iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 12. 2020
16:55 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
18001
zhlédnutí

Milovníci vína 15/16

Rozloučení s Francií

Jak se vyznat v složitém světě hodnocení kvalitních francouzských vín? Ochutnáme „velká vína“ z moravských a českých vinohradů.

26 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Milovníci vína - Rozloučení s Francií

 • 00:00:31 *Vrátíme se do Francie
 • 00:00:32 a navštívíme setkání Bratrstva
  rytířů ochutnávačů vína.
 • 00:00:36 Château Reaut je vinařství
  fungující na družstevním principu
 • 00:00:40 a znovu zajedeme za vinařem
  Miroslavem Hrabalem.*
 • 00:00:57 *První řada seriálu o milovnících
  vína míří do finále,
 • 00:01:01 a tak jsme si řekli, že se ještě
  jednou vrátíme do Francie,
 • 00:01:04 hrdé pravlasti moderního vinařství,
 • 00:01:07 ovlivňující dodnes pěstování
  a výrobu vína po celém světě.
 • 00:01:12 Francouzské vinařství přináší
  nejen nové koncepty,
 • 00:01:15 jako je třeba model sdíleného
  společného vlastnictví
 • 00:01:18 vinic Château Reaut,
 • 00:01:20 ale také z generace na generaci
  předávané zkušenosti a zvyklosti.
 • 00:01:26 Francouzské odrůdy vinné révy
  se pěstují po celém světě.
 • 00:01:29 Apelační systém hodnocení vín
 • 00:01:31 postupně přebírají všechny
  vinařsky vyspělé země.
 • 00:01:37 Víno je zde součástí jazyka,
  gastronomie, kultury
 • 00:01:41 a má svůj neopomenutelný
  společenský význam,
 • 00:01:44 takže není nezvyklé potkat členy
  vinařského rytířského řádu.
 • 00:01:49 Když projíždíte francouzskou
  vinařskou krajinou,
 • 00:01:52 máte neodbytný pocit génia loci,
  duchu starobylé vinařské kultury,
 • 00:01:57 mystéria, které ale reálně existuje
 • 00:02:00 a naplňuje slova starořeckého
  básníka Homéra:
 • 00:02:03 "Ohrada viniční je nejkrásnější
  odměna,
 • 00:02:07 jakou vítěznému bojovníkovi
  vlast může poskytnout."*
 • 00:02:36 *"Ve Francii je to vždy majitel,
  kdo víno vyrábí,
 • 00:02:38 i když nedělá nic víc,
 • 00:02:40 než pozoruje hrozny dalekohledem
  z pohodlí své knihovny",
 • 00:02:44 říká v dnes již kultovním vinařském
  filmu
 • 00:02:47 Dobrý ročník strýček Henry
  svému vnukovi.
 • 00:02:51 Ano, ve Francii je tomu
  skutečně tak,
 • 00:02:53 a my vám v této epizodě povíme,
  jak se, velmi zjednodušeně řečeno,
 • 00:02:57 francouzským vinařem ? vigneronem
  může stát téměř každý.
 • 00:03:03 Pojeďte s námi do Bordeax,
 • 00:03:04 na místo, kde se sny o společném
  vinohradu,
 • 00:03:07 který navíc produkuje opravdu
  výborná vína, mění v realitu!*
 • 00:03:29 -Můžete mi říct, jak vznikl projekt
  společného vlastnictví vinařství?
 • 00:03:34 -Ano, ráda. Na počátku tyto vinice
  zakoupil
 • 00:03:36 slavný šampaňský dům Roederer,
 • 00:03:39 který chtěl mít také vlastní
  Bordeaux.
 • 00:03:41 Mimořádný charakter místních
  pozemků
 • 00:03:44 totiž umožňuje pěstovat na 1 vinici
  obě hlavní místní odrůdy ?
 • 00:03:48 Cabernet i Merlot.
 • 00:03:51 Původně byly vinice zpustlé,
 • 00:03:52 všechny keře se nejprve musely
  vytrhat a zasadit nové.
