Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jan Piller — Lidé — Česká televize

politik

* 4. července 1922

† 20. října 1995

Pocházel z rodiny dělníka. Navštěvoval měšťanskou školu a pak se vyučil kovodělníkem v podniku Škoda. Za 2. světové války mimo jiné působil jako odborný dělník v pobočce Škodových závodů ve městě Dubnica nad Váhom. Od roku 1945 byl členem KSČ. V letech 1945 - 1947 opětovně pracoval ve Škodových závodech v Plzni, v letech 1947–1950 v tomto podniku zastával post vedoucího tajemníka výboru KSČ. Dva roky studoval na stranické vysoké škole a v letech 1953 - 1957 pracoval v oddělení chemie, hutnictví a strojírenství v ÚV KSČ, přičemž v letech 1957 - 1962 toto oddělení vedl. Členem ÚV KSČ byl od roku 1958. Na přelomu 50. a 60. let byl členem Státní plánovací komise, v roce 1963 se stal členem ekonomické komise ÚV KSČ a v období září 1963 – listopad 1965 zastával kromě toho i post předsedy Státní komise pro investiční výstavbu. Od ledna 1968 do února 1971 byl členem předsednictva ÚV KSČ. Zastával i vládní posty. V letech 1968 - 1970 byl předsedou tzv. Pillerovy komise, jejímž úkolem bylo vyřešení problematiky rehabilitací osob nespravedlivě odsouzených v letech 1949 - 1954. Patřil ke konzervativní části KSČ, která odmítala reformní hnutí během roku 1968. Před 21. srpnem s ním bylo počítáno jako se zastáncem sovětské intervence. V noci z 20. na 21. srpna se ovšem na zasedání předsednictva ÚV KSČ připojil k textu protestní rezoluce, kterou vedení strany vydalo poté, co bylo informováno o počínající okupaci. V období normalizace byl poslancem Federálního shromáždění a pracoval v odborovém hnutí.

Odkazy

Fotografie