iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 10. 2004
14:25 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
223
zhlédnutí

Cesty víry

Otec Lang

Zakladatel londýnského Velehradu

32 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Otec Lang

 • 00:00:28 Je čas jít na Velehrad, otče.
 • 00:00:31 Čas na Velehrad!
  Jedeme na karneval.
 • 00:01:04 Bohužel.
  Býval jsem vždycky šikovnej,
 • 00:01:11 mladej. Ale teď...
 • 00:01:13 Posledný týždeň
  sa to trošku zhoršilo, otče.
 • 00:01:22 Já jsem vždycky čekala při tý mši,
  při tom jeho kázání
 • 00:01:29 na takový jeho uklouznutí.
 • 00:01:32 On mluvil
  a najednou řekl "modleme se".
 • 00:01:36 Ale místo toho,
  aby se začal modlit, řekl:
 • 00:01:39 "Modlení je důležitý,
  ale hlavně je důležitý,
 • 00:01:44 abychom byli hodní,
  abychom si pomáhali.
 • 00:01:50 To je důležitější než se modlit.
 • 00:01:52 A radost. Abychom měli radost.
  Abychom se smáli.
 • 00:01:56 To je vám moc důležitý."
  A tak si jako pokejval,
 • 00:02:01 uvědomil si, že ujel, a pokračoval.
 • 00:02:06 Já jsem si nikdy nepřičítal,
  že jsem byl velký politický vězeň.
 • 00:02:12 Vždycky jsem si připomínal,
  že jsem se dostal do kriminálu
 • 00:02:17 jako Pilát do Kréda.
 • 00:02:21 Člověk nerad vzpomíná
  na ty neblahé chvíle.
 • 00:02:27 A pak taky paměť
  skutečně už mně neslouží.
 • 00:02:31 Nesmíte moc spoléhat na mou paměť.
 • 00:02:59 Otec Lang -
  legendární postava českého exilu -
 • 00:03:02 se narodil jako nejmladší
  ze čtyř dětí v Rajhradě na Moravě.
 • 00:03:06 Osmiletý začal ministrovat
  v benediktinském klášteře.
 • 00:03:10 Opat Hlobil navrhl rodičům,
 • 00:03:13 aby syna poslali
  studovat na Velehrad.
 • 00:03:16 Ale benediktinem
  se nakonec Jan Lang nestal.
 • 00:03:20 Benediktini v Rajhradě
  neměli žádnou velkou činnost.
 • 00:03:25 Jenom v klášteře, v kostele.
 • 00:03:29 U jezuitů mně imponovalo,
  že se hodně zajímali o mládež,
 • 00:03:35 podnikali výlety...
 • 00:03:38 Absolvoval
  arcibiskupské gymnázium v Praze.
 • 00:03:42 V červnu 1938 složil
  maturitní zkoušky
 • 00:03:45 a v září téhož roku vstoupil
  do Tovaryšstva Ježíšova.
 • 00:03:49 Začal studovat teologii.
  V roce 1945 měl dokončit studia.
 • 00:03:54 Gestapo se však začalo o studenty
  teologie intenzivně zajímat.
 • 00:03:58 Podezíralo je z podvratné činnosti.
 • 00:04:01 Oni nás zavřeli
  v posledním roce války.
 • 00:04:05 Sebrali celou komunitu
  od Svatého Ignáce.
 • 00:04:11 Tak se dostal na Pankrác,
  později do Terezína.
 • 00:04:15 Spal v cele, kde bylo 500 vězňů
  a dvě nefungující sociální zařízení
 • 00:04:21 Co tam se skutečně dělo
  a co člověk viděl
 • 00:04:26 a kolik lidí tam zůstalo.
 • 00:04:33 Nakazil se tyfem. Gestapáci
  ho hodili do betonové samotky
 • 00:04:37 s jednou malou matrací,
  aby tam zemřel.
 • 00:04:40 V tmavé kobce pocítil
  skutečné spojení s Bohem.
