iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 3. 2015
20:20 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
14139
zhlédnutí

Reportéři ČT

Rytíři v Březiněvsi — Peníze v pralese — Přechodný domov

39 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:18 Pozemky za 8 miliard
  v Březiněvsi
 • 00:00:20 chce Řád maltézských rytířů.
  Obec je proti. Kdo je v právu?
 • 00:00:26 Zachraňte pralesy,
  ještě na tom vyděláte,
 • 00:00:29 hlásala firma,
  které uvěřily tisíce Čechů.
 • 00:00:32 Jejich peníze skončily
  na vrcholu pyramidy.
 • 00:00:37 Nová profese:
  přechodní pěstouni.
 • 00:00:40 Zachraňují děti před ústavy.
 • 00:00:42 Odpůrci tvrdí,
  že jde jen o byznys.
 • 00:00:49 Slyšeli jste, jaká témata
  budeme vysílat.
 • 00:00:53 Sledujete kauzy a reportáže,
  které objevují Reportéři ČT.
 • 00:00:56 Jsme rádi, že se díváte,
  dobrý večer.
 • 00:00:59 Je to asi největší
  a nejzamotanější spor
 • 00:01:02 o církevní restituce.
 • 00:01:04 Řád maltézských rytířů
  žádá o vydání pozemků,
 • 00:01:07 které zabírají polovinu
  pražské části Březiněves.
 • 00:01:11 Ta samozřejmě proti navrácení
  majetku protestuje.
 • 00:01:14 Na pozemcích je dnes park,
  dětské hřiště,
 • 00:01:17 chce na nich stavět školu.
 • 00:01:20 Cenná jsou ale hlavně pole,
  přes která má vést dálnice.
 • 00:01:23 Horkou kauzu mají v rukou
  úředníci Pozemkového fondu.
 • 00:01:27 Více Aneta Snopová.
 • 00:01:45 Ty pozemky jsou
  v územním plánu určeny
 • 00:01:49 třeba na výstavbu školy
  a školky.
 • 00:01:54 Tady by měl procházet
  Pražský okruh, stavba 519,
 • 00:01:57 a ostatní to jsou podle
  územního plánu rozčleněny
 • 00:02:00 na různé využití.
 • 00:02:02 Jaká je cena těch pozemků?
 • 00:02:04 Cena těch pozemků, když se budeme
  bavit stále o průměrné ceně,
 • 00:02:08 jak se to zvedá, tak se můžeme
  bavit o osmi miliardách.
 • 00:02:12 Řád maltézských rytířů je jedním
  z rytířských duchovních řádů
 • 00:02:16 vzniklý v 11. století na území
 • 00:02:18 křesťanského Jeruzalémského
  království ve Svaté zemi.
 • 00:02:21 Byl jedním z největších
  a nejmocnějších
 • 00:02:24 křesťanských rytířských řádů
  středověku.
 • 00:02:27 Jako Řád maltézských rytířů
 • 00:02:30 je označován od svého působení
  na Maltě,
 • 00:02:32 kterou mu věnoval císař Svaté říše
  římské Karel V. v roce 1530.
 • 00:02:35 Členové řádu se dělili
  do třídy bojových rytířů,
 • 00:02:39 kněží a bratří ošetřovatelů.
 • 00:02:41 Dnes se řád věnuje
  převážně charitativní činnosti.
 • 00:02:44 Známá je například
  jeho Maltézská pomoc.
 • 00:02:47 Řád maltézských rytířů je
  tady usazen od středověku.
 • 00:02:53 Jednalo se o jeden
  z nejváženějších duchovních
 • 00:02:56 a především rytířských řádů.
 • 00:02:59 Příslušníky tohoto řádu byla
  řada vynikajících osobností,
 • 00:03:02 především z řad
  vysoké aristokracie.
 • 00:03:08 V sejfu máme uloženy
  některé doklady,
 • 00:03:12 které jsou klíčem k tomu,
  aby bylo prokázáno,
 • 00:03:18 komu a jak a za jakých podmínek
  tento majetek
 • 00:03:22 byl v podstatě nabýván,
  převáděn a získáván.
 • 00:03:38 Podíváme se na ty řády.
  Tady jsou ty řády.
 • 00:03:41 Řád německých rytířů,
 • 00:03:44 kongregace Milosrdných sester
  svatého Kříže,
 • 00:03:47 benediktini, Emauzy,
  unitáři, augustiniáni,
 • 00:03:51 boromejky,
  Řád maltézkých rytířů.
 • 00:03:55 Tady možná je jaksi pokus
  o konfiskaci,
 • 00:03:58 o rozhodnutí nějaké konfiskační,
 • 00:04:00 třeba místního národního výboru
  nebo něčeho takového,
 • 00:04:03 s tím, že to, že když se vrací
  tady ty nemovitosti, je negováno.
 • 00:04:07 Se neví, jestli v Březiněvsi
  v roce 1946,
 • 00:04:09 jestli jim to bylo vráceno
  nebo zabráno.
 • 00:04:12 Nebo zkonfiskováno.
 • 00:04:14 Březiněves je městská část
  na severním okraji Prahy
 • 00:04:17 s rozlohou zhruba 300 hektarů.
  Řád maltézských rytířů
 • 00:04:20 zde na základě zákona
  o církevních restitucích
 • 00:04:23 usiluje o 170 hektarů pozemků,
  což představuje
 • 00:04:26 více jak polovinu celkového území
  této městské části.
 • 00:04:29 Podle starosty Březiněvsi
  ale existují dokumenty,
 • 00:04:32 které oprávněnost
  tohoto požadavku vyvracejí.
 • 00:04:37 Průběžně na tom pracujeme
  15 let,
 • 00:04:41 od roku 2000 do současnosti,
 • 00:04:44 to znamená, že zjišťujeme,
  kde co je ještě uloženo,
 • 00:04:47 kde by mohlo být uloženo,
  kdy se nám zase objeví
 • 00:04:50 nějaká další potenciální možnost
  získání archiválií,
 • 00:04:53 které by prokazovaly a doložily,
  jak ta situace probíhala.
 • 00:04:58 Situace u maltézských rytířů
  je kuriózní.
 • 00:05:01 Podle zákona
  o církevních restitucích
 • 00:05:03 je datum pro vydávání majetku
  stanoveno na 25. února 1948,
 • 00:05:07 kdy komunisti provedli
  státní převrat.
