Tvůrci seriálu

Seriál vzniká v koprodukci České televize a studia Alkay Animation Prague.