iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 6. 2009
17:15 na ČT2

1 2 3 4 5

44 hlasů
21549
zhlédnutí

Báječný svět k nepřežití

Barcelonské inspirace

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Báječný svět k nepřežití - Barcelonské inspirace

 • 00:00:02 SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ
  JESTLI VÁM NEVADÍ
 • 00:00:07 ŽE ŠTĚSTÍ VŽDY NENÍ
  TAK VELKÝ POŽITEK
 • 00:00:11 TO VÍTE ANI NA NEBESÍCH
  NEZPÍVAJÍ PO CELÝ ČAS
 • 00:00:23 Ve světě je spousta
  báječných míst k narození.
 • 00:00:27 Pokud chcete být hrdý Katalánec,
  vřele doporučuji narodit se...
 • 00:00:31 ...v Barceloně.
 • 00:00:34 Ve městě, v němž se potkává
  historie a moderní Evropa.
 • 00:00:39 A to ve výstředním střihu
  Gaudího architektury
 • 00:00:43 ...s tradiční
  ležérností Středomoří.
 • 00:00:46 Ti zvídavější si určitě
  už stačili zjistit,
 • 00:00:50 že toto podivuhodné město je jednou
  ze čtyř katalánských provincií.
 • 00:00:55 Katalánsko má samostatnou vládu,
  prezidenta a především historii.
 • 00:01:01 Sahá 9 století před náš letopočet,
  kdy sem přišly keltské kmeny.
 • 00:01:06 Ty se postupně
  začaly mísit s původními Ibery.
 • 00:01:10 Autonomii ovšem Katalánci získali
  až v 80. letech minulého století.
 • 00:01:15 Dodnes usilují o další posílení
  nezávislosti na Španělsku.
 • 00:01:20 Večer se můžete zamíchat
  do davu turistů,
 • 00:01:24 ...proudícího městskou
  historickou tepnou La Rambla.
 • 00:01:29 Dá se po ní projít
  od mořského pobřeží,
 • 00:01:32 podél starých gotických
  i arabských čtvrtí,
 • 00:01:36 ...až na hlavní barcelonské
  náměstí Plaza de Catalunya.
 • 00:01:41 Katalánsko určitě není
  jedinou evropskou proveniencí,
 • 00:01:46 která mísí hrdost na svou identitu,
  kulturní svébytnost
 • 00:01:50 a jedinečnost tradic
  s žárlivým pocitem ohrožení.
 • 00:01:55 Že to s nimi nebude jednoduché,
  tušila zajisté
 • 00:02:00 i bystrá Isabela Kastilská
  koncem 15. století.
 • 00:02:04 A lišák Kolumbus dobře věděl,
  ač údajně vůbec nemluvil italsky,
 • 00:02:09 ...proč se vydává za Janovana.
 • 00:02:12 Ale Katalánci, stejně jako
  kdysi půvabná královna, vědí své.
 • 00:02:17 Kolumbus hledí ze svého
  vysokého sloupu k obzoru,
 • 00:02:22 ...za nímž tuší nový svět.
 • 00:02:25 Na problémy katalánského
  separatistického hnutí
 • 00:02:29 jsme se zeptali
  geografa Sergia Lary.
 • 00:02:33 Je to velmi citlivá otázka.
 • 00:02:36 Ale jako rodilý Katalánec chápu,
  že někteří Katalánci
 • 00:02:42 ...tyto požadavky mají.
  Považují to za normální.
 • 00:02:46 Katalánsko o svoji nezávislost
  usiluje celá staletí.
 • 00:02:52 Chápu tyto problémy.
 • 00:02:54 Vím, že mnoho generací
  katalánských rodin
 • 00:02:59 se představy samostatnosti
  nedovede vzdát.
 • 00:03:03 Ostatně, podobně jsou na tom
  i jiné oblasti ve Španělsku.
 • 00:03:09 Myslím, že je to proto,
  že se všechny regiony
 • 00:03:13 v rámci jednoho království
  nerozvíjely stejně kulturně,
 • 00:03:18 ...historicky i ekonomicky.
 • 00:03:24 Pravda, na turisty
  s těmito problémy nechoďte.
 • 00:03:28 Do Barcelony
  se přece chodí na Gaudího.
 • 00:03:35 Sagrada Familia
 • 00:03:37 Dá se říci, že v této stavbě
  se Gaudí potkal se svým osudem.
 • 00:03:42 Poslední velká svatyně křesťanství.
 • 00:03:46 Taková byla Gaudího vize chrámu,
  zasvěceného Svaté rodině,
 • 00:03:51 jejíž torzo je dodnes
  velkolepou metaforou.
