Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Arnošt z Pardubic — Lidé — Česká televize

první pražský arcibiskup, politik a diplomat

* 25. března 1297

† 30. června 1364

Arnošt z Pardubic byl poslední pražský biskup, první pražský arcibiskup, politik, církevní hodnostář a diplomat. S Karlem, budoucím králem a císařem, se seznámil v Itálii. Výrazně mu pomohl k volbě a následné korunovaci na císaře. Osobně jej pak po návratu do Prahy korunoval českým králem, během vlády mu stál věrně po boku a mnohokrát jej i zastupoval. Byl mu blízkým přítelem, moudrým rádcem, pomáhal mu založit Nového Město pražské, se stavbou Karlova mostu, katedrály sv. Víta nebo hradu Karlštejna. Má velké zásluhy na založení pražského arcibiskupství a pražské univerzity, na níž působil jako kancléř. Jeho věhlas byl v celé církvi značný a byl považován za jednoho z možných kandidátů na papeže.

Arnošt pocházel z rodu pánů z Pardubic. Narodil se jako nejstarší ze čtyř synů Arnošta z Hostinné a paní Adličky. Nejprve získal vzdělání ve farní škole při kostele sv. Jana řízené johanity, následně navštěvoval školu při benediktinském klášteře v Broumově a partikulární studium v Praze. Poté odjel do Itálie, kde čtrnáct let studoval práva a teologii na univerzitách v Bologni a Padově.

Plně se věnoval duchovnímu životu a kde mohl, usiloval o jeho zlepšení. Vystupoval proti ordáliím - božím soudům, byl štědrý k chudému lidu, obzvláště v dobách morové epidemie či hladomoru, podporoval výtvarné umění. Založil několik klášterů, včetně kladského, kam se chystal na zasloužený odpočinek. Náhle však zemřel poté, co ho postihla zimnice. Na přání vyjádřené v jeho závěti byl pohřben ve farním kostele Nanebevzetí panny Marie v Kladsku.

Odkazy