iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 12. 2013
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
3623
zhlédnutí

Archiv ČT24

Před dvaceti lety - rok 1993

Jaké byly nejdůležitější události roku 1993 kamerami České televize

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv ČT24

 • 00:00:14 Za malou chvíli přestane existovat
  československá federace,
 • 00:00:18 vznikne samostatný český stát.
  Jaké z toho máte pocity?
 • 00:00:21 Myslím, že nikdo jsme to nechtěli,
  ale když už k tomu došlo,
 • 00:00:24 tak to hlavní, co asi budeme muset
  udělat, je začít každý sám u sebe,
 • 00:00:28 a rozhodně to neoplakávat.
 • 00:00:30 -Dobrý! Výborně!
  Čechy Čechům! Čechy Čechům!
 • 00:00:37 -Hrozné. Opravdu hrozné. Vždycky
  jsem byl pro Československo.
 • 00:00:41 Nelíbí se mi ten postoj
  těchhle mladých lidí.
 • 00:00:44 Před malou chvíli přestala
  existovat československá federace.
 • 00:00:47 vznikl samostatný český stát.
  Jaké z toho máte pocity?
 • 00:00:50 Báječné! To je nejskvělejší okamžik
  mého života.
 • 00:00:58 Slavnostním zasedáním Poslanecké
  sněmovny Parlamentu České republiky
 • 00:01:02 za účasti členů české vlády,
 • 00:01:04 bývalých poslanců české části
  Federálního shromáždění,
 • 00:01:07 zástupců diplomatického sboru
  a dalších vzácných hostů
 • 00:01:10 ve Vladislavském sále
  Pražského hradu
 • 00:01:13 začaly celodenní oslavy prvního dne
  samostatné existence českého státu.
 • 00:01:18 S novoročními projevy vystoupili
 • 00:01:20 předseda Poslanecké sněmovny
  Milan Uhde
 • 00:01:22 a český premiér Václav Klaus.
 • 00:01:24 Dnešním dnem začíná existovat
  samostatný český stát.
 • 00:01:30 A je jedině na nás,
  a to skutečně na nás na všech,
 • 00:01:35 jaký bude, co do něho vložíme,
 • 00:01:39 jak konstruktivní přístup
  k jeho vytváření v nás převládne.
 • 00:01:45 -Převzali jsme domov poznamenaný
  hlubokými ranami.
 • 00:01:50 Jedna z nejtěžších, takřka vrozená,
  dá-li se to tak říci,
 • 00:01:55 se rozrostla a prohloubila natolik,
 • 00:01:58 že rozdělila dosavadní
  československý stát
 • 00:02:01 ve dva samostatné celky.
 • 00:02:07 Federaci sice odzvonilo,
  ale zvon
 • 00:02:09 ve varnsdorfské římskokatolickém
  kostele sv. Karla Boromejského
 • 00:02:13 ji bude připomínat stále.
 • 00:02:15 Právě díky federálnímu znaku
  na jeho těle
 • 00:02:18 pospíchali ve Varnsdorfu
  s jeho vysvěcením.
 • 00:02:21 Učinili tak na sklonku
  minulého roku.
 • 00:02:24 2,5tunový zvon,
  dosud největší z dílny
 • 00:02:26 Marie Tomáškové-Ditrichové
  z Brodku u Přerova
 • 00:02:29 odpočívá zatím na podlaze kostela.
  Čeká na to, až bude dostavěna věž,
 • 00:02:34 která by podle původních projektů
  měla dosáhnou výšky asi 65 m.
 • 00:02:40 Její výstavba se zastavila vinou
  1. světové války
 • 00:02:43 a dosud nepokročila.
 • 00:02:45 Zvon zasvěcený Svatému kříži,
  sv. Barnabášovi a sv. Alexejovi
 • 00:02:49 pak doplní svým cis laděním
  tři zvony,
 • 00:02:52 které už na nedokončené věži jsou.
 • 00:02:54 Podle staré pověsti
  tradované ve Varnsdorfu
 • 00:02:57 nebude v Evropě mír, dokud
  nebude dostavěna věž kostela.
 • 00:03:03 Od 26. ledna 1993 bude mít
  Česká republika hlavu státu.
 • 00:03:09 Do funkce byli navrženi
  tři kandidáti.
 • 00:03:12 Favorit vládní koalice,
 • 00:03:13 bývalý československý prezident
  Václav Havel,
 • 00:03:16 kandidát Sdružení pro republiku -
  Republikánské strany Československa
 • 00:03:19 a taktéž předseda této strany
  Miroslav Sládek
 • 00:03:22 a docentka biochemie
  Marie Stiborová,
 • 00:03:24 navržená klubem Levého bloku.
 • 00:03:26 Po 20. hodině sněmovna povstala
  a potleskem přivítala výsledek.
 • 00:03:30 Prezident republiky byl zvolen.
  Stal se jím Václav Havel.
 • 00:03:34 Důvěru mu vyslovilo 109 poslanců.
 • 00:03:36 Pro Marii Stiborovou
  hlasovalo 43 z nich,
 • 00:03:38 pro Miroslava Sládka 14.
 • 00:03:41 Děkuji Poslanecké sněmovně
  Parlamentu České republiky
 • 00:03:46 za důvěru, kterou mi projevila tím,
 • 00:03:49 že mne zvolila prvním prezidentem
  České republiky.
 • 00:03:59 A takhle to vypadalo
  krátce po zvolení Václava Havla
 • 00:04:02 ve Sněmovní ulici před budovou
  České národní rady.
 • 00:04:06 ZPĚV
 • 00:04:07 ...bory šumí po skalinách
  v sadě skví se jara květ,
 • 00:04:14 zemský ráj to napohled.
 • 00:04:25 Za tónů 4. věty 8. symfonie
  Antonína Dvořáka
 • 00:04:28 předseda Poslanecké sněmovny
  Milan Uhde
 • 00:04:31 a předseda vlády Václav Klaus
 • 00:04:33 do sálu uvedli prezidenta
  Václava Havla s manželkou Olgou.
 • 00:04:37 A pak, po krátkém uvítacím projevu
  Milana Uhdeho,
 • 00:04:40 pak už mohla nadejít chvíle
  z nejslavnostnějších.
 • 00:04:43 Slibuji věrnost České republice.
 • 00:04:48 Slibuji, že budu zachovávat
  její ústavu a zákony.
 • 00:04:54 Slibuji na svou čest,
  že budu zastávat svůj úřad
 • 00:04:58 v zájmu všeho lidu
 • 00:05:00 podle svého nejlepšího
  vědomí a svědomí.
 • 00:05:07 Krátce před 18. hodinou
  prezident Václav Havel
 • 00:05:10 promluvil z balkonu Pražského hradu
  k občanům.
 • 00:05:13 Věřím, že vyzbrojeni trpělivostí,
  prozíravostí a rozmyslem
 • 00:05:18 se vyrovnáme i s obtížemi,
 • 00:05:20 před něž nás velká společenská
  proměna, jíž procházíme,
 • 00:05:24 ještě postaví.
 • 00:05:28 Věřím, že se brzy staneme zemí
  obecně respektovanou
 • 00:05:31 pro svou slušnost, odpovědnost,
  odvahu a vynalézavost.
 • 00:05:41 Prezident Václav Havel dnes využil
  svého práva a vyhlásil amnestii.
 • 00:05:45 Oproti všeobecné amnestii
  z roku 1990
 • 00:05:48 je tato ale mnohem menšího rozsahu.
 • 00:05:50 Amnestie se vztahuje
  na nedbalostní trestné činy,
 • 00:05:53 za něž zákon stanoví trest
  odnětí svobody
 • 00:05:56 s horní hranicí
  nepřevyšující tři roky.
 • 00:05:58 Nesmějí být však páchány v souběhu
 • 00:06:00 s nedbalostním trestným činem
  přísněji trestným
 • 00:06:02 nebo s úmyslným trestným činem.
 • 00:06:04 Původní představa prezidenta
  Václava Havla o amnestii
 • 00:06:07 měla širší rozsah. V čem vláda
  tento rozsah amnestie omezila?
 • 00:06:11 Já bych řekl, že amnestie u nás
 • 00:06:14 je takovou strašně těžkou,
  složitou věcí,
 • 00:06:16 protože ta amnestie před třemi lety
  byla, zdá se, příliš velká.
 • 00:06:20 A většina našich občanů
  si to uvědomuje.
 • 00:06:23 My jsme dlouho o tom diskutovali,
 • 00:06:25 několik dní mě to trápilo.
  Sám to považuji za těžkou věc.
 • 00:06:29 A nakonec konsensus byl v tom,
 • 00:06:31 že by neměly být amnestovány
  úmyslné trestné činy.
 • 00:06:36 A amnestie se de facto tedy zúžila
  na trestné činy z nedbalosti.
 • 00:06:41 A to ještě pouze v rozsahu,
 • 00:06:43 pokud na ně trest maximální
  nepřekračuje období tří let.
 • 00:06:50 Od dnešního dne se staly okolkované
  a nové bankovky zákonnými platidly.
 • 00:06:54 Výměna peněz soukromých osob
 • 00:06:56 proběhla v celé republice
  bez problémů.
 • 00:06:59 Zda je v oběhu dostatek bankovek
  a drobných mincí,
 • 00:07:01 aby mohlo být zákazníkům
  bez potíží vráceno
 • 00:07:04 na okolkované pětisetkoruny
  a tisícikoruny,
 • 00:07:07 jsme se zajeli podívat
  do několika pražských obchodů.