 • 00:04:44 "Byla to situace, kdy člověk
  poznává pravý smysl života,"
 • 00:04:48 řekl později.
 • 00:04:51 Prozřetelnost Boží
  mě vedla jak do Terezína,
 • 00:04:55 tak přes Terezín
  zase ven na svobodu.
 • 00:05:02 Měl jsem asi 35 kilo,
  když jsem se vrátil.
 • 00:05:06 Hlad.
  Zaplať Pán Bůh, že jsme přežili.
 • 00:05:10 Já to přičítám skutečně
  velké Boží pomoci,
 • 00:05:14 že mě zachránil.
 • 00:05:17 Jinak těžko myslitelný,
  jak by se z toho člověk sám dostal.
 • 00:05:23 Říkal, že spousta věcí
  je nepochopitelných
 • 00:05:30 a že lidská schránka
  přežije jenom malé utrpení,
 • 00:05:33 ale že duše přežívá všechno.
 • 00:05:36 Říkal, že bylo zvláštní,
  že asi 80 procent lidí,
 • 00:05:40 kteří se zachránili z toho
  transportu, bylo studentů teologie.
 • 00:05:44 Nebo vlastně silně věřících lidí.
 • 00:05:47 Jezuitská kolej
  u chrámu svatého Ignáce
 • 00:05:51 byla prvním místem, kam zamířil
  po návratu z koncentráku.
 • 00:05:54 Bratři jezuité z něho na zahradě
  strhali zavšivené šatstvo
 • 00:05:57 a hned ho spálili. Prosil, aby
  ho nechali na kanapi na vrátnici.
 • 00:06:02 Byl kost a kůže.
 • 00:06:06 Je zvláštní,
  když si o něm přečteš fakta.
 • 00:06:09 To je tragédie na tragédii.
 • 00:06:12 A když pak potkáš
  otce Langa osobně,
 • 00:06:15 tak si říkáš: To snad není možný.
 • 00:06:17 Zaplať Pán Bůh, že člověk
  nemohl o tom moc uvažovat.
 • 00:06:21 Prostě přijal to, kde byl
  a jak to všecko šlo,
 • 00:06:27 jak to probíhalo.
 • 00:06:35 Potom byl konec války
  a já jsem měl dokončovat studia.
 • 00:06:41 Teologická studia.
 • 00:06:44 A Anglie byla jediná země,
  kam už se dalo jet.
 • 00:06:54 Poslali nás celou skupinu -
  asi dvacet jezuitů -
 • 00:06:59 do koleje, která patřila k Oxfordu.
  Pak nás převedli do Londýna.
 • 00:07:08 Tam jsem studoval a dokončil jsem,
  když už spadla opona.
 • 00:07:14 Tak jsme se nemohli vrátit.
  Komunisté už obsadili všecko.
 • 00:07:27 Myšlenka vybudovat v Londýně
  pro krajany centrum,
 • 00:07:30 kde by našli útočiště,
  vznikla v roce 1963.
 • 00:07:34 V roce, kdy od příchodu
  svatých věrozvěstů
 • 00:07:37 Cyrila a Metoděje na Moravu
  uplynulo právě 1100 let.
 • 00:07:40 Otec Lang se rozhodl
  jít ve stopách těchto světců.
 • 00:07:44 Rozvíjet v Londýně
  cyrilometodějské tradice
 • 00:07:47 českého a slovenského křesťanství.
 • 00:07:50 Mezi pravidelné akce patřila
  nejen oslava svátku věrozvěstů,
 • 00:07:53 ale zejména spolupráce
  s křesťany jiných církví.
 • 00:08:00 Tam jsme mívali mše svaté
  na Palm Street a tak.
 • 00:08:04 Vždycky jsme měli mši svatou,
  po kostele jsme se chvilku sešli,
 • 00:08:08 ale pak jsme se rozešli
  a neměli jsme se kde scházet.
