Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Josef Smrkovský — Lidé — Česká televize

politik

* 26. února 1911

† 15. ledna 1974

Pocházel z rolnické rodiny, vyučil se pekařem a stal se tajemníkem Rudých odborů (1930-32). Po vstupu do KSČ v roce 1933 působil jako tajemník Komunistického svazu mládeže v Praze (1933-35) a po absolvování politické školy v SSSR jako tajemník KSČ v Brně (1937-38). Za války se účastnil ilegální práce KSČ a v letech 1944-45 byl členem jejího ilegálního ústředního vedení. Stal se pak místopředsedou ČNR, která byla hned v květnu 1945 na žádost SSSR rozpuštěna, neboť 8. 5. uzavřela s německým velením v Praze dohodu o kapitulaci německých vojsk, která z města odešla ještě před „osvobozením“ Prahy Rudou armádou. Přesto byl kooptován do ÚV KSČ a jeho předsednictva, byl jmenován předsedou Národního pozemkového fondu a v květnu 1946 byl za KSČ zvolen poslancem Národního shromáždění. Jako organizátor a zástupce velitele Lidových milicí přispěl v únoru 1948 k nastolení komunistického režimu, v němž byl od roku 1949 náměstkem ministra zemědělství a generálním ředitelem Státních statků. V roce 1951 byl náhle zatčen, zbaven všech funkcí a odsouzen na doživotí za napomáhání „spikleneckému centru“ R. Slánského. Roku 1955 byl propuštěn a stal se předsedou JZD (1955-63). Rehabilitován byl roku 1963 a působil pak na ministerstvu lidové kontroly (1963-65), v Ústřední správě vodního hospodářství (1965-67) a jako ministr lesního a vodního hospodářství (1967-68). V roce 1966 stal znovu členem ÚV KSČ a přimkl se v ní k reformním silám. Významně přispěl k pádu A. Novotného a vystoupením v tisku koncem ledna 1968 dal podnět k událostem „pražského jara“. V dubnu 1968 byl zvolen předsedou Národního shromáždění a členem předsednictva ÚV KSČ a jako důrazný zastánce reforem se stal jedním z nejpopulárnějších „mužů ledna“. Na počátku sovětské okupace byl s Dubčekem a dalšími odvlečen do SSSR, kde se pak zúčastnil jednání se sovětskými představiteli a spolupodepsal tzv. moskevské dohody. Ty znamenaly nejen konec obrodného procesu, ale i počátek politického konce Smrkovského, který se s okupací nesmířil a snažil se bránit nástupu kolaborantských sil. Po federalizaci státu se sice v lednu 1969 stal ještě poslancem Federálního shromáždění, ale už jen jako místopředseda a předseda Sněmovny lidu. Po nástupu Gustáva Husáka byl v průběhu roku 1969 odstraněn ze všech státních a stranických funkcí a v roce 1970 vyloučen z KSČ jako jeden z nejhruběji pomlouvaných představitelů roku 1968.

Odkazy

Fotografie