iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 1. 2013
09:35 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
22402
zhlédnutí

Divočina bez hranic

Užanskij nacionalnij prirodnij park

S Tomášem Kočkem po pohraničních národních parcích v dokumentárním cyklu České televize

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Divočina bez hranic - Užanskij nacionalnij prirodnij park

 • 00:00:27 CINKÁNÍ OVČÍCH ZVONCŮ
 • 00:00:35 Na Zakarpatskou Ukrajinu
  jsem se chtěl vždycky podívat.
 • 00:00:38 Hodně jsem o ní slyšel a četl a teď
  jsem tady, v Užanském národním parku.
 • 00:00:44 Ačkoliv sousedí se 2 dalšími
  národními parky,
 • 00:00:47 s Bieszczadským v Polsku
  a Poloninským na Slovensku,
 • 00:00:50 musel jsem hezky postaru přes
  hraniční přechod Ubla
 • 00:00:54 se všemi kontrolami, které k tomu
  patří. Ale teď jsem tady.
 • 00:00:57 Můžu vám slíbit tisícileté duby,
 • 00:00:59 místo dopadu největšího meteoritu
  v Evropě,
 • 00:01:02 starou turistickou chatu z 30. let
  Klubu československých turistů
 • 00:01:06 a samozřejmě podzimní krásu
  bukových lesů Východních Karpat.
 • 00:01:12 Vítejte u sledování závěrečného dílu
  Divočiny bez hranic.
 • 00:01:16 ZPĚV
 • 00:01:20 Ej či to puť zaduta,
  ej či trava zelena,
 • 00:01:29 ej že ja nenakosyv, ej konykovi sina.
 • 00:01:34 Užanský národní park vznikl v r. 1999
  na rozloze 39 159 ha.
 • 00:01:41 Rozkládá se v pramenné oblasti
  řeky Už.
 • 00:01:45 Je součástí trilaterální ukrajinsko-
  polsko-slovenské přírodní rezervace
 • 00:01:49 zvané Východní Karpaty.
 • 00:01:51 Vyznačuje se málo narušenými
  ekosystémy na velkém území,
 • 00:01:55 zachovalými společenstvy bukových
  a jedlobukových lesů
 • 00:01:58 a horskými loukami, poloninami.
 • 00:02:01 Prvořadým cílem je ochrana a
  zachování jejich kulturního dědictví.
 • 00:02:38 Turismus na území Užanského národního
  parku a český živel
 • 00:02:42 k sobě mají od 30. let
  minulého století velmi blízko.
 • 00:02:46 Klub československých turistů
  tady nechal vystavět desítky chat
 • 00:02:50 a je příjemné, že po letech byly
  nitky tradice znovu navázány.
 • 00:03:06 Mišo, jak jsi přišel k té chatě?
  Kdy to bylo?
 • 00:03:13 Poprvé jsem navštívil chatu,
  ještě když byl Sovětský svaz.
 • 00:03:18 Bylo to v r. 1970.
 • 00:03:26 A vypadala takhle?
 • 00:03:29 Vypadala skoro stejně jako teď.
  Byla zchátralá.
 • 00:03:33 Mým koníčkem tu vždy byla
  pěší turistika.
 • 00:03:37 A tak jsem se na chatě
  sem tam zastavil.
 • 00:03:40 Pak jsem studoval školu
  a v r. 1984 jsem začal pracovat.
 • 00:03:45 A tak uteklo 28 let.
 • 00:03:49 Neříkám tomu práce,
  říkám tomu spíš život.
 • 00:03:53 Ty tady žiješ?
 • 00:03:56 Ano, tady žiji.
  Nepracuji tady.
 • 00:03:59 Podívejte se tady, vždyť tu
  přespávám, starám se o zahrádku,
 • 00:04:03 sklízím úrodu, maliny, hloh, rybíz.
 • 00:04:06 Taky třeba sbírám borůvky,
  a abych si něco přivydělal,
 • 00:04:10 prodávám je turistům.
 • 00:04:12 -Máš vlastně otevřeno 24 hodin denně.
  -Pořád.
 • 00:04:17 A jak to vidíš do budoucna?
  Jak to tu bude vypadat?
 • 00:04:22 Do budoucna? Kdybych tak byl věštcem.
 • 00:04:28 Bylo by super, kdyby tu zavítal
  nějaký investor.
 • 00:04:32 Ale ten by mi asi řekl:
  "Pane Mišo, abyste nám neumřel!
 • 00:04:36 Umřete a budeme vám muset nosit kytky
  a věnce pod ten javor před domem.
 • 00:04:41 A sem je daleko a dá to zabrat."
 • 00:04:54 Chtěl bych se vrátit ještě
  do meziválečných let.
 • 00:04:58 Jak se turismus přelil
  do sovětské éry?
 • 00:05:02 Potom byla válka, a tak v r. 1950
  museli začít od nuly.
 • 00:05:08 Sovětský svaz dal rozkaz,
 • 00:05:12 že se musí začít budovat republika
  a plnit sovětské plány.
 • 00:05:14 Lidé tak neměli vůbec čas
  na turistiku, až do 70. let.
 • 00:05:18 A jak to vypadá dnes?
  Co park dělá pro turisty a turismus?
 • 00:05:26 Park je mladý, má jen 13 let. Nejprve
  jsme museli udělat turistické stezky.
 • 00:05:34 Vybudovali jsme stezky
  podle publikace,
 • 00:05:37 kterou jsme si koupili u vás.
 • 00:05:39 Jmenovala se Turistika na
  Podkarpatské Rusi a vyšla v r. 1936.
 • 00:05:43 Udělali jsme 17 turistických tras.
 • 00:05:46 Svou práci jsme také zaměřili
  a pořád zaměřujeme
 • 00:05:49 na vybudování velké
  karpatské turistické hřebenovky.
 • 00:05:54 Dokonce jsme s kamarády
  založili
 • 00:05:56 Spolek velké karpatské turistické
  hřebenovky a vypracovali koncepci,
 • 00:06:00 jak hřebenovku rozvíjet.
 • 00:06:02 Celý horský hřeben je dlouhý 600 km.
 • 00:06:05 Začíná na polských hranicích
  a pokračuje až do Rumunska.
 • 00:06:08 Tam je obrátka a jde se zpátky.
 • 00:06:16 Teď pracujeme na vytvoření
  a založení turistického klubu.
 • 00:06:22 U nás v ČR existuje velká nostalgie
  za Zakarpatskou Ukrajinou.
 • 00:06:27 Je to turisticky
  velmi oblíbená oblast.
 • 00:06:30 Je spolupráce mezi ČR a Užanským NP?
 • 00:06:34 Nemůžu říct, že by spolupráce našeho
  parku s ČR probíhala systematicky.
 • 00:06:40 Je to spíš nahodilé.
 • 00:06:42 Často se však setkáváme s
  turistickými nadšenci z různých zemí,
 • 00:06:46 kteří nám pomáhají budovat
  nové stezky včetně stezky
 • 00:06:49 na horském hřebenu.
 • 00:06:52 Některé naučné a informační okruhy
  na území našeho parku
 • 00:06:55 vznikly za podpory českých institucí,
  jako je Člověk v tísni a Hnutí Duha,
 • 00:07:00 z financí Ministerstva zahraničí ČR.
 • 00:07:04 Ze stejné podpory byla též poskytnuta
  pomoc tradiční zakarpatské kultuře.
 • 00:07:24 Ivo, co tě vedlo k tomu, že děláš
  turistické značení v Užanském NP?
 • 00:07:29 Projekt se jmenuje Obnova
  turistického značení na Ukrajině
 • 00:07:36 a začali jsme asi před 5 lety.
 • 00:07:38 Nejen já ale spousta
  dalších dobrovolníků,
 • 00:07:41 kteří mají rádi Karpaty
  a kteří zjistili,
 • 00:07:43 že tady turistické značení chybí.
 • 00:07:46 Že tady bylo za První republiky
  a za Sovětského svazu,
 • 00:07:48 ale po r. 1990 zcela zaniklo
  a je to překážka
 • 00:07:52 pro rozvoj šetrné aktivní turistiky
  v těchto krásných horách.
 • 00:07:59 Značky, které dnes obnovuješ,
  vedou po starých cestách?
 • 00:08:04 Ano, ale částečně jsme museli hledat
  nové cesty,
 • 00:08:09 protože za 20 nebo 80 roků
  se krajina a její průchodnost změní.
