iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 2. 2021
10:30 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
21628
zhlédnutí

Objektiv

Madagaskar: Baobaby — Francie: Safari park — Kambodža: Pepř

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:01 OBJEKTIV
 • 00:00:11 -Neděle dopoledne,
  to je pravidelný čas
 • 00:00:14 vyrazit s OBJEKTIVEM do světa,
  vítejte.
 • 00:00:16 A na co přesně
  se dneska můžete těšit?
 • 00:00:19 Alejí baobabů se projdeme
  na Madagaskaru.
 • 00:00:22 A čeká nás i výprava
  mezi kameny ostré jako břitva.
 • 00:00:25 Odpočineme si pak
  pozorováním zvířat.
 • 00:00:33 Trocha rozptýlení v nelehké době
  pro vás našel náš zpravodaj
 • 00:00:37 ve Francii Jan Šmíd.
 • 00:00:39 Vezme nás do safari parku
  v Thoiry nedaleko Paříže.
 • 00:00:48 Jak dlouho trvá,
  než se v Kambodži urodí
 • 00:00:51 vzácný pepř?
 • 00:00:53 A jak náročné je ho pěstovat
  a kolik vlastně existuje druhů?
 • 00:00:56 I to se dnes dozvíte, počkejte si.
 • 00:01:06 V první reportáži
  se vydáme na ostrov,
 • 00:01:09 který je plný přírodních krás.
 • 00:01:11 Míříme na Madagaskar.
 • 00:01:13 Někdy se o něm říká,
  že je to nejrozmanitější ostrov
 • 00:01:16 v Indickém oceánu.
 • 00:01:17 Typické pro tento ostrov
  jsou nádherné baobaby,
 • 00:01:20 podíváme se i do jedné aleje
  plné těchto krásných stromů.
 • 00:01:24 A čeká vás i trochu adrenalinu,
  a sice procházka krasovými útvary
 • 00:01:27 v místním národním parku.
 • 00:01:34 -Madagaskar,
  čtvrtý největší ostrov světa,
 • 00:01:38 který od východního pobřeží Afriky
  dělí 400 kilometrů
 • 00:01:41 Mosambického průlivu.
 • 00:01:44 Z vln Indického oceánu se vynořil
  přibližně před 230 miliony let,
 • 00:01:49 kdy se oddělil
  od prakontinentu Gondwana.
 • 00:01:52 Izolace ostrova pak způsobila,
  že zdejší floru a faunu
 • 00:01:56 tvoří z 90 % endemity.
 • 00:02:04 To, co najdete na Madagaskaru,
  není k vidění
 • 00:02:07 nikde jinde na světě.
 • 00:02:10 -Madagaskar je více než 7x větší
  než Česká republika
 • 00:02:15 a řada jeho oblastí
  je jen těžko dostupná.
 • 00:02:19 Ať už se ale vydáme
  kterýmkoliv směrem,
 • 00:02:22 je vždy co objevovat.
 • 00:02:28 -Morondava je rušné
  přímořské letovisko
 • 00:02:31 ležící na západním pobřeží
  Madagaskaru.
 • 00:02:38 Kromě nádherných pláží
  nabízí Morondava ve svém okolí
 • 00:02:42 i další pozoruhodná místa,
  která by si neměl nechat ujít
 • 00:02:45 žádný návštěvník ostrova.
 • 00:02:55 -Nejznámějším z nich
  je bezesporu Baobab Alee,
 • 00:02:59 alej mohutných baobabů,
  ke kterým se lze vozem
 • 00:03:03 z centra města
  dostat v řádu minut.
 • 00:03:06 Baobaby nejsou na ostrově
  nijak výjimečné,
 • 00:03:10 ale díky jejich koncentraci
  poblíž města patří tato alej
 • 00:03:14 k vůbec nejčastěji fotografovaným
  madagaskarským motivům.
 • 00:03:18 -Na cestě mezi staletými velikány
  je vždy rušno.
 • 00:03:22 Baobaby jsou pro zdejší obyvatele
  požehnáním,
 • 00:03:26 nejen pokud jde o jejich krásu.
 • 00:03:29 Madagaskar patří
  k nejchudším zemím světa
 • 00:03:32 a možnost si u turistů
  přivydělat třeba tancem
 • 00:03:36 je vždy vítána.
