iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 4. 2020
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
2719
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:04 Česko trápí katastrofální sucho.
 • 00:00:06 Obce už teď, v dubnu,
  omezují odběr pitné vody
 • 00:00:09 a hledají nové zdroje.
 • 00:00:12 Přibývá míst, kde se můžou
  samoplátci nechat otestovat
 • 00:00:15 na koronavirus.
 • 00:00:18 Využívají toho hlavně pendleři.
 • 00:00:22 Ivančice sklidily zhruba
  po půlstoletí první chřest.
 • 00:00:24 Navázaly tak na tradici
  z dob Rakouska-Uherska.
 • 00:00:33 Témata dnešního vysílání
  už znáte,
 • 00:00:35 za chvíli přidáme podrobnosti.
 • 00:00:38 Vítám všechny diváky
  z Moravy a Slezska.
 • 00:00:40 Sucho v Česku je nejhorší
  za posledních 500 let,
 • 00:00:43 upozorňují na to vědci zapojení
  do projektu InterSucho.
 • 00:00:46 Ubylo srážek, otepluje se
  a vysychají zdroje podzemní vody.
 • 00:00:50 I vodní toky jsou hluboko
  pod průměrem.
 • 00:00:53 V některých krajích
  za posledních 6 let chybí už
 • 00:00:56 víc než roční úhrn srážek.
 • 00:00:58 Řada obcí už proto omezuje odběr
  pitné vody a hledá její
 • 00:01:01 náhradní zdroje.
 • 00:01:03 Jde o situaci,
  jakou předchozí generace nezažily.
 • 00:01:08 -Můžeme o tom samozřejmě
  diskutovat o těch modelech,
 • 00:01:11 jestli je to za 500 let nebo 400,
  ale není to podstatné.
 • 00:01:15 Podstatné je, že v této době čelíme
  bezprecedentnímu období sucha
 • 00:01:22 jak ve své délce,
  tak svými dopady.
 • 00:01:25 -Nejhorší situace je
  na Znojemsku a Břeclavsku,
 • 00:01:27 kde opravdu ta relativní
  půdní vlhkost je na 20, 30 %.
 • 00:01:31 Což jsou nejhorší hodnoty
  pro celou Českou republiku,
 • 00:01:35 ale paradoxně ve srovnání
  s dlouhodobým průměrem
 • 00:01:37 je na tom jižní Morava lépe
  než zbytek republiky.
 • 00:01:41 A to právě z toho důvodu,
  že na jižní Moravě bohužel
 • 00:01:43 tyto hodnoty jsou v tuto dobu
  už normální,
 • 00:01:45 a to sucho je tady klasické
  a příroda je na to více zvyklá.
 • 00:01:46 Některé obce už kvůli suchu
  zakázaly zalévat zahrady
 • 00:01:49 nebo napouštět bazény pitnou vodou.
 • 00:01:51 Týká se to třeba oblastí
  na Olomoucku a Brněnsku.
 • 00:01:53 Obce se tak snaží zabránit
  plýtvání a ušetřit vodu
 • 00:01:56 na horké letní měsíce.
 • 00:01:59 Zároveň hledají nové zdroje vody
  a připravují podzemní vrty.
 • 00:02:06 -Milimetr, necelej, 0,3 jenom.
 • 00:02:09 Nějaké neměřitelné množství srážek.
 • 00:02:12 -Záznamy na meteorologické stanici
  v Luké na Olomoucku dokazují,
 • 00:02:14 že za poslední dva měsíce
  téměř nepršelo.
 • 00:02:18 -Poslední velký déšť zaznamenali
  meteorologové v Luké
 • 00:02:20 z 20. a 21. března, tehdy tady
  napršelo 8 milimetrů srážek.
 • 00:02:26 -Celkový úhrn za březen byl
  33 milimetrů srážek,
 • 00:02:28 což není žádná velká hodnota.
 • 00:02:30 -V obci si proto už teď dělají
  rezervu na léto.
 • 00:02:33 Kvůli velké spotřebě během
  Velikonoc zakázali zalévání
 • 00:02:36 nebo napouštění bazénů
  z obecního vodovodu.
 • 00:02:41 -Dělali záhonky, vysazovali,
  tak za ten víkend se zvedla
 • 00:02:44 spotřeba 100 kubíků,
  což bylo hodně.