 • 00:08:15 Dnes už lidé jezdí jinudy,
  na houby chodí jinudy,
 • 00:08:20 než se chodilo před 20 nebo 80 lety
  za První republiky.
 • 00:08:25 Takže musíme trasy vést,
  kudy se aktivně chodí,
 • 00:08:29 abychom je nemuseli každý rok
  prosekávat a udržovat,
 • 00:08:33 a tak jsme museli volit nové varianty
  tras. Udělali jsme asi 130 km.
 • 00:08:41 Jezdil jsi sem ještě před tím,
  než jsi začal značkovat,
 • 00:08:45 nebo až s barvami a štětkou?
 • 00:08:48 Já jsem to nedávno počítal
  a jezdím sem od r. 1993.
 • 00:08:51 Takže příští rok oslavím 20 let,
  co procházím Karpaty.
 • 00:08:57 Území Užanského národního parku je
  úžasné fantastickými listnatými lesy.
 • 00:09:01 Teď jsme v nejkrásnějším období, kdy
  jsou to katedrály z listů a barev.
 • 00:09:08 V takovém rozsahu to jinde v
  ukrajinských Karpatech nenajdete.
 • 00:09:13 Každá část Karpat má svou vůni
  a neopakovatelnou krásu.
 • 00:09:19 I to je zvláštní, když člověk může
  procházet Karpaty klidně 30 let
 • 00:09:24 a stále objevuje nové a nové věci.
 • 00:09:40 Zhruba v polovině 19. stol. přiletěl
  do Východních Karpat posel z vesmíru.
 • 00:09:46 Pozorovali ho už v Prešově,
  kde si mysleli, že letí čarodějnice.
 • 00:09:51 Pak v nebi vybuchl
  a dopadl sem všude.
 • 00:09:55 Dodnes můžete nalézt jeho zbytky.
  Co se tady vlastně stalo?
 • 00:10:00 Nacházíme se na místě
  dopadu meteoritu.
 • 00:10:04 Došlo k tomu tady v Kňahyni
  9. června 1866.
 • 00:10:12 Poprvé jsem o tom slyšel, když mi
  bylo 10 let, od dědečka a babičky.
 • 00:10:16 Ti to zase znali od svých příbuzných,
  kteří v té době žili.
 • 00:10:31 Ještě v atmosféře došlo k výbuchu a
  kousky meteoritu se rozlétly po okolí
 • 00:10:36 a dopadly i ve vesnicích Kňahyňa,
  Stužica a dalších.
 • 00:10:45 Lidé se báli, mysleli si,
  že je to konec světa.
 • 00:10:49 Za nějaký čas šel kolem tohoto místa
  chlap z naší vesnice, pan Kryanik.
 • 00:10:58 Když šel pan Kryanik okolo,
  zahlédl zvláštní kámen.
 • 00:11:03 Pak ho pomocí nástrojů vytáhl.
 • 00:11:07 Kámen, jak říkal meteoritu,
  odvezl do naší vesnice.
 • 00:11:11 Podle vyprávění místních obyvatel
  ho měl nějakou dobu u sebe.
 • 00:11:20 Po několika obchodních jednáních
  od něj koupili Meteorit Židé.
 • 00:11:25 Říká se, že ho prodal jen za několik
  volů, ale kdo ví, jak to bylo.
 • 00:11:32 Dnes, jak všichni dobře víme,
 • 00:11:35 se meteorit nachází
  v různých muzeích několika zemí.
 • 00:11:40 Mně ta díra připadá malá.
 • 00:11:44 Postupem času se půda zahojuje.
 • 00:11:48 Kráter se stává menším, zakrývá se
  hlínou a padá do něj listí.
 • 00:11:52 A jak se u nás říká,
  zem sama sebe léčí.
 • 00:12:02 A jak to bylo hluboké?
 • 00:12:05 Říká se, že hloubka kráteru byla
  3?5 m. Teď je to jen malá prohlubeň.
 • 00:12:15 Slyšel jsem, že v souvislosti
  s meteoritem navštívil tato místa
 • 00:12:19 jeden světoznámý spisovatel.
  Co je na tom pravdy?
 • 00:12:26 Pravda to je, protože na konci 19.
  stol. při utajené návštěvě Zakarpatí
 • 00:12:32 toto území navštívil Jules Verne.
 • 00:12:35 Jako znalec dopadu meteoritů v Evropě
  si nenechal ujít tuto příležitost,
 • 00:12:41 aby místo navštívil.
 • 00:12:44 Nejen že ho navštívil, ale údajně
  popsal tuto krajinu ve své knize
 • 00:12:49 Tajemný hrad v Karpatech právě
  z tohoto území dopadu meteoritu.
 • 00:12:53 A navíc tajemný hrad v Karpatech,
  o kterém píše,
 • 00:12:58 není ani v Rumunsku ani v Bratislavě,
  ale je to hrad Něvický u Užhorodu.
 • 00:13:04 Tak to je pecka.
 • 00:13:09 Nedaleko místa dopadu největšího
  meteoritu v Evropě
 • 00:13:13 leží v sevření romantických Stinských
  skal největší jeskyně Užanského NP
 • 00:13:19 zbojnická jeskyně Kňahyňa.
  Jak je to se zbojníky a jeskyní?
 • 00:13:27 Teď jsme u jednoho ze vstupů
  do kňahyňské jeskyně.
 • 00:13:33 Tradovalo se, že se tu skrývala
  zbojnická skupina Opričnikiv.
 • 00:13:39 Lidé z vojska Ivana Hrozného.
 • 00:13:42 Podle legendy v této jeskyni ukrývali
  svůj poklad a nějaký majetek.
 • 00:13:50 Říká se, že někde v podzemí je
  12 sudů se zlatem.
 • 00:13:54 Dodnes je nikdo nenašel.
 • 00:13:58 Taky jsem se podíval dovnitř,
  ale nebyl jsem o nic úspěšnější.
 • 00:14:01 Žádný sud se zlatem jsem nenašel
  a nemám.
 • 00:14:11 Myslím si, že by pro naši expedici
  nebylo vůbec špatné najít
 • 00:14:15 aspoň 1 z těch sudů.
 • 00:14:18 Věřím, že bychom zlato využili
  k prospěchu našeho národního parku.
 • 00:14:31 Dá se jeskyní projít
  na druhou stranu?
 • 00:14:34 Podle pověstí má být jeskyně
  průchozí.
 • 00:14:38 Taky jsem slyšel,
  že dříve tu byl průchod.
 • 00:14:40 Chodba na druhou stranu hřebene.
 • 00:14:42 Ale my jsme už možnost projít tam
  neměli. Konečně, je k tomu i důvod.
 • 00:14:46 Teď tu prochází státní hranice.
 • 00:15:00 Jsme na hoře,
  která se jmenuje Čeremcha.
 • 00:15:03 Poměrně slušným krpálem jsme se
  po červené značce vyšplahli až sem.
 • 00:15:06 Proč?
 • 00:15:08 Protože je tu jeden z nejkrásnějších
  výhledů v rámci Užanského parku.
 • 00:15:12 Zároveň je to významné bojiště
  z 1. světové války
 • 00:15:16 a s tím související vojenský
  cintorín, který se tu nachází
 • 00:15:21 a je nejvýše položený v Karpatech.
 • 00:15:25 -Tedy v jaké výšce?
  -Je to 1133 m.
 • 00:15:29 Kopec není vysoký, ale cintorín
  na něm je ve slušné výšce.
 • 00:15:35 Dostal svůj název Hora smrti.
 • 00:15:39 V okolí je tu pochováno
  okolo 3000 vojáků
 • 00:15:43 a na samotném vrcholu 654 vojáků.
 • 00:15:49 V 60. letech za SSSR při budování
  obranného systému
 • 00:15:55 byla část cintorínu zničená.
 • 00:15:58 Pak upadl do zapomenutí, až se jej
  před 2 lety podařilo znovu najít.
 • 00:16:04 Jaký je tvůj vztah ke hřbitovům
  z 1. světové války?
 • 00:16:09 Úplně jednoduchý. Mám rád historii
  nejen slovenské části NP,
 • 00:16:15 ale i té ukrajinské, protože je
  společná z jižní strany Karpat.
 • 00:16:20 Svého času jsem studoval
  vojenskou problematiku
 • 00:16:24 a ta je v českých a slovenských
  archivech,
 • 00:16:28 kde jsem se dostal k dokumentům,
  které se vážou k těmto cintorínům
 • 00:16:32 v Užanském národním parku.
 • 00:16:40 Jsme v obci Stužica,
 • 00:16:43 která se rozkládá na obou březích
  stejnojmenné říčky Stužica,
 • 00:16:46 která dala jméno rezervaci Stužica,
  jenž stála u zrodu Užanského NP.
 • 00:17:02 Jak je dub starý?
 • 00:17:13 Podle vědců dub za 100 let po obvodu
  vyroste asi o 1 m.
 • 00:17:17 Tento dub má 9,6 m,
  a tak má asi 1200 let.
 • 00:17:28 Kde se tady duby vzaly?
 • 00:17:33 Semena sem donesli kanci.
 • 00:17:38 Někteří vědci ale tvrdí,
  že kdysi tu mohly být dubové lesy.
 • 00:17:46 Jiní zase říkají,
  že tyto duby jsou tady proto,
 • 00:17:49 že bylo zvykem zasadit dub,
  když se narodil syn.
 • 00:17:53 Jsou tady 3 duby, a tak se tu
  narodili 3 synové.
 • 00:17:58 První, druhý, třetí.
 • 00:18:04 U dubů máte názvy. Všiml jsem si,
  že tady dole je dub Šampión.
 • 00:18:11 A druhý se jmenuje Dědodub.
 • 00:18:15 A proč?
 • 00:18:17 Dub Dědeček místní chrání od r. 1984.
  Zachránili ho jako přírodní památku.
 • 00:18:27 A tento dub Šampión dostal jméno
  od bývalého náměstka ministra.
 • 00:18:33 Měli jsme tady soutěž
  o nejstarší strom Ukrajiny
 • 00:18:38 a Užanský park se jí zúčastnil také.
 • 00:18:42 Když přijela porota, byl v ní také
  pan náměstek ministra a ten řekl,
 • 00:18:45 že v porovnání s dubem Dědečkem
  ten druhý vypadá jako šampión.
 • 00:18:50 A tak dub dostal název,
  který už zůstal.
 • 00:19:06 Tento dub je zajímavý také tím, že
  v časech SSSR se tu pálila samohonka.
 • 00:19:13 Tady přímo uvnitř stromu.
 • 00:19:17 Tenkrát to bylo zakázané a trestné,
  a tak přišli s nápadem,
 • 00:19:20 že aparát na pálenku schovají
  ve stromě a budou ji vyrábět tajně.
 • 00:19:27 Můžete se podívat, jak velkou dutinu
  má strom z druhé strany.
 • 00:19:34 Aha, z druhé strany!
  Pojďme se podívat.
 • 00:19:42 Jo tady! Tak to je jasné!
 • 00:19:47 To je dobré!
 • 00:20:01 Historie vzniku původních bukových
  lesů pralesa Stužica
 • 00:20:05 sahá do počátku r. 1908.
 • 00:20:09 Tehdy se toto území nacházelo
  na teritoriu Rakouska-Uherska.
 • 00:20:13 V té době začali lidé přemýšlet
  o uchování unikátních bukových lesů,
 • 00:20:18 které ještě nebyly dotčeny
  lidskou činností.
 • 00:20:21 Tedy se v nich nehospodařilo.
 • 00:20:27 Tenkrát se začaly objevovat
  ověřené údaje o tom,
 • 00:20:31 kdo konkrétně na projektech pracoval,
 • 00:20:33 a tak z r. 1930 víme
  o profesoru Zlatníkovi,
 • 00:20:37 který byl zaměstnancem brněnského
  Institutu lesnictví.
 • 00:20:44 Na tomto projektu pracoval také vědec
  a univerzitní profesor Stojko.
 • 00:20:54 S jeho pomocí se podařilo v r. 1974
  v časech SSSR přetvořit
 • 00:21:00 zdejší lesy v přírodní rezervaci.
 • 00:21:04 Vycházel z poznatků, které svého času
  poslal na Ukrajinu profesor Zlatník.
 • 00:21:13 V 90. letech se konečně podařilo
  vyhlásit regionální park Stužicu
 • 00:21:18 a v r. 1999 už tu byl
  Užanský národní park.
 • 00:21:27 Čím je Stužice tak výjimečná?
 • 00:21:31 Co je tady tak úžasného, že vznikla
  rezervace a pak národní park?
