iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 8. 2006
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
32643
zhlédnutí

Hilsnerova aféra

Vražda švadleny Anežky Hrůzové, spáchaná před více než sto lety, rozdmýchala protižidovsky zaměřenou nenávist daleko přesahující naše hranice.

40 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hilsnerova aféra

 • 00:00:22 Končilo 19.století, které samo
  sebe považovalo za věk rozumu.
 • 00:00:27 Účastníci těch časů je líčí jako
  dobu příjemnou, ba přímo báječnou.
 • 00:00:32 Vzdělanci věřili, že společnost
  je na přímé a neomylmé cestě
 • 00:00:36 k nejlepším ze všech světů,
 • 00:00:38 že technický pokrok bude následován
  prudkým morálním vzestupem.
 • 00:00:43 Jen ti nejbystřejší
  spatřili zlá znamení doby
 • 00:00:46 a její varovné signály.
 • 00:00:51 Ani oni však netušili,
  že je to předzvěst hrůz 20.století.
 • 00:00:57 Zlověstné blýskání na horší časy
  se objevilo i v tehdejších Čechách.
 • 00:01:17 Česká aféra - později známá
  i ve světě jako hilsneriáda -
 • 00:01:21 začala na tomto místě
  u lesa zvaného Březina
 • 00:01:24 zhruba čtvrt hodiny chůze
  od města Polná.
 • 00:01:29 29.března 1899
  tam byla brutálně zavražděna
 • 00:01:35 devatenáctiletá švadlena
  Anežka Hrůzová.
 • 00:01:38 Nebyla však znásilněna
  ani oloupena.
 • 00:01:41 Z jejích věcí se ztratily
  jen šátek a skleněný růženec.
 • 00:01:45 Místní lékaři ovšem konstatovali,
  že hlavně chybí její krev.
 • 00:01:49 Na místě zločinu
  jí našli podezřele málo.
 • 00:01:58 Tajuplná smrt
  zbožné křesťanské panny
 • 00:02:01 probudila starou středověkou
  pověru o tom,
 • 00:02:04 že lidskou krev potřebují Židé
  pro své rituální obřady.
 • 00:02:08 I vyšetřovatelé zvolili verzi
  spiknutí k rituální vraždě.
 • 00:02:20 Leopold Hilsner
  byl pro obžalobu ideální figurou
 • 00:02:23 jako pomocník tajemných spiklenců.
 • 00:02:26 Nepříliš chytrý mladík -
  místní pobuda a budižkničemu -
 • 00:02:30 se osudný den pohyboval
  v blízkosti Březiny.
 • 00:02:33 A navíc byl Žid.
 • 00:02:38 Přestože důkazy proti němu
  byly chatrné
 • 00:02:41 a jeho údajní společníci
  nebyli nikdy vypátráni,
 • 00:02:45 proběhl s ním
  v Kutné Hoře proces
 • 00:02:47 absurditou jako opsaný
  z Kafkova románu.
 • 00:02:51 Hilsner byl odsouzen
  k trestu smrti provazem
 • 00:02:54 a zatímco čekal na kata,
  v Čechách i okolí vypuklo nadšení.
 • 00:02:59 Vzdálenější zahraničí
  bylo zdrženlivější.
 • 00:03:04 Masivní tisková kampaň
  a projevy populistických politiků
 • 00:03:08 rozněcovaly fantazii lidu.
 • 00:03:11 O rituální vraždě se v Čechách
  zpívaly písně a morytáty:
 • 00:03:23 Na hřbitově tělo mučednice
 • 00:03:27 pod hroudami těžké země tlí.
 • 00:03:31 Duše její jako jasná svíce
 • 00:03:36 s hvězdičkami na obloze dlí.
 • 00:03:40 Duše její jako jasná svíce
 • 00:03:44 s hvězdičkami na obloze dlí.
 • 00:03:48 Zloba Židů na tvůj život práhla
 • 00:03:52 a tu v květu krásné mladosti
 • 00:03:57 přehrozná smrt na tvůj život sáhla,
 • 00:04:01 zničená jsi vrahů krutostí.
 • 00:04:05 Přehrozná smrt na tvůj život sáhla,
 • 00:04:09 zničená jsi vrahů krutostí.
 • 00:04:14 Když se jaro na vše tvorstvo smálo,
 • 00:04:18 k životu budilo každý květ,
 • 00:04:22 v Knize osudu ti psáno stálo,
 • 00:04:26 že opustíš ošemetný svět.
 • 00:04:30 V Knize osudu ti psáno stálo,
 • 00:04:35 že opustíš ošemetný svět.
 • 00:04:39 Jméno tvoje žije v ústech lidu,
 • 00:04:43 též i jméno vraha netvora,
 • 00:04:47 protož každý křesťan chraň se Židů
 • 00:04:52 jako prašivého kocoura.