 • 00:03:55 Vše zde má svůj metafyzický rozměr
  v symbolice křesťanského mysteria.
 • 00:04:00 18 věží katedrály reprezentuje
  apoštoly, evangelisty, Pannu Marii
 • 00:04:06 a nejvyšší z nich Ježíše Krista.
  Její výška však ještě není konečná.
 • 00:04:11 V budoucnu má být na jejím vrcholu
  umístěn obrovský kříž.
 • 00:04:16 Gaudího stavby tvoří
  svými groteskními fasádami
 • 00:04:20 takové kompozice proto,
  že obohacují fantazii.
 • 00:04:25 Boří zaběhlá estetická schémata
  a dodávají prostoru,
 • 00:04:30 jehož se radostně zmocňují,
  "NADAR".
 • 00:04:56 Gejzíry barev, roztančené tvary,
  volně se valící magma zdiva,
 • 00:05:01 zdánlivě se vysmívající
  kánonu i logice.
 • 00:05:05 Fasády posedlé rytmem flamenca.
 • 00:05:09 Kreace hmoty vyvěrající
  do prostoru čiré radosti.
 • 00:05:13 To vše se dá vyjádřit pouhými
  dvěma slovy - Antonio Gaudí.
 • 00:05:19 Svou symbolickou funkci
  má v katedrále nejen hmota,
 • 00:05:24 ...ale i jemná hra šerosvitu.
  A ovšem světlo samo.
 • 00:05:28 Zastupuje zde Boží princip,
  vyjádřený v Janově evangeliu slovy:
 • 00:05:34 "Já jsem světlo světa."
 • 00:05:37 A ústy tří evangelistů
  představuje Bůh svého Syna.
 • 00:05:42 "Toto je můj milovaný Syn,
  v tom se mi zalíbilo," píše Marek.
 • 00:05:48 Zatímco Lukáš říká:
 • 00:05:51 "Toto je můj milovaný Syn,
  v něm se mi zalíbily všechny věci."
 • 00:05:56 Tři symbolické fasády.
  Zrození, utrpení a zmrtvýchvstání.
 • 00:06:02 Největším symbolem
  je však stavba sama.
 • 00:06:06 Stavba, v níž se setkává moderna
  se vší naléhavostí otázek,
 • 00:06:11 ...které si klade.
 • 00:06:14 Středověká křesťanská mystika,
  v níž každá otázka přichází pozdě.
 • 00:06:19 Neboť odpověď
  je již dávno přítomna...
 • 00:06:22 Tento zvláštní jedinečný fenomén
  je zásadním tvůrčím činem.
 • 00:06:27 Architekt pojal stavbu
  jako meditaci na novogotické téma.
 • 00:06:32 Zpečetil tak její osud
  na více než jedno století.
 • 00:06:43 Tomuhle rohovému domu
  ve staré zástavbě
 • 00:06:48 z přelomu 19. a 20. století,
  říkají Barceloňané "La Pedrera",
 • 00:06:54 ...tedy kamenolom.
  Nebo hromada kamení.
 • 00:06:58 Což je mimochodem dosti výstižné.
 • 00:07:02 Fasáda připomíná
  poněkud erodovanou skalní stěnu.
 • 00:07:06 Ještě divočejší je střecha
  s vyhlídkami a komíny
 • 00:07:10 připomínajícími abstraktní zvonice
  dračí hlavy nebo rytířské přilby.
 • 00:07:16 Tato Gaudího stavba byla v r. 1984
  připsána do seznamu památek UNESCO.
 • 00:07:22 Návštěvníci si ji mohou prohlédnout
  od střechy až dolů.
 • 00:07:27 Objeví zde i nápovědy k tomu,
  co inspirovalo stavitele.
 • 00:08:38 Stylově zařízené interiéry...
 • 00:08:41 Kdysi poskytovaly
  jejich obyvatelům dokonalé pohodlí.
 • 00:09:21 Další Gaudího dům - Casa Batlló,
  téměř každým svým prvkem
 • 00:09:26 ...připomíná
  nějakého živočicha.
 • 00:09:30 Zároveň je důkazem,
  jak architekt miloval přírodu.
 • 00:09:34 Na dlouhých osamělých procházkách
  v ní trávil každou volnou chvíli.
 • 00:09:40 Balkónová zábradlí "cení"
  do prostoru zubatá rybí ústa.
 • 00:09:44 Domovní střecha s keramickými
  šupinami připomíná hřbet
 • 00:09:49 prehistorického ještěra,
  který prý ale nájemníky nepožírá.
 • 00:09:56 Palác Güell - stavěný pro zámožného
  Barceloňana, je zcela odlišný.
 • 00:10:01 I když Gaudího rukopis nezapřel
  jeho oblíbené motivy přírody.
 • 00:10:23 Lanovka na Montjuic
  poskytuje výhled na město,