 • 00:03:42 -Ranní světlo dává
  morondavským baobabům
 • 00:03:45 zase novou perspektivu.
 • 00:03:56 Kromě působivého pohledu
  na staleté obry
 • 00:03:59 se tu nabízí i možnost
  nezapomenutelných setkání
 • 00:04:03 s místními obyvateli.
 • 00:04:14 A kdo se nezalekne
  neznámých tanečních kreací,
 • 00:04:17 má na Madagaskaru vyhráno.
 • 00:04:26 -Obchod kvete všude
  a Morondava není výjimkou.
 • 00:04:29 Zdejší prodavačky
  ale více než svým zbožím
 • 00:04:33 zaujmou tradičními
  ?pleťovými maskami?.
 • 00:04:36 Ty kromě dalších
  kosmetických efektů
 • 00:04:38 slouží svým nositelkám
  zejména jako ochrana před sluncem.
 • 00:04:49 -Baobaby ale nerostou jen
  v bezprostředním okolí Morondavy.
 • 00:04:54 Toulky zdejší krajinou
  nabízejí vnímavému poutníkovi
 • 00:04:57 nezapomenutelné obrázky.
 • 00:05:05 -Na světě se vyskytuje
  celkem osm druhů baobabů.
 • 00:05:08 Mimo Madagaskar
  ale najdeme pouhé dva,
 • 00:05:12 a to v Africe a v Austrálii.
 • 00:05:14 Jak přesně se baobaby
  mezi kontinenty rozšířily,
 • 00:05:17 to se ale dosud
  nepodařilo prokazatelně objasnit.
 • 00:05:21 Baobaby jsou výlučně
  tropické rostliny
 • 00:05:25 s úctyhodnou dlouhověkostí.
 • 00:05:27 Vzrostlé stromy mohou být staré
  až 2000 let.
 • 00:05:39 -Naším dalším cílem
  je národní park
 • 00:05:42 Tsingy de Bemaraha.
 • 00:05:44 Přestože se jedná o jedno
  z nejznámějších míst ostrova,
 • 00:05:48 není tento park
  nijak lehce dostupný.
 • 00:05:51 Od Morondavy jej dělí
  přibližně 190 km
 • 00:05:54 obtížně sjízdných cest.
 • 00:05:57 Ke zhruba 10 hodinám jízdy
  je pak ještě třeba připočítat
 • 00:06:01 i čas na překročení řek
  Tsiribihina a Manambolo,
 • 00:06:05 které leží v cestě.
 • 00:06:14 -Národní park Tsingy de Bemaraha
  zaujímá rozlohu
 • 00:06:18 přibližně 160 000 hektarů
  a v roce 1990 byl zapsán
 • 00:06:22 na seznam světového
  přírodního dědictví UNESCO.
 • 00:06:27 Park se dělí
  na dvě základní části,
 • 00:06:30 Malé a Velké Tsingy.
 • 00:06:33 -Malé Tsingy se nacházejí
  nedaleko centrály parku
 • 00:06:37 a jsou dostupné
  po visutých můstcích,
 • 00:06:40 kovových žebřících
  nebo po schodech vytesaných
 • 00:06:43 přímo do skály.
 • 00:06:45 Nic pro méně zdatné.
 • 00:06:48 -Název Tsingy de Bemaraha
  znamená v překladu doslovně
 • 00:06:52 ?tam, kde člověk
  nemůže kráčet bos?.
 • 00:06:55 A toto tvrzení
  lze beze zbytku potvrdit.
 • 00:06:59 Les skal ostrých jako břitva
  se tyčí až do 70metrové výšky
 • 00:07:03 zdá se být na první pohled
  zcela neprůchozí.
 • 00:07:12 -Střed parku protíná
  přirozená vodní tepna,
 • 00:07:16 řeka Manambolo.
 • 00:07:24 -Původ zdejších vápencových skal
  sahá do období,
 • 00:07:27 kdy se Madagaskar
  vlivem posunu tektonických desek
 • 00:07:31 oddělil od afrického kontinentu.
 • 00:07:35 Západ vzniklého ostrova
  byl ale ještě další miliony let
 • 00:07:39 ukrytý pod mořskou hladinou
  a vytvářely se zde
 • 00:07:43 vysoké vápencové usazeniny.
