Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: J. Vondráček, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček

Jaké máte zkušenosti s léky pro těžce nemocné?

Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o léčbě pro těžce nemocné. Diskutovat budou: Roman Prymula – náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, Zdeněk Blahuta – ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Jana Prausová – přednostka Onkologické kliniky 2. LF a FN Motol, Jolana Těšinová – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, a další.

Podle Listiny základních práv a svobod mají u nás občané na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Ovšem v poslední době se často veřejnost seznamuje s příběhy těžce nemocných lidí, kteří na léčbu vynakládají desítky tisíc korun ze svých kapes, protože pojišťovny jejich léčbu nehradí. Naproti tomu pojišťovny vyplácejí ročně miliony korun na moderní léky a léčbu.

Jak je tedy možné, že se vynakládají ohromné prostředky na specifickou péči a přesto musí někteří pacienti organizovat sbírky, aby mohli užívat modernější a možná účinnější léčbu než je ta obvyklá? Je chyba v systému, nebo jsou prostředky vkládané do zdravotnictví stále podhodnocené? Je u nás moderní léčba dostupná stejně jako jinde v Evropě? Anebo dostupnost brzdí pomalý proces schvalování inovativních léků? Kdo rozhoduje, zda pacient na moderní léčbu dosáhne nebo ne? A vyřeší stávající problémy novela vyhlášky připravovaná ministerstvem zdravotnictví?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2017
 L HD