 • 00:02:46 Teď už jsme se dostali do normálu.
 • 00:02:51 -Nezalíváme.
 • 00:02:53 Když prší, teď máme nachystané
  bečky, že to z těch okapů
 • 00:02:56 stáhneme do těch beček.
 • 00:02:58 -Jenže v obci se během příštích
  let mají postavit
 • 00:03:01 další desítky nových domů.
 • 00:03:03 A problémy pak mohou být
  i s běžnými dodávkami vody.
 • 00:03:07 -Připravuje se projekt na vrt,
  který by potom posílil
 • 00:03:10 stávající vodovodní zdroje.
 • 00:03:13 -Dva nové vrty mají už teď
  připravené v nedalekých Slatinicích.
 • 00:03:18 -Z toho stávajícího vrtu bychom to
  už nezabezpečili, vodu pro občany.
 • 00:03:22 Takže jsme se rozhodli
  udělat zkušební vrty.
 • 00:03:26 Ukončily se zkoušky
  vydatnosti vrtů.
 • 00:03:29 Vypadá to teda dobře,
  nechci to zakřiknout.
 • 00:03:32 -I když vodu v podzemí našli,
  napojit se na ni zatím nemohou.
 • 00:03:34 Potřebují získat povolení
  od spoluvlastníků cesty,
 • 00:03:37 která vede mezi vrtem a vodojemem.
 • 00:03:40 Část majitelů ale nejde dohledat.
 • 00:03:55 Se suchem pomáhá lidem bojovat
  ministerstvo životního prostředí.
 • 00:03:56 Vloni podpořilo víc než
  dvěma miliardami korun
 • 00:03:58 přes 4500 projektů.
 • 00:03:59 Letos plánuje rozdělit
  2,5 miliardy korun,
 • 00:04:02 na dotaci by tak mohly dosáhnout
  další 3000 projektů.
 • 00:04:04 Třeba na úpravu koryt řek,
  revitalizaci zeleně ve městech,
 • 00:04:06 výsadbu stromů nebo stavbu
  domovních čistíren odpadních vod.
 • 00:04:09 Úřad jedná s ministerstvem financí
  o navýšení investic
 • 00:04:12 do boje se suchem o další
  3,5 miliardy korun.
 • 00:04:15 Pomáhá i rezort zemědělství,
  jen loni ministerstvo
 • 00:04:19 investovalo skoro 14 miliard korun.
 • 00:04:23 Ječmen vysetý v březnu
  a nechaný přírodním srážkám
 • 00:04:27 versus ječmen únorový
  a pod závlahami.
 • 00:04:30 V zemědělském družstvu
  v Bulharech se letos bojí,
 • 00:04:32 aby krávy bylo čím krmit.
 • 00:04:36 -Letos vypadá to tak,
  že nebudeme sklízet žádné seno,
 • 00:04:38 protože když se na to podíváte,
  tak tu nic není.
 • 00:04:40 -Pampelišky kvetoucí těsně u země,
  trává zažloutlá a řídká.
 • 00:04:43 Koncem dubna by tu přitom měla
  sahat po kolena.
 • 00:04:45 A lepší to není ani
  o pár kilometrů dál.
 • 00:04:50 -Pšenice má v této době odnožovat
  a nabírat hmotu.
 • 00:04:53 Tady žloutne a pole je od sucha
  celé rozpraskané.
 • 00:04:56 -I proto si tady na Břeclavsku
  zemědělství bez závlah
 • 00:04:58 už neumí představit.
 • 00:05:06 Sucho se už teď na jaře projevuje
  i na řekách a potocích.
 • 00:05:08 Některými protéká jen
  10 až 20 procent vody
 • 00:05:09 oproti dlouhodobému měsíčnímu
  průměru.
 • 00:05:12 Platí to například na Zlínsku,
  kam zdravím Luboše Dostála.
 • 00:05:15 Luboši,
  ty jsi u Luhačovického potoku.
 • 00:05:18 Kolik je v něm aktuálně vody?
 • 00:05:23 -Dobrý večer.
 • 00:05:25 Vody je málo.
 • 00:05:34 Když se podíváme na koryto,
  působí spíš dojmem, že jsme u řeky,
 • 00:05:39 ale vystupují holé kameny.
 • 00:05:43 Dále je to spíš zelený záhon.
 • 00:05:49 Průtok je 300 litrů za vteřinu.