 • 00:07:46 Když oceán ustoupil,
  vznikl gigantický vápencový útes,
 • 00:07:50 na jehož vrcholu voda a eroze
  časem vytvořily kamenné jehly.
 • 00:07:58 -Ve spodní části jsou skály
  protkány jeskyněmi,
 • 00:08:01 kterými kdysi protékaly
  podzemní řeky
 • 00:08:04 a k vidění tu jsou
  i osamělé krápníky.
 • 00:08:11 -Velké Tsingy leží
  asi hodinu jízdy od centrály parku
 • 00:08:15 a k samotným skalám
  je to ještě kus cesty
 • 00:08:19 lesnatým terénem.
 • 00:08:25 -Parkem vede několik okruhů,
  které mohou absolvovat i lidé
 • 00:08:29 bez zvláštní horolezecké průpravy.
 • 00:08:37 -Pohyb ve skalách
  si ale jistou obezřetnost
 • 00:08:40 určitě žádá.
 • 00:08:42 Některé průrvy
  jsou až desítky metrů hluboké
 • 00:08:45 a na jejich dně
  čekají na neopatrného návštěvníka
 • 00:08:49 stovky ostrých kamenných kopí.
 • 00:09:03 -Průchod některými částmi parku
  je pak jen pro silnější nátury,
 • 00:09:07 které netrpí závratí.
 • 00:09:10 Nebo alespoň ne příliš.
 • 00:09:17 -O nic jednodušší není ani sestup
  po příkrých skalách
 • 00:09:20 bez zvláštního jištění.
 • 00:09:30 -Národní park Kirindi
  leží na zpáteční cestě
 • 00:09:34 mezi Tsingy a Morondavou.
 • 00:09:36 Patří k méně známým parkům,
  ale určitě stojí za zastávku.
 • 00:09:41 Chráněnou oblast plnou zvířat
  tvoří spleť listnatých stromů
 • 00:09:45 a křovisek,
  mezi kterými vedou klikaté pěšiny
 • 00:09:50 pro návštěvníky.
 • 00:09:53 -Zaujme nás zejména
  endemický kalous madagaskarský.
 • 00:09:57 Jde o největší ostrovní sovu,
  která dorůstá
 • 00:10:00 až do půlmetrové velikosti.
 • 00:10:09 -Hlavním lákadlem parku
  je ale jiný živočich.
 • 00:10:13 Fossa madagaskarská
  je největší ostrovní šelma,
 • 00:10:17 která se do širšího povědomí
  dostala díky roli padoucha
 • 00:10:20 ve slavném animovaném filmu
  Madagaskar.
 • 00:10:24 Ve skutečnosti ale fossy
  nejsou nijak zákeřné
 • 00:10:27 a naopak přispívají k udržení
  zdejšího křehkého ekosystému.
 • 00:10:31 Spatřit fossu takto zblízka
  se ale rovná malému zázraku.
 • 00:10:35 Fossy jsou plaché
  a bývají aktivní především v noci.
 • 00:10:42 -Zpáteční cesta nás znovu vede
  do přístavního města Morondava.
 • 00:10:46 V malebném kotvišti plném lodí
  je rušno.
 • 00:10:59 -Den se nachyluje ke konci
  stejně jako naše
 • 00:11:03 madagaskarská cesta.
 • 00:11:05 Cesta ostrovem, který díky svému
  izolovanému vývoji
 • 00:11:09 nemá na světě obdoby.
 • 00:11:19 -Fotky z Madagaskaru
  si můžete prohlédnout
 • 00:11:21 na našich sociálních sítích,
  na Facebooku, Twitteru
 • 00:11:24 a Instagramu.
 • 00:11:28 Cestování po Evropě
  není v době koronavirové krize
 • 00:11:31 úplně jednoduché.
 • 00:11:33 Muzea a památky zůstávají zavřené.
 • 00:11:36 Přesto ale i v této době
  lze najít místa,
 • 00:11:38 která lze navštívit.
 • 00:11:40 Příkladem je safari v Thoiry,
  kde navíc vybudovali park,
 • 00:11:43 který je naprostou oslavou
  světla a barev.
 • 00:11:46 Připravit takovou podívanou
  nebylo nic jednoduchého.