 • 00:08:13 Tak jsme viděl, že je zapotřebí
  v Londýně nějaké středisko
 • 00:08:18 pro krajany,
  kde by se opravdu mohli sejít
 • 00:08:23 a pohovořit o svých problémech
  a zkušenostech.
 • 00:08:30 Možem vas odprevadiť?
 • 00:08:34 Možem vas odprevadiť?
 • 00:08:40 Lets go.
 • 00:08:46 Tak sem tak chodil,
  že šel za nějakým agentem
 • 00:08:51 nebo za někým,
  že chce koupit nemovitost
 • 00:08:54 a že potřebuje něco většího, aby
  se tam všichni jeho přátelé vešli.
 • 00:09:06 Tak jsem náhodou tady přišel
  na takovou jednu paní.
 • 00:09:11 Ona to nechtěla prodat.
 • 00:09:15 Já už ani nevím,
  jak to všecko bylo.
 • 00:09:20 Ale vím, že ona se bránila.
  Ona nechtěla dům prodat.
 • 00:09:25 Nakonec to sama nepotřebovala,
  tak se to podařilo.
 • 00:09:32 Bylo třeba
  zapůjčit dvacet tisíc liber.
 • 00:09:35 Pomohla paní Roxanna MacCay
  ze Skotska.
 • 00:09:38 Milovala češtinu
  a naučila se ji tak dokonale,
 • 00:09:42 že dlouho mnozí krajané
  ani netušili, že není Češka.
 • 00:09:45 Prodala svůj dům
  a přestěhovala se na Velehrad.
 • 00:09:48 Další část splatil otec Lang,
 • 00:09:52 který dostal rekompenzace
  od Německa.
 • 00:09:54 V roce 1965 na svátek věrozvěstů
  byl dům slavnostně vysvěcen.
 • 00:10:00 Velehrad je Morava.
 • 00:10:03 Velehrad znamená pro otce Langa
  svatý Cyril a Metoděj.
 • 00:10:09 Velehrad bylo takové útočiště,
  kam jste mohli přijít,
 • 00:10:14 podívat, popovídat,
  dostat rady různé,
 • 00:10:20 jak dál, když chtěli vyemigrovat.
  Mnozí chtěli vyemigrovat
 • 00:10:25 do Ameriky, do Kanady,
  do Austrálie.
 • 00:10:31 Byli to zpočátku politikové
  Budža, Benda.
 • 00:10:38 Lidoví politikové.
 • 00:10:41 Londýn se stal nakonec
  takovou přestupní stanicí.
 • 00:11:01 DOBOVÝ KOMENTÁŘ: Drazí přátelé,
  mnohým lidem se dnes zdá,
 • 00:11:05 že komunismus se nedá zastavit
  jinak než atomovou pumou.
 • 00:11:10 Někteří dokonce vidí
  celou situaci tak černě,
 • 00:11:13 že vůbec nedoufají v nějaký obrat.
 • 00:11:15 Je pravdou,
  o níž dnes nikdo nepochybuje,
 • 00:11:18 že komunismus je nejtěžší nemocí
  dnešní lidské společnosti.
 • 00:11:22 Žádný lékař však nezoufá nad
  nemocným, když zná jeho chorobu
 • 00:11:26 a když má po ruce
  potřebný a účinný lék.
 • 00:11:30 Proto je nesmírně důležité učinit
  správnou diagnózu systému,
 • 00:11:34 který jako lavina
  dnes hrozí zaplavit celý svět.
 • 00:11:44 Otec Lang začal v BBC v roce 1949.
 • 00:11:47 To byl tehdy mladý,
  třicetiletý kněz.
 • 00:11:50 Měl kázání. Byly to vlastně
  náboženské promluvy,
 • 00:11:54 které měl třikrát za měsíc.
 • 00:11:57 Vím, že byl velice populární
  a lidé ho hodně poslouchali.
 • 00:12:01 To dělal
  od roku 1949 až do roku 1993.
 • 00:12:07 Já jsem přišel do BBC v roce 1974,
 • 00:12:09 tak tehdy jsem také s ním
  některé ty promluvy natáčel.
