iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 2. 2011
14:10 na ČT2

1 2 3 4 5

43 hlasů
28304
zhlédnutí

Mizející místa domova

Hrad Hartenberg

Místa duchovně svázaná s našimi dějinami, kterým přesto hrozí zapomenutí

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mizející místa domova - Hrad Hartenberg

 • 00:00:33 Železniční stanice
  Hřebeny v Krušnohoří,
 • 00:00:37 asi 10 kilometrů
  jihozápadně od Sokolova,
 • 00:00:41 údolí řeky Svatavy,
  nad níž se tyčí hrad,
 • 00:00:46 později zámek Hartenberg.
  Podle nejnovějších výzkumů
 • 00:00:50 patří mezi našich
  10 nejstarších hradů.
 • 00:00:54 Jsme na trati Sokolov-Kraslice,
  po které normálně
 • 00:00:58 jezdí
  moderní prosklené soupravy.
 • 00:01:02 Dnes výjimečně
  pojede vlak historický,
 • 00:01:05 tažený parní lokomotivou.
  A to právě kvůli Hartenbergu.
 • 00:01:13 (houkání vlaku)
 • 00:01:29 V okolí se těžily
  olověné rudy a stříbro.
 • 00:01:32 V nižších polohách také
  uhlí.
 • 00:01:35 Tehdejší kutání
  krajinu ale příliš nezměnilo.
 • 00:01:38 Po zániku dolů, po 30leté válce,
  se lidé živili různě.
 • 00:01:43 Například
  paličkováním krajek.
 • 00:01:46 Řemesla poznamenala
  názvy okolních obcí,
 • 00:01:49 jako Olový nebo Krajková.
 • 00:01:57 Zvláště menší obce,
  například Hřebeny, zpustly.
 • 00:02:01 Jinde se ale po druhé světové válce
  znovu rozvinul
 • 00:02:05 průmysl,
  do skláren se vrátili skláři,
 • 00:02:09 kteří za krize ve 30. letech
  odešli do Ruska.
 • 00:02:14 Rozvíjel se průmysl hudebních
  nástrojů a hraček.
 • 00:02:28 Bývalý panský statek
  je opravený.
 • 00:02:31 Zvláště koní dneska
  přibývá.
 • 00:02:34 Tohle je škola v Hřebenech,
  jejíž empírová architektura
 • 00:02:40 svědčí o vzmachu,
  přístavba zádveří je z 60. let
 • 00:02:45 a luxfery novodobé.
 • 00:02:48 Škola je dnes opuštěná.
  Kde by se tu vzalo tolik dětí.
 • 00:02:52 V roce 1821
  si Johann Wolfgang Goethe
 • 00:02:56 poznamenal do deníku:
 • 00:02:59 "První pohled z výšiny
  je překvapující.
 • 00:03:02 Starobylý zámek Hartenberg
  se skládá
 • 00:03:05 z hlavní a vedlejší budovy,
  altánu, galerie, věže a víšky.
 • 00:03:11 A leží na skalnatém ostrohu.
  Zde se setkávají tři údolí,
 • 00:03:17 z nichž největším
  klidně teče řeka Svatava."
 • 00:03:30 Hrad založili ke konci
  12. století Hartenberkové.
 • 00:03:35 Přišli z chebské oblasti
  jako ministeriální rod,
 • 00:03:39 který konal pro panovníka
  různé vojenské a civilní služby.
 • 00:03:45 Rychle zbohatli a získali
  moc.
 • 00:03:49 Hrad
  má za sebou pohnutou historii.
 • 00:03:52 Za husitských válek ho dobýval
  hejtman husitů Petřík.
 • 00:03:57 Pána z Hartenberka,
  stoupence Zikmundova,
 • 00:04:01 už husité utloukli řemdichem
  někdy dříve.
 • 00:04:05 Na hradě zůstala
  jeho spanilá dcera Zdeňka
 • 00:04:09 s obránci,
  která se odmítala vzdát.
 • 00:04:14 Hejtman se rozhodl,
  že ji vyhladoví.
 • 00:04:17 Ale Zdeňka byla nejen spanilá,
  ale také chytrá.
 • 00:04:21 Proto, když bylo nejhůř,
  vylezla na věž
 • 00:04:25 a za velikého hladu hodila
  za hradby
 • 00:04:28 poslední srnčí kýtu s tím,
  že jídla má dost i pro hejtmana.
 • 00:04:35 Zároveň ale dodala,