 • 00:03:56 Když je po několika letech
  obnovili,
 • 00:03:58 Roederer od své myšlenky překvapivě
  ustoupil,
 • 00:04:01 protože se mu naskytla možnost
  koupit slavné Château Pichon.
 • 00:04:06 Yannickovi Evenou, tehdejšímu
  řediteli projektu,
 • 00:04:09 se ale záměr, o kterém byl
  přesvědčen, nechtělo opustit,
 • 00:04:12 a rozhodl se, že vinice odkoupí,
  ale protože neměl dostatek peněz,
 • 00:04:16 vznikl záměr přizvat k investici
  přátele a známé,
 • 00:04:20 což v Bordeaux, ani ve vinařském
  prostředí nebývá obvyklé.
 • 00:04:25 Celkem jich zde investovalo 427
 • 00:04:28 a ti všichni nyní spoluvlastní
  naše vinice.
 • 00:04:31 Náš technický tým se pak stará
  o výrobu vína.
 • 00:04:43 -A počet vlastníků je stále stejný?
 • 00:04:47 -Vzhledem k tomu, že tímhle směrem
  chceme vysadit další vinice
 • 00:04:50 a budeme se ještě rozrůstat,
  je pravděpodobné,
 • 00:04:53 že začneme nabízet nové vlastnické
  podíly
 • 00:04:56 a stovka dalších zájemců se tak
  přidá k našemu dobrodružství.
 • 00:05:02 -A setkáváte se někdy se všemi
  těmi vlastníky?
 • 00:05:08 -Samozřejmě. Je pro nás velice
  důležité
 • 00:05:10 je aktivně zapojit do našeho
  příběhu.
 • 00:05:13 Máme 2 hlavní akce. První z nich
  je každoroční shromáždění v květnu,
 • 00:05:18 na které naši akcionáři přijedou
 • 00:05:20 a my je seznámíme s tím,
  co se tady přes rok dělo.
 • 00:05:24 Druhým důležitým datem
  je vinobraní,
 • 00:05:26 kdy zveme všechny podílníky
  i s jejich rodinami,
 • 00:05:29 ale i přátele a sousedy.
 • 00:05:32 Přijede vždy hodně lidí.
  Ráno nám pomáhají sklízet
 • 00:05:35 a odpoledne se z toho stane
  vinařská oslava.
 • 00:05:38 Minulý rok nás bylo 650.
 • 00:05:41 Měla byste přijet
  a vyzkoušet si to!
 • 00:05:44 Družnost a pocit sounáležitosti,
  který při sklizni panuje,
 • 00:05:47 je pro nás opravdu důležitý.
 • 00:06:00 -Můžete nám popsat vaše víno?
  Co jej dělá zvláštním?
 • 00:06:05 -Hospodaříme na 26 hektarech půdy
 • 00:06:07 mimořádně dobře nasměrovaných
  k jihu.
 • 00:06:11 Ideální orientace pomáhá
 • 00:06:12 k plnému dozrání především
  Cabernetu Sauvignon.
 • 00:06:17 Na hlinito-vápnité půdě
  pěstujeme Merlot
 • 00:06:20 a na dobře propustné štěrkové
  terase blíže k řece Cabernet.
 • 00:06:27 Výhodou štěrku je, že se zahřeje
  a dlouho vyzařuje teplo,
 • 00:06:31 což je skvělé pro vyzrálost,
  barvu a nakonec i chuť,
 • 00:06:34 která je pak sametově jemná.
  To je to, co si hlídáme nejvíce.
 • 00:06:46 Na zdraví!
 • 00:06:52 *V našich zeměpisných končinách
  i našich hlavách
 • 00:06:54 ještě stále doznívá špatná
  historická zkušenost
 • 00:06:57 se společným vlastnictvím,
 • 00:06:59 ve Francii tomuto společnému
  jednotnému vinaření
 • 00:07:03 pomáhá i pocit jakési oborové
  hrdosti,
 • 00:07:06 takže absolutní většina vinařů,
 • 00:07:09 kteří svou práci považují
  za poslání a jistý druh umění,
 • 00:07:12 by nepřenesla přes srdce
  svou práci podcenit.
