iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 2. 2021
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
15246
zhlédnutí

Zakázaný Bůh 7/13

Tady bude kostel, soudruzi

Mezi léty 1962 a 1965 probíhá v Římě druhý vatikánský koncil, který mění katolickou církev. V moravském Senetářově si farníci svépomocí stavějí kostel odpovídající těmto změnám

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zakázaný Bůh - Tady bude kostel, soudruzi

 • 00:00:07 Za pravdu a spravedlnost...
 • 00:00:10 SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL
 • 00:00:17 -Senetářov je obec,
  leží 4 km severně od Jedovnic,
 • 00:00:20 nedaleko
  televizního vysílače Kojál
 • 00:00:23 a propasti Macocha.
 • 00:00:25 Obec Senetářov je přiřazena
  k farnosti v Jedovnicích,
 • 00:00:29 kde je farářem
  pan děkan František Vavříček.
 • 00:00:34 Vlevo je pan děkan Vavříček,
  vpravo mistr Kolek.
 • 00:00:41 -To je nezapomenutelná chvíle
  v mém životě.
 • 00:00:45 V noci se ozval telefon,
  byl to právě P. Vavříček
 • 00:00:49 a že chce ode mě kostel.
 • 00:00:55 A já jsem říkal:
 • 00:00:56 otče, já jsem v životě neudělal
  ani chlívek!
 • 00:01:01 Něco takového jsem řekl.
 • 00:01:03 Smál jsem se tomu,
  vždyť je to nedorozumění.
 • 00:01:07 Vždyť jsem malíř a sochař.
 • 00:01:10 Ale byl jsem
  z toho úplně strnulý...
 • 00:01:15 A ještě v té chvíli
  se ve mně probudilo něco jako...
 • 00:01:21 A co když bys to
  přece jen měl dělat?
 • 00:01:28 A zjistil jsem, že je na mně,
  abych do té role vstoupil.
 • 00:01:35 -Zaměření.
 • 00:01:53 Dne 29. června 1969,
  na svátek sv. Petra a Pavla,
 • 00:01:59 byla slavnost
  svěcení základního kamene.
 • 00:02:08 KOMENTÁŘ ITALSKY
 • 00:02:23 V letech 1962 ? 1965
  proběhl 2. vatikánský koncil,
 • 00:02:28 bez něhož by se
  nic výjimečného nestalo
 • 00:02:32 ani o pár let později v Senetářově.
 • 00:02:35 Do Říma tehdy
  na pozvání papeže Jana XXIII.
 • 00:02:39 a později Pavla VI.
 • 00:02:41 přijely tisíce
  biskupů a teologů z celého světa.
 • 00:02:46 -Jojojo, Carlo Skalicky.
 • 00:02:53 -Vy tam vypadáte
  opravdu předpisově.
 • 00:02:56 S kolárkem...
 • 00:02:58 -Prosím vás!
 • 00:03:00 SMÍCH
 • 00:03:02 To bylo tenkrát ještě...
 • 00:03:05 KOMENTÁŘ ITALSKY
 • 00:03:11 To je právě ta specialita,
  řekl bych,
 • 00:03:17 2. vatikánského koncilu.
 • 00:03:20 Protože všechny ty předešlé
  byly svolány tehdy,
 • 00:03:24 když už všechno nějak skřípalo,
  už to prostě nešlo...
 • 00:03:32 Vatikánský koncil
  je nápad Jana XXIII.
 • 00:03:37 Najednou ta situace
  začne být světová.
 • 00:03:42 Ne církevní, světová!
 • 00:03:44 Politická, byť je napjatá.
 • 00:03:47 A teď najednou Jan XXIII.
  začne říkat:
 • 00:03:50 no jo, tamhle v Číně to nejde.
 • 00:03:53 V Latinské Americe to vypadá tak...
 • 00:03:57 BOUCHNUTÍ DO STOLU
 • 00:04:01 Co by k tomu měla říct církev?
 • 00:04:04 Ta k tomu nemá co říct?
 • 00:04:09 A najednou mu přišlo na mysl:
  koncil.