 • 00:21:38 Zde totiž můžeme vidět,
 • 00:21:40 jak veškeré přírodní procesy
  probíhají bez zásahů člověka,
 • 00:21:43 jak si samotná příroda vše
  sama reguluje.
 • 00:21:48 Díky ukrajinským vědcům se toto území
  v r. 2007 stalo součástí
 • 00:21:53 světového dědictví UNESCO.
 • 00:22:02 Co Stužice znamená pro lidi,
  kteří jsou dole ve vesnicích?
 • 00:22:09 Jsou hrdí na to,
  že tady mají tak úžasnou věc,
 • 00:22:12 jako je rezervace Stužica?
 • 00:22:15 Lidé jsou pyšní, že tu mají
  takové lesy a rezervace,
 • 00:22:20 do sousedních vesnic však bohužel
  není zaveden zemní plyn,
 • 00:22:24 a tak místní musí topit dřevem.
 • 00:22:26 Tento problém je třeba řešit tak,
 • 00:22:29 aby lidé byli spokojeni
  a lesy zůstaly uchovány.
 • 00:23:00 Pánové, jsme na Křemenci, na hoře,
  která je symbolická tím,
 • 00:23:05 že se tady potkávají hranice
  3 národních parků a zároveň 3 zemí.
 • 00:23:10 Jak často se tady setkáváte,
  zástupci 3 národních parků?
 • 00:23:17 Setkáváme se přes 20 let,
  tak dlouho spolupracujeme.
 • 00:23:22 A bez ohledu na to, jestli je to
  na jednom, druhém nebo třetím místě,
 • 00:23:27 vždy jsou to setkání přátel,
  příjemná a srdečná.
 • 00:23:31 Plánovali jsme,
  že se sejdeme na Kremenci,
 • 00:23:34 ale nikdy na to ještě nebyl čas.
  Je to sem dost daleko.
 • 00:23:37 O to víc je příjemné,
  že se to dnes podařilo.
 • 00:23:48 My si sem ještě nemůžeme přijít
  jen tak, jako Poláci nebo Slováci.
 • 00:23:52 Musíme mít doprovod
  pohraniční stráže.
 • 00:23:56 A tak doufám, že do budoucna se tento
  systém změní
 • 00:23:59 a umožní nám častěji se vídat
  a řešit otázky
 • 00:24:03 týkající se zajištění ochrany přírody
  a životního prostředí v této oblasti
 • 00:24:07 jak na polské, slovenské,
  tak i ukrajinské straně.
 • 00:24:16 Další otázka je nasnadě. Jak vypadá
  spolupráce vás 3 parků prakticky?
 • 00:24:24 Když si uvědomíme, v jakém prostoru
  se tyto 3 národní parky nacházejí ?
 • 00:24:28 jsme na hranici EU,
  takže tady je Schengenský prostor,
 • 00:24:34 tato spolupráce je i díky tomu,
 • 00:24:38 že dnes máme perfektní
  komunikační prostředky.
 • 00:24:41 Ale zabezpečit praktickou
  ochranu přírody už je těžší.
 • 00:24:49 Víte, když už se mě na to
  někdo zeptá, řeknu mu,
 • 00:24:54 že my jako Ukrajina se už možná
  do EU nedostaneme.
 • 00:24:58 Ale Užanský národní park v EU
  už dávno je.
 • 00:25:03 Tento park v sobě zahrnuje
  přírodní krásy Karpat
 • 00:25:06 spolu s Poloninami a s Bieszczady.
 • 00:25:10 Náš Užanský park v Evropské unii
  už je a Ukrajina ať se připojí k nám.
 • 00:25:15 LIDÉ ZPÍVAJÍ S HARMONIKOU
 • 00:25:18 Ej dobra voda dobra,
  ej ale na Beskydi,
 • 00:25:24 ej davno ja vže nabyv,
  ej s milou na besidi.
 • 00:25:33 Ej davno ja vže nabyv,
  ej s milou na besidi.
 • 00:25:42 Ej s milou na besidi,
  ej ani na čekaňu,
 • 00:25:50 ej davno ja vže nabyv,
  ej u solodkym spaňu.
 • 00:25:59 Ej davno ja vže nabyv,
  ej u solodkym spaňu.
 • 00:26:05 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2012

Související