 • 00:07:17 Ale vraťme se ještě k betonovým
  lodím vinařství Château Reaut!*
 • 00:07:22 -Teď jsme na neobvyklém místě.
 • 00:07:24 Povězte nám něco více o těchto
  zvláštních betonových nádržích.
 • 00:07:30 -Samozřejmě. Stojíme u unikátních
  betonových tanků podobných těm,
 • 00:07:35 které s oblibou používá světoznámé
  Château Pétrus.
 • 00:07:40 Kvašení vyvolává teplo
 • 00:07:42 a silné betonové stěny udržují
  stálou teplotu
 • 00:07:45 bez nutnosti umělého chlazení.
  Neupravený beton dovoluje,
 • 00:07:49 aby do vína proniklo velmi
  malé množství kyslíku,
 • 00:07:53 následkem toho se docílí zjemnění
  tříslovin,
 • 00:07:55 vytvoření bohatšího těla
  a rozvoje komplexních chutí vína.
 • 00:08:02 Podobného efektu se dosáhne
  stárnutím vína v sudu,
 • 00:08:05 ale beton neovlivní víno
  dubovými příchutěmi,
 • 00:08:08 dovoluje zachovat ovocné
  chutě vína,
 • 00:08:11 aniž by je nerezová ocel
  potlačovala
 • 00:08:13 a přidat vínu strukturu
  bez dubových aromat.
 • 00:08:19 Je vlastně ideální kombinací
 • 00:08:21 nejlepších vlastností nerezu
  a dubového dřeva
 • 00:08:23 a samozřejmě jedinečný tvar,
  který má svou vlastní estetiku,
 • 00:08:28 a my jsme hrdí, že jsme jediní
  na světě, kdo takové kádě má.
 • 00:08:44 *Vinařství má svou vlastní řeč.
 • 00:08:46 Speciální vinařské pojmy,
  označující věci nebo skutečnosti,
 • 00:08:50 které bychom museli nepoučeným
  dlouze popisovat,
 • 00:08:54 vinaři používají automaticky
  a neuvědomují si,
 • 00:08:57 jak nesrozumitelné nám,
  začínajícím vínomilům, mohou být.
 • 00:09:03 Často to jsou pojmy francouzské,
 • 00:09:05 které vinaři do svého žargonu
  převzali
 • 00:09:07 ve snaze vyrovnat se svým
  francouzským vzorům.
 • 00:09:10 Odtud také pochází pojem terroir,
  který vám chceme vysvětlit.
 • 00:09:16 Začínajícího vinařského samouka
  při ochutnávání vína brzy napadne,
 • 00:09:20 jak se stane, že stejná odrůda,
  například Chardonnay,
 • 00:09:23 chutná jinak z Francie
  a jinak z Moravy.
 • 00:09:28 Je to vcelku jednoduše
  vysvětlitelné zeměpisnou polohou,
 • 00:09:31 klimatem i technologií výroby.
 • 00:09:33 Ale jak je možné, že z jednoho
  vinohradu,
 • 00:09:36 někdy i dokonce jen z několika
  jeho řádků,
 • 00:09:38 vznikají vína vynikající,
 • 00:09:41 zatímco jiný vinohrad v těsném
  sousedství,
 • 00:09:43 vypadající na první pohled stejně,
  dává vína průměrná?
 • 00:09:51 Někdy ve středověku mnichové
  cisterciáci
 • 00:09:53 poprvé popsali vliv půdy
  a prostředí
 • 00:09:56 na kvalitu hroznů a vína.
  Vypozorovali, že složení půdy,
 • 00:10:00 typická teplota, srážky,
  nadmořská výška
 • 00:10:04 i orientace vinice ke slunci
  rozhodují o kvalitě vín.
 • 00:10:09 A zjistili, že kvalitní vína
 • 00:10:11 opakovaně po desetiletí vznikají
  na stejných vinicích.