 • 00:05:53 Potoku ale pomáhá přehrada.
 • 00:06:00 Podobně je tomu i u přehrady u
  Slušovic na Zlínsku.
 • 00:06:05 Ta dotuje řeku Dřevnici.
 • 00:06:07 -Hladina klesá i na řece Dřevnici
  přímo v centru
 • 00:06:10 krajského města Zlína.
 • 00:06:12 Jak mimořádná situace to je?
 • 00:06:23 -Téměř prázdné koryto řeky
  Dřevnice vídáme každoročně,
 • 00:06:27 většinou to bývá až později v létě.
 • 00:06:33 Tentokrát to nevypadá příliš
  optimisticky už teď.
 • 00:06:39 S využitím archivu jsme připravili
  ohlédnutí.
 • 00:06:40 -Řeka Dřevnice pod Cigánovským
  mostem.
 • 00:06:42 Stojím přímo uprostřed koryta.
 • 00:06:44 Místo vodou se brodím
  vzrostlou trávou.
 • 00:06:45 Chodec teď žádný most nepotřebuje.
 • 00:06:47 Na druhý břeh přejde místy
  i suchou nohou.
 • 00:06:52 -To byly záběry ze srpna
  před 5 lety.
 • 00:06:53 Jenže situace ve Zlíně bývá
  každé léto podobná.
 • 00:06:55 A může být hůř.
 • 00:06:57 Už teď koncem dubna je Dřevnice
  těsně nad hranicí sucha.
 • 00:07:00 Korytem protéká 200 litrů
  za vteřinu.
 • 00:07:02 A to je pouhá pětina
  dlouhodobého dubnového průměru.
 • 00:07:10 V boji se suchem můžou pomoct
  i staré zapomenuté postupy
 • 00:07:12 nebo zemědělské stavby,
  které v krajině vybudovaly
 • 00:07:14 minulé generace rolníků.
 • 00:07:15 Některé metody se hodí
  i pro velkovýrobu
 • 00:07:18 a podniky hospodařící
  na stovkách hektarů.
 • 00:07:20 Jiné využijí drobní pěstitelé.
 • 00:07:24 Hliněná neglazovaná nádoba v zemi.
 • 00:07:26 To je olla.
 • 00:07:27 Způsob alternativní metody oproti
  klasickému povrchovému zalévání.
 • 00:07:31 Znali jí už Číňané před 2000 lety.
 • 00:07:36 -Ták a už to mám nachystáno.
 • 00:07:38 -Takto připravená olla
  se naplní vodou.
 • 00:07:41 Voda pak prosakuje stěnou nádoby
  přímo ke kořínkům rostlin v okolí.
 • 00:07:45 -Ona se tadleta technologie
  rozšířila po celém světě,
 • 00:07:47 jenom tu Evropu a Severní Ameriku
  to minulo, velmi pravděpodobně
 • 00:07:52 z toho důvodu, že nikdy nebyl důvod
  řešit nějaké dlouhodobější sucho.
 • 00:07:59 -Podle paní Šárky se olla hodí
  pro zahrady, skleníky, balkóny
 • 00:08:03 i terasy bytů.
 • 00:08:05 Zahradnice pro znovuoživení
  metody získala kamaráda keramika
 • 00:08:09 Karla Dufka.
 • 00:08:10 Oba teď připravují vylepšení
  projektu, který chtějí
 • 00:08:12 brzy představit.
 • 00:08:14 -Tak a máme hotovou malou ollu.
 • 00:08:17 Jiné místo, jiná metoda
  použitelná proti suchu.
 • 00:08:18 Jiří Holman šlechtí na rodových
  pozemcích ve Bzenci okurky.
 • 00:08:21 Skoro pod celým kilometr dlouhým
  polem natáhli zemědělci
 • 00:08:25 před sto lety odvodňovací drenáž.
 • 00:08:27 Nová šachta umožní za sucha
  odtok vody úplně zastavit.
 • 00:08:32 -Když bude velké sucho,
  tak si tady tu vodu zadržím
 • 00:08:34 v té půdě.
 • 00:08:37 Takže nebude potřeba závlahy
  nebo ne tak moc nebo vůbec.
 • 00:08:41 -Šachta i pole teď ale slouží
  kromě pěstování
 • 00:08:43 ještě pro vědecké účely.
 • 00:08:47 Odborníci zjišťují, jak účinně může
  ovládání drenáží pěstitelům pomoct.
 • 00:08:49 Přitom nejde o zanedbatelnou věc.
 • 00:08:54 Podobné podzemní stavby se táhnou
  pod čtvrtinou zemědělské půdy
 • 00:08:56 v Česku.
 • 00:08:57 -Ty regulační prvky můžou fungovat
  jako odvodnění a můžou fungovat
 • 00:09:00 i v tom režimu závlah.
 • 00:09:02 -Pomocí zakopaných trubek by tak
  zemědělec mohl plodiny
 • 00:09:04 zalévat zespodu.
 • 00:09:06 A vláha by k rostlinkám vzlínala.
 • 00:09:07 Jako se to děje i u pana Holmana.
 • 00:09:10 -Jako mokrý to je,
  to je úplnej kyt.
 • 00:09:15 V souvislosti se suchem hasiči
  varují před zítřejším
 • 00:09:18 pálením čarodějnic.
 • 00:09:20 V dubnu už likvidovali
  víc než dva a půl tisíce
 • 00:09:22 požárů v přírodě.
 • 00:09:25 Hromadné akce se kvůli opatřením
  proti šíření koronaviru
 • 00:09:27 konat nebudou.
 • 00:09:29 Pokud chtějí lidé slavit aspoň
  na vlastní zahradě,
 • 00:09:32 neměli by oheň podcenit
  a měli by zamezit jeho šíření,
 • 00:09:36 jinak jim hrozí pokuta
  až 25 tisíc korun.
 • 00:09:54 I dnes mám pro vás aktuální čísla
  kolem epidemie koronaviru:
 • 00:09:57 Nakažených přibývá výrazně
  pomaleji, do dnešního večera
 • 00:10:01 jich hygienici v celé ČR evidují
  sedm a půl tisíce,
 • 00:10:04 řada z nich se už ale vyléčila.
 • 00:10:07 Nemocných je aktuálně
  přes 4300.
 • 00:10:10 V našich regionech hlásí
  největší přírůstek nakažených
 • 00:10:14 Moravskoslezský kraj,
 • 00:10:16 kde se počet pacientů přehoupl
  přes tisícovku.
 • 00:10:18 V sousedním Olomouckém kraji se
  počet nemocných zvýšil jen o pět.
 • 00:10:21 Na východě Moravy přibyl
  od včerejška jen jeden pacient
 • 00:10:25 a na jižní Moravě pět.
 • 00:10:28 Ve vážném stavu zůstávají
  v brněnské nemocnici u svaté Anny
 • 00:10:31 čtyři lidé.
 • 00:10:35 -V současné době máme na
  anesteziologicko-resuscitační
 • 00:10:36 linice čtyři pacienty s onemocněním
  COVID-19 v těžkém stavu.
 • 00:10:38 Všichni čtyři jsou na umělé plicní
  ventilaci a jejich zdravotní stav
 • 00:10:40 je vážný.
 • 00:10:41 Bohužel včera jeden z pacientů
  s onemocněním COVID-19
 • 00:10:44 v těžkém stavu na anesteziologicko-
  resuscitační klinice zemřel.
 • 00:10:46 Předběžné výsledky studie
  kolektivní imunity by mohly být
 • 00:10:48 známé kolem 5. května.
 • 00:10:50 Dnes to oznámili statistici.
 • 00:10:52 Poslední desítky dobrovolníků
  už přijímají jen v Olomouci,
 • 00:10:55 jednotky pak v Litovli a Uničově.
 • 00:10:57 V Brně se dnes dopoledne naplnil
  potřebný počet i v poslední
 • 00:11:00 věkové kategorii, mezi dětmi.
 • 00:11:02 Na testy už můžou přijít jen lidé,
  které oslovil IKEM nebo statistici.
 • 00:11:10 -Je to kohorta zejména Českého
  statistického úřadu,
 • 00:11:13 která byla tazatelem vyzvána
  k účasti, dala souhlas
 • 00:11:17 a my jsme je pozvali, tak tyto
  respondenty, tyto dámy a pány
 • 00:11:19 velmi prosím, aby přišli a nechali
  se otestovat, a zrovna tak
 • 00:11:23 na Olomoucku.
 • 00:11:25 -Pozvaní účastníci studie
  se můžou nechat v Brně
 • 00:11:27 otestovat ještě
  na Moravském náměstí.
 • 00:11:30 Stany tady pro ně zůstanou
  otevřené do čtvrtečního večera.
 • 00:11:33 Přímo v Olomouci dnes bez objednání
  přijímali ještě zájemce
 • 00:11:36 ze skupiny 18 až 39 let,
  v té organizátoři potřebovali
 • 00:11:39 doplnit jeste 220 dobrovolníků.
 • 00:11:42 Jinak už ale v Olomouckém kraji
  chodí k odběrům jen lidé,
 • 00:11:45 kteří se zaregistrovali
  na začátku studie.
 • 00:11:47 Ta skončí o den dříve.
 • 00:11:48 Dobrovolníci objednaní na sobotu
  mají dorazit kdykoliv
 • 00:11:51 do páteční 18. hodiny.
 • 00:11:54 Míst, kde se můžou samoplátci
  testovat na koronavirus, přibývá.
 • 00:11:56 Na Moravě už jich je sedm.
 • 00:11:58 Dnes se přidala třeba
  Fakultní nemocnice Brno,
 • 00:12:01 od zítřka i soukromé laboratoře.
 • 00:12:04 Negativní výsledky stěrů jsou
  od pátečního rozvolnění pravidel
 • 00:12:07 žádané hlavně pendlery, kteří je
  potřebují pro přechod hranic.
 • 00:12:15 Na červené čáře zastavuje
  jedno auto za druhým.
 • 00:12:17 Jen včera, tedy první den
  testování, přijelo do stanu
 • 00:12:20 u nemocnice Znojmo téměř
  80 samoplátců, hlavně pendlerů.
 • 00:12:27 -Hotovo, můžete si roušku nasadit.
 • 00:12:28 -Otestovat se dnes nechala
  i Monika Miklicová.
 • 00:12:31 V práci v Rakousku nebyla
  měsíc a půl.
 • 00:12:35 -Už se začíná obchod, kde pracuji,
  takže potřebují zaměstnance zpátky.
 • 00:12:38 Sama si to platím.
 • 00:12:40 Zaměstnavatel se zatím
  nevyjádřil.
 • 00:12:42 -Zastávka ji vyšla na 2900 korun.
 • 00:12:47 Výsledek - ověřený certifikát,
  který potřebuje pro cestu
 • 00:12:49 přes hranice i zpět, přijde
  mailem nejpozději do dvou dnů.
 • 00:12:51 Objednat se lidé musí
  po telefonu.
 • 00:12:54 -No a na co to potřebujete,
  chcete rychlotest nebo stěr?
 • 00:12:58 -Vyptávají se na věci,
  které vůbec nenáleží tady
 • 00:13:01 k tomu odběrovému stanu,
  takže tady apeluji na pacienty,
 • 00:13:05 aby byli ohleduplní,
  aby neblokovali tu linku.
 • 00:13:07 -Samoplátci budou mít třeba
  v Brně už od zítřka možnost
 • 00:13:11 přijít sem do Židenic.
 • 00:13:13 Testování bude probíhat přímo
  tady, na dvoře sídla
 • 00:13:15 místních soukromých laboratoří.
 • 00:13:17 -Objednávání probíhá nikoliv
  telefonicky,
 • 00:13:20 ale přes internetové stránky.
 • 00:13:22 Systém potom vygeneruje přesný
  čas na minuty, kdy ten dotyčný
 • 00:13:26 má přijít.
 • 00:13:27 První termín, ten čtvrteční,
  je vyprodaný.
 • 00:13:31 -V Moravskoslezském kraji
  je celkem 12 odběrových míst.
 • 00:13:34 Na třech z nich otestují
  i samoplátce,
 • 00:13:36 a to v Ostravě-Vítkovicích,
  Bohumíně a Novém Jičíně.
 • 00:13:40 -Denně máme mezi druhou a čtvrtou
  hodinou vytyčené tyhlety odběry.
 • 00:13:44 ětšinou stíháme i do maximální výše
  třeba 60 70 odběrů denně udělat.
 • 00:13:48 -Všechny stěrem, tedy metodou,
  kterou lidé potřebují
 • 00:13:50 k vycestování.
 • 00:13:52 Na dnešek byly ale v Novém Jičíně
  objednaní jen tři lidé.