 • 00:12:15 Pán Bůh používá
  všelijaký prostředky.
 • 00:12:19 Všelijaké nástroje.
 • 00:12:22 Tak já se vždycky cítím
  takovým určitým nástrojem.
 • 00:12:26 Pán Bůh mě použil
  právě v této věci.
 • 00:12:31 V 50.letech se zde, to bylo
  ještě před vznikem Velehradu,
 • 00:12:36 organizovaly tábory pro děti
  a otec Lang tehdy pomáhal
 • 00:12:41 velmi diskrétně například dětem,
  které byly chudé
 • 00:12:44 a jejich rodiče neměli na cestu,
  tak vždycky v sobotu
 • 00:12:49 dostávaly kapesné
  a pak chodily třeba do města.
 • 00:12:52 Ale platila se jim celá cesta
  a dělalo se to velmi diskrétně,
 • 00:12:56 nikoliv okázale, takže to dítě
  to přijalo velmi přirozeně.
 • 00:13:03 Baránok Boží,
  ty snímáš hriechy sveta...
 • 00:13:16 DOBOVÝ KOMENTÁŘ: Pokud mě
  ještě slyšíte, prosím vás znovu
 • 00:13:20 jménem pracovníků rozhlasu:
 • 00:13:23 Nedělejte nic, co by vedlo
  ke zbytečnému krveprolití.
 • 00:13:30 Vyčkejte, až se ozve
  naše legální vláda
 • 00:13:35 a ústavní činitelé.
 • 00:13:39 A tak jsem cítil s těmi
  novými uprchlíky, exulanty,
 • 00:13:45 kteří zde byli po pražském jaru
  a nemohli se vrátit.
 • 00:13:50 Nic nelítalo, tak byli zde.
  Tak jsme měli Velehrad
 • 00:13:54 a často jich tady devadesát
  přespalo na noc.
 • 00:13:58 V garážích chlapci na kavalcích,
 • 00:14:01 děvčata tady v přízemí
  a nahoře v domě.
 • 00:14:07 Rozsáhlá emigrace
  po roce 1968 způsobila,
 • 00:14:11 že otec Lang začal své aktivity
  obracet i směrem domů.
 • 00:14:15 V Londýně vznikla pobočka
 • 00:14:18 pražského Výboru na obranu
  nespravedlivé stíhaných - VONS.
 • 00:14:21 Činnost výboru získala sympatie
  i v britské vládě a parlamentu,
 • 00:14:26 odkud sílil tlak
  na komunistické Československo.
 • 00:14:32 Co katolická církev odsuzuje
  a musí se odsoudit,
 • 00:14:36 je nauka a učení komunismu.
  Jen srovnejme.
 • 00:14:40 Katolík je vázán
  pevným mravním zákonem
 • 00:14:43 a jenom jeho zachováním
  dosáhne věčného cíle.
 • 00:14:47 Pro zastánce komunismu
  platí jen jedna široká norma -
 • 00:14:50 všechno, co může prospět naší věci,
  je dobré.
 • 00:14:55 Otec Lang byl takovým
  spiritus movens
 • 00:14:59 veškerého dění společenského.
 • 00:15:04 On se snažil jaksi ty křesťany
  přivést k církvi
 • 00:15:07 veškerými možnými způsoby.
 • 00:15:10 Ten Velehrad, to byla možnost
  společenského setkání,
 • 00:15:14 všechny politické aktivity,
  demonstrace...
 • 00:15:21 Ty aktivity se často soustřeďovaly
  kolem výročí invaze.
 • 00:15:25 kdy se chodilo demonstrovat
  na československé velvyslanectví.
 • 00:15:30 Vždycky 21.srpna
  nebo kolem toho data.
 • 00:15:33 A potom také
  se pořádaly pietní akce
 • 00:15:36 u příležitosti výročí
  sebeupálení Jana Palacha.