 • 00:10:17 Samozřejmě, že bez člověka tato
  poučka stoprocentně nefunguje,
 • 00:10:20 a tak se později pod pojem terroir
 • 00:10:23 zahrnulo i umění vinohradníků
  a vinařů.
 • 00:10:27 Od té doby bylo nicméně jasné,
 • 00:10:29 že výjimečná vína se rodí
  na výjimečných vinicích.
 • 00:10:33 Tak nějak vznikaly pojmy
  velká vína, velké vinice a terroir,
 • 00:10:38 což se dá zjednodušeně přeložit
  jako konkrétní vinice,
 • 00:10:41 někdy dokonce jen její část.
 • 00:10:47 Částečné vysvětlení najdete
 • 00:10:48 na těchto záběrech ze španělské
  vinařské oblasti Rioja.
 • 00:10:53 Je patrné, jak se na jednom
  viničním poli
 • 00:10:55 střídají velmi rozdílné druhy půd,
 • 00:10:58 které mají na kvalitu vinice
  a nakonec i výsledného vína
 • 00:11:01 zásadní význam.
 • 00:11:04 Nejde jen o půdu a podloží samotné,
 • 00:11:06 ale také o živé organismy v ní
  a jejím bezprostředním okolí.
 • 00:11:11 A to opět nejlépe ilustrují záběry
  vinic z moravské Krásné hory,
 • 00:11:16 které ukazují rozmanitost různých
  rostlin a organismů,
 • 00:11:20 vytvářejících přirozené prostředí
 • 00:11:22 pro růst zdravých rostlin
  vinné révy.
 • 00:11:27 Terroir, půdní profil, půda
  a její vlastnosti
 • 00:11:31 ale nejsou nevyčerpatelné
  a bez dostatečné péče a ochrany
 • 00:11:35 se jejich kvalita může
  i nenávratně změnit.
 • 00:11:39 Půda skvělého terroiru,
 • 00:11:40 vinice vystavena tlaku dlouhodobého
  chemického ošetřování a působení,
 • 00:11:45 může velmi jednoduše zemřít.
  Zmizí to živé a podstatné,
 • 00:11:50 co po staletí vytvářelo mimořádné
  podmínky
 • 00:11:52 pro pěstování výborných vín.
 • 00:11:56 Proto se celosvětově, ale i u nás
  v České republice,
 • 00:11:59 stále více prosazují vinaři,
 • 00:12:01 kteří se vrací k tradičním způsobům
  pěstování révy
 • 00:12:05 se snahou o co nejmenší používání
  chemických prostředků.
 • 00:12:12 V tomto seriálu jste z úst našich
  i zahraničních uznávaných vinařů
 • 00:12:16 často a opakovaně slyšeli úsloví,
  že víno vzniká na vinici.
 • 00:12:22 Pro zkušené vinaře i milovníky vína
 • 00:12:24 je spojení vína s půdou
  téměř posvátné.
 • 00:12:29 Když se k vlivu terroiru připojí
  i umění vinohradníka,
 • 00:12:32 vznikají skutečně výjimečná,
  typická a nezapomenutelná vína.*
 • 00:13:10 *Víno i vinařství vždy bylo
  a dodnes je
 • 00:13:13 pojítkem mezi lidmi různého
  postavení, názorů a vyznání.
 • 00:13:18 Podle starých napoleonských
  viničních knih
 • 00:13:21 se vinaři od ostatních rolníků
  odlišovali hrdostí na své umění
 • 00:13:26 a duchem nezávislosti.
 • 00:13:28 Vyznačovali se pevným poutem
  k místu,
 • 00:13:30 takže zřídkakdy opouštěli
  svou vesnici.
 • 00:13:33 Ano, vinařství je prostorem hrdým,
  někdy až pyšným,
 • 00:13:38 a snad i proto vznikala různá
  vinařská společenství a spolky.*
 • 00:13:44 -Už jste někdy slyšeli pojem
  bakchistické bratrstvo?
 • 00:13:46 Bakchus byl bůh vína
  a nespoutaného veselí.
