Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Martin Dzúr — Lidé — Česká televize

politik

* 12. července 1919

† 15. ledna 1985

V roce 1941 nastoupil vojenskou základní služby ve Slovenské armádě a lednu 1943 na frontě přeběhl k Rudé armádě. Příslušník čs. vojenské jednotky v SSSR od července 1943. Zúčastnil se bojů o Kyjev, Dukelský průsmyk a Liptovský Mikuláš. V roce 1946 se stal vojákem z povolání. Vykonával řadu funkcí, především u týlu 2. vojenského okruhu. V letech 1958 až 1968 byl náčelníkem týlu – zástupcem ministra. V dubnu 1968 byl jmenován ministrem národní obrany. Tuto funkci vykonával až do ledna 1985. Poslanec Federálního shromáždění v letech 1971 až 1985.