 • 00:15:40 Jan Palach tady má
  přímo na Velehradě plastiku
 • 00:15:43 od Franty Bělského,
  což byl krajan - sochař,
 • 00:15:47 který pracoval
  i pro královskou rodinu.
 • 00:15:50 Takže ten Velehrad byl jakýmsi
  ohniskem aktivit z mnoha úhlů.
 • 00:15:53 Byla to tedy krajanská aktivita
  a také politická aktivita,
 • 00:15:59 která směřovala například k tlaku
  na československé velvyslanectví
 • 00:16:03 na dodržování lidských práv
  a podobně.
 • 00:16:06 A v těchto akcích jsme tady
  často měli velmi důrazné přátele
 • 00:16:12 z řad anglické obce.
  Například tady byl lord Brain,
 • 00:16:16 který spolupracoval
  s novinářem Yostenem,
 • 00:16:20 takže často zasedali
  i tady na Velehradě,
 • 00:16:23 připravovali plány
  a hájili disidenty v Čechách.
 • 00:16:26 Přátelé, pravda a svoboda
  musí zvítězit.
 • 00:16:33 Po sametové revoluci otec Lang
  plánoval návštěvu vlasti
 • 00:16:36 v roce 1990. Nakonec se do Čech
  vypravil v dubnu,
 • 00:16:40 když navštívil Českou republiku
  i Svatý otec.
 • 00:16:43 První mši svatou měl u jezuitů
  u svatého Ignáce,
 • 00:16:47 druhou následující den na Hradě.
  Kardinál Tomášek mu dovolil
 • 00:16:51 sloužit ve Svatováclavské kapli
  v Chrámu svatého Víta.
 • 00:16:55 Přítomen byl i britský velvyslanec.
 • 00:16:58 Měli jsme tady
  taky pana prezidenta.
 • 00:17:02 To bylo hezký, že nás navštívil.
 • 00:17:06 Když byl ve vězení,
  tak jsme pravidelně konali
 • 00:17:11 za něho modlitby
  v kostele a v kapli.
 • 00:17:17 Tak jsme udržovali
  pořád spojení s domovem.
 • 00:17:22 Nikdy nám nebyl domov cizí.
 • 00:17:40 Václav Havel propůjčuje Řád
  Tomáše Garrigua Masaryka 2.třídy...
 • 00:17:48 Jan Lang, duchovní reverend.
  Předseda londýnského charitativního
 • 00:17:51 sdružení Velehrad,
  které pomáhalo emigrantům
 • 00:17:54 při řešení
  existenčních a sociálních problémů.
 • 00:18:03 Já nevím ani,
  kdo se o to přimluvil.
 • 00:18:07 Bylo to hezké, že uznali tu práci,
  ale jak říkám:
 • 00:18:12 Já jsem to nečekal.
 • 00:18:22 Ja som z Prešova,
  z východného Slovenska.
 • 00:18:26 Prišiel som tu za prácou.
  Robím teraz maliara
 • 00:18:30 na rekonštrukcii bytov s kamarátom
  a o Velehrade som sa dozvedel
 • 00:18:35 pred tromi rokmi.
  To sme mali povinné víza.
 • 00:18:39 To byl na začiatok
  velmi dobrý štart z Velehradu,
 • 00:18:45 lebo človek spoznal nových ludí,
  nové tváre, nové známosti,
 • 00:18:49 kontakty na prácu, na študium.
 • 00:18:56 Mně se líbí Londýn,
  takže potřebuji práci,
 • 00:18:59 která by mě uživila,
  která by mě dovolila tady bydlet.
 • 00:19:03 A protože Londýn miluju
  a miluju tuhle část
 • 00:19:07 a tu multikulturní atmosféru.
 • 00:19:20 Ja som sem prišiel hlavně kvoli
  tomu, aby som sa naučil jazyk.
 • 00:19:23 A potom za robotou.
  Nasporiť si nejaké peniaze.
 • 00:19:27 Pro mě je každý tvor Boží
 • 00:19:31 a každého přijímám skutečně,
  jak je.
 • 00:19:37 Nekritizuji, neptám se proč.
