Série dokumentárních pořadů o historii a vývoji myslivosti a jejích proměnách od středověku do současnosti. Režie J. Mudra

Obsah dílu

Přehrát vše

Na návštěvě v KRNAPu
Myslivecké hospodaření v národním parku, problémy se škodami, jejichž původcem je i v této oblasti především vysoká zvěř, význam přezimovacích obůrek pro snížení těchto škod a vůbec správný chov zvěře, ale i efektivní spolupráce myslivců a ochránců přírody – to vše byla témata natáčení v Krkonošském národním parku.

Podzimní zkoušky
Lovečtí psi k myslivosti patří – je to dáno dokonce zákonem, podle nějž každý uživatel honitby čtyřnohé pomocníky ve své činnosti prostě využívat musí. A to ne ledasjaké, ale pouze ty, kteří složili příslušné zkoušky. Na jedny z nich, podzimní zkoušky ohařů, se podíváme v dalším kynologickém příspěvku do moravského Josefova.

Okresní myslivecký spolek Zlín
Okresní myslivecké spolky organizují na své úrovni nejrůznější akce – střelecké soutěže, zkoušky loveckých psů, Zlatou srnčí trofej pro děti nebo každoroční chovatelské přehlídky trofejí. Mají ale přehled i o všem, co zajímavého se děje v místních honitbách, a tak návštěva Okresního mysliveckého spolku Zlín přinesla opravdu pestré zážitky.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST