Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Bohuslav Laštovička — Lidé — Česká televize

politik

* 29. dubna 1905

† 30. března 1981

Absolvent Vojenské akademie v Hranicích, působil v čs. armádě až do roku 1929. Poté studoval na Českém vysokém učení technickém. Do KSČ vstoupil v roce 1931 a pracoval v čs. komsomolu a jako redaktor Rudého práva. Zúčastnil se španělské občanské války, v jejímž průběhu se stal v roce 1937 velitelem Baterie Klement Gottwald. Válku prožil v Londýně. V letech 1945–1948 byl generálním ředitelem Čs. rozhlasu. V období 1948–1949 působil jako velvyslanec v Moskvě, v letech 1949–1952 byl v hodnosti brigádního generála náměstkem ministra národní obrany. Poté upadl v nemilost, byl zbaven členství v ÚV KSČ, pracoval na ministerstvu hutí. V listopadu 1957 byl jmenován šéfredaktorem stranického teoretického časopisu Nová mysl, později vedoucím mezinárodního oddělení ÚV KSČ. Na jaře 1964 se stal členem předsednictva ÚV KSČ a až do dubna 1968 byl předsedou Národního shromáždění. Od roku 1971 se stal opět členem ÚV KSČ a poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění.