iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 11. 2008
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

266 hlasů
66656
zhlédnutí

Kdyby...

Dokumentární fikce, která nabízí odpověď na věčnou otázku z osudového podzimu 1938. Jak bychom dopadli, kdybychom tehdy nekapitulovali a postavili se na odpor?

55 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Kdyby...

 • 00:00:21 My jsme chtěli bojovat.
  My jsme se nechtěli vzdát.
 • 00:00:31 My mít zbraně a všechno vybavení,
  tak by se sem nedostali.
 • 00:00:41 Nikdo z nás neměl strach, že by tady
  zemřel nebo byl zastřelen.
 • 00:00:51 Říkali jsme si, a byli jsme k tomu
  vedeni, že to je naše povinnost.
 • 00:00:56 Byli jsme v takovém duševním
  rozpoložení, že jsme věděli,
 • 00:01:00 že rozkaz je pro vojáka rozkaz.
  Na nic jiného jsme nemysleli.
 • 00:01:08 Byli jsme připraveni bránit
  republiku, co nám je svaté.
 • 00:01:13 Posíleni heslem,
  měli jsme tu napsáno:
 • 00:01:17 Republika od Jasiny
  až do Aše je naše!
 • 00:01:24 Čekali jsme, že se to skutečně utká,
  a že se do té vřavy dostaneme.
 • 00:01:33 Bylo to hrozné, když se mělo
  odejít z opevnění.
 • 00:01:39 Místy chlapi říkali,
  že ty věci úplně rozbíjeli,
 • 00:01:46 protože se to muselo nechat být,
  tak to třeba zničili.
 • 00:01:57 Moc rád jsem šel na vojnu,
  měl jsem předvojenskou výchovu.
 • 00:02:03 Proč? No bránit vlast, ne?
  Ale...
 • 00:02:10 Můžu použít tvrdého výrazu?
  Že to byla darebačina.
 • 00:02:18 My jsme ty lidi nemohli dostat
  z těch bunkrů.
 • 00:02:22 Ti tam chtěli zůstat,
  ti se chtěli bránit.
 • 00:02:26 A víte, já vám řeknu
  dneska ještě jedno.
 • 00:02:30 Že jsme se bránit měli.
 • 00:03:47 ROZHLASOVÁ ZNĚLKA
 • 00:04:06 Halo, halo,
  tady rozhlasová stanice Praha.
 • 00:04:12 ČTK právě oznámila, že se
  na Pražském hradě sešla
 • 00:04:16 vláda Republiky československé.
  Této mimořádné konference se účastní
 • 00:04:21 rovněž prezident republiky
  pan Edvard Beneš.
 • 00:04:24 O obsahu jednání nebylo dosud
  vydáno žádné komuniké.
 • 00:04:38 Před několika dny viděli jsme
  odhodlání ve tvářích našich chlapců,
 • 00:04:42 kteří na jediné zavolání své vlasti
  spěchali na svá místa.
 • 00:04:46 Ano, na svá místa.
  Tak zněl rozkaz vrchního velitele,
 • 00:04:50 na který naši chlapci, manželé,
  synové, kamarádi,
 • 00:04:53 naši druhové v práci,
  tak dlouho čekali.
 • 00:04:56 Naše pohraniční pevnosti se teprve
  nyní změnily v nepropustnou hráz.
 • 00:05:01 Betonové stěny jsme naplnili
  svým dechem, svými tlukoucími srdci,
 • 00:05:06 svou odvahou ubránit domov
  a všechny v něm.
 • 00:05:09 Tady Radiožurnál Praha.
 • 00:05:43 Naši reportéři vám nyní představí
  ty muže,
 • 00:05:46 v jejichž rukou je naše budoucnost.
 • 00:05:49 Tito mužové ponesou na svých bedrech
  tíhu války a obrany všeho,
 • 00:05:54 co je nám drahé.
  Armádní generál Ludvík Krejčí,
 • 00:05:57 hlavní velitel
  československých vojsk.
 • 00:06:00 Hrdina našich legií, jeho jméno
  je spojováno s budováním
 • 00:06:03 moderní československé armády.
 • 00:06:06 Jeho rodištěm jsou
  Tuřany u Brna.
 • 00:06:08 Brigádní generál Bohuslav Fiala,
  pravá ruka hlavního velitele.
 • 00:06:13 Náčelník štábu hlavního velitelství.
  Mistr taktiky a válečných operací.
 • 00:06:18 Frenštát a všichni Valaši mohou být
  na svého generála hrdí.
 • 00:06:23 Armádní generál Sergej Vojcechovský,
  velitel První armády, která zachytí
 • 00:06:28 první nápor nepřítele. On bude hájit
  Západní Čechy a město nám nejdražší,
 • 00:06:33 Prahu. V řadách ruské armády bojující
  proti bolševikům
 • 00:06:37 projevil svoji chrabrost. Naše město
  bude hájit opravdový voják,
 • 00:06:42 který raději zemře,
  než aby ustoupil.
 • 00:06:45 Toto je muž, který stojí
  v čele naší Druhé armády,
 • 00:06:49 divizní generál Vojtěch Luža,
  hrdina od Zborova.
 • 00:06:53 Bude bránit Severní Moravu,
  naši ocelovou pěst.
 • 00:06:56 Je to Moravan srdcem i duší.
 • 00:07:00 Armádní generál Josef Votruba
  bude v čele Třetí armády
 • 00:07:04 bránit Slovensko
  a Podkarpatskou Rus.
 • 00:07:06 Rodák od Mladé Boleslavi miluje
  slovenské hory a nevydá je nepříteli.
 • 00:07:13 Armádní generál Lev Prchala,
  rodák z polské Ostravy.
 • 00:07:16 Jeho Čtvrtá armáda bude bránit
  jižní Moravu stejně statečně, tak,
 • 00:07:21 jako on sám zajišťoval odchod
  našich legií z Ruska.
 • 00:07:25 Generál Prchala
  je velmi zásadový člověk.
 • 00:07:27 Takoví se nevzdávají
  nikomu a ničemu.
 • 00:07:52 Oznamujeme, že vláda Československé
  republiky za přítomnosti
 • 00:07:56 pana prezidenta stále jedná.
  Jakmile budou známy nové zprávy,
 • 00:08:01 ihned je národu sdělíme.
  A nyní slečna Hamplová na harfu.
 • 00:08:20 Podle získaných zpráv se
  německá armáda soustřeďuje
 • 00:08:23 proti Československu
  do tří hlavních skupin.
 • 00:08:26 Jižní, nejsilnější,
  mezi Lincem a Vídní,
 • 00:08:29 západní mezi Plavnem
  a Saskou Kamenicí,
 • 00:08:34 a severní proti frýdlantskému
  a šluknovskému výběžku.
 • 00:08:38 Kromě toho jsou menší síly
  proti Severní Moravě,
 • 00:08:43 a něco je na bavorských hranicích.
 • 00:08:46 Podle takto soustředěných sil se dá
  předpokládat, že nejvážnější akce
 • 00:08:51 proběhnou na frontě
  mezi Vltavou a Znojmem
 • 00:08:56 ve všeobecném směru
  na Světlou a Německý Brod.
 • 00:09:01 Dá se rovněž předpokládat, že později
  budou větší síly soustředěny
 • 00:09:06 v prostoru mezi Budyšínem a Žitavou
  s tím, aby odtud vyvíjely velký tlak
 • 00:09:11 na Pardubice, s cílem spojit se
  se skupinou jižní.
 • 00:09:35 Nepřítel bude muset při útoku
  překonat naše stálé opevnění,
 • 00:09:39 jehož stav je podle generála Husárka
  následující: těžké opevnění,
 • 00:09:47 které může způsobit nepříteli
  značné ztráty, je bohužel zatím
 • 00:09:52 velmi nesouvislé. Dobré,
  obranyschopné, je pouze mezi
 • 00:09:59 Ostravou a Opavou,
  a proti Kladsku.
 • 00:10:05 Na náchodsku a trutnovsku
  je opevnění rozestavěné.
 • 00:10:10 Mezi Břeclaví a Znojmem je stavba
  dokonce teprve v začátcích.
 • 00:10:17 Na dalších úsecích hranice
  je pouze lehké opevnění,
 • 00:10:22 které nemůže být zdaleka tak odolné.
  Po jeho prolomení můžeme počítat
 • 00:10:27 s obrannou linií opevnění před
  Prahou, na Českomoravské vrchovině
 • 00:10:35 a moravsko-slovenském pomezí, kde
  probíhají polní opevňovací práce.
 • 00:11:01 V okolí Prahy máme rozmístěny
  tři stíhací perutě,
 • 00:11:06 každá po třech letkách, tzn. více než
  1/3 všeho stíhacího letectva.
 • 00:11:12 První peruť je v Horních Měcholupech,
 • 00:11:16 bude bránit Prahu
  před nepřátelskými nálety.
 • 00:11:23 Druhá peruť v Cvrčovicích
  a třetí ve Veltrusech
 • 00:11:28 mají společně s bombardéry napadat
  nepřátelské obrněné kolony,
 • 00:11:33 které míří ku Praze. Říká se,
  že vzduch je naše moře.
 • 00:11:38 Ale naši stíhací piloti to nebudou
  mít vůbec jednoduché.
 • 00:11:43 Změřili svoje síly s německými
  v roce 1937 na leteckých závodech
 • 00:11:49 v Curychu, a před jejich moderními
  stroji se museli nakonec sklonit.
 • 00:12:38 Já ale nemám tušení,
  kdy zaútočí wehrmacht.
 • 00:12:40 Jedno vím jistě. Němci nebudou útočit
  po celé délce fronty.
 • 00:12:44 Němci mají dost zkušeností z první
  války. To bylo pro ně úplné trauma.
 • 00:12:49 Na Somě se rvali celé měsíce
  v zákopech a kde nic, tu nic.
 • 00:12:53 Četl jsem jejich nové učebnice.
  Blitzkrieg tomu říkají.
 • 00:12:59 Kde udeří?
  Obranná válka má tu nevýhodu,
 • 00:13:02 že obránce musí čekat,
  až ho praští do hlavy.
 • 00:13:08 Oni jsou prostě ve výhodě tím,
  že jsou na tahu.
 • 00:13:11 Jakmile my vystřelíme první,
  budeme agresoři.
 • 00:13:15 My, co budeme hájit holý život,
  budeme označeni za agresory.
 • 00:13:20 Já těm svým klukům musím
  pořád dokola opakovat:
 • 00:13:24 Až oni vystřelí, pak to začne.
  Ti pacholci mi říkají:
 • 00:13:28 A když se trefí,
  tak tím prvním mrtvým budu já.
 • 00:13:32 Hlavně, že nebudu agresor.
  To se mi bude, panečku, umírat.
 • 00:13:58 Vzhledem k tomu, že nebezpečí
  nepřátelského postupu se může
 • 00:14:03 projevit zejména ve směru
  na Liberec a v jižních Čechách.
 • 00:14:07 Nařídil jsem, aby dispoziční síly
  v oblasti první armády byly uskupeny
 • 00:14:12 tak, aby mohly hájit
  liberecký prostor a jižní Čechy
 • 00:14:16 při zabezpečení stálého opevnění
  na Ohři, Plzeňsku a na Šumavě.
 • 00:14:22 V důsledku toho byla provedena
  třináctá varianta nástupného plánu
 • 00:14:27 s těmito změnami: 17. divize se
  přesune z prostoru Lipník, Hranice
 • 00:14:33 do prostoru Sobotka, a 5. divize
  se přesune z prostoru Jihlava
 • 00:14:38 do prostoru Písek. Vzhledem
  k nevyjasněné situaci
 • 00:14:43 a nejistému chování Polska pokládám
  za nutné ponechat 16. divizi
 • 00:14:49 v Ružomberoku. Divize studuje
  možnosti obrany hranic v prostoru
 • 00:14:54 mezi jablunkovským průsmykem
  a Vysokými Tatrami.
 • 00:15:22 ROZHLASOVÁ ZNĚLKA
  Halo, halo.
 • 00:15:27 Zůstaňte u přijímačů, budeme
  vysílat zvláštní zprávu.
 • 00:15:31 Opakuji, vysíláme zvláštní zprávu,
  zůstaňte u přijímačů.
 • 00:15:36 Zde Praha, Radiožurnál.
 • 00:15:38 Československá vláda sdělila
  vládě britské,
 • 00:15:42 že německé územní požadavky jsou
  pro ni naprosto nepřijatelné.
 • 00:15:46 Doslova uvedla: Proti těmto novým
  a krutým požadavkům pokládá vláda
 • 00:15:51 za svou povinnost postavit se
  na svrchovaný odpor.
 • 00:15:54 A my tak, s boží pomocí, učiníme.
 • 00:15:57 Národ svatého Václava, Jana Husa,
  a Tomáše Masaryka,
 • 00:16:01 nebude národem otroků.
  To znamená válku.
 • 00:16:05 Ano, to znamená válku.
  Budeme se bránit.
 • 00:16:09 Tady Československý rozhlas Praha.
 • 00:16:49 Pane poručíku, kde jsou
  ti naši Spojenci?
 • 00:16:52 Kde by byli? Doma.
  Mají tam mír, parchanti.
 • 00:16:56 Západ se kvůli nám nikdy nepřetrhne,
  to si pamatuj.
 • 00:16:59 Řekni to taky svýmu synovi, a ten
  ať to řekne tvýmu vnukovi.
 • 00:17:03 Pořád to bude to samý.
 • 00:17:04 Pane poručíku, vy mě bavíte. Vy si
  myslíte, že já budu mít někdy syna?
 • 00:17:09 Jak tak pozoruju,
  tak už to nestihnu.
 • 00:17:30 Tak to je válka.
 • 00:17:34 Válka být měla, ale taky
  tady měli být Spojenci.
 • 00:17:44 Oznamujeme zvláštní zprávu.
 • 00:17:46 Jednotky wehrmachtu dnes,
  v časných ranních hodinách,
 • 00:17:50 překročily naše území. V oblasti
  Českého lesa se pokusila
 • 00:17:54 10. armáda nepřítele o průlom
  směrem Plzeň.
 • 00:17:58 Naše jednotky První armády
  se usilovně brání.
 • 00:18:01 Útok z jihu je zřejmě nečekaným.
  Podle zpráv z armádních zdrojů
 • 00:18:06 je počasí nepříznivé pro nepřítele,
  neboť nízká oblačnost omezuje
 • 00:18:10 útoky německého letectva.
  Zůstaňte u přijímačů.
 • 00:18:14 Nastává těžká zkouška našeho národa.
 • 00:18:36 Úkolem První armády v probíhající
  konfliktu je uhájit Čechy.
 • 00:18:41 Hlavní důraz kladu na zajištění styku
  se 4. armádou na jihu
 • 00:18:45 a zajištění směrů Česká Lípa,
  Mladá Boleslav a Liberec.
 • 00:18:49 Vzhledem k silnému tlaku nepřítele
  je možné v krajním případě
 • 00:18:54 opustit postavení Klášterec,
  Most-Bílina, a stáhnout jednotky
 • 00:18:59 na Blšanku a Ohři. Pro případ
  leteckých útoků jsem nařídil
 • 00:19:04 provádět rozptýlení a skrytí.
 • 00:19:06 Obraně proti letadlům se musí
  věnovat zvláštní péče.
 • 00:19:10 Protože nepřítel neútočí
  na celé frontě, je také důležité
 • 00:19:15 včas provádět přeskupení sil
  a zbraní z úseků nenapadených
 • 00:19:20 na úseky napadené.
 • 00:19:40 Podle plánu bude nutno opustit
  levý břeh Vltavy a vybudovat
 • 00:19:44 obranu před Prahou,
  a na pravém břehu řeky.
 • 00:19:48 Plzeň bude ztracena,
  děj se co děj.
 • 00:19:51 Zkusíme je unavit. Snad se stane
  zázrak a Spojenci pochopí,
 • 00:19:55 co je to odvaha.
 • 00:19:58 Bratře generále, mise do Rumunska,
  Jugoslávie a Francie už odjely.
 • 00:20:04 Jejich velitelé se mají okamžitě
  hlásit, jakmile dorazí na místo.
 • 00:20:08 To je dobře. Jakmile se ozvou,
  chci vědět, co konkrétního
 • 00:20:12 hodlají pro nás Spojenci udělat.
 • 00:20:14 I když...
  Odpověď tuším.
 • 00:20:18 Mimochodem, co naše
  letecká dohoda s Francií?
 • 00:20:21 Přiletěla už jejich letadla?
 • 00:20:23 Podle hlášení generála Feifra
  zatím ne. Pohonné hmoty a munice
 • 00:20:28 jsou přitom pro ně přichystány
  podle plánu.
 • 00:20:31 Vše je soustředěno
  na letišti v Přibyslavi.
 • 00:20:35 A ta nabídka na přílet letadel
  ze Sovětského svazu?
 • 00:20:39 Od té doby, co nám ji jejich zástupce
  poskytl,
 • 00:20:42 Sovětská strana mlčí. Nemůžeme s nimi
  navázat žádné spojení.
 • 00:20:54 Leteckým útokem byla zasažena Praha.
  Hoří posvátná místa našeho národa.
 • 00:20:59 Oni skutečně vrhají bomby
  na Pražský hrad a Karlův most.
 • 00:21:03 Na naše hlavní město
  se střemhlav vrhají bombardéry.
 • 00:21:07 Mají sirény, nic jim není svaté.
  Bombardována je i Plzeň, Rokycany.
 • 00:21:12 Právě se dozvídáme, že byl obsazen
  Žatec, který naše armáda opustila.
 • 00:21:17 Naše perutě svádějí boj
  se silnějším nepřítelem ve vzduchu.
 • 00:21:21 Třetí linie lehkého opevnění
  před Prahou se brání.
 • 00:21:25 Oznamujeme, že se naše pracoviště
  stěhuje na záložní pracoviště.
 • 00:21:29 Tady stále stanice Radiožurnál.
 • 00:22:35 Nemůžeme vzdorovat leteckým útokům!
 • 00:22:38 Naše dělostřelectvo
  proti letadlům nestačí!
 • 00:22:41 Máme velké ztráty a málo munice,
  neboť letecká činnost nepřítele
 • 00:22:45 je mimořádná. Počasí jim hraje
  do karet. Mlhy se zvedly.
 • 00:22:50 Kde jsou ta letadla,
  co nám slíbili Francouzi?
 • 00:22:53 Spojení s Francií zatím nemáme.
  Generál Fochet se nabídl,
 • 00:22:58 že tam odjede a pokusí se
  zasáhnout v náš prospěch.
 • 00:23:04 Konec.
 • 00:23:17 Armáda hlásí, že na západě
  naší těžce zkoušené vlasti
 • 00:23:21 probíhají kruté obranné boje.
  Zbytky divizí 1. armády
 • 00:23:25 se stahují do pásma
  lehkého opevnění před Prahou
 • 00:23:29 a zakopávají se. Máme velké množství
  padlých, ale ztráty má i nepřítel.
 • 00:23:36 Podle očitých svědků ukazují cestu
  jejich jednotkám naši bývalí
 • 00:23:41 spoluobčané, kteří zradili svou zemi
  jenom kvůli tomu,
 • 00:23:45 že mluví jinou řečí.
 • 00:23:49 Podle došlých zpráv pronikly
  početné nepřátelské síly
 • 00:23:55 hlavním obranným uskupením
  v západních Čechách
 • 00:24:01 a jsou před Prahou. 2.divize
  byla u Plzně úplně zničena.
 • 00:24:08 5.divizi se u Písku
  podařilo z části ustoupit.
 • 00:24:14 Obrannou linii se teď snažíme
  vybudovat na řece Vltavě
 • 00:24:18 a opřít se o tamější stálé opevnění.
  Praha se zatím úspěšně brání,
 • 00:24:25 ale je otázkou, jak dlouho
  obyvatelstvo dokáže vydržet
 • 00:24:30 neustálé nálety a bombardování,
 • 00:24:34 kterému naše letectvo
  prostě není schopno zabránit.
 • 00:25:23 2. armáda hájí stálá opevnění
  na všeobecné čáře
 • 00:25:26 Králíky - Opava - Těšín,
  s těžištěm sil na západě.
 • 00:25:30 A hlavní obranné postavení zatím
  nebylo vážněji narušeno.
 • 00:25:34 Není ovšem jasné, zda nepřítel povede
  svůj hlavní úder
 • 00:25:39 západně od Hrubého Jeseníku
  ve směru na Zábřeh,
 • 00:25:42 nebo východně ve směru na Bruntál.
  Zálohy jsem proto umístil tak,
 • 00:25:47 aby bylo možno čelit průniku
  na obou těchto směrech.
 • 00:25:57 Tady Radiožurnál Praha.
  Vysíláme z náhradního stanoviště.
 • 00:26:02 Budova Čs. rozhlasu na Vinohradské
  třídě byla vybombardována
 • 00:26:07 a místa, odkud jsme 20 let vítali
  naše posluchače, jsou zničena.
 • 00:26:12 Ale my se vrátíme.
 • 00:26:26 2. armáda generála Luži hlásí,
  že naše severní pevnosti se drží
 • 00:26:30 a jejich ocelové zuby
  drtí nepřítele.
 • 00:26:33 Tudy přece wehrmacht neprojde.
  Nejpracovitější ruce Evropy
 • 00:26:37 postavily tento železobeton do cesty
  nenáviděné hitlerovské hydře.
 • 00:26:42 Dosud se brání i naše hlavní město.
  Dostali jsme zprávu, že desátník
 • 00:26:47 Josef František sestřelil
  při obraně Prahy již svůj
 • 00:26:51 třetí nepřátelský letoun.
  Jsme hrdi na své soudruhy.
 • 00:27:12 Se 4. armádou chci ubránit
  stálá opevnění opíraje se
 • 00:27:16 o čepy mikulovského masivu,
  vranovskou přehradu
 • 00:27:20 a rybníkatý prostor třeboňský,
  s těžištěm sil na směru
 • 00:27:25 Cvetl - Jihlava. Situace
  ve východním úseku je stabilizovaná.
 • 00:27:30 Pro případ průlomu se intenzivně
  připravuje druhé obranné postavení.
 • 00:27:36 Nepříznivá situace je
  v západním úseku u 6. sboru,
 • 00:27:40 kde nepřítel mohutnými prostředky
  prolomil opevnění a do bojů
 • 00:27:44 musela být nasazena
  4. rychlá divize.
 • 00:27:49 Na této části fronty se objevují
  nedostatky se zásobováním.
 • 00:27:54 Munice není, ani benzin.
 • 00:28:19 ROZHLASOVÁ ZNĚLKA
 • 00:28:26 Halo, halo,
  tady stanice Praha.
 • 00:28:29 Hovoří Praha. Našim redaktorům
  se nedostává čerstvých informací.
 • 00:28:33 Pověření důstojníci armády začínají
  být skoupí na jakékoliv sdělení.
 • 00:28:39 Jsme odkázáni jen na zprávy ČTK
  a německý rozhlas šíří dezinformace.
 • 00:28:45 Upozorňujeme obyvatelstvo, aby
  nevěřili zprávám německého rozhlasu.
 • 00:28:49 Opakuji, nevěřte zprávám německých
  stanic. Jsou to záměrné lži.
 • 00:29:03 Bratře generále, situace na
  jindřichohradecku mi dělá potíže.
 • 00:29:07 Mám obavy, aby se nepřítel nedostal
  do mého týlu.
 • 00:29:11 Nebylo by lepší podřídit
  6. sbor mně?
 • 00:29:14 Ten prostor znám zpaměti. Bude-li to
  nutné, mohu se tam osobně přemístit
 • 00:29:19 a udělat pořádek.
 • 00:29:20 Odpověď očekávej za chvíli.
 • 00:29:41 Ano, hlavní velitel souhlasí.
  6. sbor máš k dispozici. Konec.
 • 00:30:02 Stojíme proti jednotkám generála
  von Hudschted,
 • 00:30:05 to je 2. armáda wehrmachtu.
  Podle zpravodajských informací
 • 00:30:10 měly být jeho jednotky
  více na západě. To je překvapení.
 • 00:30:24 Musíme zabránit průlomu
  u 2. armády.
 • 00:30:27 Můžeme nasadit 2. rychlou divizi,
  pokud ji stačíme přemístit.
 • 00:30:32 Kde je 2. divize?
 • 00:30:44 Bratře generále, nepřátelské jednotky
  polevily v útoku
 • 00:30:48 a přeskupují se.
  Něco se určitě chystá.
 • 00:30:52 Obávám se, že se pokusí obejít
  naše těžká opevnění.
 • 00:30:56 Žádám proto o navrácení
  2. rychlé divize.
 • 00:31:00 Já prostě musím proti jejich tankům
  postavit tanky naše.
 • 00:31:16 Navrácení 2. rychlé divize
  připravujeme.
 • 00:31:19 Jak to bude možné,
  přesuneme ji na sever. Konec.
 • 00:31:46 Přestali útočit.
  Není slyšet ani tanky.
 • 00:31:49 Bojím se, že oni nás obešli.
  Začali útočit jinak.
 • 00:31:53 Když ztratili pár tanků,
  změnili taktiku.
 • 00:31:56 Četl jsem toho jejich Guderiana.
  Achtung panzer, se to jmenuje.
 • 00:32:01 Úderné tankové skupiny jako pěst,
  pěchota za nimi.
 • 00:32:05 Našli si někde skulinku.
  Bojím se, že jsme v týlu.
 • 00:32:10 Ale nás nedostanou,
  my tady budeme pořád.
 • 00:32:14 Pane generále?
 • 00:32:16 FOUKÁ DO SLUCHÁTKA
  Pane generále!
 • 00:32:23 ROZHLASOVÁ ZNĚLKA
  Dostali jsme nečekanou zprávu.
 • 00:32:32 Podle ČTK vykonala letka našich
  těžkých bombardérů nálet na Linec,
 • 00:32:40 důležitý to železniční uzel
  německé armády.
 • 00:32:47 Mít těch 700 aeroplánů, které nám
  za Sovětský svaz slíbil
 • 00:32:51 generál Svučkijevič,
  to by bylo jiný kafe.
 • 00:32:54 Vždyť tohle letiště jsme budovali
  pro ně a pro Francouze.
 • 00:32:59 Nikdy k nám nedoletěli.
  Ani jedni, ani druzí.
 • 00:33:15 Ztratili jsme Mělník.
 • 00:33:18 Stahují se z České Lípy,
  ta je plná bílých punčoch.
 • 00:33:22 Ano, civilní obyvatelstvo
  ustupuje spolu s divizemi.
 • 00:33:26 Odhaduji naše ztráty na několik tisíc
  vojínů a důstojníků.
 • 00:33:30 Situace je velmi nepřehledná.
 • 00:33:32 Nepřítel se dostal přes Vltavu
  a postupuje dál.
 • 00:33:37 Ano, rozumím. 1. rychlá divize
  spolu s 13. divizí dostaly rozkaz
 • 00:33:41 zahradit průlom a zabránit
  vašemu odříznutí.
 • 00:33:44 Pokuste se co nejvíce sil přesunout
  na Českomoravskou vrchovinu.
 • 00:33:50 Ano, podle plánu.
 • 00:34:21 Ustupujeme do 3. pásma
  lehkých opevnění.
 • 00:34:24 Ale kam potom, bratře veliteli?
 • 00:34:27 Mosty jsou zničeny
  střemhlavými bombardéry.
 • 00:34:32 Naše letadla už dávno nestačí.
 • 00:35:04 Panebože!
 • 00:35:08 To jsou ty schůdky
  do levé střelecké místnosti.
 • 00:35:18 Ach, bože!
 • 00:35:23 Tady stál člověk u kulometu.
 • 00:35:28 Tady se zadělával
  pérovej ukazovatel.
 • 00:35:41 Nic se na tom nezměnilo.
  Chodby, voda, zima.
 • 00:35:53 A tady byl 4cm protitankový kanon
  a na něm byl rychlopalný kulomet.
 • 00:35:59 Tady máte vzduchotechniku za náma.
  Tohle je pro obchvat střílna.
 • 00:36:05 Tady šly roury, které by vyháněly
  vzduch a sály čerstvý.
 • 00:36:11 Tady byl lehký kulomet,
  u toho měl spoustu nábojů.
 • 00:36:23 Byl jsem povolán spěšně na frontu
  mezi pevnosti.
 • 00:36:29 Tady přestává dumání, přemýšlení,
  tady nastalo konání.
 • 00:36:35 A já jsem podle toho konal.
 • 00:36:42 Museli jsme věřit.
  Museli jsme v to věřit.
 • 00:36:47 Poněvadž to byla naše starost,
  a kdybychom to dělali špatně,
 • 00:36:52 tak by to byla chyba.
 • 00:36:54 My jsme museli věřit,
  že to je v pořádku.
 • 00:37:04 Voják je taky řemeslo.
 • 00:37:07 A my jsme v tom byli už ve Vojenské
  akademii v Hranicích vedeni,
 • 00:37:12 že když si toto řemeslo vezmeme,
  tak nás taky může čekat smrt.
 • 00:37:24 Možná, že člověk dělal hrdinu,
  a kdyby to začalo lítat okolo,
 • 00:37:29 že by taky možná sklapl.
  Ale byli jsme sem posláni,
 • 00:37:34 abychom to hájili se zbraní v ruce.
 • 00:37:54 Voják jsem byl dobrej, jelikož jsem
  věřil na to, že bude všechno dobrý.
 • 00:38:22 Halo, halo.
  Zde náhradní stanice Radiožurnálu.
 • 00:38:28 Praha hoří. Bojují zde hlavně
  civilisté, kteří brání proti přesile
 • 00:38:33 své domovy. Ale armáda opouští
  svá postavení. Slavní Spojenci nikde.
 • 00:38:39 Žádáme armádu, aby civilistům
  rozdala zbraně.
 • 00:39:10 Bude nutno západní Čechy vyklidit.
  Praha se změnila v pevnost.
 • 00:39:17 Máme telefonické zprávy, že hoří Hrad
  a Staroměstské náměstí.
 • 00:39:27 Německá branná moc je věrolomná,
  bombarduje naše památky.
 • 00:39:34 Neříká se mi to lehce.
  Praha hoří.
 • 00:39:59 Pozor, pozor.
  Vysíláme zvláštní zprávu.
 • 00:40:03 Prezident a vláda opustili
  ohroženou Prahu.
 • 00:40:06 Přesunuli se na Slovensko, kde
  i nadále vykonávají své úkoly.
 • 00:40:10 Dále vysíláme hudbu
  z gramofonových desek.
 • 00:40:13 Slyšte Českou filharmonii.
 • 00:40:26 Jaká je situace polským směrem,
  bratře generále?
 • 00:40:30 Myslím tím Těšínsko, však víš.
 • 00:40:32 Na polské hranici je kupodivu
  od toho jejich ultimáta kid.
 • 00:40:36 Zřejmě už tuší, že se nejedná
  o nějakou mazurku,
 • 00:40:40 ale o pochod na těžkou dobu.
  Jejich směr, to je jediné štěstí.
 • 00:40:47 Dobře víš, bratře veliteli,
  že jestli půjdou,
 • 00:40:51 tak je nemám čím zastavit.
 • 00:41:15 Naše pohraniční pevnosti i jejich
  posádky dostály svému slovu.
 • 00:41:20 Drží se. Nepřítel byl nucen
  stáhnouti se.
 • 00:41:26 Zdá se, že informace od velení armády
  nejsou úplné.
 • 00:41:30 Máme zde totiž zprávy od občanů,
  že německé pancéřové jednotky
 • 00:41:34 byly zpozorovány
  už i v Zábřehu na Moravě,
 • 00:41:37 a dokonce před Olomoucí
  směrem od Šternberka.
 • 00:41:40 To by znamenalo, že nás obešli.
 • 00:41:43 Vyčkejte, prosím,
  u svých radiopřijímačů.
 • 00:41:46 Tady stanice Radiožurnál, Praha.
 • 00:41:52 Ten důstojník měl pravdu.
  Pozorovací letoun hlásí,
 • 00:41:56 že Němci obešli některé naše tvrze.
  To je úplně nová taktika.
 • 00:42:01 Letectvo hlásí, že hlídky spatřily
  padáky u Bruntálu
 • 00:42:05 směrem od Velkých Heraltic
  u obce Košetice.
 • 00:42:09 To by bylo zákeřné.
  Armáda nesmí být obklíčena.
 • 00:42:14 Parašutisté byli i přes pomoc
  německé páté kolony rozprášeni
 • 00:42:18 našimi vojsky, ale za cenu
  našich obrovských ztrát.
 • 00:42:23 Byla to 7. výsadková divize,
  odhaduji tak 1000 mužů.
 • 00:42:26 Naštěstí rychle zasáhla naše
  8. divize a zničila je.
 • 00:42:30 Jejich nákladní Junkersy
  nemohly přistát.
 • 00:42:34 Bylo po dešti
  a půda byla rozmočená.
 • 00:42:37 Ještě nikdy nebylo použito
  výsadku v bojové operaci.
 • 00:42:40 To bylo zřejmě poprvé
  v dějinách války.
 • 00:42:43 A bylo to také poprvé,
  co byl tento výsadek zničen.
 • 00:42:47 Snad aspoň nějak vstoupíme do dějin.
 • 00:43:09 Nepřítel opakovaně útočí.
 • 00:43:11 Moji vojáci se drží,
  ale jsou vyčerpáni.
 • 00:43:15 Všechny své zálohy
  už jsem nasadil do boje.
 • 00:43:19 Žádám o posílení divizemi
  ze zálohy hlavního velitelství.
 • 00:43:23 Jinak budu muset
  pod tlakem ustoupit.
 • 00:43:26 Hlavní velitel rozhodl poslat vám
  na pomoc 1. rychlou divizi.
 • 00:43:31 I když má už málo tanků.
 • 00:43:43 Hlásím, že 1. rychlá divize byla
  obklíčena a rozbita u Tábora.
 • 00:43:48 Probilo se k nám jen několik
  málo vojáků.
 • 00:43:52 Na moravsko-slovenském pomezí
  je 8. sbor o 3 divizích.
 • 00:43:56 Zvážíme jeho nasazení
  a dáme ti vědět.
 • 00:44:03 Nemohu uvolnit ani prapor. Právě jsem
  dostal hlášení zpravodajské
 • 00:44:08 služby, že Maďarsko je plno
  německých a italských vojsk.
 • 00:44:13 Maďarsko nám zřejmě vpadne do zad!
 • 00:44:18 Slovensko musíme udržet,
  za každou cenu!
 • 00:44:21 Možná by byl k dispozici už nějaký
  dobrovolnický oddíl.
 • 00:44:26 Příslušníci srbského praporu
  opakovaně žádají o přijetí na frontu
 • 00:44:32 Byli přecvičováni na naše zbraně.
 • 00:44:37 Máme pro naše posluchače
  podivnou zprávu.
 • 00:44:40 Říšské ministerstvo zahraničí
  informuje, že se nad Německem
 • 00:44:44 objevily cizí bombardéry označené
  francouzskými výsostnými znaky.
 • 00:44:49 Shazují prý letáky s výzvou k míru,
  obviňující československou stranu
 • 00:44:54 jako viníka války. Tak za takovou
  spojeneckou akci pěkně děkujeme,
 • 00:44:58 pane Daladiere.
 • 00:44:59 Děkujeme všem statečným občanům,
  kteří nám podávají zprávy z bojišť.
 • 00:45:04 Naše armáda je na informace skoupá.
  Dozvěděli jsme se,
 • 00:45:08 že v mnoha městech, jako jsou
  Domažlice, Prachatice,
 • 00:45:12 byla naše postavení zrazena
  a obsazena civilními bojůvkami.
 • 00:45:16 Obsazují nedokončená lehká opevnění
  i kasárna.
 • 00:45:20 Naše hlídky se brání
  bývalým spoluobčanům.
 • 00:45:23 Těm, kteří svoji vlast zradili.
  Nebojte se, nezapomeneme.
 • 00:45:28 Z naší armády dezertují vojáci
  německé i maďarské národnosti,
 • 00:45:32 pokud vůbec ke svým jednotkám
  se dostavili. Mají strach.
 • 00:45:36 Z koho mají strach?
 • 00:45:38 Hlavní útok agresora zřejmě
  nyní přichází z Bavorska
 • 00:45:42 a směřuje k zničení či odříznutí
  naší 4. armády,
 • 00:45:46 když 1. armáda již zřejmě
  přestala existovat.
 • 00:45:50 Opouštíme náš vysílač
 • 00:45:53 a brzy se přihlásíme
  z dalšího náhradního stanoviště.
 • 00:45:56 Vydržte spolu s námi.
  Tady Československý vysílač Praha.
 • 00:46:01 Ještě stále k vám hovoří Praha.
 • 00:46:04 Je tady zle, bratře veliteli.
  Držíme se zuby nehty.
 • 00:46:08 Ne, ne, ne, neustoupíme.
 • 00:46:10 Útočí na nás 12 divizí 10. armády,
  mají vpředu jejich elitní
 • 00:46:15 1. panzerdivizion,
  tanky Panzer 1 a Panzer 2.
 • 00:46:20 A taky jednotky SS.
  To jsou zvláštní vojáci.
 • 00:46:24 Zabíjejí zajatce.
  To přece není možné!
 • 00:46:28 To nejsou Pravidla.
 • 00:46:41 Bratře generále, s 1. armádou
  nemáme spojení.
 • 00:46:46 2. armáda hlásí průlom,
  který není schopná zastavit.