 • 00:11:49 Do parku nás vezme náš zpravodaj
  ve Francii Jan Šmíd.
 • 00:12:03 -Může to být únik od reality
  současné trochu smutné doby.
 • 00:12:07 Dny jsou krátké
  a téměř všechno zůstává
 • 00:12:10 až na malé výjimky zavřené.
 • 00:12:12 A přece, jen půl hodiny od Paříže
  se v zoologické zahradě Thoiry
 • 00:12:16 zrodil tento překrásný,
  doslova rozzářený svět.
 • 00:12:20 -Začátek zimy je takový smutný,
  proto jsme chtěli nabídnout
 • 00:12:24 návštěvníkům trochu magie,
  hodně jich přišlo už koncem roku
 • 00:12:28 a od začátku toho nového
  přicházejí objevovat
 • 00:12:32 toto radostné magické představení,
  jsme opravdu rádi,
 • 00:12:35 že jich sem chodí tolik
  a že jim můžeme tyto dny
 • 00:12:39 trochu zpříjemnit.
 • 00:12:41 -S tímto neobyčejným
  barevným divadlem začali v Thoiry
 • 00:12:45 před třemi lety
  a postupně ho rozšiřují.
 • 00:12:47 Původně zcela dominovala zvířata,
  ostatně v zoologické zahradě
 • 00:12:51 je jich 1400,
  ale postupně se k nim přidávaly
 • 00:12:54 i další útvary a obrazce.
 • 00:12:57 Zejména v okolí zámku
  to ale stále vypadá
 • 00:13:00 jako v zoologické zahradě,
  jen trochu barevnější.
 • 00:13:03 Ta je v okolí Paříže vyhlášená
  stejně jako safari.
 • 00:13:06 Díky tomu,
  že jsou zvířata v exteriéru
 • 00:13:09 a jejich královstvím
  projíždíte ve voze,
 • 00:13:12 mohl být park otevřen
  hned po skončení úplné karantény
 • 00:13:15 na jaře minulého roku.
 • 00:13:17 Především proto,
  že je snadné dodržovat
 • 00:13:19 všechna bezpečnostní opatření.
 • 00:13:21 Návštěvníci nemají mezi sebou
  žádný kontakt,
 • 00:13:24 mají zakázáno vystupovat z auta,
  ale i tak mohou vidět zvířata
 • 00:13:27 hezky zblízka.
 • 00:13:29 Některá se totiž nebojí
  přiblížit se až k vozům.
 • 00:13:31 Téměř se zdá,
  jako by návštěvníky parku
 • 00:13:34 považovala za vetřelce.
 • 00:13:36 Kdybych nezavřel okno,
  přišel by mi tento pštros
 • 00:13:38 nejspíše vynadat z očí do očí.
 • 00:13:40 Ale prý to nedělají tak často,
  proto se mohou mezi auty
 • 00:13:44 takto volně procházet.
 • 00:13:46 To sloni už mají
  svůj vlastní prostor,
 • 00:13:48 u nich se bezprostřední kontakt
  s návštěvníky zase
 • 00:13:51 tolik nedoporučuje.
 • 00:13:53 Zahradu a safari navštíví ročně
  více jak půl milionů lidí,
 • 00:13:56 v době proticovidových opatření
  ji pomáhají udržet v chodu,
 • 00:14:00 protože náklady jsou vysoké.
 • 00:14:02 -Jen krmivo pro zvířata
  stojí měsíčně 30 000 eur
 • 00:14:06 a s ostatními náklady
  a platy zaměstnanců
 • 00:14:09 se za měsíc dostaneme
  na 300 000 eur.
 • 00:14:12 -Zahraniční návštěvníci
  nejsou tak častými hosty,
 • 00:14:15 sem se jezdí většinou z Paříže
  a okolí a mnozí milovníci parku
 • 00:14:19 dokonce opakovaně.
 • 00:14:21 Někteří si koupí
  celoroční vstupenku
 • 00:14:24 a každý týden
  se prý přijedou podívat
 • 00:14:26 na svá oblíbená zvířata
  trochu jako na členy rodiny.
 • 00:14:30 I do tohoto světelného parku
  prý přicházejí
 • 00:14:33 návštěvníci opakovaně.
 • 00:14:34 Asi jen těžko to bude
  kvůli jednotlivým zvířatům,
 • 00:14:38 i když tento páv
  se opravdu povedl.