 • 00:05:11 Majetek maltézských rytířů
  ale byl podle dokumentu
 • 00:05:14 ministerstva zemědělství
  zabaven už o den dříve.
 • 00:05:18 Starosta Březiněvsi si myslí,
 • 00:05:20 že restituce by se na něj
  tedy neměly vztahovat.
 • 00:05:23 Takže zde máme uložený
  klíčový dokument
 • 00:05:26 z ministerstva zemědělství,
 • 00:05:28 toto rozhodnutí ministr
  podepsal 24. února 1948.
 • 00:05:32 O tom, že se konventu kněží
  vyvlastňuje majetek
 • 00:05:37 a poslední věta
  tohoto dokumentu zní,
 • 00:05:42 že toto rozhodnutí je konečné,
 • 00:05:45 jinak řečeno, rozhodnutí
  vzniklo před 25. únorem 1948.
 • 00:05:53 Datum 24. února nás
  dlouhodobě vede k tomu,
 • 00:05:57 že tento majetek nesmí a nemá
  a nemůže být nikdy vydán
 • 00:06:03 suverénnímu Řádu maltézských
  rytířů, který si je nárokuje.
 • 00:06:10 Jestli byl majetek zabaven
  před 25. únorem 1948,
 • 00:06:12 tudíž na něj by řád neměl nárok,
 • 00:06:16 nebo byl fakticky právně zabaven
  až po 25. únoru 1948,
 • 00:06:21 kdy by do toho restitučního
  nároku patřil.
 • 00:06:33 Pokud existuje jakýkoli spor
  a jakákoli pochybnost
 • 00:06:38 o vydávání majetku církví,
  řádu a podobně,
 • 00:06:45 tak pak instancí, která by měla
  rozhodnout, je soud.
 • 00:06:49 Kromě 120 hektarů
  státních pozemků,
 • 00:06:52 které podléhají zákonu
  o církevních restitucích
 • 00:06:55 a o jejichž vydání teď rozhoduje
  Státní pozemkový úřad,
 • 00:06:58 žaluje u soudu Řád maltézských
  rytířů městskou část Březiněves
 • 00:07:02 také o 50 hektarů pozemků
  obecních v centru městské části.
 • 00:07:17 Nacházíme se v centru obce,
  park, náves, dětské hřiště,
 • 00:07:20 budova fitness centra,
  sportoviště, tenisové kurty,
 • 00:07:22 úřad městské části,
  hasičská zbrojnice
 • 00:07:25 a celý tento prostor včetně
  pozemků pod stavbami
 • 00:07:28 chtějí vydat maltézští rytíři
  od státu.
 • 00:07:40 Chtěli jsme vědět,
 • 00:07:42 na základě čeho žádají
  dnešní představitelé
 • 00:07:45 Řádu maltézských rytířů
  o navrácení majetku v Březiněvsi
 • 00:07:48 a jaké jsou jejich argumenty.
  Vyjádřit se ale odmítli.
 • 00:07:51 Kancléř českého velkopřevorství
  Johannes Lobkowicz
 • 00:07:54 dříve v médiích uvedl:
 • 00:07:58 Vy tu žádost o těch 167 hektarů
  v katastru obce Březiněves
 • 00:08:01 považujete za naprostou
  oprávněnou asi,
 • 00:08:04 na rozdíl od pana starosty.
 • 00:08:14 Výjimečné postavení
  Řádu maltézských rytířů
 • 00:08:16 vychází i z toho, že řád má
  charakter samostatného státu
 • 00:08:19 s vlastní řádovou vládou,
  která se nachází v Římě,
 • 00:08:23 a velmistr řádu má tedy postavení
  suveréna, tedy hlavy státu.
 • 00:08:26 Ovšem samozřejmě majetky,
  které se tady nacházejí většinově,
 • 00:08:30 podléhají jurisdikci
  České republiky.
 • 00:08:33 O vydání či nevydání státních
  pozemků v Březiněvsi
 • 00:08:37 rozhoduje Státní pozemkový úřad.
 • 00:08:39 Pokud vydání pozemků potvrdí,
  jeho verdikt je konečný
 • 00:08:42 a městská část čili starosta
  s tím už nemůže nic dělat.
 • 00:08:46 Pokud pozemkový fond
  majetek nevydá,
 • 00:08:49 maltézští rytíři se můžou
  odvolat k soudu.
 • 00:08:52 Bývalý šéf Státního pozemkového
  úřadu vydání pozemků nedoporučil.
 • 00:09:01 Já jsem v době mého působení
  tuto kauzu vnímal
 • 00:09:04 jako jednu z nejsložitějších kauz
  restitučních vůbec,
 • 00:09:07 a to zejména z důvodu, že byly
  určité pochybnosti o tom,
 • 00:09:09 zda tyto pozemky se mají
  rytířům vydat či nikoli.
 • 00:09:12 Z dokumentů, které jsem měl
  v té době k dispozici,
 • 00:09:15 jsem měl pochybnosti o tom,
 • 00:09:17 zda Řád maltézských rytířů
  splňuje náležitosti podle zákona,
 • 00:09:20 a proto jsem se klonil spíše
  k tomu, ponechat rozhodnutí soudu.
 • 00:09:23 Sporné datum totiž není
  v případě navracení pozemků
 • 00:09:26 Řádu maltézských rytířů
  jediným problémem.
 • 00:09:29 V této věci jsem měl základní
  dvě pochybnosti.
 • 00:09:32 První byla, že dokument byl
  ze 24. února 1948,
 • 00:09:34 samotný znárodňovací výměr,
 • 00:09:37 druhá skutečnost bylo působení
  Franze Wernera Bobeho,
 • 00:09:40 tehdejšího převora
  Řádu maltézských rytířů,
 • 00:09:43 který byl uznán kolaborantem,
  to znamená, že zde byla možnost,
 • 00:09:46 že se vztahovaly na majetek
  maltézských rytířů
 • 00:09:49 Benešovy konfiskační dekrety.
 • 00:09:56 V dějinách maltézského řádu
  je Franz Werner Bobe,
 • 00:09:59 převor maltézských rytířů,
 • 00:10:01 podle mě jedna
  z nejhorších postav,
 • 00:10:04 protože je to muž, který byl také
 • 00:10:07 jedním z nejhorších konfidentů
  gestapa,
 • 00:10:10 dokonce Sicherheitsdienstu
  v Praze,
 • 00:10:13 který je v podstatě i přímo
  odpovědný za smrt mnoha lidí.