 • 00:04:18 Jan XXIII. viděl,
  že pastorace církve je krátkodechá.
 • 00:04:27 A že se s tím musí něco dělat.
 • 00:04:34 -Kardinálové,
  členové Svatého kolegia,
 • 00:04:37 přijíždějí k tajným jednáním.
 • 00:04:41 -Komunistický režim
  vatikánský koncil podcenil.
 • 00:04:44 Měl za to, že je to něco podobného,
  jako sjezd komunistické strany.
 • 00:04:49 Jako jakási rituální akce,
 • 00:04:51 což byla mentální zkušenost
  komunistické strany,
 • 00:04:55 kdy se zásadní pohyby
  odehrávaly mimo sjezdy.
 • 00:04:58 Tam došlo jen
  k jakémusi rituálnímu stvrzení.
 • 00:05:01 A zdá se,
  že přinejmenším ze začátku,
 • 00:05:04 v r. 1962, 1963, si mysleli,
 • 00:05:06 že přesně k něčemu takovému
  ten koncil směřuje.
 • 00:05:09 Takže je vlastně dobře
 • 00:05:11 se takové církevní
  společenské události zúčastnit,
 • 00:05:15 a dokonce to byl v začátcích
 • 00:05:17 komunistický režim
  v Československu,
 • 00:05:19 který si dokonce myslel,
 • 00:05:21 že připraví
  koncilním otcům vystoupení.
 • 00:05:24 Takže soudruzi v ÚV KSČ
  psali příspěvek,
 • 00:05:26 který měl přednést
 • 00:05:28 některý z přítomných
  koncilních otců za Československo.
 • 00:05:32 -Stavba kostela byla zahájena
  v červnu roku 1969
 • 00:05:36 a skončena v červenci 1971.
 • 00:05:44 -Já to vnímám jako plastiku,
 • 00:05:47 jako sochařské dílo.
 • 00:05:50 Jako naprosto klíčový symbol
  nezničitelnosti víry
 • 00:05:55 v době jejího
  maximálního potírání a popření.
 • 00:06:03 Mě na tom Senetářově
  vzrušuje obzvláště
 • 00:06:07 politicko-historické prostředí.
 • 00:06:14 Všechno bylo zakázáno.
 • 00:06:17 Obuju si papuče...
 • 00:06:22 V kraji, kde jsou ostře
  vymezeni komunisti a katolíci
 • 00:06:28 aby se najednou dala
  dohromady společnost lidí,
 • 00:06:33 kteří si řekli:
 • 00:06:36 postavíme v bezvýznamné vesnici
  Senetářov kostel...
 • 00:06:48 -Pokračování stavby.
 • 00:07:17 -Je to absolutní zjevení r. 1968,
 • 00:07:22 protože tehdy bylo získáno
  stavební povolení.
 • 00:07:26 A potom, až do r. 1971,
 • 00:07:30 se to pomaličku budovalo
  za nejrůznějších šikan...
 • 00:07:35 A tam se najednou
  objevila nějaká Boží moc.
 • 00:07:46 -Nejlepší
  charakteristikou kostela je,
 • 00:07:49 že jde o dům farní rodiny,
  ve kterém se schází k bohoslužbám.
 • 00:07:57 Podoba kostela by měla vyjádřit,
  jaké je mé pojetí církve.
 • 00:08:07 KOMENTÁŘ ITALSKY
 • 00:08:16 -2. vatikánský koncil
  odkazuje na všechny předchozí.
 • 00:08:21 Ale přitom představuje
  skutečnou revoluci.
 • 00:08:27 Revoluci ne v tom,
  že by pravdy, co předtím byly,
 • 00:08:32 teď najednou nebyly.
 • 00:08:34 Ne, ty pravdy všechny zůstávají.
 • 00:08:40 Ale v mentalitě kléru.
 • 00:08:43 Biskupové sami
  se vlastně obžalovali:
 • 00:08:48 my jsme vlastně klerikálové!
 • 00:08:50 My držíme klerikalismus!
 • 00:08:52 Opusťme konečně klerikalismus!