 • 00:14:40 Je to nepochybně
  kvůli harmonickému prostředí
 • 00:14:43 plnému barev.
 • 00:14:45 Ale není vůbec jednoduché
  dát takový imaginární svět
 • 00:14:48 dohromady.
 • 00:14:50 Nejprve je nutné vytvořit
  celkovou strukturu,
 • 00:14:53 který prostor
  bude vyhrazen zvířatům,
 • 00:14:56 kde bude možné obdivovat skřítky
  či jaké důstojné místo
 • 00:14:59 zbyde pro královský kočár.
 • 00:15:01 A když se to naplánuje
  a skončí práce pro architekty,
 • 00:15:04 začíná samotná realizace.
 • 00:15:06 -Mezi umělci a tvůrci parku
  je řada různých specialistů,
 • 00:15:11 část z nich vytváří
  kovové konstrukce
 • 00:15:14 a další je pak pokrývají
  zvláštním plátnem,
 • 00:15:17 což je práce velmi specifická
  a vyžaduje přesnost.
 • 00:15:21 A další na něj pak ručně malují
  a nanášejí barvy.
 • 00:15:25 A pak jsou ještě elektrikáři,
  kteří musí
 • 00:15:28 oživlá zvířata nasvítit,
  a to světýlky,
 • 00:15:32 která jsou uložena uvnitř.
 • 00:15:38 -S nápady někdy přicházejí
  i samotní zaměstnanci,
 • 00:15:41 i oni mají svá oblíbená zvířata
  a chtějí je vidět
 • 00:15:44 i v barevné a světelné podobě.
 • 00:15:47 A večer se údajně
  chodí sami dívat, jak se jim daří.
 • 00:15:51 Někteří kolegové dostali
  i jiné nápady.
 • 00:15:53 Všechny, kteří tento
  pohádkový svět vymýšlejí,
 • 00:15:56 to prý náramně baví.
 • 00:15:58 Není divu, pod jejich rukama
  tyto postavičky doslova ožívají.
 • 00:16:02 CHRÁPÁNÍ
 • 00:16:04 V Thoiry mohou návštěvníci
  obdivovat více než tisíc objektů.
 • 00:16:08 Chodí sem rodiny s dětmi,
  které z té krásy často oněmí
 • 00:16:11 a beze slova pozorují
  doslova pohádkový svět.
 • 00:16:33 -Nejvíce se mi líbí medvědi
  a panda červená.
 • 00:16:38 -Je tu několik rozdílných světů,
  pro děti, ale i pro dospělé,
 • 00:16:42 spousta krásy a inspirace,
  Čínou či Afrikou,
 • 00:16:47 je to dílo vysoké představivosti.
 • 00:16:51 -Je to skvělé, spousta zvířat
  a nádherná světla,
 • 00:16:55 každému doporučuji návštěvu,
  protože to stojí za to,
 • 00:16:59 zrovna jsem volal známým,
  aby sem určitě jeli,
 • 00:17:02 není to obyčejné zoo, myslím,
  že je to naprosto velkolepé.
 • 00:17:08 -Tématem letošního roku
  jsou sny vévody z Thoiry,
 • 00:17:12 který miloval exotiku,
  vzdálené kraje, rád cestoval,
 • 00:17:15 poznával nová místa.
 • 00:17:17 Návštěvníci mohou cestovat
  spolu s ním.
 • 00:17:20 Samozřejmě hlavně virtuálně,
  ale vlastně i tak trochu reálně.
 • 00:17:24 Protože od začátku zimy
  moc jiných možností neměli.
 • 00:17:28 V Thoiry přivítali
  během vánočních svátků
 • 00:17:31 tisíce lidí, kina, muzea,
  divadla, koncertní sály zůstaly
 • 00:17:34 v důsledku epidemie koronaviru
  uzavřeny.
 • 00:17:37 A tady těžili ze své velké výhody,
  tento pozoruhodný barevný svět
 • 00:17:41 je celý venku, pod širým nebem.
 • 00:17:44 A lidé sem proudí i po Novém roce.
  A nejen proto, že jinam nemohou.
 • 00:17:49 Není totiž pochyb,
  že se tady trefili
 • 00:17:52 nejen do jejich vkusu,
  ale současně i do jejich nálady
 • 00:17:55 či rozpoložení.