 • 00:10:19 Kromě jiného právě v okamžiku,
 • 00:10:22 kdy se připravoval zásah
  proti parašutistům
 • 00:10:27 v kostele svatých Cyrila
  a Metoděje v Resslově ulici,
 • 00:10:31 tak to byl právě
  Franz Werner Bobe,
 • 00:10:35 který dal esesákům
  plánky kostela,
 • 00:10:39 aby se mohli při zásahu proti
  parašutistům lépe orientovat.
 • 00:10:47 Kvůli Benešovým konfiskačním
  dekretům odmítly vydat pozemky
 • 00:10:50 Řádu maltézských rytíř
  už Lesy České republiky
 • 00:10:54 a v současnosti vedou
  s řádem dva soudní spory.
 • 00:10:57 Pozemky o které se jedná,
  byly zkonfiskovány
 • 00:11:01 podle dekretů
  prezidenta republiky.
 • 00:11:04 Máme jak konfiskační vyhlášku,
  tak seznam konfiskovaného majetku
 • 00:11:07 i další dokumenty, které dokládají,
  že se o konfiskaci jednalo.
 • 00:11:13 Kdyby Franz Werner Bobe byl
  vlastníkem řádového majetku,
 • 00:11:15 tak je konfiskace samozřejmě
  absolutně logická.
 • 00:11:19 Jenomže si musíme uvědomit,
 • 00:11:21 že tento člověk byl skutečně
  kreatura i v té mimořádné době,
 • 00:11:24 jakou byla druhá světová válka.
 • 00:11:27 On sám neváhal likvidovat
  i vlastní oponenty,
 • 00:11:31 buď skutečné, nebo potenciální,
  v rámci maltézského řádu,
 • 00:11:35 to znamená dávat rovnítko
  mezi tímto mužem
 • 00:11:39 a maltézským řádem je podle
  mého názoru absolutně nesprávné.
 • 00:11:45 Z jednoho velmi otřesného
  lidského osudu
 • 00:11:51 nelze vyvozovat
  kolektivní zodpovědnost
 • 00:11:54 všech maltézských rytířů,
  že se tak chovali všichni.
 • 00:11:57 Naopak on víceméně donášel
  i na svoje spolubratry.
 • 00:12:01 Po válce se maltézským rytířům
  ostatně část majetku vrátila,
 • 00:12:04 tedy ani podle tehdy
  přísných pravidel
 • 00:12:07 nebyl řád uznán
  jako kolaborantský.
 • 00:12:10 Přímý konfiskační výměr
  majetku řádu,
 • 00:12:15 tedy na majetek řádu maltézského
  nebo spíše maltézských rytířů
 • 00:12:19 tady nalezen nebyl.
  Jsou zde doklady o tom,
 • 00:12:22 že ten majetek je jim
  spíše vracen.
 • 00:12:24 To znamená, že bylo uznáno,
  že nespolupracovali s nacisty?
 • 00:12:30 No, tady se to v tomto výměru
  dokonce přímo píše,
 • 00:12:34 je to, nemýlím-li se, opis,
  výměr ministerstva financí,
 • 00:12:39 národní a státní spolehlivost
  řádu je nesporná,
 • 00:12:43 tak jestliže nespolupracoval
  s nacisty,
 • 00:12:46 tak je národně a státně
  spolehlivý.
 • 00:12:50 Kdyby spolupracoval,
  pravděpodobně spolehlivý nebude.
 • 00:12:53 Ale to je tak jako jediné,
  co z toho jsme schopni vyčíst.
 • 00:12:56 Současné vedení
  Státního pozemkového úřadu,
 • 00:12:59 v jehož kompetenci
  je finální rozhodnutí,
 • 00:13:02 se k celé kauze
  odmítlo vyjádřit.
 • 00:13:22 Komunikaci se Státním pozemkovým
  úřadem je jednosměrná,
 • 00:13:26 z naší strany ano,
  obrácená komunikace nula.
 • 00:13:30 Největší církevní restituční
  kauzu současnosti
 • 00:13:33 nechce komentovat ani nadřízený
  Státního pozemkového ústavu,
 • 00:13:36 ministr zemědělství
  Marián Jurečka.
 • 00:13:58 Pochybnosti městské části o tom,
 • 00:14:03 zda může úředník Státního
  pozemkového úřadu rozhodnout
 • 00:14:06 o majetku za 8 miliard, o rozloze
  katastrální 50 procent obce,
 • 00:14:09 jsou oprávněné. My požadujeme
  celou dobu jedinou věc,
 • 00:14:13 to znamená, aby tato záležitost,
  která představuje majetkově
 • 00:14:16 zhruba 8 miliard korun,
  skončila u nezávislého soudu,
 • 00:14:19 který jediný může
  spravedlivě rozhodnout o tom,
 • 00:14:22 zdali jsou nároky řádu
  oprávněné či nikoli.
 • 00:14:38 Na záchranu tropických pralesů
 • 00:14:41 nalákala australská firma
  tisíce Čechů.
 • 00:14:43 Dosud nezveřejněná kauza vypadala
  zpočátku jako vznešený projekt.
 • 00:14:47 Majitelé společnosti budili
  zdání důvěryhodnosti.
 • 00:14:51 Pro zájemce dokonce zorganizovali
  zájezd do Kolumbie.
 • 00:14:55 Zhodnocení peněz
  se však stále nekoná.
 • 00:14:58 Přitom investoři
  do karbonových kreditů
 • 00:15:01 vložili často statisíce korun.
  Natáčela Stáňa Raupachová.
 • 00:15:21 Mně se líbí ta myšlenka,
  záchrana deštných lesů,
 • 00:15:26 což v dnešní době problém je,
 • 00:15:29 takže se mi na tom líbilo,
  že prostě pomůžeme planetě,
 • 00:15:31 zachráníme lesy a ještě
  na tom vyděláme peníze.
 • 00:15:35 Investoval jsem do toho
  řádově půl milionu.
 • 00:15:38 V současné době se za to,
  že jsem do toho investoval, stydím.
 • 00:15:43 Prostě dnes už bych to neudělal.
 • 00:15:46 Vím, že jsem udělal blbost
  a že jsem nalítl.
 • 00:15:50 Zachraň pralesy
  a vydělej peníze!
 • 00:15:53 S touto masivní kampaní
 • 00:15:55 vtrhla před čtyřmi lety
  do České republiky
 • 00:15:57 australská společnost CCN,
  Conservation Central Network.
