Samuel Fritz

misionář

* 9. dubna 1654

† 20. března 1725

Samuel Fritz se narodil v roce 1654 a o 30 let později natrvalo odešel do misijní služby v Amazonii. Působil na řece Amazonce mezi domorodými indiány, zakládal nové redukce, stavěl kostely a vytvářel i mnohá umělecká díla (oltáře, sochy, obrazy). Jako jeden z prvních Evropanů splul celý tok Amazonky až k ústí do Atlantického oceánu a vytvořil první přesnou a podrobnou mapu tohoto největšího světového veletoku v roce 1691, tiskem vydanou v Quitu roku 1707.

Jako pramen řeky určil jezero Lauricocha v peruánských Andách, kde autoři filmu instalovali pamětní desku věnovanou tomuto misionáři. Ačkoliv je uvedené jezero (pramen Maraňonu) dosud uváděno v mnohých publikacích a encyklopediích jako počátek Amazonky, dnes už je všeobecně známo, že pramennou zdrojnicí Amazonky je Apurímac-Ucayali.

Jezuitský misionář cestoval „z Čech až na konec světa“ několik let, jeho nejlepší přítel padl za oběť kanibalům, šířil víru i vzdělání a ve vesnicích, které tehdy založil, se dodnes o něm zpívají oslavné písně. Dnešní vědci – a spolu s nimi i filmoví dokumentaristé – se do míst jeho působení přesunou za pár hodin, využívají nejmodernější techniku, přesto je cesta v jeho stopách velkým dobrodružstvím.

Na důkaz úcty k velkému krajanovi proto umístili stejné pamětní desky zároveň vysoko v Andách i na trutnovském náměstí. A také o tom je dokument České stopy na březích Amazonky.

Odkazy