iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 4. 2013
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

34 hlasů
16155
zhlédnutí

Na plovárně

Miroslav Bárta

Český egyptolog a archeolog

26 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Miroslavem Bártou

 • 00:00:25 -Dobrý večer.
 • 00:00:27 Často si klademe otázku,
  zda se lidstvo za dobu
 • 00:00:31 své existence nějak zlepšilo.
 • 00:00:33 Nemám na mysli znalosti
  nebo technické dovednosti,
 • 00:00:36 tam jsme určitě pokročili,
  ale jestli jsme se nějak
 • 00:00:40 zkultivovali jako lidský rod.
 • 00:00:42 A náš dnešní host,
  ten o tom něco ví.
 • 00:00:45 Je to egyptolog,
  ale nezabývá se pouze vykopávkami.
 • 00:00:48 Vítám na PLOVÁRNĚ
  pana profesora MIROSLAVA BÁRTU.
 • 00:00:52 Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:00:55 -Tak, pane profesore, co myslíte,
  polepšili jsme se od dob
 • 00:00:59 starého Egypta?
 • 00:01:01 -Já bych nechtěl hodnotit,
  jestli jsme se polepšili,
 • 00:01:05 ale rozhodně si myslím,
  že podstatnou částí
 • 00:01:08 toho našeho bytí je usilovat o to,
  abychom byli lepší.
 • 00:01:12 V tom asi spočívá smysl
  té naší pozemské pouti.
 • 00:01:15 A my se to snažíme
  svým způsobem objasňovat
 • 00:01:18 i na základě toho,
  co víme z naší dávnější
 • 00:01:21 i méně dávné minulosti.
 • 00:01:24 -A daří se to?
 • 00:01:26 -Já se obávám, že v současné době
  je to tak, že se zatím snažíme
 • 00:01:31 rozšiřovat počet těch posluchačů.
 • 00:01:34 Ale myslím si, že pokud posluchači
  jsou, a evidentně ta skupina
 • 00:01:39 ochotných diskutovat ta fakta,
  která předkládáme, roste,
 • 00:01:43 tak si myslím, že je to potřeba
  vidět pozitivně, vesele.
 • 00:01:48 -Trápili se lidé ve starém
  Egyptě stejnými věcmi jako my?
 • 00:01:52 -Víceméně ano.
  Samozřejmě je tolik nerozhodilo,
 • 00:01:56 když neměli na pár hodin
  internetové připojení.
 • 00:01:59 -To určitě ne.
  -To jako zvládli.
 • 00:02:02 Ale vzhledem k tomu,
  že ten lidský mozek
 • 00:02:05 je v tom stavu,
  v jakém ho máme to štěstí mít my
 • 00:02:08 už několik desítek tisíc let,
  tak to byli naprosto moderní lidé.
 • 00:02:13 Kdyby měli k dispozici znalosti
  jako my, tak bezesporu by se
 • 00:02:16 v té době mohl třeba
  narodit Enstein.
 • 00:02:19 -Po čem toužil takový
  průměrný Egypťan?
 • 00:02:22 -To je teda zapeklitá otázka.
 • 00:02:25 Průměrný Egypťan toužil asi po tom,
  co průměrný Čech.
 • 00:02:28 Tzn., aby měl kde bydlet,
  aby měl práci,
 • 00:02:31 která nebude vystavená
  třeba politickým tlakům
 • 00:02:34 nebo rozmarům počasí,
  aby mu nepošel dobytek,
 • 00:02:38 aby jeho děti byly zdravé,
  aby, až nebude schopen vydělávat,
 • 00:02:42 tak aby se o něj děti postaraly.
 • 00:02:45 -Existoval v Egyptě
  nějaký sociální systém vůbec?
 • 00:02:50 -Fungoval ten nejlepší
  sociální systém,
 • 00:02:53 který si umíme představit,
  a který už ani neznáme.
 • 00:02:56 Tzn., že děti se staraly
  o své rodiče.
 • 00:02:58 -Myslíte, že to zase přijde?
  To asi jo?
 • 00:03:01 -Je to jediný model,
  který je historicky vyzkoušen
 • 00:03:04 a historicky funkční.
 • 00:03:06 To, že my si myslíme,
  že stát je tady od toho,
 • 00:03:09 aby se o všechny postaral
  od okamžiku narození,
 • 00:03:13 po okamžik, kdy odcházíme
  z tohoto světa někam jinam,
 • 00:03:16 je věc, která mě třeba děsí.
 • 00:03:19 -Kdybychom se podívali na tehdejší
  strukturu egyptské společnosti,
 • 00:03:25 udělejme si takový žebříček
  od té nejnižší vrstvy nahoru.
 • 00:03:29 Jak to vypadalo?
 • 00:03:32 -90 % lidí byla poměrně
  homogenní vrstva zemědělců.
 • 00:03:36 Tehdy, na rozdíl od dneška,
  většina populace žila na vesnicích
 • 00:03:41 nebo v zemědělském zázemí.
 • 00:03:45 Produkovala zejména obiloviny
  a chovala dobytek.
 • 00:03:49 A pak maximálně 10 % lidí,
  to byla tzv. elita, lidé,
 • 00:03:53 kteří svým rozhodováním těch 90 %
  lidí v té zemi navigovali.
 • 00:03:58 Rozhodovali za ně, co budou dělat.
 • 00:04:02 Většinou to byli písaři, což byl
  takový střední úřednický stav.
 • 00:04:06 To neznamená, že ti písaři by uměli
  jenom psát nebo číst,
 • 00:04:10 ale byli dobře vzdělaní
  i v matematice, astronomii.
 • 00:04:14 Z této skupiny pocházeli
  potom třeba architekti,
 • 00:04:18 kteří stáli za těmi všemi
  egyptskými chrámy, pyramidami.
 • 00:04:21 A pak byla velice uzoučká
  skupina, řekněme méně než procento,
 • 00:04:26 která více či méně souvisela
  s královskou rodinou.
 • 00:04:31 Buď to byli přímí členové
  královské rodiny, nebo nepřímí.
 • 00:04:35 Byly to třeba rodiny,
  které se nějakým způsobem
 • 00:04:39 přiženily do té rodiny.
  A to byla opravdu ta smetánka.
 • 00:04:42 -Ještě tam byli kněží, ne?
 • 00:04:44 -Kněží se erudovali
  de facto z té skupiny písařů.
 • 00:04:47 My máme trochu tendenci dělat velký
  rozdíl mezi úředníkem a knězem.
 • 00:04:51 Ve starém Egyptě to tak nebylo.
 • 00:04:54 Tam se to náboženství prolínalo
  do politiky, do administrativy.
 • 00:04:57 -Jakou bych měl šanci,
  kdybych byl ten zemědělec v Egyptě
 • 00:05:01 a měl bych syna,
  že ho dostanu nahoru?
 • 00:05:04 -Tam ty hranice
  byly těžko prostupné.
 • 00:05:07 Tam byste musel mít někoho,
  kdo by si vás vysloveně vyhlédl
 • 00:05:11 z nějakého důvodu.
 • 00:05:13 Ten kontakt mezi jednotlivými
  skupinami nebyl až tak intenzivní,
 • 00:05:17 aby někdo řekl, tento člověk
  bude vybrán k elitní kariéře.
 • 00:05:21 Samozřejmě ty příklady jsou,
  existovaly naštěstí vždycky.
 • 00:05:26 Ale jako starý Egypťan,
  který se staral o obilí, o úrodu
 • 00:05:31 nebo o kravky někde na pastvě,
  tak jste měl tu výchozí pozici
 • 00:05:36 strašně složitou.
 • 00:05:42 -Já totiž vím, že vy jste vykopali
  zrovna jednoho takového.
 • 00:05:45 -Ale to nebyl zemědělec.
  To byl vysoký úředník a kněz.
 • 00:05:49 To byl Neferinpu, který založil
  velký rodinný komplex.
 • 00:05:53 Loni tam došlo k objevu
  v jižní části tohoto komplexu
 • 00:05:57 v hrobech dalších
  vysokých hodnostářů.
 • 00:06:01 Jeden se jmenoval Nefer,
  to znamená v překladu krásný.
 • 00:06:06 Byl právě knězem panovníků
  ve slunečních chrámech.
 • 00:06:10 Žil někdy ve 24. století
  před Kristem, zanechal po sobě
 • 00:06:14 nádherné nepravé dveře.
 • 00:06:17 To je taková hvězdná brána,
  kterou ten duch zesnulého
 • 00:06:20 procházel z onoho světa na náš
  a zase zpátky v době obětování.
 • 00:06:25 A potom tam byla také královská
  dcera, která zřejmě je
 • 00:06:29 krásným příkladem toho,
  jak to tehdy fungovalo.
 • 00:06:33 Egypt byl v situaci,
  kdy ta státní administrativa
 • 00:06:37 už nebyla tak výkonná a král musel
  hodně přemýšlet, jak si udržet moc.
 • 00:06:42 A jednu z těch věcí, kterou opravdu
  vymyslel, ať už to byl on nebo jeho
 • 00:06:47 úředníci, bylo,
  že bude provdávat některé své dcery
 • 00:06:51 za nejmocnější rodiny
  nekrálovského původu v Egyptě.
 • 00:06:55 A ta královská dcera
  zřejmě si vzala jednoho takového
 • 00:06:59 vysoce postaveného úředníka.
 • 00:07:02 -Pokud jsem to dobře prostudoval,
  vy jste ale vykopali
 • 00:07:06 nějakého holiče. Nebo kadeřníka.
  -Kadeřníka, ano.
 • 00:07:11 -A ten to dotáh až někam na vezíra,
  že?
 • 00:07:14 -To je velmi poučné
  i z hlediska dnešní doby.
 • 00:07:16 -No právě, to je, jako kdyby dneska
  byl v parlamentu třeba traktorista.
 • 00:07:20 -Já myslím, že jsou.
  -Ano.
 • 00:07:22 -A pokud se tam dostali vlastními
  schopnostmi, klobouk dolů.
 • 00:07:27 Ale to je typický příklad
  známé ekonomické teorie
 • 00:07:30 zájmových skupin, nepotismu,
  který je i v naší společnosti
 • 00:07:35 hodně rozšířen.
 • 00:07:37 Tzn. zjednodušeně, že do státní
  správy, do těch výkonných úřadů
 • 00:07:42 se nedostávají lidé, kteří k tomu
  mají nejlepší schopnosti, ale lidé,
 • 00:07:47 kteří jsou nějak spřízněni,
  ať už pokrevně, s rodinami,
 • 00:07:50 které mají vliv, a nebo profesně.
 • 00:07:53 To je ta teorie zájmových
  skupin, kterou formuloval
 • 00:07:56 v 80. letech minulého století
  Marcur Olson, americký ekonom.
 • 00:08:00 A tenhle muž byl
  kadeřníkem u královského dvora.
 • 00:08:04 Jmenoval se Ptahšepses.
  Bůh Ptah je vznešený.
 • 00:08:07 A protože neměl žádné funkce,
  ale byl u všeho,
 • 00:08:10 protože byl kadeřníkem
  u královského dvora.
 • 00:08:13 Takový lobbista,
  který nemá žádnou výkonnou moc,
 • 00:08:16 žádnou zodpovědnost,
  ale všechno ví.
 • 00:08:19 Tak při nástupu nového panovníka
  na trůn - ta doba nebyla
 • 00:08:22 jednoduchá, jmenoval se Niusereh,
  tak zřejmě hrál významnou roli.
 • 00:08:27 No a Niusereh mu za to, poté,
  co se stal králem,
 • 00:08:30 dal svou dceru a kadeřník
  se stal de facto
 • 00:08:33 ministerským předsedou.
 • 00:08:35 To je věc, kterou velmi dobře
  známe i z moderních dějin.
 • 00:08:40 -Samozřejmě. Je to pikantní,
  jak to je staré, tenhle jev.
 • 00:08:44 -Tak ty společnosti fungovaly
  de facto velmi podobně,
 • 00:08:47 ne-li identicky.
 • 00:08:50 Takže když potom mluvíme
  o nějakých velkých společenských
 • 00:08:54 teoriích, tak víme poměrně dobře,
  co děláme.
 • 00:08:57 -Existovala už korupce
  ve starém Egyptě?-No jéje!
 • 00:09:01 -Jak jim to šlo?
  -Jako Čechům.-Jako Čechům.
 • 00:09:07 -Podplácelo se samozřejmě
  na každém kroku.
 • 00:09:10 Jsou o tom písemné zprávy,
  kdy si lidé stěžují,
 • 00:09:14 že výběrčí daní chtějí víc,
  než mají chtít.
 • 00:09:18 To bylo poměrně jasné, protože
  Egypťané byli výborní matematici.
 • 00:09:23 Byli schopní třeba
  podle výše záplav Nilu spočítat
 • 00:09:27 úrodu daného pole.
  Uplácelo se pozemky, funkcemi...
 • 00:09:31 To jsou jevy, které bohužel nejsou
  jenom minulostí, byli velmi dobří.
 • 00:09:36 -To je staré, jak lidstvo samo,
  tyhle věci.-Bohužel.