  aby hejtman zbytečně
 • 00:04:39 neproléval krev jejího lidu
  a nechal ho pokojně z hradu odejít.
 • 00:04:44 Obránci vzali všechno cenné
  a odešli.
 • 00:04:48 Tahle katolická pověst
  má ještě druhou verzi,
 • 00:04:52 řekl bych ekumenickou.
 • 00:04:55 A to,
  že drsnému kališníkovi
 • 00:04:58 se spanilá Zdeňka zalíbila
  natolik,
 • 00:05:01 že si ji vzal
  a měli spolu spoustu dětí.
 • 00:05:04 V 2. polovině 15. století
  přechází hrad do držení
 • 00:05:08 mocných Šliků,
  kteří zbohatli na těžbě stříbra.
 • 00:05:13 Ti hrad rozšířili například
  o Kapli Tří králů.
 • 00:05:17 Na konci 16. století
  kupuje hrad Jindřich z Písnice,
 • 00:05:22 mocný muž.
 • 00:05:24 Byl královským prokurátorem
  Rudolfa II.
 • 00:05:27 a později
  i českým místokancléřem.
 • 00:05:31 Písnicové
  přestavěli hrad na zámek.
 • 00:05:34 Jejich dcera Marie Anna
  se provdala za Leopolda Auersperka
 • 00:05:39 a jejich syn Josef Karel
  byl vynikajícím přírodovědcem,
 • 00:05:43 dobrým hospodářem a přítelem
  Johanna Wolfganga Goethea,
 • 00:05:48 který v letech 1819, 1821 a 1823
  na jeho zámku pobýval.
 • 00:05:59 Johann Wolfgang Goethe:
 • 00:06:02 "Přicházeli jsme
  umělou šíjí k zámku.
 • 00:06:05 Hrabě
  nás přivítal v bráně.
 • 00:06:08 Je krásně urostlý
  a jedná srdečně.
 • 00:06:11 Pracoval 25 let
  ve vyšších funkcích jako právník,
 • 00:06:16 nyní se věnuje
  správě svého panství.
 • 00:06:20 Zabývá se
  studiem českých dějin."
 • 00:06:28 Když jsem tady
  asi před 10 lety byl,
 • 00:06:30 zdálo se mi nemožné,
  že by někdo někdy mohl
 • 00:06:35 objekt zachránit.
 • 00:06:37 O jeho záchranu
  usilovali dobrovolníci
 • 00:06:40 už sice v roce 1979,
  ale tehdy celý zámek ještě stál.
 • 00:06:46 Teď tu nový majitel Bedřich Loos
  a další lidé
 • 00:06:49 za pomocí lopat a koleček odklízeli
  asi 7metrovou vrstvu sutě.
 • 00:06:58 Poslední šlechtickou majitelkou
  do roku 1945
 • 00:07:02 byla baronka Františka Kopalová,
  dcera neteře
 • 00:07:06 vdovy po Josefu Jáchymovi
  Auersperkovi.
 • 00:07:10 Věnovala se charitě
  a lidé ji měli rádi.
 • 00:07:14 Za protektorátu se proti její vůli
  ubytovali na zámku
 • 00:07:18 velitelé SS
  ženského koncentračního tábora
 • 00:07:22 z nedaleké Svatavy.
 • 00:07:24 I přes mnohá dobrozdání
  od lidí
 • 00:07:27 úřady Františku Kopalovou
  považovaly za kolaborantku.
 • 00:07:31 Vystěhovaly ji do Německa,
  kde žila v chudobě.
 • 00:07:35 Zemřela
  údajně v roce 1968.
 • 00:07:41 Až do konce 2. světové války
  byl zámek
 • 00:07:45 a celé jeho hospodářství
  ve velice dobrém stavu.
 • 00:07:49 Po osvíceném
  Josefu Karlu Auersperkovi
 • 00:07:52 tady zůstalo
  mnoho uměleckých předmětů.
 • 00:07:55 Jako například nástropní
  obrazy.
 • 00:07:59 Byla tu
  i jeho cenná sbírka minerálů.
 • 00:08:02 Ale zejména rozsáhlá knihovna,
  která obsahovala
 • 00:08:07 i 333 svazky zednářské literatury.
  To Goetha zajímalo.
 • 00:08:14 Mistr pobýval v této místnosti,
  které se podnes říká Goethům pokoj.
 • 00:08:21 Od roku 1945
  začalo neutuchající rozkrádání.
 • 00:08:27 Nový správce
  Státní statek Hřebeny
 • 00:08:32 využíval zámek
  jako sýpku a skladiště.
 • 00:08:36 12. srpne 1984 vypukl