 • 00:19:51 Keď človek žije tuna v Londýně
  tak uponáhlane,
 • 00:19:55 zabúdá na tie hodnoty človeka,
  tie hodnoty viery.
 • 00:19:59 A keď prídě do toho kostola,
  tak troška zase padne na zem.
 • 00:20:03 Sa ustálí. A tým to je tak:
  Hej, človeče,
 • 00:20:08 choď dole nazpet, lebo keď spadneš
  z výšky, si rozbiješ nos.
 • 00:20:34 Čo mi dává viera?
  Taký zmysel toho,
 • 00:20:37 že človek vlastně hladá
  v svojom živote další ciel.
 • 00:20:41 Čo má na tomto světe dosiahnuť,
  alebo kam má kráčať.
 • 00:20:46 Takže dává mi zmysel
  celého mojho života,
 • 00:20:50 celého mojho bytia.
 • 00:20:54 Čo mi dává viera v Boha?
 • 00:20:57 Tak určitě mi to dává takú istotu,
  že mám chuť žiť ďalej.
 • 00:21:05 Když někdo věří v Boha,
  znamená, že věří v srdci
 • 00:21:14 a že to vlastně
  není otázka myšlení.
 • 00:21:17 Je to spíš otázka stylu života,
  víry v budoucno a tak dále.
 • 00:21:24 Musíš mať niečo, čo musíš veriť.
  Aj toho Ježíša.
 • 00:21:29 Kolkokrát človek už nevládze,
  pomodlí sa a ide ďalej.
 • 00:21:36 Já som po anglicky moc nevedel
  a hledal som robotu.
 • 00:21:40 Já som sa modlil každý deň,
  abych niečo našiel.
 • 00:21:43 A potom sa to aj podarilo.
 • 00:22:05 Vždycky přijde a řekne:
  Tak mládeži, jak se máte?
 • 00:22:08 A co dneska děláte?
  A co jste měli k obědu?
 • 00:22:11 On si myslí,
  že to není tržní mechanismus,
 • 00:22:14 že to furt funguje
  jako před padesáti lety.
 • 00:22:20 O Velehradu jsem slyšel
  již za doby komunismu.
 • 00:22:23 O páteru Langovi také.
  Ale teprve se mi zkonkretizoval
 • 00:22:26 při mé návštěvě před dvěma lety,
  když jsem v jeho komunitě biřmoval.
 • 00:22:31 Ten dojem byl velmi pozitivní.
  Starý člověk, který s láskou
 • 00:22:36 každý den dochází do toho domu.
  A je vidět,
 • 00:22:40 že ti mladí lidé si ho váží,
  že ho berou jako svého.
 • 00:22:46 A okolo sebe šíří klidnou,
  přívětivou atmosféru.
 • 00:22:50 On sem přijíždí ráno
  a odjíždí večer.
 • 00:22:52 Je tady celý den.
  Má tady všechny svoje knihy.
 • 00:22:55 Má tady zázemí.
  Má tady lidi, který zná.
 • 00:22:59 Vždycky si vymyslel nekonečné
  množství důvodů k oslavování.
 • 00:23:03 Jeden důvod byl, že před rokem,
  třemi, čtyřiceti přijel do Londýna.
 • 00:23:10 Druhý důvod byl,
  že založil Velehrad.
 • 00:23:13 Třetí byl jeho svátek,
  čtvrtý byl jeho narozeniny.
 • 00:23:16 A také narozeniny a svátek každého.
 • 00:23:19 Snažil se udělat svátek
  pro lidi z každého dne.
 • 00:23:29 Otec Lang je vlastně takým
  nenápadným a skrytým pozorovatelom,
 • 00:23:35 ktorý s milým usmevom
  vnímá všetko dokola.
 • 00:23:41 S takým pokojným srdcom.
  Kto si ho všimne
 • 00:23:44 a kto si vzpomenie na otca Langa,
 • 00:23:48 tak stále trošku sa dokáže
  v živote zastaviť a zamyslieť sa.
