Mgr. Radomír Kos

bývalý vedoucí techniky, pověřený vedením obrazové a zvukové techniky

narozen 10. srpna 1948

e-mail: radomir.kos@ceskatelevize.cz

Zaměstnání

 • od 1. 1. 2013 vedoucí techniky TS Brno
 • od 1. 1. 2010 vedoucí obrazové a zvukové výroby TS Brno
 • od 1. 5. 2005 vedoucí realizace TS Brno
 • od 1. 1. 2004 šéf technických útvarů TS Brno
 • od 9. 7. 2003 pověřený zastupováním generálního ředitele České televize ve výkonu funkce ředitele Televizního studia Brno
 • od 23. 1. 2003 pověřený zastupováním prozatímního ředitele České televize ve výkonu funkce ředitele Televizního studia Brno
 • od roku 2001 externí pedagog JAMU
 • od roku 1997 vedoucí mistrů zvuku
 • od 15. 6. 1969 do 22. 1. 2003 v Československé - České televizi TS Brno ve funkci mistra zvuku
 • v letech 1966–1967 v Československé televizi ve funkci asistenta zvuku

Vzdělání     

 • 1985 – absolvent FAMU – Filmová a televizní zvuková tvorba
 • 1969 – absolvent SPŠElektrotechnické, Brno, Kounicova 16

Záliby

hudba, divadlo, folklor, nízkofrekvenční a výpočetní technika

Odkazy

Fotografie