Jan Hus

kněz

* 1370

† 6. července 1415

Jan Hus svůj život zasvětil boji za reformu církve a společnosti. Rektor Pražské univerzity, který se marně snažil obhájit své myšlenky před koncilem a byl upálen. Jeho lidský vzor i poselství jeho života se staly základem jedné z nejpodstatnějších historických etap našich dějin, která nese jeho jméno – husitství.

Biografie v datech:

 • asi 1401 vysvěcen, kazatel u sv. Michala
 • 1402 správcem a kazatelem v Betlémské kapli
 • 1403 teší se podpore pražského arcibiskupa, Zbynka Zajíce z Hazmburka
 • 1405 arcibiskub Zbynek hájí Husa proti prelátum
 • 1408 arcibiskup: "v Čechách není jediného kacíře"
 • 1409 král vydává kutnohorský dekret, zčeštení univerzity, Hus aktivní na straně českého univerzitního národa, jeho národnostní boj se mísí s bojem za Viklefa a reformu církve
 • 1412 odpustkové bouře, klatba nad Husem
 • 1413 Hus odchází kvůli interdiktu z Prahy, sídlí na Kozím hrádku
 • 1414 přesun na hrad Krakovec, odpor vůči "kacířským Čechám" sílí, pozvání Husa na koncil do Kostnice, 11. října odjezd do Kostnice, konec listopadu zatčen a uvězněn, označen za kacíře
 • 8.5.1415 odeslán protestní list moravských pánů
 • 12.5. odeslán protestní list českých pánů, hájící Husa v zájmu českého národa
 • 5.6. zcela výjimečné veřejné slyšení, kde Hus koncil pouze utvrdil v názoru, že je zatvrzelým kacířem
 • 6.7.1415 upálen

Odkazy