 • 00:07:10 Dneska nejsou stokoruny.
 • 00:07:12 Dneska vrací lidé
  jenom padesátky, dvacítky
 • 00:07:15 a chodí s tisícovkami
  a s pětistovkami.
 • 00:07:17 Máte dost drobných peněz
  a malých bankovek na vracení?
 • 00:07:21 -Myslím, že ano. Je dost.
  -Nedělá vám to potíže?
 • 00:07:24 Ne. Málo stovek, ale jinak
  je to bez problémů všechno.
 • 00:07:27 -Máme dostatek jak papírových
  bankovek, tak kovových.
 • 00:07:33 Předsedou České strany
  sociálně demokratické
 • 00:07:36 byl v noci zvolen Miloš Zeman.
 • 00:07:38 Místopředseda ODS Jan Stráský
  v reakci na výsledek volby uvedl,
 • 00:07:42 že není přesvědčen o tom,
  že je to právě ta osoba,
 • 00:07:45 která může napomoci k vytvoření
  silné strany
 • 00:07:47 na levé části politického spektra.
 • 00:07:49 Místopředseda ODA Pavel Bratinka
  v této souvislosti řekl:
 • 00:07:53 "Je to rozhodně špatná zpráva
  pro tuto zemi a doufám,
 • 00:07:56 že i pro sociální demokracii."
 • 00:07:58 Předseda KSČM Jiří Svoboda
  prohlásil,
 • 00:08:00 že demokratickým šikům
  české pravice
 • 00:08:02 se Zemanovým zvolením
  nepochybně zatajil dech.
 • 00:08:05 Předseda KDS Václav Benda
 • 00:08:07 pokládá tuto volbu z dlouhodobého
  hlediska za špatnou zprávu.
 • 00:08:11 Sociální demokracie
  kráčí stejnou cestou
 • 00:08:14 jako sociální demokracie
  v západní Evropě.
 • 00:08:17 A věřím, že tato cesta
  bude mít i tentýž cíl.
 • 00:08:20 To znamená účast na vládě,
 • 00:08:22 a to ne z milosti
  současné vládní koalice,
 • 00:08:25 ale z vůle našich voličů.
 • 00:08:30 Běžný hraniční provoz,
 • 00:08:32 který začal na česko-slovenské
  hranici prakticky pře měsícem,
 • 00:08:35 funguje podle naší aktuální
  zkušenosti
 • 00:08:38 z hraničního přechodu v Mostech
  u Jablunkova bez větších zádrhelů.
 • 00:08:42 K překročení hranice stačí zatím
  občanům obou republik
 • 00:08:45 stále pouze platný občanský průkaz.
 • 00:08:47 Pravidelná celní kontrola
  probíhá jenom u kamionů
 • 00:08:50 vezoucích jak obchodní,
  tak neobchodní zboží.
 • 00:08:53 Namátkou jsou kontrolována
  některá osobní vozidla.
 • 00:08:56 Kromě nedávno instalovaných
  elektronicky řízených závor
 • 00:08:59 je zda však už v provozu
  také směnárna
 • 00:09:01 a své služby tu na rozdíl
 • 00:09:03 od slovenské strany
  beskydské hranice
 • 00:09:05 poskytuje nová speditérská firma.
 • 00:09:07 Chce-li však někdo projet či přejít
  mimo oficiální přechod,
 • 00:09:11 má i dnes stále
  ještě dostatek příležitostí.
 • 00:09:14 Stanoviště příslušníků pasové
  kontroly či pohraniční policie
 • 00:09:17 tu totiž zatím zřízena nejsou.
 • 00:09:22 326 nových příslušníků 1. českého
  praporu mírových sil OSN
 • 00:09:26 odjede během měsíce
  do bývalé Jugoslávie.
 • 00:09:29 Dnes se s nimi rozloučil prezident
  České republiky Václav Havel
 • 00:09:33 v doprovodu ministra obrany
  Antonína Baudyše.
 • 00:09:37 Výcvik vojáků,
 • 00:09:38 kteří vystřídají členy
  ještě československého praporu
 • 00:09:42 v Republice Srbská Krajina,
 • 00:09:44 začal v Českém Krumlově
  na konci února.
 • 00:09:46 První skupina odjede v pondělí
  do oblasti Plitvických jezer.
 • 00:09:50 Zda-li budou nováčci
  plnit stejné úkoly
 • 00:09:53 v téže oblasti
  jako jejich předchůdci,
 • 00:09:55 o tom rozhodne
  velení mise UNPROFOR.
 • 00:09:57 Jak dnes ujistil velitel praporu
  mírových sil pana prezidenta,
 • 00:10:01 jsou na své poslání
  výborně připraveni.