 • 00:13:50 I u nás na Moravě byste
  tento vinařský zvyk určitě našli,
 • 00:13:53 jedná se většinou o partu
  mužského osazenstva,
 • 00:13:56 která se schází, navzájem
  degustuje, ochutnává svá vína
 • 00:14:01 a jak jinak, moudře u toho hovoří.
 • 00:14:06 *Tady, na světoznámém vinařském
  zámku Clos de Vougeot v Burgundsku
 • 00:14:10 na sebe vzala tradice setkávání
  vinařů ochutnávajících vína
 • 00:14:14 jinou, vážnou a prestižní podobu.
 • 00:14:18 Jmenuje se Bratrstvo rytířů
  ochutnávačů vína
 • 00:14:21 a stát se jeho členem
  není tak prosté.
 • 00:14:26 Ale pokud se to někomu zdaří,
  otevírají se mu dveře
 • 00:14:29 do těch nejprestižnějších vinařství
  Burgundska,
 • 00:14:32 kam my, prostí vínomilové,
  nikdy nedohlédneme.*
 • 00:14:54 -Vysvětlil byste mi, co je účelem
 • 00:14:56 Rytířského bratrstva ochutnávačů
  vína?
 • 00:15:02 -Členové řádu každoročně
  ochutnávají,
 • 00:15:04 degustují burgundská vína,
 • 00:15:06 aby mohli dát lidem, kteří se v něm
  tolik nevyznají, doporučení.
 • 00:15:12 -A jak jste se stal prezidentem
  bratrstva?
 • 00:15:16 -Přestože v Burgundsku žiji
  už 20 let,
 • 00:15:19 nejsem členem sdružení dlouho.
 • 00:15:21 Minulý rok, kdy jsem vyhrál
  několik mezinárodních soutěží,
 • 00:15:24 mě bratrstvo požádalo,
 • 00:15:26 abych se stal prezidentem
  103. degustace vín.
 • 00:15:32 -A kdyby se rytířem chtěl stát
  nějaký jiný milovník vína,
 • 00:15:35 co musí udělat? Jsou na to nějaké
  speciální požadavky?
 • 00:15:42 -Abyste se stala rytířem,
  musíte se velmi dobře,
 • 00:15:45 až detailně vyznat v burgundském
  vínu.
 • 00:15:48 Ochutnávky, které jsou dvakrát
  ročně,
 • 00:15:51 mají za cíl vybrat ta burgundská
  vína,
 • 00:15:53 která odpovídají nejvyšším
  standardům,
 • 00:15:56 a ta jsou pak oceněna plaketou
  rytířského bratrstva,
 • 00:16:00 které je součástí jejich etikety,
 • 00:16:02 což spotřebiteli umožňuje rozpoznat
  ta nejlepší burgundská vína.
 • 00:16:08 -A členové musí pocházet
  z Burgundska,
 • 00:16:11 nebo mohou být i odjinud?
 • 00:16:14 -Ne, rytíři pocházejí z celého
  světa, nejen z Burgundska.
 • 00:16:19 Každý, kdo miluje dobré burgundské
  a splní podmínky členství,
 • 00:16:23 může být rytířem.
  -Fajn, tak to mám ještě šanci.
 • 00:16:30 -Pokud vám burgundské chutná,
  tak nic není nemožné.
 • 00:16:33 -A pořádáte nějaké pravidelné akce,
  kde se setkáváte?
 • 00:16:40 -Setkáváme se nejméně dvakrát
  ročně, na jaře a na podzim,
 • 00:16:43 na slepou degustaci vín,
 • 00:16:45 která mají zájem být označena
  naší garancí, plaketou.
 • 00:16:50 Přibližně třetina přihlášených vín
  uspěje a dostane naši pečeť.
 • 00:16:57 -Vysvětlete mi, prosím, ještě,
  co je to ten tastevin.
 • 00:17:01 -Tastevin? Tastevin znamená
  ochutnávat víno
 • 00:17:06 a je to také tato historická
  kovová mistička na ochutnávání.
