Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Oldřich Švestka — Lidé — Česká televize

novinář, politik

* 24. března 1922

† 8. června 1983

V době protektorátu vystudoval obchodní akademii a pracoval jako úředník, angažoval se v komunistickém odboji. Od roku 1945 byl členem KSČ. Po osvobození nastoupil jako redaktor do Rudého práva, jehož byl v letech 1951 – 1958 zástupcem šéfredaktora a v období 1958 – 1968 šéfredaktorem. V roce 1968 byl od dubna do srpna členem předsednictva ÚV KSČ, kde patřil ke konzervativnímu, prosovětskému křídlu. Byl také jedním z autorů tzv. zvacího dopisu a podílel se na pokusu o převrat v ÚV KSČ. Jeho politická kariéra pak ale pokračovala za normalizace - nejprve byl šéfredaktorem stranického týdeníku Tribuna (1969 – 1971) a od roku 1975 opět šéfredaktorem Rudého práva a členem sekretariátu ÚV KSČ.

Odkazy

Fotografie