Série dokumentárních pořadů o historii a vývoji myslivosti a jejích proměnách od středověku do současnosti. Režie J. Mudra

Obsah dílu

Přehrát vše

Nebezpečí křížení u jelenů
Milovník všech jelenovitých (od pudu po losa) profesor Luděk Bartoš z České zemědělské univerzity v Praze některé své poznatky z výzkumu života této zvěře v našem pořadu již představil. Tentokrát se soustředí na poněkud kontroverzní téma hojně diskutované mezi vědeckými odborníky i řadovými myslivci: dochází skutečně na našem území ke křížení siky japonského a jelena lesního? A jak dalece to může být pro našeho původního jelena nebezpečné?

Tetřívek na Šumavě
Vedle více „medializovaných“ kroků na záchranu kriticky ohroženého tetřeva hlušce ve volné přírodě probíhá neméně intenzivní snaha o udržení – a pokud možno i rozšíření – stávajících populací rovněž ohroženého tetřívka obecného. My se za nimi podíváme do šumavských lesů s docentem Jaroslavem Červeným z České zemědělské univerzity.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST