Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Drahomír Kolder — Lidé — Česká televize

politik

* 29. prosince 1925

† 20. srpna 1972

Původním povoláním horník, od roku 1946 působil jako funkcionář KSČ nejprve na Ostravsku a později v Praze, kde v letech 1954 -1958 vedl oddělení ÚV KSČ. V roce 1958 se stal vedoucím tajemníkem Krajského výboru KSČ v Ostravě a v této funkci setrval až do roku 1962, kdy se stal členem předsednictva ÚV KSČ. V roce 1968 byl také tajemníkem ÚV KSČ a členem sekretariátu. V roce 1962 stanul v čele stranické komise (takzvaná Kolderova komise), která se zabývala rehabilitacemi lidí stíhaných během stalinských čistek v 50. letech. Její činnost se ovšem týkala pouze pronásledovaných členů KSČ. Umožnila nicméně soudní rehabilitaci více než 400 osob, včetně lidí odsouzených v 50. letech v rámci procesu s Rudolfem Slánským. Původně patřil k reformnímu křídlu KSČ a v prosinci 1967 pak během klíčového zasedání předsednictva ÚV KSČ podpořil odchod Novotného z postu prvního tajemníka KSČ. Během roku 1968 se ovšem profiloval jako výrazný protireformně zaměřený politik. Podepsal takzvaný zvací dopis a podílel se na činnosti promoskevské skupiny, která se měla 21. srpna ujmout moci coby dělnicko-rolnická vláda. Bezprostředně po invazi sice byl jako představitel kolaborační prosovětské skupiny odstaven ze stranických funkcí, ale s nástupem normalizace jeho politická kariéra pokračovala. Zastával pak středně významné posty na stranických a vládních úrovních.

Odkazy

Fotografie