 • 00:23:55 Když člověk stárne,
  tak není rád omezovanej
 • 00:23:59 a někam postrkávanej.
 • 00:24:03 A když má teď problém,
  že nedoslýchá,
 • 00:24:07 že se na něj musí víc hlasitěji,
 • 00:24:11 tak ale pořád rozezná,
  kdo je dobrý člověk a kdo ne.
 • 00:24:15 Já si myslím,
  že je hodně silná osobnost
 • 00:24:18 a že je úplně takový univerzální.
  Takový neutrální,
 • 00:24:21 úplně oproštěný od všeho dění.
  Od příjemných i nepříjemných věcí.
 • 00:24:26 Prostě tady je taková stálice.
 • 00:24:32 Není snadné
  charakterizovat velkou osobnost.
 • 00:24:35 Otec Lang
  měl velmi specifický úkol,
 • 00:24:39 protože vedl vlastně
  exilovou farnost.
 • 00:24:42 Otče náš, jenž jsi na nebesích...
 • 00:24:48 Taková farnost se liší
  od standardních farností tím,
 • 00:24:51 že tam chodí lidé, protože tam
  chtějí chodit kvůli češtině,
 • 00:24:57 nebo kvůli tomu, že se tam
  chtějí setkat se známými,
 • 00:25:00 nebo že trpí v exilu.
  Zároveň tam chodí
 • 00:25:03 samozřejmě věřící křesťané,
  kteří primárně tam chodí
 • 00:25:07 kvůli náboženství,
  kvůli bohoslužbám.
 • 00:25:10 Otec Lang byl ideální postavou,
  protože to je člověk laskavý,
 • 00:25:14 srdečný a hlavně tolerantní.
 • 00:25:17 Jaksi nechává prostor
  tomu člověku tak,
 • 00:25:21 aby mohl přijít.
  Aby tam byl každý vítán,
 • 00:25:24 aby byl s otevřenou náručí
  vítán každý člověk
 • 00:25:27 bez ohledu na to, jestli to byl
  protestant, Slovák, Moravák, Čech.
 • 00:25:30 A bez ohledu na to,
  jaká to byla emigrační vlna.
 • 00:25:33 Všechny ty antagonismy ten člověk
  dokázal svou laskavostí překonávat.
 • 00:25:41 I u těch lidí.
 • 00:26:05 Velehrad dává taký pocit,
  ako keď sa člověk vrátí domov
 • 00:26:09 a vie, že tu može zostať,
  tu može byť nejaký čas,
 • 00:26:15 tu može stretnúť ludí.
  Takže je takým hradom, oporou.
 • 00:26:22 Toto je kalich mojej krvi,
  ktorá sa vylievá za vás
 • 00:26:26 i za všetkých
  na odpustenie hriechov.
 • 00:26:29 Je to krv novej a večnej zmluvy.
  Toto robte na moju pamiatku.
 • 00:26:36 To základní poslání -
  možnost ubytování pro krajany -
 • 00:26:40 tady je pořád, takže v tomto smyslu
  se poslání Velehradu nezměnilo.
 • 00:26:46 Je ale pravda, že tady je
  jiná struktura těch lidí,
 • 00:26:49 kteří sem přijíždějí.
  Nejvíc je tu teď dívek au pair.
 • 00:26:55 Náš svět je bohužel
  spíš než o přístupu k lidem
 • 00:27:00 víc o penězích a o tom,
  jak podvést lidi a tak dále.
 • 00:27:08 Sú všelijakí ludia,
  takže sa určitě najdú aj takí,
 • 00:27:12 čo chcú zneužívať druhých
  pre vlastnú potrebu.
 • 00:27:16 Bolo tu, tuším, pár takých ludí,
  ale odišli preč.
 • 00:27:26 Já nikdy neztrácím důvěru v lidi.
 • 00:27:30 Beru je skutečně, jako že mě je Pán
  Bůh posílá do cesty,
 • 00:27:34 a tak s nimi taky jednám.
