Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Tereza Řezníčková — Lidé — Česká televize

redaktorka

e-mail: tereza.reznickova@ceskatelevize.cz

Odkazy

Fotografie