 • 00:16:00 Nabízela investici do karbonových,
  tedy uhlíkových kreditů.
 • 00:16:03 Ty jak tvrdila, sama vytváří.
 • 00:16:06 A to tak, že si pronajme
  deštný prales,
 • 00:16:08 čímž zabrání jeho vykácení.
 • 00:16:11 Podle legendy si akcionáři
  měli vydělat peníze za to,
 • 00:16:14 že jejich část pralesa
  bude pohlcovat znečištění.
 • 00:16:17 Za pohlcování CO2 jim budou platit
  velcí průmysloví znečisťovatelé.
 • 00:16:22 Rok co rok každý ten hektar
 • 00:16:26 dá nějaké množství
  karbonových kreditů,
 • 00:16:29 které se každý rok prodají
 • 00:16:31 jakoby na principu
  jabloňového sadu,
 • 00:16:34 každý rok očešu jablka
  a prodám je.
 • 00:16:36 Když bychom vzali tu Evropu,
  to působiště CCN,
 • 00:16:39 kolik se investovalo
  do společnosti?
 • 00:16:43 Oni přiznali zcela určitě
  minimálně 10 nebo 15 milionů.
 • 00:17:15 Uhlíkové kredity
  skutečně existují,
 • 00:17:18 ale je mezi nimi velký rozdíl.
 • 00:17:20 Na rozdíl od těch,
  které nabízí CCN,
 • 00:17:23 jsou ty reálné garantovány
  Kjótským protokolem pod OSN
 • 00:17:26 a jsou obchodovatelné.
 • 00:17:28 Bohatá země investuje
  do nějaké rozvojové krajiny.
 • 00:17:31 Takže například Francie když
  investuje do Indie nebo Vietnamu
 • 00:17:38 na základě předem stanovených
  kritérií, stanovených OSN,
 • 00:17:41 který je garantem
  Kjótského protokolu,
 • 00:17:44 na základě toho dostane
  množství kreditů,
 • 00:17:47 které si následně může
  na trhu prodat.
 • 00:17:50 V Evropě funguje systém
  emisních povolenek,
 • 00:17:53 který je částečně propojen
  s Kjótským protokolem.
 • 00:17:55 Firmy dostanou povolenky
 • 00:17:58 na vypuštění oxidu uhličitého
  od Evropské komise.
 • 00:18:01 Pokud s nimi nevystačí,
 • 00:18:03 musejí si emisní povolenky
  na trhu povinně dokoupit.
 • 00:18:06 Dobrovolné uhlíkové kredity
  nabízené CCN
 • 00:18:09 vznikají jen na základě dohod
  s místními vládami.
 • 00:18:13 Problém nastává ve chvíli,
  kdy se mají tyto kredity ocenit,
 • 00:18:17 protože pro ně neexistuje
  funkční trh žádný oficiální.
 • 00:18:20 Takže celé je to takové mlhavé.
  Takové tajemné, celý ten vznik.
 • 00:18:26 A pro nás seriózní obchodníky
  s emisními povolenkami reálnými
 • 00:18:30 je to jeden velký podvod
  a jedno velké nic.
 • 00:18:35 CCN nabízela investici
  do pralesů
 • 00:18:38 především v České republice
  a na Slovensku,
 • 00:18:41 ale aktivní je i v dalších
  východoevropských zemích.
 • 00:18:44 Jen u nás investovaly do zcela
  virtuálního obchodu tisíce lidí.
 • 00:18:48 Přesvědčoval je osobně i prezident
  a zakladatel CCN Erminio Kotlar.
 • 00:18:52 A protože společnost funguje
  na principu multilevel marketingu,
 • 00:18:56 lidově řečeno letadla,
  ve kterém jsou odměňováni ti,
 • 00:18:59 kteří ke koupi produktu
  přesvědčí někoho dalšího,
 • 00:19:02 zněly nabídky ještě lákavěji:
  Vyděláte na svých kreditech,
 • 00:19:05 k tomu dostanete odměny
  za přivedené lidi
 • 00:19:08 a navíc zachráníte
  deštné pralesy!
 • 00:19:12 Ten váš produkt je zabalitelný
  do nejrůznějších pohádek.
 • 00:19:20 A tady je to buď zázračné výnos,
  nebo záchrana planety,
 • 00:19:24 nebo kýho ďasa,
  to už je celkem jedno.
 • 00:19:27 Když kolem uděláte tuhle pohádku
 • 00:19:31 a pustíte na to ten velmi
  efektivní bagr multilevelu,
 • 00:19:35 pak prodáte neuvěřitelné
  hovadiny.
 • 00:19:38 Byl jsem pozván na přednášku.
 • 00:19:41 A tam přednášeli o tom,
  jak celý ten byznys funguje.
 • 00:19:45 Přirovnávali se tam
  k ropným společnostem.
 • 00:19:50 Že stejně jako ropné společnosti
  hledají ropu,
 • 00:19:53 tak oni hledají pralesy.
 • 00:19:58 Nám se ta myšlenka zalíbila
 • 00:20:00 a prostě jsme s partou kamarádů
  do toho skočili.
 • 00:20:03 Kolik vy třeba
  jste do toho investoval?
 • 00:20:06 Nějakých, já nevím,
  5 000 dolarů.
 • 00:20:09 Byl jsem jednou
  na jejich přednášce
 • 00:20:11 úplně shodou okolností
  4 roky zpátky.
 • 00:20:17 Ocenili nejlepšího prodejce tím,
  že mu dali klíčky od nového vozu.
 • 00:20:20 U toho se nechali nafotit
 • 00:20:22 a všichni tam v tom sále tleskali
  a skoro brečeli.
 • 00:20:25 A těm lidem
  vůbec nepřišlo divné,
 • 00:20:28 že ty kredity prodají maximálně
  nějakému známému,
 • 00:20:30 zvlášť když není
  kde je prodat.
 • 00:20:33 To, že CCN funguje na bázi
  multilevelového marketingu,
 • 00:20:36 není náhoda. Prezident CCN
  Erminio Kotlar
 • 00:20:38 má s tímto obchodováním
  bohaté zkušenosti.
 • 00:20:41 Nezakrývá, že jeho cílem
  je vést bohémský život
 • 00:20:44 a vydělávat peníze
  bez velkého úsilí.