 • 00:17:57 Úchvatná scenérie
  může působit jako pohlazení,
 • 00:18:00 světlo jako jistá terapie
  nebo naděje.
 • 00:18:03 Že ponurá doba brzy skončí
  a lidé budou moci znovu chodit
 • 00:18:07 do opravdové zoologické zahrady,
  cestovat a poznávat jiná místa,
 • 00:18:10 kraje i kultury,
  které tady s tak velkou dávkou
 • 00:18:14 fantazie vytvořili.
 • 00:18:25 -Z Francie se přesuneme
  během pár vteřin
 • 00:18:27 do jihovýchodní Asie,
  čeká nás nádherná Kambodža.
 • 00:18:31 Zblízka se podíváme na to,
  jak se pěstuje a sklízí
 • 00:18:34 tamní pepř.
 • 00:18:36 Ten nejvzácnější najdete
  v Kampotu.
 • 00:18:38 Našemu průvodci budou dva Češi,
  Klára s Davidem,
 • 00:18:41 kteří Kambodžu považují
  za svůj druhý domov.
 • 00:18:44 A autorka následující reportáže
  Markéta Nešlehová vlastně také,
 • 00:18:47 do Kambodži se totiž pravidelně
  a ráda vrací.
 • 00:18:53 -Kampot. Původ slova
  v encyklopediích nehledejte.
 • 00:18:56 Nebo to zkuste,
  ale nic si od toho neslibujte,
 • 00:18:59 ale nejlépe si přeložte
  slovo Kampot podle svého.
 • 00:19:02 Pro nás je synonymem
  poklidného života,
 • 00:19:05 omšelé romantiky, příchuti pepře,
  ryb, moře, soli.
 • 00:19:09 Durianu. Nostalgické krásy.
 • 00:19:15 -Stejnojmenné město netepe tak
  jako Phnom Penh,
 • 00:19:19 i tak v něm panuje čilý ruch.
 • 00:19:21 Převoz všeho druhu.
 • 00:19:23 A ačkoli už dávno odešli,
  dodnes je tu patrný
 • 00:19:26 koloniální vliv Francouzů
  i jasné stopy
 • 00:19:29 francouzské architektury,
  které v roce 2017 pomohly Kampotu
 • 00:19:32 k zápisu některých domů
  do seznamu UNESCO.
 • 00:19:36 -Kampot je zkrátka a dobře
  jedinečný, a proto ho mají rádi
 • 00:19:40 i mnozí cizinci,
  kteří nad oblastí drží
 • 00:19:44 nejen ochrannou ruku,
  ale i své srdce.
 • 00:19:46 Provincie je takové druhé ?doma?
  i pro Kláru s Davidem,
 • 00:19:50 kteří se sem vracejí
  několikrát ročně.
 • 00:19:58 V Kambodži našli přátele i práci,
  která místním lidem
 • 00:20:01 pomáhá na jejich cestě
  k lepšímu životu.
 • 00:20:08 -A když ji našli v Kampotu,
  tak má samozřejmě
 • 00:20:11 neopakovatelnou příchuť pepře.
 • 00:20:14 Právě kampotskému
  se přezdívá šampaňské mezi pepři
 • 00:20:18 a jeho historie je možná
  ještě delší než historie
 • 00:20:21 pěnivého vína.
 • 00:20:23 -Však kampotský pepř
  pěstovali místní farmáři
 • 00:20:27 už ve 13. století.
 • 00:20:30 Ještě před sto lety
  měla kampotská farmářská sklizeň
 • 00:20:33 opravdovou váhu,
  8000 tun pepřových kuliček.
 • 00:20:37 Jenže občanská válka
  krutovládce Pol Pota
 • 00:20:40 srazila na kolena celou zemi
  včetně pepřových plantáží,
 • 00:20:44 ty byly vymláceny.
 • 00:20:46 -Za kampotským pepřem režim udělal
  velkou černou pálivou tečku.
 • 00:20:51 Naštěstí pro Kambodžu
  i pro pepřového šampiona
 • 00:20:54 se staré postupy zachovaly
  jako velká rodinná tajemství
 • 00:20:59 a poklady pro budoucí pokolení.
