Vasil Biľak

politik

* 11. srpna 1917

† 6. února 2014

Byl rusínského původu, narodil se v početné rodině a po základní škole se vyučil krejčím v Hradci Králové. Od roku 1936 byl krejčovským dělníkem v Bratislavě. V roce 1945 vstoupil do KSČ a působil v řadě funkcí nejprve na Slovensku a posléze i v Praze. V letech 1963 – 1968 byl tajemníkem ÚV KSS. Na konci roku 1967 se aktivně přidal ke skupině, která nakonec odstranila Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka a prezidenta a od ledna do srpna 1968 byl prvním tajemníkem ÚV KSS; od dubna 1968 do prosince 1988 členem předsednictva ÚV KSČ. Hrál významnou roli jako představitel konzervativní, promoskevské skupiny ve vedení komunistické strany. Patřil mezi signatáře tzv. „zvacího dopisu“. V srpnu 1968 se mu nepodařilo provést antireformní převrat a sestavit novou vládu a vedení KSČ, které by požádaly o vojenskou pomoc. Přesto zůstal v dalších měsících na nátlak Moskvy ve vedení KSČ. Od listopadu 1968 do prosince 1988 byl tajemníkem ÚV KSČ pro otázky zahraniční politiky a ideologie. Byl rovněž poslancem zákonodárných sborů. V 70. a 80. letech byl Vasil Biľak hlavním exponentem brežněvovského vedení v Československu. Měl rozhodující vliv na aparát KSČ v zahraničněpolitické a ideologické sféře. Byl reprezentantem neostalinského dogmatismu a posléze odpůrce tzv. přestavby. Na mimořádném XVIII. sjezdu KSČ 21. 12. 1989 byl jako jediný vyloučen z řad KSČ. Spolu s dalšími autory tzv. „zvacího dopisu“ a aktivními kolaboranty se sovětskými vojsky byl trestně stíhán za vlastizradu, ale po rozpadu federace slovenská justice stíhání zahájené v r. 2000 zastavila v lednu 2011 s tím, že chybí hodnověrné důkazy k obžalobě.

Odkazy

Fotografie