 • 00:20:47 A to mu tento byznys
  podle vlastních slov umožňuje.
 • 00:20:52 Když jsem jednou seděl
  v restauraci,
 • 00:20:55 tak za mnou někdo přišel a řekl mi
  o multilevelovém marketingu,
 • 00:20:58 a to mě právě zaujalo.
 • 00:21:00 Tak začal můj přechod,
  protože to je způsob,
 • 00:21:03 jak můžete skloubit životní styl
  hipíka s penězi podnikatele.
 • 00:21:06 A vlastně od té doby, už 27 let,
  v tomto odvětví působím,
 • 00:21:10 a je to něco, co mi vyhovuje.
 • 00:21:15 Už před 10 lety potopil
  jedno letadlo
 • 00:21:18 nebo jednu tuhle
  multilevelovou firmičku
 • 00:21:22 a tam zůstalo taky viset
  kolem 130 milionů dolarů.
 • 00:21:29 To ale není podstatné.
 • 00:21:32 Podstatné je, že se naučil
  tenhle ten byznys dělat.
 • 00:21:36 Problém byl v tom,
  že jsme měli platební systém,
 • 00:21:41 který zajišťovala
  kanadská entita,
 • 00:21:43 a tento systém podváděl,
  byl podvodný
 • 00:21:46 a německá banka Deutche Bank
  se proti tomuto systému zasadila
 • 00:21:51 a dosáhla toho, že musela
  začít probíhat likvidace.
 • 00:21:57 Nicméně nikdo z lidí,
  kteří tam pracovali,
 • 00:22:00 nemá záznam
  v trestním rejstříku.
 • 00:22:06 Aby Erminio Kotlar přesvědčil
  budoucí investory o tom,
 • 00:22:09 že projekty v deštných pralesech
  existují
 • 00:22:12 a že investice do uhlíkových
  kreditů je skvělý byznys,
 • 00:22:15 zorganizoval cestu
  do Kolumbie.
 • 00:22:18 Udělali jsme tam takový
  čtrnáctidenní výlet
 • 00:22:21 po několika místech.
  A ve chvíli, kdy jsem se vrátil,
 • 00:22:24 tak jsem nabyl přesvědčení,
  že je to všechno super,
 • 00:22:30 že se tomuhle tomu obchodu
  a prezentaci společnosti CCN
 • 00:22:33 tady v Čechách budu
  v nejbližší době věnovat.
 • 00:22:37 A Jiří Šikola se do toho pustil.
  Sám investoval přes 400 000 Kč
 • 00:22:42 a k investicím
  přesvědčoval další.
 • 00:22:45 Do té doby, než sám začal
  o projektech CCN pochybovat.
 • 00:22:49 -A jak velká byla ta vaše síť?
  -Pár desítek lidí.
 • 00:22:53 Bavme se o nějakých
  dvaceti třiceti lidech.
 • 00:22:59 Oslovili jsme majitele firmy
 • 00:23:02 Erminia Kotlara
  a Campbella Scotta.
 • 00:23:04 Chtěli jsme, ať prokáží,
 • 00:23:06 že ekologické projekty,
  které prezentují,
 • 00:23:09 skutečně existují
  a generují uhlíkové kredity.
 • 00:23:12 Odpověděl nám Campbell Scott.
 • 00:23:16 BEZ KOMENTÁŘE
 • 00:23:30 Jaké projekty CCN realizuje,
  nám ale společnost nesdělila.
 • 00:23:34 Obrátili jsme se tedy
  na americkou firmu VCS,
 • 00:23:37 která registruje
  ekologické projekty
 • 00:23:40 generující uhlíkové kredity.
  Zeptali jsme se na projekty,
 • 00:23:43 o kterých CCN tvrdí,
  že je má u VCS zaregistrované.
 • 00:23:47 Mohu potvrdit, že žádný
  z těchto projektů
 • 00:23:50 není v databázi VCS.
  Kromě toho mohu potvrdit,
 • 00:23:53 že Conservation Central Network
  není uveden jako navrhovatel
 • 00:23:56 žádného projektu
  registrovaného VCS.
 • 00:24:00 Postupem času CCN
  změnila obchodní strategii.
 • 00:24:03 Místo balíčků s uhlíkovými
  kredity začala prodávat balíčky
 • 00:24:07 s virtuálními hektary
  deštných pralesů,
 • 00:24:09 což nazývala
  jejich sponzorováním.
 • 00:24:12 Hektary pak dokonce začala
  vyměňovat za akcie
 • 00:24:15 spřízněné společnosti
  se sídlem v Hongkongu.
 • 00:24:17 Jejími statutárními orgány
 • 00:24:19 jsou opět Erminio Kotlar
  a Campbell Scott.
 • 00:24:22 Už přestali mluvit o tom,
 • 00:24:24 že karbonové kredity
  budou odkupovat,
 • 00:24:27 ale dali každému nabídku,
 • 00:24:29 že karbonové kredity
  může vyměnit za akcie
 • 00:24:31 a ty akcie potom budou
  veřejně obchodovatelné.
 • 00:24:34 Bylo mi přislíbeno,
  že společnost vstoupí na burzu
 • 00:24:37 někdy do června roku 2014.
 • 00:24:40 Následně jsem se začal zajímat,
  někdy v červenci, srpnu 2014 o to,
 • 00:24:44 kdy už společnost vstoupí
  na burzu, že to nějak trvá,
 • 00:24:47 a bylo mi řečeno,
  že se to odkládá.
 • 00:24:51 Vstup na burzu CCN
  odkládá stále.
 • 00:24:54 Za své peníze dostávají
  akcionáři jen zprávu
 • 00:24:57 o finančním stavu společnosti.
 • 00:25:00 V tom informačním memorandu
  je několik málo informací.
 • 00:25:05 Řekla bych, že jsou velice
  nepřehledné, nepřesné
 • 00:25:08 a obsahují celou řadu chyb.
 • 00:25:10 Nechtěla bych spekulovat,
  zda úmyslných nebo neúmyslných.
 • 00:25:13 Myslím si, že zkušený investor
  by na základě těchto informací,
 • 00:25:17 které získal prostřednictvím
  tohoto informačního memoranda,
 • 00:25:20 nikdy neinvestoval.
 • 00:25:23 Například na stránkách, kde jsou
  vypočítávány zdroje příjmů,
 • 00:25:26 je uvedeno 7 firem,
 • 00:25:29 se kterými tato společnost
  trvale spolupracuje.
