Záznam z jednání poroty o závažných otázkách vyvolaných pořadem Spor. Porotci: Vratislav Blažek, prof. Eduard Goldstücker, dr. J. Grónský, Ing. J. Hanzelka, J. Michal, dr. A. Ort, J. Pelikán, A. Poledňák, dr. M. Schiller, dr. J. Trylč, prom. fyzik S. Vepřek, Ing. M. Zikmund. Připravili: V. Branislav, J. Kincl. Kamera J. Volbracht. Režie M. Tomsa

Na jedné straně mnoho chvály a na druhé – opět velikánský průšvih. A nařízení v pořadu pokračovat a dovést Spor až po éru prezidenta a tajemníka Antonína Novotného, pochopitelně s kladným vyzněním společenského vývoje. Tak vznikla Porota. Inspirací pro scénář byla tehdy známá americká hra i film R. Rose Dvanáct rozhněvaných mužů. Dvanáct porotců vedlo tedy Spor dále. Byli mezi nimi cestovatelé Hanzelka a Zikmund, profesor Goldstücker i ředitel televize Jiří Pelikán. Před premiérou musela být Porota promítnuta pro ústřední výbor KSČ. Po dlouhé poradě, kdy autoři čekali před sálem na schodech na výsledek, byl verdikt jednoznačný – NE! Film byl promítnut Antonínu Novotnému – opět jednoznačně NE!

Spor měl reprízu a Porota premiéru až v březnu 1968 a oba pořady sloužily jako doklad o umlčování progresívní televizní publicistiky.

Jarmila Cysařovská: Česká televizní publicistika

Stopáž107 minut
Rok výroby 1966
 P čb 4:3