Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jiří Tichota — Lidé — Česká televize

muzikolog a hudebník

narozen 18. dubna 1937

Český muzikolog, loutnista, zpěvák, textař a muzikant dr. Jiří Tichota se narodil v Točné u Prahy. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím skupiny Spirituál kvintet.

Tichota pochází z muzikantské rodiny, jeho pradědeček Antonín Liehmann byl prvním učitelem hudby Antonína Dvořáka. Protože jeho otec byl postižen politickými procesy v 50. letech, nemohl studovat, tak pracoval jako dělník v chemičce. Později se mu přece jen podařilo složit maturitu na jedenáctiletce a začal studovat chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Vedle toho hrál na kytaru vážnou hudbu. Teprve až po vojenské prezenční službě začal studovat systematicky hudební vědu. Studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1965. Doktorát o tři roky později (PhDr.) obhájil rigorózní prací Intabulace písní a vokálních skladeb v pražských loutnových tabulaturách 17. století. Na muzikologické katedře tamtéž pak působil od roku 1963 až do poloviny 80. let 20. století. Od té doby se věnuje především své interpretační činnosti v souboru Spirituál kvintet.

Odkazy