 • 00:25:32 Ty společnosti nejsou aktivní
  nebo vykazují minimální činnost,
 • 00:25:35 dokonce dvě z těchto společností
  již neexistují,
 • 00:25:39 ale v tomto informačním
  memorandu,
 • 00:25:41 v sekci finančních informací,
 • 00:25:44 se příjmy z těchto společností,
  které vlastně už neexistují,
 • 00:25:47 počítá i v roce 2015.
 • 00:25:50 Jako akcionář jsem chtěl
  výroční zprávu,
 • 00:25:55 jakékoli materiály.
 • 00:25:57 Na začátku řekli,
  že to bude později
 • 00:26:00 a později vůbec žádné odpovědi,
 • 00:26:02 jako kdyby žádný takový
  dotaz nikdy nedostali.
 • 00:26:05 A tak se Jiří Šikola obrátil
  na Interpol,
 • 00:26:07 na australskou a také
  na českou policii.
 • 00:26:10 Ta už své šetření skončila.
 • 00:26:13 V únoru mi přišlo vyrozumění
  od Policie ČR,
 • 00:26:15 zjednodušeně řečeno,
  že oni neshledali vůbec nic,
 • 00:26:19 na základě čeho
  by to kvalifikovali,
 • 00:26:23 že se tady jedná
  o jakékoli podvody.
 • 00:26:27 Upozornili na to,
 • 00:26:32 že je to v podstatě
  investiční riziko
 • 00:26:34 a že si má člověk dávat
  pozor, kam posílá peníze.
 • 00:26:38 CCN na všech dokumentech
  upozorňuje,
 • 00:26:40 že není investiční společnost
  a že negeneruje žádné zisky.
 • 00:26:44 To bude při právních bitvách
  možná jejich velkých trumf.
 • 00:26:50 Ale to je přesně to, co je psáno
  nějakým menším písmem
 • 00:26:53 dole na stránce, nikdo to nečte.
 • 00:26:56 Každý vidí jen tu pohádku,
  kterou jim ten prodejce dá.
 • 00:27:00 Já nemám žádný problém s tím,
 • 00:27:03 pokud by to bylo v rovině,
  že jsem špatně investoval,
 • 00:27:06 je to moje blbost,
  špatně jsem investoval.
 • 00:27:09 Ale obávám se, že tady to nebylo
  o špatné investici,
 • 00:27:11 ale tady to bylo o programovém
  podvodu od začátku.
 • 00:27:18 Často jsou týrané či opuštěné,
  viděli domácí násilí
 • 00:27:21 nebo je porodila matka feťačka.
 • 00:27:23 Takové jsou osudy dětí,
  o které se musí postarat stát.
 • 00:27:27 V posledních dvou letech se u nás
  rozšířil nový způsob péče.
 • 00:27:31 Některé děti nemusí do ústavů,
 • 00:27:34 mohou být v rodinách
  přechodných pěstounů.
 • 00:27:36 Jsou zde jen po dobu, než se
  pro ně najde definitivní řešení.
 • 00:27:40 Proč odpůrci tvrdí,
  že jde jen o byznys,
 • 00:27:43 zjišťovala Jana Neumannová.
 • 00:27:55 Já musím být připravena
  přijmout dítě kdykoli a jakékoli,
 • 00:27:59 takže tady máme skříň,
  ve které máme oblečení
 • 00:28:05 od miminka až do dvou let.
 • 00:28:08 To máte takhle označené.
 • 00:28:11 Ano, označené 3 až 6,
  abych věděla,
 • 00:28:13 že sáhnu a nemusím
  prokopávat celou skříň.
 • 00:28:16 Barbora Kiczmerová je
  profesionální pěstounka.
 • 00:28:19 To je u nás zatím
  málo známé povolání.
 • 00:28:22 Má být připravena
  do své domácnosti přijmout
 • 00:28:25 jakékoli dítě,
  které potřebuje pomoc.
 • 00:28:28 Nyní má u sebe
  pětiletá dvojčata.
 • 00:28:31 Děvčata se dostala ke mně,
 • 00:28:35 protože situace u nich doma
  byla taková těžká
 • 00:28:38 a děti nemohly už déle
  v té rodině setrvat.
 • 00:28:40 Je to v jejich zájmu
  jak zdravotním, tak psychickém.
 • 00:28:43 Přesto všechno, že ta situace
  doma trvala dost dlouho,
 • 00:28:47 holčičky jsou na maminku
  hodně navázané,
 • 00:28:50 ale opravdu když mají večer
  tendenci mi vykládat,
 • 00:28:54 co se doma dělo,
 • 00:28:56 tak jsem ráda, že tam nejsou
  a že to nemusí teď trpět dál.
 • 00:29:00 Sdělovat podrobnosti
  z rodiny dětí nemůžeme.
 • 00:29:03 Součástí etického kodexu
  pěstouna je i pravidlo
 • 00:29:06 zachovávat o rodinných
  trablech dětí mlčenlivost.
 • 00:29:10 Vám zavolají a vy ten den
 • 00:29:12 si můžete už jet pro miminko,
  pro dítě?
 • 00:29:15 Většinou je to s předstihem
  asi tak dvou dnů,
 • 00:29:17 takže my jsme schopni.
  Mám dva dny na to,
 • 00:29:21 abych nachystala postýlku,
  vyprala znova všechno povlečení,
 • 00:29:24 dala to všechno do cajku.
 • 00:29:27 Samozřejmě jsou krizové situace,
  kdy se musí převzít dítě hned,
 • 00:29:30 a tak to se potom řeší
  za pochodu, to se improvizuje,
 • 00:29:33 ale je důležité, aby improvizace
  byla taková,
 • 00:29:37 aby dítě si nevšimlo, že tam
  nějakým způsobem třeba nepatří.
 • 00:29:41 Musí mít určité místo u stolu
  a svoji postel,
 • 00:29:45 to jsou základní věci.
 • 00:29:48 Takže nastal den D?
 • 00:29:50 Tady máme věci částečně,
  co jsme seskupili pro malého.
 • 00:29:57 -Dnes si pro něj jedete.
  -Dnes si pro něj jedeme.
 • 00:30:00 Je tam zima, určitě vezmeme
  nějakou bundu.
 • 00:30:06 Manželé Třeškovi se rozhodli
  adoptovat miminko.
 • 00:30:09 Pro malého Františka si právě
  jedou k dočasné pěstounce,
 • 00:30:13 která se o něho starala
  téměř půl roku.