 • 00:17:10 Většinou je vyrobena ze stříbra,
 • 00:17:12 protože stříbro při styku s vínem
  rychle reaguje
 • 00:17:16 a chuť mladého vína se otevře
  rychleji, než ve skleničce.
 • 00:17:21 -Můžete nám ukázat,
  jak se to používá?
 • 00:17:23 -Ano, samozřejmě.
  Je to starý způsob.
 • 00:17:27 Takhle. Krásně zdůrazňuje barvu
  i jiskru vína.
 • 00:17:30 Naplní se to asi potud
 • 00:17:32 a člověk si hned udělá
  první představu.
 • 00:17:35 Pak samozřejmě ochutnáme.
 • 00:17:40 Vy jste žena, já Francouz,
  takže sklenku nabídnu vám.
 • 00:17:44 Toto je moderní sklenička
  na ochutnávání, je velmi elegantní.
 • 00:17:49 Je to nová verze tastevinu,
 • 00:17:51 ze které zkoušíme burgundská vína
  dnes.
 • 00:17:56 -Výborné!
 • 00:17:59 -Když nám chutná, tak si musíme
  ťuknout.
 • 00:18:01 -Na zdraví!
 • 00:18:09 *Ještě jednou, hned z několika
  dobrých důvodů,
 • 00:18:12 míříme za vinařem Miroslavem
  Hrabalem do Hustopečí.
 • 00:18:17 Pan Hrabal je totiž milovníkem
  burgundského vína,
 • 00:18:19 tedy Francie, o níž dnes je řeč.
 • 00:18:23 V jeho vinařství si vysvětlíme
  pojem, který vznikl v Bordeaux ?
 • 00:18:26 vin de garage, garážové víno,
  a nakonec také narazíme
 • 00:18:31 na jednu ze základních
  charakteristik vinařství,
 • 00:18:34 na tradici a rodinné dědictví.
 • 00:18:37 Nejprve však pojďme za tím vínem
  z garáže!*
 • 00:18:40 -Už jste někdy slyšeli
  pojem garážové,
 • 00:18:42 nebo také butikové vinařství?
 • 00:18:44 Pokud ne, tak věřte, že nejde
  o víno, které se tvoří v garáži,
 • 00:18:47 ale o exklusivní, velmi vyhledávaná
  vína,
 • 00:18:49 která se vyrábí v malém omezeném
  množství
 • 00:18:51 v malých nenápadných sklepech.
 • 00:18:57 Butiková vína se vztahují
  ke konkrétním vinicím,
 • 00:19:00 a protože produkce je malá,
 • 00:19:02 logicky ji doprovází šetrná
  ruční práce a osobnost vinaře.
 • 00:19:08 Mirku, mě zajímá, jaké odrůdy
  pěstuješ
 • 00:19:10 a jaká vína jsou tvoje
  nejoblíbenější?
 • 00:19:13 -Já se věnuji především odrůdám,
  které sem, na jih Moravy,
 • 00:19:16 typicky pro Velkopavlovickou oblast
  patří.
 • 00:19:18 Mám rád staré odrůdy,
  Ryzlink vlašský, Neuburské,
 • 00:19:22 mám rád i Chardonnay,
  a pak hlavně červené ? Frankovku,
 • 00:19:25 André, Cabernet Sauvignon,
  Pinot Noir, Merlot,
 • 00:19:30 to jsou moje odrůdy,
  kterým dávám přednost.
 • 00:19:32 -Já jsem vždycky v souvislosti
  se jménem Hrabal slyšela,
 • 00:19:34 že se specializuješ na jednodruhová
  vína. Proč tomu tak je?
 • 00:19:39 -Protože jsem srdcí i duší
  Burgunďan
 • 00:19:42 a tam dělají vína z jedné odrůdy ?
 • 00:19:44 bílé Chardonnay,
  červené Pinot Noir.
 • 00:19:47 A na rozdíl od Bordeaux,
 • 00:19:49 kde si v nepříznivém ročníku poradí
 • 00:19:52 ze 4 odrůd kupáží jedné odrůdy
  více či druhé méně,
 • 00:19:57 tak ten Burgunďan si musí poradit
 • 00:19:59 opravdu s jednou odrůdou
  i v tom špatném ročníku
 • 00:20:02 a já to uznávám za mnohem
  sofistikovanější a pracnější
 • 00:20:07 a odrážející umění a kvalitu
  vinaře.
