s duší nalepí na člověka, kterému někdo zemřel. Třeba na mámu, které umřelo dítě a ona by dala nevím co, kdyby s ním mohla ještě jednou promluvit. Naše infiltrátorka si touhle tragédií opravdu prošla. Rozhodla se, pro ty, kteří teď stojí ve stejné situaci, cestou, která jí dovedla málem k sebevraždě, znovu projít. Během hodiny našla desítky těch, kteří běžně komunikují s mrtvými, čistí byty od nepatřičných duší, vaši peněženku a v tomhle případě i vaši duši a zdravý rozum. Obchodníci s duší vás můžou připravit o peníze, ale i o rozum, rodinu, přátele a vaši opravdovou spiritualitu. A když člověk ztratí rozum, společenství i duši, samotné tělo už nemá z čeho a čím žít.

Chat

Po skončení pořadu jste mohli chatovat s autorkami pořadu a Simonou Vlkovou na téma obchod s duší.

Odpovídaly:
Šárka Maixnerová, režisérka
Ivana Lokajová, infiltrátorka
Simona Vlková, infiltrátorka

V pondělí 27. dubna


Stopáž50 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD