Hospodaření na zemědělské půdě očima soukromých sedláků a farmářů (2009). Režie M. Tomsa

Firma Strix Television vyrobila pro cyklus České televize Náš venkov čtyřdílný projekt o proměnách hospodaření na rodinných farmách v uplynulých dvaceti letech. Násilná kolektivizace po únoru 1948, velkoplošné hospodaření a redukce zemědělství na výrobu potravin způsobily na našem venkově nedozírné škody. Po pádu komunismu zásadní proměnu venkova nastartovala pozemková úprava, která lidem vracela zemědělskou půdu, na které jejich předkové hospodařili desítky let. Vztah k usedlosti, k vlastnímu hospodářství a k okolní krajině je pohopitelně u soukromých farmářů výrazně odlišný oproti vztahu členů jednotných zemědělských družstev. Farmáři se také často aktivně podílejí na rozvoji obce a angažují se i v regionální politice. Neznamená to ale, že by se na rodinných farmách hospodařilo stejně jako před sto lety. V prvním díle nás Martin Dejdar zavede na tři takové rodinné farmy: do Klíčan u Prahy, do Malšic u Tábora a do Vídně u Velkého Meziříčí.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2009
 ST