 • 00:09:40 -Vy jste teď vedoucím toho výzkumu
  v Abúsíru? Říkám to správně?
 • 00:09:45 Češi už tam kopou asi 50 let, ne?
 • 00:09:47 -Nedávno jsme měli výročí 50 let.
  -Jak ono to funguje?
 • 00:09:51 Oni vám dají, jak to bylo
  za zlaté horečky, "klajn" a řeknou,
 • 00:09:55 tady můžete?
 • 00:09:57 -Abúsír byl zkoumán na začátku
  20. století velkou pruskou expedicí
 • 00:10:02 pod vedením Ludwiga Borchardta,
  který tam objevil
 • 00:10:06 ty známé pyramidové komplexy,
  královské hrobky.
 • 00:10:10 A pak odešel a řekl,
  že v Abúsíru už nic není.
 • 00:10:13 A profesor Verner,
  který po r. 1968 tady dokázal to,
 • 00:10:17 že ten obor přežil,
  dlouze diskutoval
 • 00:10:21 s tehdejším profesorem egyptologie
  v Oxfordu Jaroslavem Černým,
 • 00:10:26 což byl taky Čech, co si počít.
 • 00:10:29 A přišli na to, že opravdu Abúsír
  je výborná lokalita.
 • 00:10:33 Černý byl za 2. světové války
  v Egyptě, nemohl se z něj pohnout,
 • 00:10:38 a znal Egypt jako málokdo
  v tehdejší době.
 • 00:10:41 Také je počítán mezi 10 nejlepších
  egyptologů 20. století.
 • 00:10:46 A v okamžiku,
  kdy prof. Verner požádal o koncesi,
 • 00:10:50 tak vzhledem k tomu, že už tehdy
  byl renomovaným egyptologem,
 • 00:10:55 tak Egypťané řekli, chce Abúsír,
  tak proč by to Čechoslováci
 • 00:11:00 nemohli dostat.
 • 00:11:02 A hned na počátku objevil
  pyramidový komplex
 • 00:11:05 panovníka Raneferefa,
  který byl znám jen
 • 00:11:09 z písemných památek, komplex
  královny Chentkaus a mnohé další.
 • 00:11:14 Takže my máme na co navazovat.
  Je to dlouhá historie.
 • 00:11:17 Dnes je to největší česká
  vědecká expedice,
 • 00:11:21 která pracuje v zahraničí.
  Můžeme se pochlubit kontinuitou.
 • 00:11:25 Počátky naší egyptologie spadají
  až do 2. poloviny 19. století.
 • 00:11:30 V Čechách se slovo kontinuita
  moc nerado slyší,
 • 00:11:34 ale jedině v kontinuitě,
  v té souvislé práci
 • 00:11:37 je klíč k úspěchu.
 • 00:11:40 Nic se nedá vybudovat za rok
  nebo za pět let, to je nesmysl.
 • 00:11:44 I když to pořád čteme v novinách.
  Takže takhle to vzniklo.
 • 00:11:47 -Mě právě zajímá, jestli je to území
  nějak vykolíkované?
 • 00:11:50 -Tak to je.
  My jsme ale měli velké štěstí.
 • 00:11:53 Tehdy jsme požádali o lokalitu,
  která zahrnovala obrovské území.
 • 00:11:58 Z historické tradice vyplývá,
  že dodneška pracujeme v oblasti,
 • 00:12:03 která má 2 x 1 km.
 • 00:12:06 -Byl jste někdy u toho momentu,
  že objevíte hrobku a teď dojde
 • 00:12:11 v té chvíli ke zdvižení toho víka?
 • 00:12:14 -Byl. Několikrát.
  -Jaké to je?-Je to hrozná hektika.
 • 00:12:18 Tam samozřejmě jsou v pohřební
  komoře dělníci,
 • 00:12:23 kteří to víko odsunou, zvednou.
 • 00:12:26 Pak tam je fotograf, archeolog,
  všechno se musí dokumentovat,
 • 00:12:31 zaměřovat, fotit, kreslit.
 • 00:12:34 Takže třeba v roce 2007,
  kdy jsme skutečně našli
 • 00:12:38 pohřební komoru, která byla
  v ohrožení, protože tam pronikala
 • 00:12:43 spodní voda, bylo to hodně vlhké,
  ale 4500 let byla nedotčená.
 • 00:12:47 Tak ty práce v podzemí
  trvaly asi 10 dní v jedné komoře,
 • 00:12:52 která měla půdorys 3 x 4 m.
 • 00:12:55 A byl tam jeden sarkofág a několik
  desítek různých obětin a nástrojů.
 • 00:13:00 Ale celé to trvalo opravdu 10 dní,
  zpracování další 2 měsíce
 • 00:13:04 a příprava publikace zabrala
  asi 2 roky. To není žádná legrace.
 • 00:13:10 -Ale ten moment toho otevření,
  to musí být přece úžasné,
 • 00:13:14 když se zvedne ta deska
  a vy se podíváte dovnitř.
 • 00:13:17 -Posléze je to samozřejmě
  velké uspokojení.
 • 00:13:20 Protože ty objevy jako primární
  výzkum vám poskytují unikátní
 • 00:13:25 informace, které pak můžete využít
  ať už pro vlastní interpretaci
 • 00:13:30 toho nálezu,
  nebo pro obecnější teorii.
 • 00:13:33 Ale v tu chvíli, opravdu mi věřte,
  není žádný čas na nějaký jásot
 • 00:13:38 nebo slavení.
 • 00:13:40 A to, co vidíme třeba v muzeích,
  je výsledkem právě tohohle
 • 00:13:44 naprosto příšerného úsilí
  10 - 15 metrů v podzemí,
 • 00:13:48 kde je 90 % vlhkosti.
 • 00:13:50 Ty věci se musí okamžitě
  konzervovat,
 • 00:13:53 takže jenom to pak trvá
  týdny a týdny.
 • 00:13:59 Každá staroegyptská hrobka
  má dvě základní části.
 • 00:14:04 Nadzemní, to je ta,
  do které byl přístup.
 • 00:14:07 Tam chodili kněží nebo rodinní
  příslušníci se modlit, obětovat.
 • 00:14:12 A ta podzemní.
  My jsme mluvili o té podzemní.
 • 00:14:16 A v té nadzemní jsou obvykle
  reliéfy,
 • 00:14:18 které jsou velmi často i barevné.
 • 00:14:21 A to je další spletité
  zákoutí té naší práce.
 • 00:14:24 Třeba modré a zelené pigmenty
  velmi rychle odcházejí.
 • 00:14:28 Takže když chcete takovou hrobku
  zkoumat, tak musíte mít vymyšleno
 • 00:14:33 na týdny dopředu,
  co uděláte, když...
 • 00:14:37 Velkou předností pro tuto práci
  je třeba to,
 • 00:14:40 pokud někdo hrál dlouhodobě šachy.
 • 00:14:44 Tam nevymýšlíte jenom,
  jaký uděláte další tah,
 • 00:14:47 ale musíte těch tahů mít
  připravených sedm, osm.
 • 00:14:51 A musíte být připraven na to,
  že ta hra nebude
 • 00:14:54 podle vašich představ.
 • 00:14:56 -Ostatně modré pigmenty,
  je to pro vás signál,
 • 00:14:59 á, tenhle chlapec byl při penězích?
 • 00:15:02 -Modrý a zelený pigment
  v určité historické době
 • 00:15:05 byl výhradou
  pouze královské rodiny.
 • 00:15:09 Protože se vyráběl ze surovin,
  které byly dováženy
 • 00:15:12 vojenskými expedicemi
  tzv. ze zahraničí.
 • 00:15:15 Takže rozhodně někdo,
  kdo si mohl dovolit kamennou hrobku
 • 00:15:19 s výzdobou a barevnými reliéfy,
  tak to je doklad toho,
 • 00:15:24 že ten člověk byl při penězích.
  A většinou to byli muži.
 • 00:15:28 -Najdete tam někdy věci
  z jiných kultur?
 • 00:15:34 -Tehdejší Egypt, bavíme se o Egyptě
  třeba 3. nebo 2. tisíciletí
 • 00:15:38 před Kristem, byl samozřejmě
  v určitých stoletích
 • 00:15:41 svého rozmachu velmocí.
 • 00:15:44 Měl čilé nejen vojenské,
  ale zejména obchodní kontakty
 • 00:15:47 se sousedními zeměmi.
 • 00:15:50 Ty kontakty sahaly
  třeba až do Íránu, Iráku, na Krétu,
 • 00:15:53 možná do jižní Evropy.
 • 00:15:56 Takže probíhal výměnný obchod,
  ale vesměs se koncentroval
 • 00:16:00 ne na umělecké památky, že by si
  někdo přivezl sochu ze Sýrie
 • 00:16:05 a měl ji v hrobce, to ne,
  ale třeba nádoby na víno.
 • 00:16:09 To byl výsostný odznak toho,
  že někdo měl peníze.
 • 00:16:13 Jako dneska, když někdo má vinotéku
  s dobrými víny.
 • 00:16:17 Tak to se v hrobkách nacházelo.
 • 00:16:20 Potom máme doklady toho,
  že panovník v nové říši,
 • 00:16:24 řekněme v 15. století před Kristem,
  si pozval krétské umělce,
 • 00:16:28 kteří mu vymalovali palác.
 • 00:16:31 To je slavný objev
  našich rakouských kolegů z Delty.
 • 00:16:35 Takže tento způsob dokladů ano,
  ale záleží na tom,
 • 00:16:38 jestli se pohybujete v pohřebišti,
  nebo v sídlišti.
 • 00:16:43 Tam ty památky jsou trochu jiné.
 • 00:16:46 Z téhle doby taky pocházejí
  sochy vysoce postavených Asiatů.
 • 00:16:51 Takže my víme, že třeba ta biblická
  zpráva o Josefovi je něco,
 • 00:16:55 co může mít historický základ.
 • 00:16:58 Protože Asiaté u egyptského dvora
  bezesporu dělali velkou kariéru.
 • 00:17:03 -Přesto ta civilizace padla.
  Co udělali špatně?
 • 00:17:10 -Každá civilizace
  má svůj vyměřený čas.
 • 00:17:13 A my si to musíme uvědomit taky.
 • 00:17:16 Co je důležité zdůraznit, je,
  že civilizace...
 • 00:17:20 Já bych nepoužil slovo padají,
  ale probíhají tam
 • 00:17:24 důležité transformace.
 • 00:17:27 Protože konec civilizace obecně,
  jak víme, neznamená,
 • 00:17:30 že by ti lidé odešli,
  to území se vyprázdnilo,
 • 00:17:34 že by přišel velký hladomor
  nebo nějaká jiná etnika
 • 00:17:37 a řekla by, tak, teď jsme tady doma
  my a vy jděte do pouště.
 • 00:17:42 Obvykle to funguje tak
  a tam je vlastně to,
 • 00:17:46 k čemu my jako lidé máme tendenci,
  tzn. ke zkratce.
 • 00:17:49 Když ta civilizace ztratí
  svou složitost,
 • 00:17:53 která ji dělá velmi specifickou.
 • 00:17:56 Tzn. starý Egypt, třeba stavba
  chrámů, uctívání bohů tak,
 • 00:17:59 jak je známe, atd.,
  tak vlastně nabývá jiné podoby.
 • 00:18:04 Nebo podlehne jiné akulturaci.
  Třeba příchod Arabů v 7. století,
 • 00:18:09 který tu civilizaci zásadně změnil.
 • 00:18:12 Tak my říkáme, že civilizace
  zanikla, ale de facto ti lidé
 • 00:18:16 žili stále dál.
 • 00:18:19 Dodnes na egyptském venkově,
  zejména v jižním Egyptu,
 • 00:18:23 máte spoustu pozůstatků
  staroegyptské kultury,
 • 00:18:26 ve slovníku těch lidí se vyskytují
  staroegyptské pojmy.
 • 00:18:30 Ta kultura, ta civilizace,
  ta společnost má určité faktory,
 • 00:18:35 které ji dovedou na vrchol.
 • 00:18:37 To znamená třeba rozvoj
  státní administrativy,
 • 00:18:40 technologie, státní výdaje...
 • 00:18:43 A v určitém okamžiku se stane to,
  že tyto pozitivní faktory
 • 00:18:47 se změní v negativní.
 • 00:18:49 Takže velmi často se stává,
  že lidé, kteří zkoumají zánik
 • 00:18:53 nějaké civilizace, nebo úpadek,
  nebo ztrátu složitosti,
 • 00:18:58 tak vlastně se zabývají
  koncem té civilizace, toho celku.
 • 00:19:03 Ale to je podle mě velká chyba,
  protože ten klíč je v začátku.
 • 00:19:08 Ty faktory, které vás přivedou
  na výsluní, nakonec způsobí to,
 • 00:19:13 že se ten systém tak,
  jak je nastaven, vyčerpá.
 • 00:19:17 V případě třeba starého Egypta
  nejprve nárůst úředníků
 • 00:19:21 byl velmi pozitivní.