 • 00:08:56 To se tam opakovalo!
 • 00:08:59 Klerikalismus
  nejen v církvi katolické,
 • 00:09:02 ale i v té protestantské.
 • 00:09:04 I v pravoslavné.
 • 00:09:06 A nakonec
  i u těch muslimů a buddhistů.
 • 00:09:09 I tam je klerikalismus.
 • 00:09:12 Prostě
  dělat si z náboženství výsady.
 • 00:09:15 A moc nad společností.
 • 00:09:20 Ale to bylo typické
  právě pro katolickou církev.
 • 00:09:25 -Středověk je
  paradigma klerikální,
 • 00:09:28 pouze klerikové slaví liturgii,
  ostatní jsou jenom přítomni.
 • 00:09:32 To je překonáno
 • 00:09:33 a zaplaťpámbu že to bylo
  na koncilu oficiálně překonáno
 • 00:09:37 paradigmatem Božího lidu,
  Božího lidu kněžského,
 • 00:09:41 který putuje dějinami,
 • 00:09:43 přitom si zpívá
  a tím zpěvem je liturgie,
 • 00:09:46 kterou ten lid slaví.
 • 00:09:51 -Stavba byla prováděna
  brigádnicky obyvateli Senetářova,
 • 00:09:55 a to zcela zdarma.
 • 00:09:59 Pan děkan Vavříček
  se dostavil na stavbu.
 • 00:10:11 -No a usměvavý otec Vavříček
  chodil jenom mezi těmi brigádníky
 • 00:10:15 s lahvinkou
  své vyhlášené jeřabinky
 • 00:10:19 a rozdával dobrou náladu.
 • 00:10:21 Občas i nějakého štamprlíka.
 • 00:10:26 On byl vynikající diplomat,
  uměl jednat s lidma,
 • 00:10:29 moc se s nikým nepřel
  a vždycky dokázal najít argumenty,
 • 00:10:34 které jeho partnery,
  někdy i protivníky přesvědčily.
 • 00:10:46 -Na stavbě pracovali všichni.
 • 00:10:48 Muži, ženy i děti.
 • 00:11:00 KOMENTÁŘ ITALSKY
 • 00:11:05 Čili já jsem v letech 1962 a 1965
  žil na území Vatikánu
 • 00:11:11 ve stínu tzv. svatého officia
  a kopule sv. Petra.
 • 00:11:21 A v posledním období,
  v tom nejdůležitějším,
 • 00:11:26 kdy se dotahovaly
  ty nejdůležitější dokumenty,
 • 00:11:30 jsem se tenkrát dostal
  jako tzv. "asignator locorum".
 • 00:11:41 Což je latinský výraz
  pro uvaděče.
 • 00:11:46 Zkrátka moje povinnost tam byla,
 • 00:11:49 ve 2 dlouhých
  koncilových tribunách,
 • 00:11:53 mít na starosti
  takových 25, 30 biskupů.
 • 00:12:02 Čili já jsem to všechno
  mohl sledovat.
 • 00:12:05 A když jsem seděl v 1. řadě,
  tak jsem viděl jejich reakce.
 • 00:12:16 Jak mezi sebou mluví.
 • 00:12:18 Čili člověk tam nějak dýchal
 • 00:12:22 volnou, svobodnou
  a bratrskou atmosféru.
 • 00:12:36 -Vatikán disponuje
  100tisícovou armádou kněží,
 • 00:12:39 řeholníků a jeptišek.
 • 00:12:43 -Na československém území
  tehdy žilo 15 biskupů, v r. 1962.
 • 00:12:47 Z toho ale v úřadu byli jenom 3.
 • 00:12:50 Několik dalších biskupů
  působilo v běžné duchovní správě,
 • 00:12:54 vesměs v zapadlých vesnicích.
 • 00:12:57 Anebo byli tenkrát někteří
  ještě přímo vězněni,
 • 00:13:01 buď v podobě domácího vězení
  jako byl Josef Beran,
 • 00:13:05 anebo v regulérním vězení
  jako řeckokatoličtí biskupové.