 • 00:30:16 Po tu dobu se vyřizovaly všechny
  formality potřebné k osvojení.
 • 00:30:19 Kdyby nebyl u pěstounky,
 • 00:30:22 musel by být
  v kojeneckém ústavu.
 • 00:30:25 Co jsme se dozvěděli od úřadů,
  tak matka ho porodila,
 • 00:30:30 údajně se na něj nešla
  ani kouknout
 • 00:30:33 a po dvou dnech
  odešla z porodnice.
 • 00:30:35 Věřím tomu že ty děti to cítí,
  takovéhle věci.
 • 00:30:40 Nešel do kojeneckého ústavu,
 • 00:30:42 ale šel k paní pěstounce
  profesionální.
 • 00:30:45 To bylo neuvěřitelné štěstí,
 • 00:30:48 protože tam ta náruč
  pečující osoby
 • 00:30:50 je neuvěřitelně důležitá.
 • 00:30:55 Miminka přicházejí na svět
  už se svým příběhem
 • 00:30:57 a my vlastně jim musíme ukázat,
  že tady ten svět je bezpečný,
 • 00:31:00 a to ony musejí cítit
  právě z té náruče.
 • 00:31:03 PLÁČE
  No je tady moc lidí, viď?
 • 00:31:10 Hlavním smyslem toho pěstounství
  na přechodnou dobu je to,
 • 00:31:13 aby děti, které by se jinak
  dostaly do ústavních zařízení,
 • 00:31:16 mohly po dobu maximálně
  1 roku být v rodinném prostředí
 • 00:31:20 a mít veškeré podmínky k tomu,
  aby nestrádaly.
 • 00:31:24 Vždycky je rodinné prostředí
  pro děti lepší než ústavní péče.
 • 00:31:29 My přebíráme zodpovědnost
  za to dítě na omezenou dobu,
 • 00:31:32 vlastně jenom na tu dobu,
  než se vyřeší jeho situace,
 • 00:31:35 než se buď vrátí domů zpátky
  ke své biologické rodině,
 • 00:31:38 nebo než se mu najde
  nová rodina.
 • 00:31:42 Po novele zákona o sociálně-
  -právní ochraně dětí v roce 2013
 • 00:31:45 došlo k výraznému nárůstu
 • 00:31:49 žadatelů o pěstounskou péči
  na přechodnou dobu.
 • 00:31:52 Zatímco v polovině roku 2013
  jich bylo 33,
 • 00:31:56 aktuálně registrujeme
  334 žadatelů
 • 00:31:59 o pěstounskou péči, respektive
  těch, kteří prošli tím školením.
 • 00:32:22 Pěstoun na přechodnou dobu
 • 00:32:25 si nevybírá dítě,
  které k němu půjde.
 • 00:32:28 Jestli to dítě je jiného etnika,
 • 00:32:33 jestli to dítě má
  nějaký zdravotní problém,
 • 00:32:36 který je řešitelný
  v domácím prostředí,
 • 00:32:39 to vlastně není něco,
  co by ten pěstoun měl řešit.
 • 00:32:42 My jsme pojali tak,
  že teď jedou k nám na prázdniny.
 • 00:32:45 Ony ví, že tady nejsou
  u nás nastálo.
 • 00:32:48 Bohužel nemůžu je
  připravovat na to, co bude,
 • 00:32:51 protože my opravdu
  teď v dané situaci nevíme,
 • 00:32:54 jestli bude matka schopna
  si ty děti vzít zpět.
 • 00:32:57 Rozdíly mezi přechodnou
  pěstounskou péčí
 • 00:33:00 a dlouhodobou pěstounskou péčí
  jsou asi nejvíc v tom,
 • 00:33:04 že když si vezmu dítě
  na dlouhodobou péči,
 • 00:33:08 beru si ho skoro jako svoje.
 • 00:33:11 Oproti tomu v přechodné péči
  má být dítě maximálně 1 rok.
 • 00:33:16 Všichni si přejeme najít
  pro dítě řešení takové,
 • 00:33:19 aby od nás mohlo co nejdřív
  odejít už do definitivní rodiny.
 • 00:33:25 A primárně by to měl být
  pokus o to,
 • 00:33:27 vrátit dítě do jeho původní
  rodiny, upravit tam podmínky
 • 00:33:30 a pomoct té rodině,
  aby tu péči zahájila.
 • 00:33:33 Pěstounství jako povolání
  má ale své kritiky.
 • 00:33:36 Trnem v oku je především to,
  že jde o povolání
 • 00:33:38 a pěstouni dostávají stálý plat,
 • 00:33:41 a to i v době, kdy zrovna
  u sebe dítě nemají.
 • 00:33:46 Ve veřejnosti hlásaná určitá
  demoralizace ústavů neplatí.
 • 00:33:49 To byli lidi, kteří tam
  v životě nebyli
 • 00:33:52 a tvrdí něco, co není pravda.
  Samozřejmě všechno se vyvíjí,
 • 00:33:55 před čtyřiceti lety to bylo jinak,
  než je to dnes.
 • 00:33:58 Dnes se všecko vyvíjí
 • 00:34:00 a v ústavech nebo v zařízeních
  různých dnes
 • 00:34:03 se snaží ten režim přizpůsobit
  pobytu v rodině.
 • 00:34:07 Je pravdou, že vždycky musíme
  hledat nejlepší, ideální řešení
 • 00:34:13 pro to dané dítě, a to je
  skutečně odborná práce.
 • 00:34:16 Není to něco, co bychom mohli
  paušálně říct,
 • 00:34:19 toto je všechno špatně
  a toto je všechno dobře.
 • 00:34:22 Nemá podle mě cenu,
  abychom si zničili všechno,
 • 00:34:26 co v České republice
  fungovalo dobře.
 • 00:34:29 Nesmí to být postaveno tak,
 • 00:34:35 že přechodná péče bude
  jediná a hlavní možnost,
 • 00:34:37 navíc podmíněná určitým
  materiálním zabezpečením,
 • 00:34:40 tedy finančním, kde ta motivace
  se stává potom hlavně finanční
 • 00:34:43 a teprve až na druhém místě
  nějaká péče o dítě.
 • 00:34:46 Pěstouni na přechodnou dobu
  pobírají od státu částku
 • 00:34:52 20 000 korun měsíčně,
  zhruba 15 000 čistého,
 • 00:34:55 ale především musí být vždy
  připraveni přijmout dítě,
 • 00:34:58 které se ocitne
  v kritické situaci.