 • 00:10:27 ve kterém se prosazuje
  i novodobá architektura.
 • 00:10:32 Její chloubou je
  vodárenská věž - Torre Agbar.
 • 00:10:36 Její autor postavil už předtím
  několik moderních staveb.
 • 00:10:40 Až provokativní tvar věže rozpoutal
  před časem vášně Barceloňanů,
 • 00:10:46 navyklých na působivé
  siluety věží Sagrady Familie.
 • 00:10:51 Pro zjednodušený tvar Torre Agbar
  vymysleli odpůrci
 • 00:10:56 přiléhavou hanlivou přezdívku
  "robertek".
 • 00:11:00 I tahle věž svědčí o tom, že Gaudí
  -je nejen genius loci Barcelony,
 • 00:11:05 ...ale i permanentní výzva.
 • 00:11:08 Evropa se sjednocuje.
  Španělsko je členem EU.
 • 00:11:12 Myslíte si, že Katalánsko
  bude trvat na své samostatnosti?
 • 00:11:17 Domnívám se, že ano.
  Jsem o tom přesvědčen.
 • 00:11:21 Katalánsko má nejen svoji vlastní
  tisíciletou historii,
 • 00:11:25 ale i důležité postavení
  ve středomořském impériu.
 • 00:11:30 Významné rody nesou jména
  s více než tisíciletou historií.
 • 00:11:35 Nedá se to smazat direktivně.
  Katalánsko, podobně jako Slovensko,
 • 00:11:40 Chorvatsko, Slovinsko a další země,
  má nárok na samostatnost.
 • 00:11:45 I v dnešní EU jsou určité hranice.
  A nezůstanou v dnešní podobě.
 • 00:11:51 Za nějakých 100 až 200 let,
  bude Evropa vypadat jinak.
 • 00:11:56 Srdce velkoměsta dnes tepe
  prudkým tempem dopravy.
 • 00:12:00 Když stavěli Gaudího katedrálu,
  v min. století - nepočítali s tím.
 • 00:12:07 Katalánsko samotné se těžce
  vzdává svých historických návyků.
 • 00:12:13 Siesta - kdysi výsada
  zaměstnaných mužů a žen,
 • 00:12:18 ...se stává
  pro rodiny přítěží.
 • 00:12:27 Myslím, že každá španělská rodina
  začíná svůj den pracovní dobou,
 • 00:12:33 která na rozdíl od Slovenska
  nebo Česka je úplně odlišná.
 • 00:12:41 Pracovní doba sice začíná později,
  ale zase se pracuje až do večera.
 • 00:12:48 Je zde sice
  ta typická španělská siesta.
 • 00:12:51 V minulosti nějaké funkce plnila.
 • 00:12:55 Ale v dnešní moderní době
  je to zbytečné.
 • 00:12:59 Každý den se ztratí
  2 hodiny života.
 • 00:13:03 Člověk, který musí každý den
  chodit do práce,
 • 00:13:07 nemůže ty 2 hodiny využít tak,
  jak to bylo myšleno - k odpočinku.
 • 00:13:13 Španělé i já,
  pracujeme od rána až do večera.
 • 00:13:17 Domů se člověk dostane v 19 hodin.
  Navečeří se, podívá se na TV...
 • 00:13:23 A už musí jít do postele.
 • 00:13:26 Jediný časový prostor
  k osobnímu životu je konec týdne.
 • 00:13:50 Děti, když byly malé,
  chodily do školy.
 • 00:13:54 Vracím se k tomu, co jsem říkala:
  zase ta siesta...
 • 00:14:00 Úplně jim změnila
  čas školní docházky.
 • 00:14:04 Začínají ráno.
  Jsou ve škole do 13 hodin.
 • 00:14:08 Potom mají 2 hodiny přestávku.
 • 00:14:11 Vrací se znovu do školy po obědě.
  Nebo se najedí ve škole.
 • 00:14:16 Domů přijdou
  mezi 17. a 18. hodinou.
 • 00:14:20 Fakticky jsou
  celý den mimo domov.
 • 00:15:42 Sen, který katalánskému architektu,
  zajistil světovou proslulost,
 • 00:15:49 ...však už nemohl být
  svým tvůrcem dosněn.
 • 00:15:53 Tragická smrt Gaudího,
  kterého v r. 1926 srazila tramvaj,
 • 00:15:59 ...byla počátkem řetězce
  nešťastných událostí.
 • 00:16:04 Ty vyvrcholily vyrabováním
  architektova ateliéru
 • 00:16:08 ...za občanské války
  v r. 1936.
 • 00:16:12 Frankistické jednotky zničily plány
  i makety rozestavěného chrámu...
 • 00:16:26 Skryté titulky: Milan Zich
  Česká televize 2009

Související