 • 00:20:12 *Pověstné jsou každoroční poznávací
  cesty po Burgundsku,
 • 00:20:16 na kterých Miroslav Hrabal naučil
  rozumět burgundským vínům
 • 00:20:19 celou generaci moravských vinařů.
 • 00:20:23 Ti díky jeho osobním kontaktům
  mohli navštívit i vinařství,
 • 00:20:27 která jsou běžným návštěvám
  uzavřena.*
 • 00:20:30 -Tady ve sklepě nenajdeme
  žádné cuvée neboli kupáž, směsku?
 • 00:20:34 -Ne, s jedinou výjimkou.
  Právě přichází Beáta, moje vnučka,
 • 00:20:38 na jejíž počest jsem vytvořil
  Cuvée,
 • 00:20:41 které ji bude v dalších letech
  provázet.
 • 00:20:43 A dal jsem si na tom opravdu
  záležet,
 • 00:20:45 protože je to cuvée z 5 odrůd...
 • 00:20:47 -Dobrý den!
  -Ahoj!
 • 00:20:49 kde hlavně převažuje
  André, ale je tam i Merlot,
 • 00:20:52 Cabernet Franc, Pinot Noir,
  Cabernet Sauvignon.
 • 00:20:56 -A vyrábíš Beátu každý rok?
 • 00:20:58 -No, každý rok ne, protože pokud
  je rok špatný,
 • 00:21:01 tak si to cuvée nedovolím vyrobit,
 • 00:21:03 protože vyrábím opravdu
  z nejlepších hroznů pro ni,
 • 00:21:06 protože je to náš poklad.
 • 00:21:10 -Beáto, jaké to je,
  mít vlastní víno?
 • 00:21:12 -Já vlastně nevím, jaké to je
  nemít vlastní víno,
 • 00:21:15 ale je to velice příjemné,
  když vím, že vlastně mám volnost,
 • 00:21:17 kdy si můžu otevřít to víno.
 • 00:21:19 Děda mi dal v tomhle úplnou
  svobodu,
 • 00:21:21 že když mám chuť na víno,
  tak si ho můžu otevřít kdykoliv.
 • 00:21:25 -A jaké to je, mít za dědu vinaře,
  respektive za dědu vinaře Hrabala?
 • 00:21:29 -Tak já jsem na něho velice pyšná,
 • 00:21:31 protože vím, jak ho všichni
  obdivují.
 • 00:21:33 Ráda s ním jezdím do Burgundska,
  on je velký znalec Burgundska.
 • 00:21:37 -No a kdy jsi zjistila,
  že máš vztah k vínu?
 • 00:21:40 Nebo s tím se tady člověk už rodí?
 • 00:21:42 -Já jsem se s tím nenarodila,
  mě dřív víno nechutnalo.
 • 00:21:45 Začalo mi chutnat tak před 2 lety.
 • 00:21:48 Pravidelně chodím za dědou
  do sklepa, kde přechutnáváme,
 • 00:21:52 a já mu říkám svoje pocity.
 • 00:21:54 -Mě by zajímalo, dědo, jestli
  cítíš, že máš nástupkyni?
 • 00:21:58 -Tak to se uvidí všechno, že,
  ale cítím, že má talent k vínu,
 • 00:22:02 protože poznává aromatické složky,
  i chuťové.
 • 00:22:06 Líbí se mi, že pije jenom opravdu
  okrajově,
 • 00:22:09 jenom tak si přivoní, ochutná,
 • 00:22:11 takže spíš jako se u ní projevuje
  ta láska k té aromatice, k té půdě.
 • 00:22:17 Vidím, že má talent, tak uvidíme.
 • 00:22:20 -Ale ochutnávání je taková
  třešnička na dortu.
 • 00:22:22 Mě by zajímalo, jestli pomáháš
  i ve vinohradu a ve sklepě a tak.