 • 00:13:11 Z těchto 15 dovolil stát
  v 1. vlně, aby vycestovali pouze 3.
 • 00:13:17 Z toho 2 slovenští
 • 00:13:19 a z nějakých
  ne úplně jasných důvodů
 • 00:13:22 František Tomášek jako
  tehdejší farář v Moravské Huzové.
 • 00:13:28 -Československá delegace ho tam
  považovala za jakéhosi...
 • 00:13:34 No, zaplaťpámbu,
  že tam máme aspoň 1 biskupa.
 • 00:13:41 Ale samozřejmě
  si ho moc nepovažovali.
 • 00:13:48 A československý exil taky ne.
 • 00:13:53 Ti se zase ptali: jak je možné,
 • 00:13:56 že všichni skuteční
  diecézní biskupové, plnoprávní,
 • 00:14:04 na koncil přijet nemůžou?
 • 00:14:10 A tenhle, biskup skoro jen napůl,
  tam přijet může?
 • 00:14:15 Čili on byl tenkrát
  ve velmi prekérní situaci.
 • 00:14:23 To byla vlastně situace
  celé té 3. strategie
 • 00:14:29 v zápase komunismu a církve.
 • 00:14:34 1. strategií
  byla strategie kolaborace.
 • 00:14:39 2. strategie
  byla strategie rezistence.
 • 00:14:44 Jenomže strategie
  kolaborace a rezistence
 • 00:14:48 byly situacemi bezvýchodnými.
 • 00:14:54 A tak se začala profilovat
  3. strategie,
 • 00:14:58 strategie koexistence.
 • 00:15:03 1. strategie, to byl Plojhar.
 • 00:15:07 2. strategie ? Beran.
 • 00:15:10 3. strategie ? Tomášek.
 • 00:15:13 -Za 168 jednacích dnů
  bylo proneseno 6000 projevů
 • 00:15:17 a 500krát se hlasovalo.
 • 00:15:21 -Biskupové v r. 1962 tvořili
  pouhou čtvrtinu celé delegace.
 • 00:15:26 Bylo tam 12 členů
  za Československo,
 • 00:15:28 z toho biskupové byli 3
 • 00:15:30 a 9 dalších byly
  skutečně velmi zvláštní osoby.
 • 00:15:34 Jely tam z pozice
  různých postojů v organizacích
 • 00:15:37 blízkých komunistickému režimu.
 • 00:15:41 Byli to tedy reprezentanti
  superkolaborující církve.
 • 00:15:46 A evidentně tam byla větší část
  doprovodu vysílána s tím,
 • 00:15:51 že mají biskupy hlídat,
  být ve spojení se strukturami StB,
 • 00:15:55 respektive
  s konfidentskými strukturami
 • 00:15:58 a využívat toho, že jsou v Římě,
  aby plnili nějaké zvláštní úkoly,
 • 00:16:03 především
  ve vztahu ke katolickému exilu.
 • 00:16:07 Velmi brzy pochopili,
  že je biskupové k ničemu nepustí,
 • 00:16:10 že ten exil nejsou hloupí lidé,
  kteří se jim nebudou svěřovat.
 • 00:16:16 Ale postupně jejich počet klesal,
  až zůstal na posledních 3.
 • 00:16:22 -Dlouhá léta diskriminovaný
  pražský arcibiskup Josef Beran
 • 00:16:26 se připojil ke koncilu
  až na podzim 1965,
 • 00:16:29 kdy mu komunisté dovolili
  vycestovat do Říma.
 • 00:16:33 Ovšem ve skutečnosti
  ho donutili emigrovat.
 • 00:16:38 V Praze ho nahradil
  biskup František Tomášek.
 • 00:16:42 -Tomášek se s Beranem
  potkal na koncilu, ne?
 • 00:16:45 -No jistě.
 • 00:16:46 -Jaké to bylo setkání?
 • 00:16:49 -Zdvořilé.
 • 00:16:52 Ne moc srdečné.
 • 00:16:55 To ne.