 • 00:19:24 Oni dokázali zorganizovat
  celou zemi - výběr daní,
 • 00:19:28 šíření informací, využívání
  technologií, přivádění lidí
 • 00:19:32 ke státním projektům - a na konci
  se stalo to, že ta administrativa
 • 00:19:36 dosáhla obrovských rozměrů.
 • 00:19:39 Ty mandatorní výdaje vzrostly
  do takové míry,
 • 00:19:43 že to dlouhodobě
  ten stát vyčerpalo.
 • 00:19:45 A nastala dvě století temna.
 • 00:19:48 Navíc je obvyklé,
  že se vyskytuje období,
 • 00:19:51 kdy potom je nějaký zásadní
  vnější faktor,
 • 00:19:54 než je třeba změna klimatu.
 • 00:19:56 Což třeba ve 22. století
  před Kristem byla zásadní věc.
 • 00:20:01 A spousta civilizací a kultur
  na severní polokouli se právě
 • 00:20:05 v té době dostala do stádia ztráty
  té své složitosti.
 • 00:20:09 Ztratila svou tvář a celé se to
  noří vlastně do dvou století,
 • 00:20:13 o kterých příliš nevíme.
 • 00:20:16 Nebo víme toho podstatně méně
  než u těch století předcházejících.
 • 00:20:20 -Zrovna jsem se na ně chtěl
  zeptat, abych věděl,
 • 00:20:23 na co se máme připravit?
 • 00:20:25 Protože mandatorní výdaje,
  ty bychom už měli,
 • 00:20:28 úředníků máme přebytek,
  takže co bude?
 • 00:20:30 Protože bude určitě to, co už bylo.
  Takže co bylo v těch dobách temna?
 • 00:20:35 -Ty procesy jsou hodně podobné,
  ale já bych chtěl alibisticky říct,
 • 00:20:39 že já nepředvídám to, co bude.
 • 00:20:42 To se nikdy nedá přesně říct,
  ale dají se říct možné scénáře.
 • 00:20:47 A pokud přijmeme předpoklad,
  že žijeme v době a ve společnosti,
 • 00:20:52 kde ty faktory se začínají
  vyčerpávat, tak je možné,
 • 00:20:55 že můžeme očekávat regionalizaci,
  ústup státu ze svých pozic,
 • 00:21:00 kdy stát nebude tak dominantní,
  jak je.
 • 00:21:04 Dokonce jsou na to různé
  americké analýzy, co se může stát.
 • 00:21:08 To znamená, že do jisté míry
  funkce státu převezmou silné firmy,
 • 00:21:13 ať už národní
  nebo nadnárodní korporace.
 • 00:21:17 To už se de facto dlouhé roky
  děje, že korporace jsou mnohem
 • 00:21:21 silnější než vlády různých států.
 • 00:21:24 Já nemluvím o Čechách,
  ale obecně se dá říct,
 • 00:21:27 že korporace jsou velmi silné
  a jsou schopny prosadit své zájmy.
 • 00:21:31 Stejně jako třeba různé lobby,
  třeba průmyslová lobby.
 • 00:21:35 A jsme zase u té teorie
  zájmových skupin,
 • 00:21:37 která je známá v egyptologii
  dejme tomu století,
 • 00:21:40 v ekonomii minimálně
  od Mancura Olsona.
 • 00:21:44 Takže to je jedna věc.
 • 00:21:46 S tím souvisí, že pak nejsou
  třeba realizovány velké projekty.
 • 00:21:51 Jednak jsou symbolem
  té společnosti,
 • 00:21:53 která se s nimi může identifikovat.
 • 00:21:56 Samozřejmě s tunelem Blanka
  se neidentifikuje skoro nikdo.
 • 00:21:59 -No, pár jich je, kteří se
  identifikujou, ale je jich málo.
 • 00:22:04 -Co je důležité, že ty státní
  projekty slouží taky k tomu,
 • 00:22:07 že jejich prostřednictvím stát
  přerozděluje určité
 • 00:22:11 vybrané bohatství,
  určitý ekonomický potenciál.
 • 00:22:14 A pokud ten stát ty projekty nemá,
  tak samozřejmě se
 • 00:22:17 něco ve společnosti zadrhává.
 • 00:22:20 Ztrácí se soudržnost,
  ztrácí se jakási vize vyššího cíle.
 • 00:22:25 Což podle mě je jeden
  z těch zásadních důvodů,
 • 00:22:29 proč dneska je stále něco,
  čemu už Václav Havel
 • 00:22:32 říkal blbá nálada.