 • 00:21:02 Vykopat takový poklad
  není bez dřiny, potu
 • 00:21:04 a možná i slz.
 • 00:21:06 -Farmáři musí ručně pečovat
  nejen o každou rostlinu,
 • 00:21:09 ale dokonce
  i o každou kuličku pepře.
 • 00:21:12 Pokud si pepříte
  pravým kampotským pepřem,
 • 00:21:15 vězte, že prošel rukama
  celé farmářské rodiny.
 • 00:21:18 Jako je to třeba u pana Ngounga,
  jehož rodina
 • 00:21:21 věnuje svým rostlinkám
  nejlepší péči každý den.
 • 00:21:27 -Pan Ngoung je vlastně
  tak trochu zaskočený,
 • 00:21:29 když se ho ptáme,
  jak k pepři přišel.
 • 00:21:32 -Ani se nepamatuji,
  že by mí předci byli farmáři,
 • 00:21:38 každý den jsem pracoval
  se svým tátou na malém poli,
 • 00:21:41 když jsem přišel ze školy
  a stejně tak to učím i já
 • 00:21:45 své děti.
 • 00:21:47 -Učí je sázet, vázat,
  zaštipovat, zalévat, sklízet,
 • 00:21:53 třídit, sušit nebo uchovávat.
 • 00:21:56 A to s takovou láskou,
  že pepř dostal certifikaci
 • 00:21:59 od kambodžské
  Asociace kampotského pepře.
 • 00:22:05 -Pozor, její ředitel
  přišel na návštěvu
 • 00:22:09 a s ním i další
  z Klářiných a Davidových přátel
 • 00:22:12 a spolupracovníků, Dolphin.
 • 00:22:14 A společně se jdou podívat
  na farmu, která má certifikaci
 • 00:22:18 mj. proto, že pro pěstování
  nepoužívá žádné chemikálie.
 • 00:22:22 A to jste věděli,
  jak dlouho trvá sazenici,
 • 00:22:26 než přinese první kuličky
  luxusního pepře?
 • 00:22:29 -za tři za čtyři roky to vyroste,
  bude to až nahoru
 • 00:22:34 a bude to plodit.
 • 00:22:36 -Z farmy pana Ngounga
  do obchodů odjíždí pepř zelený,
 • 00:22:40 červený, černý i bílý.
 • 00:22:42 A pro nás už není překvapením,
  že všechny barvy
 • 00:22:45 pocházejí ze stejné rostlinky,
  jen z jiné části sklizně.
 • 00:22:49 Zelený pepř je prostě zelenáč,
  nezralý kus s jemným aroma
 • 00:22:54 a delikátní chutí,
  vyhledávanou zejména
 • 00:22:57 v asijské kuchyni.
 • 00:22:59 Což je škoda,
  protože je vynikající
 • 00:23:02 například k masům.
 • 00:23:07 -Navíc zatímco zelený
  se sklízí po větvičkách,
 • 00:23:10 sklizeň červeného
  je daleko větší piplačka,
 • 00:23:13 sklízí se po kuličkách
  a podle toho, jak dozrává.
 • 00:23:18 -Chcete-li získat pepř bílý,
  tak k tomu už potřebujete
 • 00:23:21 skutečně vědět, jak na to,
  nejprve ponořte červený,
 • 00:23:25 po kuličkách sklizený pepř
  na několik dní do vody
 • 00:23:29 a oloupejte ho.
 • 00:23:31 Nejjednodušší je
  pěstovat pepř černý,
 • 00:23:33 který se sklidí v době
  oranžového zabarvení kuliček
 • 00:23:37 a po vytřídění se suší.
 • 00:23:39 Až zčerná.
 • 00:23:41 -Zkrátka a dobře, řeklo by se,
  že tenhle pepř má cenu zlata.
 • 00:23:44 Ano. Jenže to si kromě farmářů
  uvědomili velcí investoři,
 • 00:23:48 kteří mnohdy zkazili
  kvalitu i ceny.
 • 00:23:51 -Malí farmáři,
  i když pracují se zárukou kvality
 • 00:23:54 i přírodní laskavé péče,
  prostě nejsou vidět.
 • 00:23:57 David s Klárou se rozhodli,
  že to není fér
 • 00:24:00 a že pomohou ne velkým,
  ale právě malým farmářům,
 • 00:24:04 které začali osobně objíždět
  a budovat si s nimi
 • 00:24:07 přátelské a korektní vazby.
