Cestujte s Českou televizí

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. — Lidé — Česká televize

neurochirurg

narozen 30. července 1953

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. se narodil 30. července 1953 v Praze. V roce 1978 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1978–1997 působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl od roku 1996 přednostou oddělení. Roku 1982 vykonal atestaci I. stupně a o pět let později specializační atestaci II. stupně z neurochirurgie. V témže roce 1987 obhájil kandidátskou práci (CSc.) na Fakultě dětského lékařství UK na téma Experimentální poranění míchy. V akademickém roce 1988–1989 uskutečnil třináctiměsíční studijní pobyt Research Fellowship na Barrow Neurological Institution ve Phoenixu (Arizona).

Na 2. LF UK v roce 1993 obhájil habilitační řízení (docent) prací na téma Chirurgie mozkových aneurysmat. V říjnu 1997 pak byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Roku 1998 završil obhajobu doktora věd (DrSc.) dizertační prací Arteriovenozní malformace mozku. V roce 2002 se stal profesorem na Univerzitě Karlově v Praze (inaugurační přednáška Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku).

Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a v letech 2011–2015 byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností. Od roku 1998 zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Jeho otec profesor Vladimír Beneš, DrSc., stejně jako syn docent Vladimír Beneš (nar. 1979), jsou také neurochirurgové.

Jeho zálibou je entomologie, čeleď střevlíkovití.

Odborná angažovanost:

 • Česká neurochirurgická společnost 1978-dosud, 1988-2002 sekretář, 2002-2010 předseda
 • Česká společnost pro neurovědy (člen výboru 1994-2004)
 • Česká neurologická společnost (člen výboru 1996-2000)
 • Česká společnost traumatologická
 • Česká spondylochirurgická společnost
 • 1993-1996 delegate ČNCHS ve World Federation of Neurosurgical Societies, od 2009 delegát EANS tamtéž
 • 1994-2007 český delegát v Training Committeee Evropské Asociace Neurochirurgických společností. 1998-2002 člen Auditing Committee EANS. 2003-2007 vicepresident EANS. 2007 –2011 předseda Training Committee EANS.
 • 2010-2011 – EANS president elect, 2011- EANS president
 • 2001- 2007 člen výboru Evropské společnosti baze lební, 2005-2007 president elect, 2007-2009 ESBS president
 • American Association of Neurological Surgeons
 • Congress of Neurological Surgeons
 • Německá Akademie neurochirurgů (zvolen 2005)
 • Světová Akademie neurochirurgů (zvolen 2010)
 • Zakládající člen České lékařské akademie
 • Česká entomologická společnost při AV ČR
 • Redakční rada Bolest 2006-dosud
 • Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 1997-dosud
 • Acta Neurochirurgica 2007-dosud
 • Advances and Technical Standards in Neurosurgery 2007-dosud
 • Advisory Board Surgical Neurology, Neurosurgery, Central European J of Neurosurgery, World Neurosurgery
 • recenzní činnost pro všechny výše uvedené časopisy a Stroke, British Journal of Neurosurgery, Spinal Cord
 • Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti (místopředseda)

Odkazy

Fotografie