Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D. Dr. h. c. mult., prof.

psychiatr, pedagog, spisovatel, duchovní

narozen 14. května 1950

Studia

 • Lékařská fakulta KU Praha, obor stomatologie
 • Lékařská fakulta UK Bratislava, všeobecné lékařství
 • Teologická fakulta České Budějovice, pedagogika a etika
 • Teologická fakulta Košice, teologie
 • Pedagogická fakulta Prešov, pedagogika

Pracovní činnost

 • psychiatr a pedopsychiatr
 • soudní znalec z oboru psychiatrie
 • řeckokatolický duchovní
 • vysokoškolský pedagog
 • spisovatel

Členství

 • člen KDU-ČSL
 • člen zastupitelstva Kraje Vysočina
 • člen výboru Sekce pro hypnózu České lékařské společnosti
 • člen Českého esperantského svazu
 • člen Českého rybářského svazu

Jazykové znalosti

 • esperanto
 • ruština

Odkazy

Fotografie