 • 00:10:05 Řadu jednání s opozičními stranami
  českého parlamentu
 • 00:10:08 zahájil prezident Václav Havel
  na zámku v Lánech.
 • 00:10:11 Dnes v podvečer se zde sešel
  s českou sociální demokracií.
 • 00:10:15 Domnívám se,
 • 00:10:18 že je to v podstatě první
  hodinový seznamovací rozhovor.
 • 00:10:21 A pokud budeme mluvit o celém
  tomto repertoáru, znamená to,
 • 00:10:25 že na jednu otázku bude tak
  v průměru 5 až 10 minut.
 • 00:10:28 Nedomnívám se, že naše problémy
  jsou tak jednoduché,
 • 00:10:32 aby se daly během 10 minut vyřešit.
 • 00:10:34 Chcete také hovořit o poměrném
  zastoupení ve vedení parlamentu
 • 00:10:38 nebo v jiných vedoucích funkcích?
 • 00:10:40 Chceme zastoupit o tom,
  že ve skutečně demokratickém státě
 • 00:10:44 by podobně jako v jiných
  demokratických státech
 • 00:10:47 mělo existovat poměrné zastoupení.
  A že vysoké státní funkce
 • 00:10:52 by měly být obsazovány
  na základě odborných znalostí,
 • 00:10:56 nikoliv na základě stranické
  nomenklaturní příslušnosti,
 • 00:11:00 jak u nás bylo posledních 40 let
  nechvalným zvykem.
 • 00:11:07 Je nám samozřejmě líto,
 • 00:11:09 když se v poslední době
  tento zvyk vrací.
 • 00:11:15 Prezident Spojených států Bill
  Clinton se ve Washingtonu
 • 00:11:19 sešel se svým českým protějškem
  Václavem Havlem.
 • 00:11:22 Bezpečnostní situace v Evropě
 • 00:11:24 a zejména konflikt
  v bývalé Jugoslávii,
 • 00:11:26 to byla podle očekávání hlavní
  témata rozhovorů Václava Havla
 • 00:11:30 s Billem Clintonem.
 • 00:11:32 Americký prezident
  se podle vlastního vyjádření
 • 00:11:34 ještě nerozhodl,
  zdali vojska Spojených států
 • 00:11:37 do konfliktů v Bosně zasáhnou.
 • 00:11:39 Vyslovil se však jednoznačně
  pro zesílení sankcí
 • 00:11:42 mezinárodního společenství.
 • 00:11:45 Václav Havel na tiskové konferenci
  po rozhovorech uvedl,
 • 00:11:48 že rozhodne-li se svět
  pro razantní kroky,
 • 00:11:51 Česká republika je podpoří.
 • 00:11:53 Na otázku České televize,
  zdali se rozhovory dotkly
 • 00:11:56 i možného přidružení
  České republiky
 • 00:11:59 k Severoatlantické alianci,
  prezident uvedl:
 • 00:12:03 Ta republika podobně jako další
  středoevropské země
 • 00:12:07 velmi naléhavě pociťují potřebu
  určitého těsnějšího přiblížení
 • 00:12:11 k NATO v zájmu celého toho
  středoevropského pásma,
 • 00:12:15 ale je to i v zájmu NATO samotného.
 • 00:12:21 Včera pozdě večer skončilo v Brně
  jednání mezi českým premiérem
 • 00:12:25 Václavem Klausem a předsedou
  slovenské vlády Vladimírem Mečiarem
 • 00:12:28 o dělení majetku bývalé federace.
 • 00:12:30 Přijedou vyjednavači, myslím
  delegace slovenské strany,
 • 00:12:33 na majetkové jednání
  s těmi spornými nároky,
 • 00:12:36 které se týkají
  know-how vlajky a pod.
 • 00:12:38 (slovensky) Jejich balík bude
  poměrně široký, přijdou se vším,
 • 00:12:41 především s těmi požadavky,
  které jsou z roku 1991, 1992.
 • 00:12:46 Ve Státní bance československé
  nejsou ještě dořešené otázky,
 • 00:12:49 které souvisí s devalvací.
  To jsou věci z roku 1991.
 • 00:12:52 Nejsou tam vypořádané víceré
  pohledávky z roku 1992,
 • 00:12:55 včetně nakládání se devizami.
  Takže to se musí všechno vyjasnit.
 • 00:12:59 A z toho nám potom vyjde
  výše schodku, který je.
 • 00:13:01 A když bude ten schodek pozitivní,
  proč bychom se k němu nepřihlásili.
 • 00:13:06 Není důvod.
 • 00:13:07 O tom, že by se dávalo
  do souvislosti banka a vesnice,
 • 00:13:12 to nikdy nikoho nenapadlo
  a to nepadlo ani slůvkem
 • 00:13:16 při dnešním jednání, protože to jsou
  věci, které spolu nepatří.