  na zámecké půdě první požár.
 • 00:08:42 Ten se ještě podařilo
  uhasit.
 • 00:08:45 V noci z 8. na 9. června
  zámek zcela vyhořel.
 • 00:08:49 Stropy se propadly,
  severní zeď zbortila.
 • 00:08:53 Požár byl založen záměrně,
  ale žhář nebyl nikdy dopaden.
 • 00:08:59 Zima, asi -10 stupňů,
  před námi holé,
 • 00:09:03 rozeklané zdivo, nepřívětivo.
  A tady je tolik lidí!
 • 00:09:08 Mikuláš na Hartenberku
  má už svou tradici.
 • 00:09:12 Poprvé přišlo
  jen několik desítek lidí,
 • 00:09:14 dnes je jich několik set.
 • 00:09:17 Nevíme, jaká slavnost tady byla,
  kolik lidí přišlo,
 • 00:09:22 když Goethe tady slavil
  své 72. narozeniny.
 • 00:09:26 To bylo v roce 1821.
  Ale chebský rada,
 • 00:09:30 který Goethea
  na hrad doprovázel,
 • 00:09:34 to popisuje jako velikou slavnost
  s ohňostrojem.
 • 00:09:56 V roce 1997 byl úplně
  zdecimovaný hrad prodáván
 • 00:10:02 jako poslední majetek
  Agropodniku Sokolov v likvidaci.
 • 00:10:07 Pane Bedřichu Loosi,
  vy jste se ho rozhodl
 • 00:10:11 koupit na inzerát.
  Co vás k tomu přivedlo?
 • 00:10:17 -Já jsem se vyskytl
  ve správný čas na správném místě.
 • 00:10:20 Šel jsem alejí k hradu
  a viděl jsem,
 • 00:10:23 že je mi to strašně
  blízký,
 • 00:10:25 že jsem ten okamžik snad
  i prožil.
 • 00:10:28 Když já jsem šel na hrad,
  tak ten hrad byl kompletně zřícený.
 • 00:10:31 Na severní straně
  prakticky po základ.
 • 00:10:33 Byly tady mocnosti suti
  kolem sedmi metrů.
 • 00:10:35 A rostly na tom stromy.
  Byl tu les.
 • 00:10:38 Mnoho místních
  ani nepovažovalo hrad za hrad.
 • 00:10:41 Byly dokonce zájmy
  ten hrad kompletně odstranit.
 • 00:10:44 -Co nezvládly organizace,
  jste se vy rozhodli
 • 00:10:46 dělat jako jedinci.
 • 00:10:49 -Já pochopitelně jako jedinec
  bych tady mohl
 • 00:10:52 následujících 200 let
  chodit s lopatou a krumpáčem
 • 00:10:57 a nebylo by to nic platný.
  Čili my jsme se snažili
 • 00:11:01 pokračovat v linii
  dobrovolnických aktivit.
 • 00:11:05 A požádat dobrovolníky
  ze všech koutů světa,
 • 00:11:09 jestli by přiložili ruku
  k dílu
 • 00:11:12 a pomohli nám s těžkým
  úkolem.
 • 00:11:15 A protože my sem nemůžeme vzít
  bagry a buldozery, těžkou techniku,
 • 00:11:18 tak ručně odtud
  dobrovolníci odváželi suť.
 • 00:11:22 Máte ruce, máte hlavu,
  máte nadšení,
 • 00:11:25 ale víte,
  že máte lidský život
 • 00:11:26 a nevíte,
  co můžete dokázat.
 • 00:11:29 Přes to nejhorší, kdy se hrabete
  pořád dolů, ne nahoru,
 • 00:11:32 neroste vám nic,
  furt jdete dolů a lidi říkají:
 • 00:11:35 "Oni tam opravují,
  všude se o tom píše,
 • 00:11:38 ale nic tam neroste,
  není tam nic novýho!"
 • 00:11:41 Ale my jsme se poctivě
  dostávali až ke kořenům
 • 00:11:44 a teď už máme
  archeologické výzkumy,
 • 00:11:47 které nám ten hrad posunuly
  řádově
 • 00:11:49 o 150 let dopředu,
  na přelom 12. a 13. století.
 • 00:11:52 To nebude ani panské sídlo,
  to je pro tu dobrou vůli.
 • 00:11:56 Čili tady budou mít nahoře
  dobrovolnickou akademii
 • 00:12:00 a budou se sem sjíždět a budou tady
  pracovat na projektech.
 • 00:12:03 Už nejenom pro to území,
  ale pro všechny.
 • 00:12:06 My jsme tady v loňském roce
