Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Kazimír III. Veliký — Lidé — Česká televize

polský král

* 30. dubna 1310

† 5. listopadu 1370

Kazimír III. je považován za jednoho z největších polských vládců ve středověku. Traduje se, že právě za jeho vlády (1333 až 1370) začalo Polsko „růst z cihly“, namísto ze dřeva. Podobně jako v Čechách za Karla IV., začala výstavba řady měst a hradů nebo byla založena krakovská univerzita. 

Kazimír pokračoval v práci svého otce Vladislava Lokýtka, jemuž se podařilo pod polskou korunu sjednotit do té doby na mnohá malá knížectví rozdrobenou zemi. Problém se však stále týkal samotného královského titulu, který někteří od vlády Václava II. (1300–1305) přisuzovali v sousedních Čechách vládnoucím Lucemburkům, a zejména pak Slezska, kde mnoho knížectví odmítalo uznat svrchovanost Krakova, jenž v té době byl polským hlavním městem. Z iniciativy Karla IV., syna českého krále Jana Lucemburského, došlo nakonec k dohodě, podle níž se Lucemburkové vzdali nároků na polskou korunu a Polsko naopak nároků na Slezsko. Vzájemné česko-polské vztahy se pak v době Kazimírovy vlády ještě několikrát vyhrotily a udobřily. 

Přestože měl Kazimír čtyři ženy, ani s jednou neměl mužského potomka. Dohodl se proto s uherským králem Ludvíkem I. Velikým, který byl v podobné situaci, že ten kdo z nich přežije toho druhého, získá jeho korunu. Ludvík Kazimíra přežil, a Kazimír se tak stal posledním polským vládcem z dynastie Piastovců – první písemně doložené vládnoucí dynastie v Polsku. 

Odkazy