 • 00:13:59 Zdravotníci v prostějovské nemocnici
  začali jako první v Česku
 • 00:14:02 používat speciální senzory
  k nepřetržitému měření teploty
 • 00:14:04 pacientů.
 • 00:14:07 V reakci na pandemii koronaviru
  je vyvinula brněnská
 • 00:14:10 technologická firma.
 • 00:14:12 Sestrám ušetří čas a sníží
  riziko nákazy od pacienta.
 • 00:14:18 -Dobrý den, já vám teď
  nasadím takový teploměr.
 • 00:14:21 -Stačí přilepit nenápadnou
  destičku.
 • 00:14:22 Z jedné strany senzor teploty,
  uvnitř vysílač.
 • 00:14:25 Data míří bezdrátově
  do přijímače na pokoji,
 • 00:14:27 a z něj přímo do sesterny.
 • 00:14:33 -Automaticky nám to nahodí
  tady tuhle tabulku,
 • 00:14:34 kde máme jednotlivé pacienty.
 • 00:14:38 A můžeme sledovat jejich
  aktuální teplotu.
 • 00:14:41 -Systém upozorní, když překročí
  nastavenou hodnotu.
 • 00:14:44 S přesností 5 setin stupně měří
  senzor na jedno nabití 48 hodin.
 • 00:14:49 Se pouze teploměr vloží,
  zavře se to,
 • 00:14:52 a je tady jenom USB, napojíte to,
  nabijete to vlastně jako telefon.
 • 00:14:55 -Personál má k dispozici
  i grafy s průběhem teploty.
 • 00:14:59 Hlavně u infekčních nemocí
  jeden ze zásadních ukazatelů.
 • 00:15:02 -Je to pro nás důležité
  i třeba když bereme odběr krve,
 • 00:15:05 hemokultury, takže to můžeme
  zjistit bez problému,
 • 00:15:06 aniž bychom toho pacienta
  taky rušili.
 • 00:15:10 -U těch s Covidem-19 navíc
  kvůli měření už nemusejí
 • 00:15:12 čtyřikrát denně náročně oblékat
  a zase likvidovat ochranné obleky.
 • 00:15:20 -Jak je to důležité ukazuje,
  že i tady se přes přísná
 • 00:15:23 hygienická opatření nakazilo
  6 členů zdravotnického personálu.
 • 00:15:28 -Využití ale můžou senzory najít
  i na jiných odděleních
 • 00:15:30 nebo třeba jednotkách
  intenzivní péče.
 • 00:15:32 Zájem už mají i další nemocnice.
 • 00:15:38 Nouzový stav v Česku by měl
  trvat už jen necelé tři týdny,
 • 00:15:41 sněmovna nevyhověla vládě
  a souhlasila s prodloužením
 • 00:15:43 jen do 17. května.
 • 00:15:47 Kabinet žádal o týden víc,
  opozice naopak ještě méně.
 • 00:15:52 Výsledný návrh předložili komunisté.
 • 00:15:54 Vláda chce ale restriktivní
  opatření udržet až do 25. května,
 • 00:15:57 plánuje proto posílit pravomoce
  ministerstva zdravotnictví.
 • 00:16:03 -My budeme reagovat tím,
  že půjdeme v úterý do sněmovny
 • 00:16:08 v rámci legislativního stavu
  nouze a budeme chtít,
 • 00:16:11 aby ministerstvo zdravotnictví
  mělo větší kompetenci.
 • 00:16:13 To znamená, aby v rámci jejich
  kompetence mohli rozhodnout to,
 • 00:16:19 co jsme rozhodli na toho
  25. května.
 • 00:16:23 Podrobněji o návrhu hnutí ANO
  a o tom,
 • 00:16:25 jakou šanci má ve Sněmovně,
  rozeberou hned v úvodu
 • 00:16:27 dnešní Události.
 • 00:16:30 Stejně jako třeba novou výměru
  koronavirového příspěvku
 • 00:16:33 pro živnostníky za květen.
 • 00:16:35 Dívejte se v 7 večer.
 • 00:16:39 Větší ochranu klientů cestovních
  kanceláří žádá ombudsman
 • 00:16:41 Stanislav Křeček po ministryni
  pro místní rozvoj Kláře Dostálové.
 • 00:16:44 Na veřejného ochránce práv
  se obracejí lidé,
 • 00:16:46 kteří kvůli současné situaci
  nemají peníze na doplatky zájezdů
 • 00:16:52 nebo na storno poplatky.