 • 00:35:01 To znamená, je to vlastně
  náhrada za plat,
 • 00:35:04 který by pravděpodobně
  paní nebo pán pobírali,
 • 00:35:06 kdyby chodili do zaměstnání.
 • 00:35:09 Já nevím,
  nejsem si vědoma toho,
 • 00:35:11 že by tety v dětských domovech
  dělaly tuto práci jako charitu.
 • 00:35:14 Taky je to pro ně zaměstnání,
  taky dostávají za to plat.
 • 00:35:17 My děláme stejnou práci jako ony,
  akorát ji děláme doma.
 • 00:35:21 Tato forma péče je stále levnější
  než jakákoli forma ústavní péče.
 • 00:35:24 Srovnávací statistika,
 • 00:35:27 která vznikla na ministerstvu
  práce a sociálních věcí,
 • 00:35:30 již více než rok stará.
 • 00:35:32 Výsledky ukazují,
  že pěstounská péče je levnější.
 • 00:35:35 Zde jsou částky,
  kolik stát zaplatí
 • 00:35:38 za měsíční péči na jedno dítě.
 • 00:35:40 Já si myslím, že motivace pro to,
  chtít pomoci nějakému dítěti,
 • 00:35:43 pečovat o nějaké dítě, má být
  úplně jiná, a ne finanční.
 • 00:35:49 Což může vést k tomu,
  že z toho bude kšeftík.
 • 00:35:51 Že ti lidi to budou dělat pro to,
  aby si vydělali víc peněz,
 • 00:35:54 víc asi, než kdyby byla
  prodavačkou,
 • 00:35:56 tak si vezmu dítě, pak ho
  za měsíc dám někomu jinému
 • 00:35:59 a zase si vezme další dítě
  a tak dále.
 • 00:36:02 Což mi připadá právě na tom
  to nejhorší,
 • 00:36:04 že se to stane
  jakýmsi obchodem.
 • 00:36:07 Já jsem od roku 1997 byla
  dlouhodobou pěstounkou,
 • 00:36:10 mám v péči ještě stále dvě děti.
 • 00:36:12 Když jsem si ty děti brala
  z dětského domova,
 • 00:36:15 tak jsem si je přivezla
  se všemi problémy,
 • 00:36:17 které ty děti mají,
  takže citová deprivace,
 • 00:36:20 všechny možné problémy,
  houpání po ránu
 • 00:36:23 a neschopnost navázat se
  na jiné lidi.
 • 00:36:26 Tyhle ty problémy, které moje děti
  měly, vlastně způsobily to,
 • 00:36:29 že jsem se rozhodla stát se
  pěstounkou na přechodnou dobu,
 • 00:36:33 a tím pomoct dětem nastartovat
  život trošku líp
 • 00:36:36 než v té ústavní péči.
 • 00:36:41 Já mám čtyři vlastní děti,
 • 00:36:44 takže já mám tu rodičovskou roli
  už za sebou. A tohle je pro mě...
 • 00:36:51 Má to veliký smysl hlavně proto,
  že to miminko potřebuje lásku,
 • 00:36:54 takže já v tu chvíli, kdy ho mám,
  tak mu dávám všechno.
 • 00:36:58 Jako kritik vystupuje
  i poslankyně Jitka Chalánková.
 • 00:37:01 Chystá se připravit novelu,
 • 00:37:04 která by měla opět
  přechodné pěstounství upravit.
 • 00:37:07 Aby nedošlo k tomu,
  čeho se opravdu obáváme,
 • 00:37:12 aby nedošlo k nějakému vychýlení
  celého toho citlivého systému
 • 00:37:14 péče o ohrožené děti
  nějakým nežádoucím směrem.
 • 00:37:18 -Vy máte svoje děti?
  -Ne, ne.
 • 00:37:21 Když je přivezu domů,
  jsou to moje děti,
 • 00:37:24 v tu ránu jsem ta lvice,
  která bude za ně bojovat,
 • 00:37:27 to je automatické,
 • 00:37:30 ale v momentě,
  když přijdou noví rodiče,
 • 00:37:32 osvojitelé nebo pěstouni,
  tak se to mění celé.
 • 00:37:37 Já už vím, že je to jejich,
  že jim to musím pomalu předávat.
 • 00:37:41 A opravdu ten způsob myšlení
  se změní.
 • 00:37:48 Takže držet za ručičku
  při tom takhle pěkně,
 • 00:37:51 nebo vleže na posteli, to jsem
  vám už minule ukazovala.
 • 00:37:56 To je strašný hlad.
 • 00:37:59 Co jsme mluvili
  s paní pěstounkou,
 • 00:38:02 tak je to takový uplakánek,
  skutečně bylo s ním hodně práce,
 • 00:38:05 hodně bylo potřeba
  s ním být v kontaktu,
 • 00:38:08 být blízko, tišit ho.
 • 00:38:12 Teď je smějící se miminko,
  které prospívá a je fajn.
 • 00:38:17 Dala jsem vám ty věci,
  aby šel s těmi vůněmi ode mě,
 • 00:38:22 na co je zvyklý, na tohle pořád
  koukal v kočárku,
 • 00:38:25 aby to nějakou chviličku viděl,
  než přejde na vaše hračky.
 • 00:38:30 Je to naše.
  Ještě malého a můžeme jít.
 • 00:38:35 Samozřejmě nějakou dobu
  truchlím,
 • 00:38:38 ale v tom je ta profesionalita,
  že to dokážu v sobě potlačit
 • 00:38:42 a hlavně ten pocit,
  když vidíte tu rodinu,
 • 00:38:45 která to miminko přebírá,
  těší se na něj.
 • 00:38:48 Jsou to třeba rodiče,
 • 00:38:50 kteří čekají 10 let na dítě,
  vlastní nemůžou mít,
 • 00:38:54 tak to je nádherný
  a velice silný zážitek,
 • 00:38:57 že si vlastně uvědomíte,
  že děláte hezkou práci,
 • 00:39:00 že děláte smysluplnou věc.
 • 00:39:12 To byla poslední reportáž.
 • 00:39:15 Nové vysílání už chystáme,
  uvidíte ho zase za týden.
 • 00:39:18 Na shledanou a hezké dny,
  když to půjde.
 • 00:39:27 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2015

Související