 • 00:46:51 A 4. armáda bojuje z posledních sil.
 • 00:46:55 Je jen otázkou času, kdy bude muset
  začít ustupovat.
 • 00:47:00 Obrana na Českomoravské vrchovině
  je podle mě nemožná.
 • 00:47:05 Takže budeme muset
  ustoupit na Slovensko.
 • 00:47:10 Souhlasím,
  je to naše poslední možnost.
 • 00:47:13 Slovenské hory jsou
  naší jedinou šancí.
 • 00:47:17 Přemístíme velitelství do Trenčína.
  Budeš se chtít zastavit v Tuřanech?
 • 00:47:25 Ne. S bratrem jsem mluvil,
  když jsme jeli sem.
 • 00:47:30 Řekl jsem mu tehdy, že když padnu,
  chci být v Tuřanech pohřben.
 • 00:47:35 Když zemřít, tak čestně.
 • 00:47:38 Tak jsem to také napsal
  panu prezidentovi.
 • 00:47:42 Prezident by umírat neměl,
  toho teď čeká spousta práce.
 • 00:47:47 Umřít musí voják.
  Když, tak čestně.
 • 00:47:54 Už se stalo, bratře generále.
  Ztráty jsou strašné.
 • 00:48:02 O civilistech zprávy nemáme.
 • 00:48:15 Halo, halo.
  Hovoří vysílač Praha.
 • 00:48:18 Hlásíme se vám
  z dalšího stanoviště.
 • 00:48:21 Polní vojska ztrácejí svá postavení.
 • 00:48:24 Pevnosti se osaměle brání již jenom
  jako jednotlivé body obrany.
 • 00:48:29 Na těch si Němci vylámali zuby.
  Musíme však vzíti v úvahu,
 • 00:48:33 jaká škoda nastala tím, že obranná
  opevnění nebyla dokončena
 • 00:48:37 a vyzbrojena včas.
 • 00:48:46 Nemáme spojení s polovinou jednotek.
 • 00:48:58 Boj se přenesl do ulic a uliček
  našich měst a vesnic.
 • 00:49:02 Na vlastní oči jsem viděl
  naše statečné chlapce,
 • 00:49:06 jak se vrhají proti nepříteli,
  který nemá ani tolik odvahy,
 • 00:49:10 aby se jim postavil tváří v tvář.
 • 00:49:12 Proti útokům ze vzduchu
  jsou naše pušky bezmocné.
 • 00:49:28 Důležitá zpráva.
 • 00:49:33 Oslovili mě slovenští političtí
  příslušníci a přednesli svůj plán
 • 00:49:43 polsko-slovenské unie. Teď,
  když je prý válka prohraná,
 • 00:49:51 je to jediné řešení jejich situace.
  Poslal jsem je pryč s tím,
 • 00:50:01 že jsem voják, a ne politik.
 • 00:50:11 Takže se Slovenskem
  nemůžeme počítat.
 • 00:50:14 Není to pro mě žádná novinka.
 • 00:50:17 Zpravodajci chtějí odletět
  do Londýna. Mám se tě zeptat,
 • 00:50:22 zda poletíš s nimi.
 • 00:50:24 Ne. Já přece nemohu
  opustit své vojáky.
 • 00:50:31 Zůstanu s nimi.
 • 00:50:42 Bratře veliteli, hlásím, že polské
  jednotky právě obsazují Těšín.
 • 00:50:48 Bez boje. Za okamžik přijdou
  polští parlamentáři.
 • 00:50:52 Máš nějaké rozkazy?
 • 00:50:54 Počkali si, až budeme na kolenou.
  Ať si nemyslí, že zůstanou stranou.
 • 00:51:01 Klidně jim vyřiď,
  že teď budou na řadě oni!
 • 00:51:44 Praha byla obsazena
  německou brannou mocí.
 • 00:51:47 Vydal jsem rozkaz k ústupu
  na moravsko-slovenské pomezí,
 • 00:51:51 kde se připravuje obranná linie.
  Letecké síly jsou rozprášeny.
 • 00:51:56 Už to není síla,
  ale jenom letouny.
 • 00:52:01 Bohužel nemáme spojení
  s naší 1. armádou.
 • 00:52:04 A 4. armáda se zoufale snaží probít
  z obklíčení směrem na Brno.
 • 00:52:10 ROZHLASOVÉ HLÁŠENÍ
  Byli jsme právě informováni.
 • 00:52:13 Naši diplomaté se obrátili o pomoc
  na Společnost národů do Ženevy,
 • 00:52:18 ovšem bez valného úspěchu. Bývalými
  spojenci bylo dokonce naznačeno,
 • 00:52:22 že naše vláda je odpovědna
  za válku tím, že nepřistoupila
 • 00:52:27 na návrh odevzdání
  pohraničních území Německu,
 • 00:52:30 a tím se stala agresorem.
  Jsme sami.
 • 00:52:42 Pozor, pozor.
  Dostali jsme zvláštní depeši.
 • 00:52:46 Naše vláda v čele
  s panem prezidentem republiky
 • 00:52:51 odešla do emigrace.
 • 00:52:52 ŠPATNÝ SIGNÁL
  My odejít nemůžeme.
 • 00:52:56 Věříme našim statečným vojínům
  a důstojníkům.
 • 00:52:59 Vydržte, naše vysílání
  nemůže dále pokračovat.
 • 00:53:02 Loučíme se s našimi...
  ŠUM
 • 00:54:09 Skryté titulky: Leona Kminiaková
  Česká televize 2008

Související