 • 00:22:35 Tzn. my těžko hledáme něco,
  co by nás spojilo. Co nás spojuje?
 • 00:22:40 Jednou za rok, když naši hokejisti
  dobře hrajou hokej?
 • 00:22:44 Ale co nás spojuje
  na duchovní úrovni?
 • 00:22:48 A obvykle ztráta vzdělanosti,
  ztráta duchovní vize
 • 00:22:52 jsou velmi symptomatické znaky.
 • 00:22:55 -Myslíte,
  že to jde se vzděláním dolů?
 • 00:22:58 -Já si myslím,
  že děláme zatím všechno pro to,
 • 00:23:01 a ty trendy jsou dlouhodobé,
  abychom si příliš v oblasti
 • 00:23:05 vzdělání nepomohli. Ano.
 • 00:23:07 -Není to divné, že se teda
  ale žádná ta civilizace nepoučí?
 • 00:23:12 Jde to vůbec, se poučit?
 • 00:23:14 -Poučit se jde.
  Teoreticky určitě ano.
 • 00:23:18 Významná otázka je,
  jak velká část populace
 • 00:23:22 je schopna nebo ochotna se poučit.
 • 00:23:30 Ale většinou to je tak,
  že poučená je vždycky jenom
 • 00:23:34 statisticky velmi malá část
  té populace.
 • 00:23:38 Takže to je jeden asi
  z těch důvodů,
 • 00:23:41 proč jsme v uvozovkách odsouzeni
  k tomu věčnému kyvadlovému pohybu,
 • 00:23:47 kdy někdy se tomu lisu daří lépe
  a někdy prostě hůře.
 • 00:23:53 -Mluvili jsme hodně o Egyptě,
  přemýšlím, jestli bychom se
 • 00:23:58 třeba nemohli trochu poučit
  z naší vlastní historie.
 • 00:24:02 Třeba z té Velké Moravy.
  Na co dojela Velká Morava?
 • 00:24:06 -To je velká záhada. Kolega Macháček
  se tím zabývá dlouhá léta.
 • 00:24:11 Je to poměrně výjimečný organismus,
  protože tam skutečně se zdá,
 • 00:24:17 že ta Velká Morava
  nebyla ani státem,
 • 00:24:20 maximálně nějakým knížectvím,
  i když občas se to interpretuje
 • 00:24:25 jako velký symbol státnosti.
  Tak podle něj ne.
 • 00:24:29 Není to jednoduché, říct,
  proč Velká Morava zkolabovala.
 • 00:24:34 Tam se skutečně zdá,
  že de facto ze dne na den...
 • 00:24:37 -To bych tak viděl.
  Češi, že by si řekli...
 • 00:24:40 Teda, abych se nedotkl,
  pozor na to, Moravané!
 • 00:24:43 Jednoho dne si řekli,
  hele, víš co? Kašlem na to.
 • 00:24:47 A skončila Velká Morava.
 • 00:24:49 -Já nevím, jestli by tohle kolega,
  profesor Macháček, akceptoval,
 • 00:24:53 ale skutečně je to velký problém.
 • 00:24:56 A ty výzkumy tohohle úžasného
  tělesa, které tady existovalo
 • 00:25:01 století, tak jsou stále
  velmi aktuální.
 • 00:25:05 Samozřejmě česká historie -
  a ukazuje to i ta naše
 • 00:25:09 Bílá knížka o kolapsech,
  je velmi inspirativní.
 • 00:25:14 A my jenom za poslední tři čtyři
  století můžeme třeba vidět,
 • 00:25:18 jak ta naše v uvozovkách elita
  dostala zabrat.
 • 00:25:22 Od Bílé hory až po 20. století.
 • 00:25:26 1918, 1938, 1948, 1968...
 • 00:25:33 Takže čemu se divíme?
 • 00:25:35 -Je to pravda, no ale před kolapsem
  ještě úplně nejsme, že?
 • 00:25:40 -Nejsme. Já myslím, že je potřeba
  si udržet veselou mysl.
 • 00:25:44 -To je dobrý konec.
 • 00:25:46 Pane profesore, děkuju moc,
  že jste se přišel podělit
 • 00:25:50 o všechny tyhle fascinující věci
  sem na PLOVÁRNU, díky.
 • 00:25:53 -Hezký večer a děkuji za pozvání.
 • 00:25:56 -Dnes byl naším hostem
  pan profesor MIROSLAV BÁRTA.
 • 00:26:01 SKRYTÉ TITULKYY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2013