 • 00:16:58 I když musím říct,
  že Beran věděl,
 • 00:17:01 že strategie rezistence
  nemůže nadlouho uspět.
 • 00:17:11 Věděl ale zároveň,
  že on symbolizuje tuto strategii.
 • 00:17:17 Věděl, že je symbolem strategie,
  která je odsouzena k zániku.
 • 00:17:28 Ale přesto,
 • 00:17:31 a musela v tom být
  taky jeho veliká pokora,
 • 00:17:34 si nenápadně cenil
  strategie koexistence.
 • 00:17:41 -Provádí se montáž kříže
  z vybudovaného lešení.
 • 00:17:52 Autor, výtvarník pan Kolek,
  též pomáhá.
 • 00:18:04 V zápalu boje
  se podařilo podrazit fošnu,
 • 00:18:07 na které stál tesař.
 • 00:18:09 Včas se zachytil,
  takže se nic nestalo.
 • 00:18:13 Těmito pracemi
  končí činnost v r. 1970.
 • 00:18:32 -Kardinál Döpfner,
  arcibiskup mnichovský,
 • 00:18:34 šel za Alexandrem Heidlerem.
 • 00:18:38 Alexander Heidler byl český kněz,
 • 00:18:41 který pracoval
  pro Radio Svobodná Evropa.
 • 00:18:47 A povídá mu: Heleď se, Sašo,
  nemohl bys zajít za Beranem?
 • 00:18:52 A zeptat se ho,
 • 00:18:53 jestli by nemohl udělat
 • 00:18:55 nějaký projev
  ohledně náboženské svobody?
 • 00:18:59 Protože teprve nedávno přijel.
 • 00:19:02 On je vlastně skoro mučedník!
 • 00:19:06 Takže kdyby Beran
  o tom něco promluvil,
 • 00:19:10 mohlo by to pohnout
  stojatými vodami!
 • 00:19:19 -Tak se zdá, že i v mé vlasti
  katolická církev stále trpí pro to,
 • 00:19:23 co bylo v minulosti
  jejím jménem vykonáno
 • 00:19:26 proti svobodě svědomí,
 • 00:19:28 jako bylo v 15. století
  upálení kněze Jana Husa
 • 00:19:31 nebo v 17. století vnější donucení
  velké části českého národa,
 • 00:19:37 aby zase přijal katolickou víru.
 • 00:19:41 Tady nás tedy dějiny napomínají,
 • 00:19:44 abychom na tomto koncilu
  zásadu náboženské svobody
 • 00:19:47 a svobody svědomí vyhlásili
  jasnými slovy a bez výhrad.
 • 00:19:55 -Mluví se o "standing ovation".
 • 00:19:57 Oni tam stáli, tleskali,
  biskupové...
 • 00:20:00 Je to pravda?
 • 00:20:01 -Jojo!
 • 00:20:02 -Takže to bylo velké!
 • 00:20:04 -Ano.
 • 00:20:05 -Zvony se dopravují na střechu.
 • 00:20:09 Kostel měl být vysvěcen
 • 00:20:11 tehdejším brněnským biskupem
  Karlem Skoupým 11. července 1971.
 • 00:20:18 Svěcení bylo však
 • 00:20:19 3 dny před
  uvedeným datem odvoláno,
 • 00:20:23 když úřady dle
  objednávek autobusů zjistily,
 • 00:20:28 že by se svěcení zúčastnilo
  asi 50 000 věřících.
 • 00:20:52 -Dočetl jsem se,
  že tu bylo kolem 15 000 lidí,
 • 00:20:55 i když sem nejezdily
  žádné autobusy,
 • 00:20:58 všechno zakázali.
 • 00:20:59 Lidé sem došli pěšky.
 • 00:21:01 -Já jsem byl voják v té době.
 • 00:21:04 Ráno nás vzbudili ? poplach.
 • 00:21:08 Naložili nás do aut
  a vezli do Senetářova
 • 00:21:11 chránit socialismus.
 • 00:21:15 -A jak
  ta ochrana socialismu vypadala?
 • 00:21:19 -Rozložili nás tady.
