Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Zdeněk Susa — Lidé — Česká televize

lékař, pedagog a výpomocný kazatel

narozen 25. října 1942

Narodil se roku 1942, absolvoval lékařskou fakultu univerzity Karlovy v Praze, pracoval na různých pracovištích interního zaměření, účastnil se výzkumu dýchání a vztahů mezi dýcháním a krevním oběhem. Kandidaturu mohl získat až v roce 1991, habilitoval se v roce 1993. Učil na zdravotnických školách a na lékařské fakultě, nyní učí ve VOŠ sociálně pedagogické a teologické JABOK a je externím učitelem evangelické teologické fakulty UK. Současně je výpomocným kazatelem Českobratrské církve evangelické, to znamená, že nemá vlastní farní sbor, ale vypomáhá všude, kde ho pozvou. Angažuje se v hospicovém hnutí.

Během své lékařské praxe delší než půl století prošel řadou interních oborů a získal tím značný nadhled nad medicínou i životem. Jeho hlavním koníčkem je pěší putování. Došel do Santiaga de Compostela i do Říma, toulal se po Čechách v Máchových stopách, obešel republiku podél hranic. K pouti za českým pivem se dostal poměrně pozdě a vlastně náhodou, když ho kolegové sdružení v pivním klubu pozvali na exkursi do pivovaru Klášter Hradiště. Tam pronesl přednášku o vztahu piva a klášterů, která měla takový úspěch, že ho donutila psát další a další historky o pivu a jeho vztahu k českým dějinám a významným osobnostem. Tyto historky po čase vydal ve Velké české pivní knize. Ta se stala bestsellerem. Díky ní byl pozván Karlem Šípem do Všechnopárty o pivu a od té doby se datuje několik marných pokusů převést knihu do televizní podoby. Po různých peripetiích se to podařilo Petrovi Krejčímu a jeho týmu.

Odkazy

Fotografie