  založili tradici,
 • 00:12:08 kdy do zdí, které tady chybí,
  a které tady chceme obnovit,
 • 00:12:11 jako celý palác,
  tak vkládáme národní kameny.
 • 00:12:15 A ty národní kameny
  jsou kameny,
 • 00:12:17 které vkládají dobrovolníci,
  kteří k nám jezdí.
 • 00:12:20 Nám se tady vystřídalo
  už 56 zemí světa dobrovolníků.
 • 00:12:23 A od loňského roku tady máme
  25 kamenů
 • 00:12:25 ze všech koutů světa.
  Asi ze 4 světadílů.
 • 00:12:40 -Někdejší Kaple Tří králů
  z doby Šliků.
 • 00:12:45 Ale nějaká kaple
  tady byla už ve 12. století.
 • 00:12:49 Prý se k ní našla
  zakládací listina.
 • 00:12:53 Kaple má velký význam
  i pro současné obnovitele hradu.
 • 00:12:59 Nebudují ho kvůli sobě,
  ale kvůli jedné paní,
 • 00:13:04 která je podporuje,
  povzbuzuje a chrání.
 • 00:13:17 Je velkorysá a oni jí slíbili,
  že se budou činit tak,
 • 00:13:22 aby ona se sem jednou mohla
  vrátit.
 • 00:13:26 Jako jediná statečně vydržela
  všechny hrůzy
 • 00:13:29 a vůbec se na nikoho nezlobí,
  Panna Dobrotivá.
 • 00:13:44 Za dob Goethových
  a hraběte Josefa Karla Auersperka
 • 00:13:49 zdejší pivovar pochopitelně
  vařil.
 • 00:13:53 Goethe
  si zapsal 6. září 1823:
 • 00:13:56 "Příjemný přístup k účelnému
  hospodaření
 • 00:14:00 ve velkém komplexu panství,
  které čítá
 • 00:14:05 4 tisíce až 5 tisíc obyvatel.
  A všichni mají práci.
 • 00:14:13 Zdejší chudí,
  které možno nazvat žebráky,
 • 00:14:17 jsou jenom tři,
  což hraběti dělá starosti."
 • 00:14:22 Alespoň tady ta cesta
  je asi jako z dob Goethových.
 • 00:14:34 "Goetha zjedší krajina okouzlila,"
  píše.
 • 00:14:38 "Až do výše zámku
  se zdvíhají prastaré jilmy,
 • 00:14:42 tvořící souvislý les.
  Bokem ostrohu se vine cesta.
 • 00:14:47 Pod ní v údolí
  jsou roztroušeny domky,
 • 00:14:50 vpravo zas les a pohoří.
 • 00:14:53 Bylo by třeba kresbičky,
  jež by tento pohled objasnila.
 • 00:14:57 Žádné slovo to nedokáže."
 • 00:15:02 Goethova vyhlídka.
  Býval odtud krásný výhled.
 • 00:15:07 A Goethův pomník,
  který mistra připomíná.
 • 00:15:11 Ne, nepřipomíná.
  Bronzovou desku někdo ukradl.
 • 00:15:16 Vlastně neukradl,
  ale skryl ji před ukradením,
 • 00:15:19 protože už byla napůl
  vypáčená.
 • 00:15:23 To je oblíbené místo,
  kde se Goethe patrně loučil
 • 00:15:27 s Hartenbergem
  i s hrabětem Auersperkem.
 • 00:15:32 Bylo to 7. záři 1823, kdy jede
  do Chebu a opouští Čechy.
 • 00:15:40 Byla to jeho
  poslední cesta k nám.
 • 00:15:46 Nabídku k sňatku Ulrice
  její rodiče odmítli.
 • 00:15:51 V ty dny
  také vzniká jeho slavná elegie,
 • 00:15:54 k níž si činí poznámky
  právě na Hartenberku.
 • 00:15:58 Bozi mu otevřeli skříňku
  Pandořinu
 • 00:16:01 a rvou ho pryč svému zmaru.
  O Elegii sám pak napsal:
 • 00:16:07 "To je plod mého
  nejvášnivějšího duševního hnutí,
 • 00:16:11 bez kterého, když mne uchvátil,
  bych nechtěl žít,
 • 00:16:16 ale které už bych nechtěl
  ještě jednou prožívat."
 • 00:16:20 Doufejme,
  že se jednou dočkáme doby,
 • 00:16:23 kdy tu bude moci být
  nejen reliéf,
 • 00:16:26 ale také v kapli na hradě
  ona milá paní.
 • 00:16:51 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související