Bude se u Zbraslavi na soutoku Berounky s Vltavou těžit štěrk?

Na soutoku Berounky a Vltavy se nachází bilanční zásoby štěrkopísku v dobývacím prostoru Zbraslav IV (tj. Lahovice a Lahovice I). Jejich těžba by ale znamenala ohrožení mohutné akumulační, jímací a filtrační kapacity štěrkopískových vrstev pro zásoby podzemních vod. Podle údajů z již existujících pozorovacích vrtů lze na obou březích Berounky před soutokem zajistit zdroje podzemní vody vodárenské kvality pro cca 60 tis. EO (ekvivalentních obyvatel). V době kdy stát bude vydávat desítky miliard v rámci boje proti suchu, je to absurdní projekt. S daným investičním záměrem je spojena i ztráta min. 150 ha nejúrodnější nivní půdy. Místní občané i jejich obecní zastupitelstva již více jak deset let proti záměru protestují.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument