Nezapomenutelná Viktorka a výrazná herečka Libuše Geprtová, která by letos oslavila 75. narozeniny, ve vzpomínkách V. Peterkové, Z. Maléřové, J. Preissové, J. Přeučila, O. Vlacha, S. Zindulky a dalších (2007). Režie T. Kábele

Její erbovní rolí byla Viktorka v televizním zpracování Babičky. Rodinnou historii Libuše Geprtové poznamenala brzká úmrtí na onkologická onemocnění, ani jí samotné se tento osud nevyhnul. Byla nekompromisní a nedokázala se podbízet. Pečlivě střežila své soukromí a citový život soustředila na jediného syna. Režisér Tomáš Kábele přisoudil příběhu o ní název Tiché kroky. Jakoby tím chtěl dát najevo všechno to, co přes temperament a exhibicionismus hereckého řemesla zůstalo většině lidí utajeno. O Libuši Geprtové, která by letos oslavila 75. narozeniny, hovoří Zuzana Maléřová, Jan Přeučil, Vlasta Peterková, Oldřich Vlach, Stanislav Zindulka, Jana Preissová, Cyril Höschl, Miloš Horanský a další.

* 21. 12. 1941

† 18. 11. 2005


Stopáž53 minut
Rok výroby 2007
 ST AD 4:3
ŽánrDokument