 • 00:27:40 Zaplať Pán Bůh.
  Tady už jsme od roku 1953.
 • 00:27:46 Přišel jsem vypomáhat. Oni tady
  potřebovali někoho na faru
 • 00:27:53 vypomáhat, tak jsem přišel
  a už jsem tu zůstal celou tu dobu.
 • 00:28:05 Pro mě je to takový druhý domov.
 • 00:28:08 Velehrad, to je zas trochu
  jiný vztah. Vztah k domovu.
 • 00:28:14 Ale já už jsem se tak sžil
  s cizinou.
 • 00:28:19 V řádu to není tak těžké.
  Člověk je pořád mezi svými.
 • 00:28:26 Tady mám Gardien a Times.
 • 00:28:32 To přichází pro dům. Tak já
  se vždycky ráno do toho podívám.
 • 00:28:41 To jsou baťovci.
 • 00:28:43 Hluštík, Černý, Tuša.
 • 00:28:52 Všechno pod drnem.
 • 00:28:56 Teď nedávno byl nemocnej,
  co jsem slyšela.
 • 00:29:00 A úplně nešťastnej.
  Holky za ním jely zjistit,
 • 00:29:03 co s ním je, protože
  jezdí každý ráno na Velehrad.
 • 00:29:07 On utíkal a ta jeho sestřička
 • 00:29:09 nebo nějaká jeho pečovatelka
  mu zakázala odejít.
 • 00:29:13 Takže bojoval o to, aby mohl jít
  na Velehrad úplně zuby nehty.
 • 00:29:17 Já jsem vždycky dost sportoval.
 • 00:29:20 Tenis jsem hrával.
  Vždycky jsme chodili tady.
 • 00:29:26 A fotbal.
 • 00:29:28 Teď už dlouho ne.
 • 00:29:31 Na stará léta
  ještě starýho dědka fotografujou.
 • 00:29:36 Co pro mě představuje? Kdyby
  se to dalo shrnout jednou větou,
 • 00:29:40 tak asi to, že je
  taková duše Velehradu.
 • 00:29:45 Když tady je,
  tak je tady fakt úžasnej klid
 • 00:29:48 a takový ani ne Boží prostředí,
  ale prostě klid.
 • 00:29:52 Myslím si,
  že až tady jednou nebude,
 • 00:29:55 tak už to nebude to stejný místo,
  jako když tady je.
 • 00:30:31 Po Terezíně, když už se tam
  člověk rozloučil se životem,
 • 00:30:38 když viděl,
  že dál to asi nedotáhne,
 • 00:30:42 je hrozně člověk vděčný za to,
  že tím prošel,
 • 00:30:46 že té zkušenosti se mně dostalo.
  A že jsem z toho vyvázl.
 • 00:30:51 To je dar Boží
  a tak to člověk přijímá.
 • 00:30:56 Tak se musím snažit neprošustrovat,
  nepromarnit ten dar života.
 • 00:31:04 Snažit se být nápomocný a užitečný,
  pokud Pán Bůh dá zdraví,
 • 00:31:14 život a sílu, tak to je všecko,
  co může člověk dělat.
 • 00:31:22 Hosana, hosana,
  hosana Bohu na nebi.
 • 00:31:29 Hosana, hosana,
  hosana Bohu na nebi.
 • 00:31:37 Jméno slavíme Tvé,
 • 00:31:42 chválí tě srdce mé,
 • 00:31:46 ty víš všechno, ó, Bože náš,
 • 00:31:50 hosana Bohu na nebi.
 • 00:31:56 Já jsem se ho ptala, jestli
  se mu někdy nechtělo to vzdávat.
 • 00:32:00 On se tak na mě podíval:
  No dítě! Vzdát se?
 • 00:32:09 Říkal: Jednou ti ten život byl
  nadělenej od Boha, tak ho žij.
 • 00:32:13 A je to.
 • 00:32:54 Titulky: Jaroslav Švagr,
  Česká televize, 2004

Související