Miloš Doležal

scenárista

narozen 1. července 1970

Miloš Doležal (nar. 1. 7. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou), redaktor Českého rozhlasu, básník, editor a publicista. Je autorem řady rozhlasových dokumentů z období druhé světové války a komunistických represí 50. let, literárních pořadů, portrétů a cestopisných cyklů. S Českou televizí spolupracoval jako scénárista na cyklech Heydrich – konečné řešení a Neznámí hrdinové. Vydal šest básnických sbírek, připravil životopisné knihy Antonín Bradna – Zaradoval jsem se (2002), Jiří Louda – Svým dějinám neutečeme (2010) a Josef Svoboda – Tři inkarnace (2011); knihy rozhovorů s vězni nacistických a komunistických kriminálů Cesty Božím (ne)časem (2003), Prosil jsem a přiletěla moucha (2004), Proti zlému krompáč a lopata (2006) a Chtěl jsem být blanickým rytířem (2010). Životu P. Josefa Toufara a číhošťské kauze se věnuje od roku 1990 v řadě novinových článků, diplomové práci, rozhlasových a filmových dokumentech. Připravil putovní výstavu o životě číhošťského faráře, napsal Toufarovskou monografii Jako bychom dnes zemřít měli (2012; italské vydání 2015), která byla podkladem pro divadelní představení Zpráva o zázraku (režie B. Herz, 2014) a edičně připravil publikaci Vrátíme se do otcovské náruče – Tři kázání P. Josefa Toufara (2015); spolu s rodinou P. Toufara inicioval exhumaci knězových ostatků. S režisérem Romanem Vávrou připravuje filmový dokument o životním příběhu Josefa Toufara. Žije v Praze a na Vysočině.

Odkazy