 • 00:21:21 Já osobně jsem šel domů,
  ale kluci leželi v lese,
 • 00:21:24 Senetářov hermeticky uzavřeli.
 • 00:21:27 Dalo se sem dostat
  jen polními cestami.
 • 00:21:31 Po silnici se sem
  nedalo dostat vůbec.
 • 00:21:36 Oni měli obavy,
  že tu budou nějaké demonstrace.
 • 00:21:40 4 vodní děla v lese nachystaná.
 • 00:21:54 -Když je obřad posvěcení kostela,
 • 00:21:56 tak se to neděje tak,
  že biskup pomaže dveře křižmem.
 • 00:22:00 To není to podstatné.
 • 00:22:02 Posvěcení spočívá v tom,
  že se tam věřící už sešli
 • 00:22:06 a že tam slavili eucharistii.
 • 00:22:10 Tím pádem už by se
  ten kostel nemusel ani světit.
 • 00:22:14 To je klíčové.
 • 00:22:18 -Jaká byla atmosféra mezi lidma?
 • 00:22:20 Sloužil to P. Vavříček sám,
  nebo ještě další kněží?
 • 00:22:28 -V té době bylo 10
  kněží-rodáků ze Senetářova.
 • 00:22:35 -Takže rodáci, jo?
 • 00:22:39 To už je určitá známka,
  kolik má Senetářov obyvatel?
 • 00:22:42 -V té době měl 520.
 • 00:22:44 Dneska má tak 540.
 • 00:22:49 -V době útlaku byl zájem
  o toto povolání větší než dneska.
 • 00:22:59 -Jenomže komunisté
  nestudovali teologii,
 • 00:23:02 oni to nevěděli.
 • 00:23:03 Oni nevěděli,
  že nemůžou věřící zlomit.
 • 00:23:06 Můžou jim znepříjemnit život,
  že se nebudou mít kde scházet,
 • 00:23:10 ale nikdo nemůže křesťany,
  pokud oni sami nechtějí, donutit,
 • 00:23:14 aby se vzdali
  eucharistického shromáždění,
 • 00:23:19 zvláště nedělního.
 • 00:23:25 -Byl to výjimečný člověk.
 • 00:23:27 Takový tichý,
  s každým dobře jednal,
 • 00:23:31 měl rád děti...
 • 00:23:35 Pamatuju si,
 • 00:23:36 že když tu měla být
  1. mše svatá,
 • 00:23:39 tak strýčka odvezli estébáci
  na 3 hodiny do Blanska
 • 00:23:46 a tam ho vyslýchali,
  protože to chtěli zdržet.
 • 00:23:55 Takže ta mše svatá nezačala,
 • 00:23:57 všem autobusům zakázali,
  aby jely až do Senetářova,
 • 00:24:01 takže všichni lidé,
  kteří na to přijeli,
 • 00:24:06 zaparkovali v Jedovnicích
  a odtud šly průvody do Senetářova.
 • 00:24:13 Oni byli rozestoupení na silnici,
  tvrdili jim, že zdržují provoz,
 • 00:24:18 ale lidi šli
  a nic si z toho nedělali.
 • 00:24:32 -Podívejte se,
 • 00:24:34 nakonec
  samotným komunistům došlo:
 • 00:24:38 Bůh není zcela mrtev.
 • 00:24:44 Najednou jim došlo, že to,
  o čem si mysleli, že je mrtvé,
 • 00:24:49 tak ono to vlastně mrtvé není.
 • 00:25:01 -Koncilní reforma byla, podle mého,
  zcela pozitivně přijata.
 • 00:25:06 Důkazem je i tento kostel,
 • 00:25:08 který vznikl spontánně
  a koncilnímu duchu odpovídá.
 • 00:25:15 Ale jestli byly
  přijaty ty teologické principy,
 • 00:25:18 které jsou ukryty
  v konstituci o liturgii,
 • 00:25:22 to je i pro mě otázka.
 • 00:25:26 Reflexe a recepce
  těchto teologických principů
 • 00:25:31 bude ještě trvat velice dlouho.
 • 00:25:41 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2020

Související