 • 00:24:09 Ten nejkvalitnější kampotský pepř
  s certifikátem asociace
 • 00:24:13 od nich nakupují za férové ceny,
  díky kterým mohou farmáři
 • 00:24:16 například poslat
  své děti studovat.
 • 00:24:19 A díky kterým si třeba pan Ngoung
  a jeho rodina bude moci dovolit
 • 00:24:23 elektřinu na farmě.
 • 00:24:25 -Dokonce se díky této
  české dvojici
 • 00:24:28 a České rozvojové agentuře
  malí farmáři dočkali
 • 00:24:31 prvního odlehčení
  své náročné práce.
 • 00:24:34 Při dosušování kuliček pepře
  jim bude pomáhat sušička.
 • 00:24:38 Zatím je jedna,
  ale Klára s Davidem už plánují,
 • 00:24:42 že by jich kampotským farmářům
  dovezli další kusy.
 • 00:24:45 Malý krok pro lidstvo,
  veliký pro voňavý kampotský pepř.
 • 00:24:50 -Voní!
 • 00:24:55 -Po práci legraci,
  Kampot skoro ovívá moře.
 • 00:24:58 A ostrov Koh Rong,
  to je utajený ráj
 • 00:25:01 nedaleko kampotské oblasti.
 • 00:25:08 -Welcome home!
 • 00:25:14 -Nádherné pláže, ekoresort,
  dary moře, odpočinek.
 • 00:25:19 A pan Hun,
  který pronajímá ekobungalovy,
 • 00:25:23 výborně vaří a krom toho
  je nadšeným propagátorem
 • 00:25:26 recyklovaného designu,
  zkrátka upcyclingu
 • 00:25:29 v kambodžském stylu.
 • 00:25:31 A učí celou vesnici
  zacházet s odpadem.
 • 00:25:34 A Davida zajímá,
  jak na to pan Hun šel.
 • 00:25:38 -Odjakživa mám rád přírodu
  i místo, kde žiji.
 • 00:25:42 A tak jsem se zamyslel nad tím,
  jak znovu oživovat
 • 00:25:45 nepotřebné či rozbité věci,
  které se na ostrově začaly kupit.
 • 00:25:49 -Jako třeba skořápky
  od kokosových ořechů,
 • 00:25:53 v jejichž spotřebě
  vede pan Takon Chrern
 • 00:25:56 hned odvedle.
 • 00:25:57 Ten vyrábí a prodává
  kokosový olej.
 • 00:26:00 Je to jednoduché,
  roztopíte dužinu,
 • 00:26:03 nechat odpařit vodu
  a olej nalijete do lahviček.
 • 00:26:07 Kokosový olej má zvláštní aroma
  a je ideální jako ochrana
 • 00:26:10 proti moskytům.
 • 00:26:12 A hlavně při slunečnímu žáru.
 • 00:26:15 Každopádně na ostrově
  se bude hodit.
 • 00:26:21 -Z nádherného Koh Rongu,
  z rybářských vesniček
 • 00:26:25 plných romantických zákoutí
  a z nádherných pláží
 • 00:26:28 se totiž nikomu nechce,
  ani nám ne.
 • 00:26:41 -Na řadě je soutěž.
 • 00:26:43 Dnes můžete vyhrát přeplatné
  cestovatelského časopisu Koktejl
 • 00:26:46 a také knihu
  Objektiv objevuje svět.
 • 00:26:49 Tady je otázka.
 • 00:26:50 Ptáme se vás, kolik druhů pepře
  sklízejí v kambodžském Kampotu?
 • 00:26:54 Je to buď 6, 5, nebo 4,
  co myslíte?
 • 00:26:57 Odpovědi nám, prosím,
  posílejte v SMS na číslo 900 11.
 • 00:27:01 A ještě pro vás mám
  jméno výherce z minula,
 • 00:27:04 tady je, gratulujeme.
 • 00:27:07 Z OBJEKTIVU
  je to pro dnešek všechno.
 • 00:27:10 Vyrazit do světa s námi můžete
  zase za týden,
 • 00:27:13 v neděli v 10:30,
  budeme se těšit, na shledanou.
 • 00:27:19 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2021

Související