 • 00:16:55 Podle vládou schváleného zákona
  dostanou lidé,
 • 00:16:59 kteří nemohou na dovolenou odjet,
  poukazy využitelné do srpna 2021.
 • 00:17:05 -Řešení té situace by asi bylo
  v tom, aby se nedostali
 • 00:17:08 do problémů nejen ti občané,
  kteří to zaplatili,
 • 00:17:10 ale ani ty cestovní kanceláře.
 • 00:17:13 Že by patrně vláda mohla
  pomoci podnikatelům přispět
 • 00:17:16 na zaplacení.
 • 00:17:18 -Podle Jana Papeže z Asociace
  cestovních kanceláří chtějí
 • 00:17:21 doplatky nejčastěji ty kanceláře,
  které už zaplatily plnou cenu
 • 00:17:24 za klienta.
 • 00:17:26 Nejčastěji se to týká třeba
  pobytů u moře.
 • 00:17:28 Podle Jana Papeže jde odhadem
  o dvě třetiny všech zájezdů.
 • 00:17:35 Na česko-polské hranici
  se střílelo.
 • 00:17:36 Nedaleko Opavy se ji pokusil
  směrem do Polska překročit
 • 00:17:40 Němec trvale žijící
  v České republice.
 • 00:17:42 Zastavila ho až výstražná
  střelba polských vojáků,
 • 00:17:45 kteří kvůli pandemii koronaviru
  střeží státní hranice.
 • 00:17:48 Nedaleko místa, kde k incidentu
  došlo, je Pavel Habram.
 • 00:17:53 Pavle, proč vojáci začali
  střílet?
 • 00:17:55 Pokusili se muže nejdřív odradit
  jiným způsobem?
 • 00:17:59 -Dobrý večer.
 • 00:18:08 Ano, stojíme nedaleko místa, kde
  ke střelbě došlo.
 • 00:18:16 Dotyčný muž po silnici mezi poli
  projížděl autem,
 • 00:18:23 zastavil u zátarasu a snažil se
  pokračovat dál pěšky.
 • 00:18:31 Polští pohraničníci ho několikrát
  upozorňovali,
 • 00:18:34 muž byl agresivní.
 • 00:18:39 Proto polský voják použil
  výstražnou střelbu.
 • 00:18:47 Vojáci poté muže zadrželi a
  předali pohraniční stráži.
 • 00:18:54 Jednalo se o muže německé
  národnosti.
 • 00:18:55 -Z našeho pohledu se muž
  na území ČR nedopustil
 • 00:18:56 žádného protiprávního jednání.
 • 00:18:58 Není tedy trestně odpovědný
  za žádný skutek.
 • 00:19:01 Podle mých informací polští
  kolegové českým policistům
 • 00:19:03 muže předali.
 • 00:19:04 Policisté učinili řádná opatření
  ve vztahu ke karanténním
 • 00:19:06 opatřením nařízeným v České
  republice.
 • 00:19:10 -Byla to ojedinělá situace,
  nebo už k něčemu podobnému
 • 00:19:13 na hranicích došlo?
 • 00:19:29 -Nebyla to první situace na česko-
  polských hranicích.
 • 00:19:39 U Glucholaz vrátili pohraničníci 3
  ženy na koních.
 • 00:19:43 Horší případ se stal na konci
  března,
 • 00:19:50 to bylo 24 Ukrajinců, kteří chtěli
  poblíž Javorníku
 • 00:19:54 ilegálně překročit hranice.
 • 00:19:55 -Říká Pavel Habram, děkujeme.
 • 00:19:56 Až do září nebude možné čerpat
  dotace Jihomoravského kraje,
 • 00:19:58 rada všechny dotační tituly
  pozastavila.
 • 00:20:01 Kvůli pandemii koronaviru se
  daňové příjmy kraje propadly
 • 00:20:04 odhadem o miliardu korun,
  navíc se zvýšily výdaje
 • 00:20:08 ve zdravotnictví a v dopravě.
 • 00:20:12 Silničář dnes zemřel při nehodě
  kamionu a asistenčního vozidla
 • 00:20:14 na dálnici D2.
 • 00:20:16 Šofér zahraničního nákladního vozu
  podle mluvčího Ředitelství silnic
 • 00:20:20 a dálnic nejspíš nedával pozor
  a v plné rychlosti narazil
 • 00:20:23 do světelné šipky a asistenčního
  vozu.