 • 00:13:20 Banka se bude hodnotit jako banka
  a vesnice ať kdo chce si počítá.
 • 00:13:25 Prostě to s tím nemá
  sebemenší souvislost.
 • 00:13:28 Takže nevím, nakolik je to rétorika,
  ale je naprosto nesporné,
 • 00:13:32 že toto česká strana
  nikdy nebrala vážně,
 • 00:13:36 a ani to nebylo předmětem jednání.
 • 00:13:42 Premiér Klaus souhlasí s návrhem
  slovenské strany,
 • 00:13:45 aby smíšená expertní komise znovu
  prověřila částku 24,7 mld. korun,
 • 00:13:50 kterou dluží Slovenská centrální
  banka České národní bance.
 • 00:13:54 Tato expertíza by podle Mečiarových
  slov neměla trvat déle než 1 měsíc.
 • 00:14:01 Levý blok dnes ji tradičně pořádal
  prvomájovou veselici
 • 00:14:05 na pražském koupališti Džbán.
 • 00:14:07 Několik tisíc lidí vyslechlo projev
  předsedy KSČM Jiřího Svobody,
 • 00:14:11 který několikrát zdůraznil nutnost
  jednotného postupu opozice.
 • 00:14:15 Přestože atmosféra byla celkově
  prosvobodovská, objevila se i hesla
 • 00:14:19 požadující odvolání antikomunistů
  z vedení KSČM.
 • 00:14:24 Za mimořádných bezpečnostních
  opatření se dnes
 • 00:14:27 na Střeleckém ostrově sešli
  příznivci anarchistického hnutí.
 • 00:14:31 Cílem setkání mělo být upozornění
  na špatnou bytovou politiku vlády
 • 00:14:35 a na preferování ekonomických zájmů
  před řešením ekologické krize.
 • 00:14:39 Bližší podrobnosti z akce,
  která se konala pod heslem
 • 00:14:43 "Proti bezohledné vládě peněz"
  zaznamenala Petra Flanderková.
 • 00:14:47 Na Střeleckém ostrově
  se sešli anarchisté,
 • 00:14:50 na Letné zástupci hnutí skinheads.
 • 00:14:52 Ti první, aby protestovali
  proti politice vlády,
 • 00:14:55 ti druzí čistě proto, aby si
  vyřídili účty s druhým táborem.
 • 00:14:59 Ke střetu obou skupin, který se
  předpokládal, nakonec nedošlo.
 • 00:15:02 Jediný konflikt vznikl mezi
  anarchisty a příslušníky policie,
 • 00:15:06 když se demonstranti
  pokusili změnit
 • 00:15:09 předem vytyčenou trasu pochodu.
 • 00:15:11 Při této potyčce byla lehce zraněna
  zpravodajka ČTK.
 • 00:15:16 Náš nejznámější dostih Velká
  Pardubická je středem pozornosti
 • 00:15:20 nejen přátel dostihového sportu,
  ale i ochránců zvířat.
 • 00:15:24 Protestní akce, diskuze, polemiky
  v tisku, to vše s jediným cílem,
 • 00:15:28 změnit či ponechat
  dosavadní ráz závodu.
 • 00:15:30 22 000 čtenářů jezdeckého časopisu
  Pferderevue v Rakousku a Německu
 • 00:15:35 je pro zrušení Velké pardubické.
 • 00:15:37 Na toto téma se konala v rakouském
  městě Welsu panelová diskuze.
 • 00:15:41 Proč se vlastně o bytí či nebytí
  Velké pardubické diskutuje
 • 00:15:45 někde v Rakousku?
 • 00:15:47 Tak já si myslím,
 • 00:15:51 že o bytí či nebytí si nenecháme
  nikým diktovat,
 • 00:15:54 ale je to spíš důsledek
  těch dezinformací,
 • 00:15:57 které probíhají v tisku vlastně
  po loňském ročníku Velké pardubické.
 • 00:16:01 Takže tam je hromada dezinformací.
 • 00:16:03 Ta diskuze ve Welsu probíhala v tom
  duchu, že jsme se snažili vysvětlit,
 • 00:16:08 co tady opravdu jak vypadá.
 • 00:16:10 Pozvali jsme sem šéfredaktora
  toho časopisu,
 • 00:16:13 který mimo jiné byl takovým
  organizátorem té protestní akce
 • 00:16:16 loňského roku, s tím, aby teda
  zjistil skutečný stav věcí
 • 00:16:20 a informoval své čtenáře pravdivě.
 • 00:16:25 Časopis mimo jiné napsal,
  že při loňské Velké zahynulo
 • 00:16:29 na Taxisově příkopě 10 koní.
 • 00:16:31 S příkopem jsou teda
  zatím dva návrhy.
 • 00:16:34 Náš návrh Dostihového spolku
  je změlčit ten příkop
 • 00:16:38 zhruba na 1 metr.
  Tím se tedy dosáhne i toho,
 • 00:16:41 aby ta doskoková hrana nebo ta stěna
  byla mělčí, pozvolnější,
 • 00:16:46 aby měl i ten kůň,
  který udělá chybu,
 • 00:16:49 šanci se z toho dostat
  pokud možno bez pádu.
 • 00:16:53 Druhý návrh je asociace
  Steeplechase,
 • 00:16:56 která navrhuje ten příkop zúžit
  na 3,5 metru.
 • 00:17:00 Jak to dopadne,
  si teď netroufám říct,
 • 00:17:04 ale rozhodně náš názor,
  jako zachovat parametry skoku,
 • 00:17:07 se budeme snažit hájit.
 • 00:17:14 Ještě před tím, než bylo zahájeno
  dnešní jednání koaliční třináctky,
 • 00:17:18 se v Praze sešli předsedové
  křesťanských koaličních stran,
 • 00:17:21 aby konzultovali své názory na to,
  jakým způsobem postupovat
 • 00:17:24 při jednání o restituci
  církevního majetku.
 • 00:17:27 Důraz byl kladen na otázku
  jednotného postupu obou stran,
 • 00:17:30 KDU-ČSL a KDS, ve věci restitucí
  církevního majetku
 • 00:17:34 před nadcházejícím jednáním
  koaliční třináctky.
 • 00:17:37 Značnou úlevu by pro státní
  rozpočet znamenala podle V. Bendy
 • 00:17:40 nabytá ekonomická
  soběstačnost církví,
 • 00:17:43 protože stát by nemusel církvi
  nadále vyplácet
 • 00:17:46 vysoké finanční částky,
  jako je tomu dosud.
 • 00:17:48 Pouze katolickou církev stát
  podporuje částkou
 • 00:17:51 ve výši 300 milionů korun ročně.
 • 00:17:53 Při dnešním hlasování
  Výboru zástupců ministrů
 • 00:17:56 o přijetí ČR do Rady Evropy se jako
  jediné zdrželo Lichtenštejnsko.
 • 00:18:01 Už včera prosadilo ke zprávě
  o České republice
 • 00:18:04 dodatek o politickém dialogu.
 • 00:18:06 Požadavky Lichtenštejnska vůči
  České republice se týkají
 • 00:18:10 majetku lichtenštejnské
  panovnické rodiny
 • 00:18:13 a podle slov předsedy parlamentu
  Milana Uhdeho
 • 00:18:16 jim v podstatě nelze vyhovět,
  neboť sahají až k roku 1918.
 • 00:18:20 Jednání Výborů zástupců ministrů
  začalo dnes dopoledne
 • 00:18:23 o hodinu poději díky průtahům,
  které způsobil maďarský vyslanec,
 • 00:18:28 jenž se nakonec hlasování
  o Slovensku zdržel.
 • 00:18:32 Výbor projednal jako první
  žádost Slovenska.
 • 00:18:35 Podle vysokého činitele
  Rady Evropy proto,
 • 00:18:38 aby Maďarsko svým případným
  hlasováním proti Slovensku
 • 00:18:42 nemohlo znemožnit přijetí
  České republiky.
 • 00:18:49 Protože osobnost Miloše Zemana
  jako předsedy
 • 00:18:51 nejsilnější opoziční strany
  je dostatečně známá,
 • 00:18:54 soustředila se naše pozornost
  především na mladou nevěstu.
 • 00:18:58 Ta se netají tím,
  že kvůli milovanému člověku
 • 00:19:01 dokonce přerušila studium
  na vysoké škole v Brně.
 • 00:19:04 Kterou vlastnost na svém muži
  obdivujete nejvíc?-Inteligenci.
 • 00:19:09 -A co byste chtěla napravit?
  Má nějakou chybu?-Kouření.
 • 00:19:13 Kromě svých stranických povinností
  si tedy Miloš Zeman dnes zavázal
 • 00:19:17 i k plnění povinností manželských.
 • 00:19:20 Myslím si, že člověk může
  dobře pracovat pouze tehdy,
 • 00:19:25 když sám má někoho rád a když ví,
  že někdo má rád jeho.
 • 00:19:28 Přestože si Ivana,
  odedneška Zemanová,
 • 00:19:31 prý přála tichou svatbu
  v kruhu rodinném,
 • 00:19:33 její přání zůstalo nevyslyšeno.
 • 00:19:35 Protože Miloš Zeman se o sňatku
  před časem zmínil před novináři,
 • 00:19:39 a tak se zřejmě nechtěně postaral
  o jejich hojnou účast.
 • 00:19:43 V početnějších zástupech se ovšem
  dostavili i hosté,
 • 00:19:46 kteří, jak bývá na svatbách zvykem,
  přišli popřát novomanželům
 • 00:19:50 jen to nejlepší.
 • 00:19:54 Podepsání česko-ruské smlouvy
  bylo bezesporu vyvrcholením
 • 00:19:57 dnešního programu Borise Jelcina
  v Praze.
 • 00:20:00 Ruský prezident také odsoudil
  invazi vojsk Varšavské smlouvy
 • 00:20:03 do Československa v roce 1968.
 • 00:20:06 Ještě jednou chci zdůraznit,
  že to hodnotíme jako agresi,
 • 00:20:09 jako hrubý útok na suverénní
  samostatný stát
 • 00:20:12 a vměšování se do jeho vnitřních
  záležitostí.
 • 00:20:15 Tímto jeho prohlášením a větou
  v preambuli byla uzavřena
 • 00:20:19 jedna ze složitých kapitol našich
  vzájemných vztahů.
 • 00:20:22 Je víc než symbolické,
  že přesně před 25 lety byl podepsán
 • 00:20:25 Moskevský protokol a také zahynula
  Marie Charousková,
 • 00:20:27 jedna z obětí okupace.
 • 00:20:29 Boris Jelcin však zopakoval
  ruské stanovisko,
 • 00:20:31 že zodpovědnost za události
  roku 1968 padají na hlavy
 • 00:20:34 tehdejších sovětských
  představitelů,
 • 00:20:36 se kterými současné demokratické
  Rusko nemá nic společného.
 • 00:20:43 Fundamentalisté od začátku říkají,
 • 00:20:45 že jsem doživotně odsouzen
  k domácímu vězení,
 • 00:20:48 chci-li uniknout jejich trestu.
 • 00:20:50 Je svrchovaně důležité,
  aby pochopili,
 • 00:20:53 že ani tak malého cíle nejsou
  schopni dosáhnout.
 • 00:20:56 To jsou slova, která dnes v Praze
  slyšeli novináři z úst
 • 00:20:59 Salmana Rushdieho,
  autora Satanských veršů,
 • 00:21:02 hledaného islámskými teroristickými
  komandy po celém světě.
 • 00:21:05 Před čtyřmi lety vypsal
  na jeho hlavu náboženský radikál
 • 00:21:09 imám Chomejní milionovou odměnu.
 • 00:21:11 Rushdieho Satanské verše byly
  údajně urážkou islámu.
 • 00:21:14 Od čtvrtka do dneška byl tento
  přední britský spisovatel v ČR.
 • 00:21:18 Zúčastnil se v Liblicích semináře
  o otázkách nacionalismu a rasismu.
 • 00:21:22 Jeho pobyt v České republice byl
  úzkostlivě tajen
 • 00:21:25 až do hodiny odjezdu, kdy Rushdie
  na ruzyňském letišti setkal
 • 00:21:29 s několika novináři.
 • 00:21:31 Ve čtvrtek ho neoficiálně přijal
  Václav Havel.
 • 00:21:33 Přijetí bylo výrazem spisovatelské
  kolegiality a lidské solidarity,
 • 00:21:37 řekl o setkání prezidentův mluvčí.
 • 00:21:42 Parlamentem jmenovaný prezident
  Alexandr Ruckoj
 • 00:21:44 a předseda parlamentu Ruslan
  Chasbulatov byli dnes večer zatčeni
 • 00:21:48 a podle ruského rozhlasu odvezeni
  do věznice Lefortovo.
 • 00:21:51 Mluvčí ruského prezidenta
  Dmitrij Rurikov k tomu dodal,
 • 00:21:54 že budou vyšetřováni a že by mohli
  být postaveni před soud.
 • 00:21:57 Máme co činit s osobami, které se
  pokoušejí o nový pokus o převrat,
 • 00:22:01 Jde o kriminální živly,
 • 00:22:03 řekl dnes v televizním projevu
  prezident Jelcin.
 • 00:22:05 Upozornil,
  že uložil generální prokuratuře,
 • 00:22:08 aby okamžitě zahájila trestní
  řízení proti těm,
 • 00:22:10 kdo se znovu pokusili o převrat.
 • 00:22:12 Jelcin dále prohlásil, že ozbrojená
  komunisticko-fašistická vzpoura
 • 00:22:16 bude v nejkratší době potlačena.
 • 00:22:18 Je to především boj o demokracii.
 • 00:22:20 A zdá se, že ty poslední kroky
  představitelů parlamentu
 • 00:22:25 trošku odkryly, kdo to vlastně jsou
  a koho zastupují.
