Karel Poláček

spisovatel

* 22. března 1892

† 21. ledna 1945

Karel Poláček se narodil 22. března 1892 v rodině židovského obchodníka v Rychnově nad Kněžnou. Matka Žofie zemřela, když bylo Karlovi sedm let. Otec se znovu oženil, ale Karel a jeho čtyři bratři si k nevlastní matce vztah nenašli. Považovali ji za hospodyni.

Z gymnázia byl pro nekázeň a špatný prospěch vyloučen. Maturoval až v Praze v roce 1912. Nejprve střídal různá zaměstnání, až nastoupil jako úředník ve vývozní a dovozní komisi (pozdějším Úřadě pro zahraniční obchod). Zkušenosti z této práce zužitkoval v povídce Kolotoč, která se stala začátkem jeho spisovatelské dráhy. Ve svých románech se jinak zaměřoval převážně na tragikomičnost maloměstského života. 

Od roku 1920 psal také do satirických časopisů Štika venkova a Nebojsa, kde se seznámil s bratry Karlem a Josefem Čapkovými. V meziválečném období byl redaktorem Lidových novin a spolupracoval s dalšími novinami a časopisy. 

Karel Poláček se oženil se svou studentskou láskou Adélou Herrmanovou. I s dcerou Jiřinou bydleli u babičky Matyldy, která rodině vládla silnou rukou. Poláček této domácnosti říkal posměšně Matyldeum. Karel Poláček nerad dělal něco, co se musí. Manželství mu moc nesvědčilo, se ženou si nerozuměli, unikal z domova, jak jen mohl: do kavárny, za přáteli, na mariáš, na pátečnické schůzky k bratřím Čapkům. Z nefungujícího manželství nakonec odešel ke své lásce advokátce Doře Vaňákové. Ta později pomohla jeho dceři Jiřině utéct před nacisty do Anglie.

Tou dobou už měl Karel Poláček jako Žid zakázaný přístup do svých milovaných kaváren, byl nucen opustit práci v novinách a autorství jeho knihy Hostinec U kamenného stolu musel přikrýt svým jménem výtvarník Vlastimil Rada.

K dalším jeho známým dílům patří Muži v ofsajdu, Dům na předměstí nebo tetralogie Okresní město. Známá je i Poláčkova kniha pro děti Edudant a Francimor.

V době, kdy Karel Poláček čekal na transport do koncentračního tábora, napsal svůj nejznámější a nejúspěšnější humorně laděný román Bylo nás pět. Očima dítěte vtipně vypráví o životě ve městě. V létě 1943 byl Poláček převezen do terezínského ghetta, odkud byl o rok později transportován do Osvětimi. Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů nakonec zemřel v koncentračním táboře Gleiwitz. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Odkazy