Téma: Poutník křtinský
Host: Mons. Jan Peňáz, farář ve Křtinách
Moderuje: Igor Dostálek

Do kněžského semináře vstupoval na začátku sedmdesátých let a v roce 1978 přijal v Brně kněžské svěcení. Od té doby působil mimo jiné v Jedovnici u Blanska, Moutnici u Brna a nejdéle ? celých 18 let ? ve Velkém Meziříčí. V roce 2008 byl ve svých 57 letech jmenován farářem v jednom z nejstarších poutních míst Moravy, ve Křtinách. Jmenování to bylo poněkud nečekané, ale má svou logiku: významný poutní areál pyšnící se Santiniho bazilikou, tak nyní spravuje sám aktivní poutník. Nejen že se účastní mnoha tradičních každoročních putování, ale umí zorganizovat (a sám odchodit) i mnohadenní tisícikilometrové pěší výpravy ? například do Cách nebo až do Říma. O radostech i strastech pěšího putování jakož i jeho vnitřním smyslu bude Před půlnocí hovořit Mons. Jan Peňáz.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST