Karel Urbánek

politik

narozen 22. března 1941

Původně výpravčí a přednosta na železničních stanicích na Moravě. V roce 1973 se stal pracovníkem aparátu krajského výboru KSČ v Brně a zahájil kariéru stranického funkcionáře. V roce 1986 byl zvolen do Ústředního výboru komunistické strany a v říjnu 1988 do předsednictva ÚV KSČ. Zároveň se stal předsedou Výboru pro stranickou práci v ČSR. Po pádu Jakešova vedení byl 24. listopadu 1989 zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. V nejvyšší funkci působil jen do 21. prosince 1989. Pak byl do června 1990 předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ a poté se stáhl z politického života.

Odkazy