 • 00:22:33 Podle prezidenta Havla jde o pestré
  spektrum nejrůznějších sil v Rusku,
 • 00:22:37 tedy od přátel starých pořádků
  až po šovinisty a nacionalisty,
 • 00:22:40 pro které je násilí hlavním
  a nejdůležitějším prostředkem
 • 00:22:44 politického boje.
 • 00:22:45 Je to střet demokratických sil
 • 00:22:48 s protidemokratickými silami,
  které vsadily na kartu násilí.
 • 00:22:53 A podle interpretace ruské strany
  a ruského velvyslance
 • 00:22:57 tyto síly prohrávají.
 • 00:23:02 Krátce po deváté hodině zahájili
  tady v Kopřivnici podle plánu
 • 00:23:05 delegáti svůj program volbami
  zástupců do nejvyšších orgánů ODS.
 • 00:23:09 Časový harmonogram ovšem narušily
  technické nedostatky
 • 00:23:12 v přípravě vlastních voleb.
 • 00:23:15 Už při té první, kdy byl jako
  jediný kandidát do funkce
 • 00:23:18 předsedy ODS navržen Václav Klaus,
  bylo po tajném hlasování v urnách
 • 00:23:23 o pět hlasovacích lístků více,
  než jich skrutátoři před volbou
 • 00:23:27 přítomným delegátům rozdali.
 • 00:23:29 Na základě této skutečnosti
  místopředseda ODS Jiří Vlach
 • 00:23:33 navrhl, aby byly delegátům
  proti podpisu vydány
 • 00:23:37 nové hlasovací lístky.
 • 00:23:39 Program voleb
  se tak zdržel o tři hodiny.
 • 00:23:42 V tuto chvíli,
  tedy v pravé poledne,
 • 00:23:45 byl i na následující funkční období
  novým předsedou ODS
 • 00:23:48 znovu zvolen dosavadní předseda
  Václav Klaus.
 • 00:23:51 Z 268 přítomných delegátů
  mu svůj hlas odevzdalo 220.
 • 00:23:55 Proti bylo 48 delegátů.
 • 00:24:00 Nově rekonstruovaný historický
  areál
 • 00:24:02 Českého vysokého učení technického
 • 00:24:05 byl dnes otevřen
  v Husově ulici v Praze.
 • 00:24:07 Na slavnostním shromáždění
  v přilehlé Betlémské kapli,
 • 00:24:10 která bude vysoké škole sloužit
  jako aula,
 • 00:24:13 vyzval prezident Václav Havel
  k zastávání pravdy a svobody
 • 00:24:17 v duchu kazatele Mistra Jana Husa.
 • 00:24:19 Rekonstrukcí areálu a vybudováním
  zázemí Betlémské kaple
 • 00:24:22 v objemu prací za 350 milionů korun
  současně vzniklo
 • 00:24:26 technicko-obchodní centrum.
 • 00:24:29 Do prahy dnes v předvečer Dne
  lidských práv na pozvání V. Havla
 • 00:24:32 přicestoval na krátkou návštěvu
  francouzský prezident
 • 00:24:36 Francois Mitterrand.
 • 00:24:38 Mimo jiné si zde připomněl páté
  výročí snídaně s osmi zástupci
 • 00:24:42 někdejšího československého
  disidentského hnutí.
 • 00:24:45 Na rozdíl od roku 1988 tentokrát
  Francois Mitterrand
 • 00:24:48 s účastníky tehdejší snídaně
  poobědval.
 • 00:24:50 Mezi pozvanými do budovy
  francouzského velvyslanectví
 • 00:24:53 na Velkopřerovském náměstí byli
  kromě českého prezidenta V. Havla
 • 00:24:57 i bývalý ministr zahraničí
  Jiří Dienstbier,
 • 00:24:59 někdejší předseda Sněmovny lidu
  Federálního shromáždění
 • 00:25:02 Rudolf Batěk, Václav Malý,
  Ladislav Lis, Karel Srp a další.
 • 00:25:06 Podle Jiřího Dienstbiera se během
  oběda diskutovalo o postojích
 • 00:25:10 České republiky k ES,
  o našem členství v NATO
 • 00:25:12 a o ruských požadavcích,
 • 00:25:14 aby střední Evropa měla zvláštní
  postavení mezi východem a západem.
 • 00:25:18 Oba státníci
  však žádné prohlášení neučinili.
 • 00:25:20 V odpoledních hodinách
  se francouzský prezident setkal
 • 00:25:23 také s premiérem Václavem Klausem.
 • 00:25:25 Jak uvedl francouzský
  prezidentský mluvčí,
 • 00:25:28 tématem rozhovorů měly být
  české a francouzské postoje
 • 00:25:31 ke vzájemným vztahům
  a k otázce budování Evropské unie,
 • 00:25:34 její organizace a bezpečnosti.
 • 00:25:38 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související