 • 00:20:26 Dálnice by měla být uzavřená
  do půl sedmé,
 • 00:20:30 odpoledne na místě natáčel
  Jakub Vácha.
 • 00:20:38 -Nehoda se stala v půl 2.
 • 00:20:47 Stále jsou zde kamiony v koloně,
  dálnice zůstává uzavřená.
 • 00:20:52 Dopravu odkládají policisté přes
  Hodonín.
 • 00:21:00 Tady vidíte kamion, který narazil
  do asistenčního vozidla ŘSD.
 • 00:21:08 Můžete vidět vozík, který je zcela
  zdemolovaný.
 • 00:21:18 Mluvčí záchranářů řekla, že muž
  zemřel ještě před jejich příjezdem.
 • 00:21:27 ŘSD evidovalo v roce 2019 76 nehod.
 • 00:21:36 Statistické údaje ŘSD uvádějí, že
  tragicé nehody,
 • 00:21:42 které se týkají zaměstnanců ŘSD v
  uplynulých letech
 • 00:21:44 časté nebyly.
 • 00:21:46 Po měsíci a půl se dnes lidem
  otevřela i druhá největší knihovna
 • 00:21:48 v Česku - Moravská zemská knihovna
  v Brně.
 • 00:21:50 Zatím jen v omezeném režimu.
 • 00:21:51 Přístupná je pouze půjčovna,
  studovny s prezenčními
 • 00:21:54 knihami zůstávají zavřené.
 • 00:21:57 V knihovně i nadále platí přísná
  hygienická a bezpečnostní opatření.
 • 00:22:02 Asi polovinu mostu přes Novomlýnské
  nádrže na silnici mezi Brnem
 • 00:22:06 a Mikulovem už strhli dělníci.
 • 00:22:08 Byl v havarijním stavu -
  Ředitelství silnic a dálnic
 • 00:22:11 postaví most nový.
 • 00:22:13 I přes mírné zdržení prací kvůli
  problémům ve stavebnictví
 • 00:22:17 stále platí, že by se řidiči
  měli z objízdných tras
 • 00:22:20 na hlavní silnici vrátit koncem
  roku.
 • 00:22:23 -Podstatná část té spodní stavby
  je nám doposud skrytá,
 • 00:22:27 hledání nějakých spár nebo čistění
  proto probíhá za pomoci potápěčů.
 • 00:22:35 -Ty nosníky, které jsme odjímaly,
  tak jejich část půjde
 • 00:22:39 na průzkum na VUT, kde se
  bude zkoumat poškození.
 • 00:22:43 -Na stavbě už pomáhal největší
  autojeřáb v České republice.
 • 00:22:46 Snášel betonové nosníky.
 • 00:22:48 Objeví se tu zase o víkendu,
  ovšem ve směru od Mikulova.
 • 00:22:59 Zahraníci u Ivančic začali sklízet
  chřest.
 • 00:23:04 Zasadili ho před 2 lety.
 • 00:23:08 Úroda je menší než doufali.
 • 00:23:17 Zahraníci chtěli sklidit 2 tuny
  chřestu.
 • 00:23:20 Poničily ho jarní mrazy.
 • 00:23:28 A také škůdci - vrtule chřestová.
 • 00:23:34 -Tvoří larvy do špiček chřestů.
 • 00:23:41 Larva poté žere kořeny.
 • 00:23:46 -Zahraníci sklidí asi 100 kg.
 • 00:23:50 Stěna musí být pevná a vysoká.
 • 00:23:54 -Na nožíku mám značku 20 cm.
 • 00:23:59 Je tam 2 cm navíc kvůli dalšímu
  zpracování.
 • 00:24:07 Po změření chřest uříznu.
 • 00:24:13 -Ivančice jsou chřestem proslulé.
 • 00:24:19 Letos se nebudou konat místní
  slavnosti.
 • 00:24:25 -Chřest bude pro dobrovolníky.
 • 00:24:30 _Město pěstování nevzdává.
 • 00:24:35 Věří, že za 2 roky bude situace
  lepší.
 • 00:24:39 Pro dnešek je to vše.
 • 00:24:45 Pěkný večer a děkujeme za pozornost.
 • 00:24:50 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, M. Labajová

Související