 • 00:22:25 -Pravidelně hlavně ve sklepě,
  příležitostně i ve vinohradu.
 • 00:22:29 A právě že vidím, jaká je v tom
  práce a úsilí,
 • 00:22:32 jak děda se tomu obětuje, a nevím,
  jestli jsem toho schopna taky.
 • 00:22:37 -Pak si toho vína asi člověk
  i víc cení. ?Přesně tak.
 • 00:22:41 *Všude, kde člověk vysazuje
  vinnou révu, mění se obraz krajiny,
 • 00:22:45 z krajiny zemědělské vzniká
  krajina vinařská.
 • 00:22:49 Její celkový dojem a vzhled
 • 00:22:51 udávají nejen vinohrady, sklepy
  a objekty jednotlivých vinařství,
 • 00:22:55 ale i půda a krajina.
 • 00:22:58 Většina vinařů považuje svou práci
  za poslání,
 • 00:23:02 za dlouhodobý a hlavně tvůrčí
  proces,
 • 00:23:04 který považují za svůj odkaz,
  své vlastní dědictví.
 • 00:23:09 Proto se snaží předávat výsledky
  své práce potomkům,
 • 00:23:13 stejně jako pan Hrabal.*
 • 00:23:25 *Význam vína pro francouzskou
  společnost
 • 00:23:27 je na základě návrhu senátora
  Rolanda Courteau
 • 00:23:30 dokonce vetknut do francouzského
  zákona,
 • 00:23:33 v němž se hovoří o tom,
  že víno je nedílnou součástí
 • 00:23:37 chráněného kulturního
  a gastronomického dědictví.
 • 00:23:43 Kdo měl možnost pobývat v době
  oběda ve francouzské restauraci,
 • 00:23:46 určitě zaregistroval pro nás
  nezvykle častý typický zvuk korku
 • 00:23:51 při otevření láhve vína.
 • 00:23:54 Víno je totiž nejlepším přítelem
 • 00:23:56 a nedílnou součástí francouzské
  gastronomie.
 • 00:24:00 Jídlo bez vína, a často i naopak,
  si zde nedokáží představit.
 • 00:24:04 Ale nejde jen o pití vína,
 • 00:24:07 ale také o všechno,
  co s tím souvisí.
 • 00:24:09 Vlastně jde o jakýsi společenský
  rituál,
 • 00:24:12 o službu, která je s ním spojena,
  o odpočinek,
 • 00:24:15 protože Francouzky a Francouzi
  nespěchají,
 • 00:24:19 a samozřejmě o přátelské
  popovídání.
 • 00:24:22 To všechno představuje víno.
 • 00:24:30 "V souvislosti s drahými,
  povětšinou francouzskými víny,
 • 00:24:33 se lidé často ptají, jestli někdy
  nepochopitelně drahá vína
 • 00:24:36 stojí za to, jestli jejich chuť
  odpovídá ceně.
 • 00:24:40 Na to je odpověď prostá,
 • 00:24:42 protože cenu žádného z těchto
  unikátních vín netvoří chuť,
 • 00:24:46 ale poptávka, takže jde spíše
  o výjimečnost, kapku snobismu
 • 00:24:51 a samozřejmě kvalitu."
 • 00:24:55 Co autor tohoto textu o takových
  vínech může prohlásit spolehlivě,
 • 00:24:59 je, že jsou mimořádná, složitá,
  velmi často s nekončící dochutí,
 • 00:25:05 takže dlouho poté, co je polknete,
 • 00:25:07 máte pocit úst plných nebeské
  many.*
 • 00:25:19 *V příštím a posledním dílu
 • 00:25:20 se ohlédneme za nejzajímavějšími
  momenty našeho seriálu.
 • 00:25:24 Navštívíme Petra Marcinčáka
  a ochutnáme jeho sladká vína
 • 00:25:28 a ještě naposledy zajedeme
 • 00:25:30 za vinařem a vinohradníkem
  Jaromírem Galou.*
 • 00:25:35 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2020

Související