 • 00:04:56 Protož každý křesťan chraň se Židů
 • 00:05:00 jako prašivého kocoura.
 • 00:05:07 Uprostřed rasové nenávisti
  a středověkých předsudků
 • 00:05:10 nehodných konce 19.století
 • 00:05:12 se přece jen objevily
  záblesky zdravého rozumu.
 • 00:05:20 Z Francie přišlo dobrozdání
  profesora pařížské univerzity,
 • 00:05:24 které zpochybnilo nález polenských
  lékařů o chybějící krvi
 • 00:05:29 a nabídlo verzi
  sexuálního psychopata.
 • 00:05:40 Na pokyn z Vídně vypracovala
  posudek i pražská lékařská fakulta
 • 00:05:44 s přibližně stejnými závěry:
  Vraždu asi spáchal osamělý deviant,
 • 00:05:49 krev nezmizela,
  o spiknutí nemůže být řeč.
 • 00:05:58 Kriminalistická zkušenost říká,
 • 00:06:00 že sexuální devianti se nesdružují
  se spolupachateli.
 • 00:06:03 Tu vlastní aktivní trestnou činnost
  páchají o samotě, osamoceně.
 • 00:06:09 Už vlastně motiv činu to vyžaduje.
 • 00:06:12 Často si odnášejí nějaký fetiš
  z místa činu - oděvní součástku.
 • 00:06:16 Pro sexuálního devianta
  není příliš rozhodující,
 • 00:06:20 jestli uskuteční to znásilnění,
  nebo ne.
 • 00:06:23 Pro něj je vzrušující ta činnost,
 • 00:06:25 že nějakým způsobem znehybní nebo
  projevuje brutalitu vůči své oběti.
 • 00:06:29 Sexuální deviant byl například
  spartakiádní vrah Jiří Straka.
 • 00:06:41 Hilsner by vlastně mohl jít domů.
 • 00:06:44 Zvlášť když
  odborní lékaři usoudili,
 • 00:06:47 že jeho psychika a sexuální život
  byly naprosto normální.
 • 00:06:54 Domů nešel.
  Pověra rituální vraždy už prorostla
 • 00:06:58 českou společností
  jako jedové podhoubí
 • 00:07:01 a navíc justice
  jen nerada reviduje své omyly.
 • 00:07:10 V této době a atmosféře
  vstupuje do případu muž,
 • 00:07:14 s jehož jménem
  bude aféra navždy spojena -
 • 00:07:17 profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:07:20 Je mu 49 let
  a mnoho vody ještě uplyne,
 • 00:07:23 než se stane
  milovaným tatíčkem národa.
 • 00:07:29 Teď je na nejlepší cestě
  stát se národním nepřítelem.
 • 00:07:43 Tehdy už měl Masaryk za sebou
  nejedno střetnutí s předsudky
 • 00:07:46 a lidskou omezeností.
 • 00:07:49 Spor o pravost
  těchto údajně dávných Rukopisů
 • 00:07:53 mu nadělal víc nepřátel
  než příznivců.
 • 00:07:56 Pravověrní vlastenci
  mu nikdy neodpustili,
 • 00:07:59 že zpochybnil doklady
  o slavné a bájné české minulosti.
 • 00:08:03 Profesor Masaryk tvrdil,
 • 00:08:04 že opírat národní sebevědomí
  o podvrhy je ubohé a nemravné.
 • 00:08:13 Do Hilsnerova případu
  se však dostal skoro náhodou.
 • 00:08:16 Odpověděl písemně na otázku
  svého vídeňského žáka,
 • 00:08:20 co soudí o polenské aféře.
  Mimo jiné mu odepsal:
 • 00:08:25 "Antisemité neúnavně vydávají Židy
  za vrchol chytrosti a prohnanosti.
 • 00:08:30 Jak se s těmito vlastnostmi
 • 00:08:32 srovnává brutálně nepříčetný
  zločin v Polné?"
 • 00:08:39 Dopis s Masarykovým souhlasem
  otiskl vídeňský list
 • 00:08:42 a důsledky se dostavily téměř
  okamžitě.
 • 00:08:46 Kausa Hilsner už nebyla jen
  problémem společenským a právním,
 • 00:08:50 ale stala se velkou výzvou mravní.
 • 00:08:56 "Tím jsem se dostal do té mely",
  řekl pak Karlu Čapkovi v Hovorech.
 • 00:09:00 "Když už jsem řekl A,
  řekl jsem i B a C.
 • 00:09:05 Stál jsem proti
  Kocourkovu a Hulvátovu."
 • 00:09:15 Opravdu to byla mela
 • 00:09:18 a do té mely se Masarykovi
  ani tak moc nechtělo.
 • 00:09:22 On hlavně neměl žádný důvod.
 • 00:09:25 Že by měl nějak zvlášť rád Židy?
  Neměl.
 • 00:09:30 Netýkalo se ho to ani osobně.
 • 00:09:34 Ale týkalo se ho to lidsky.
 • 00:09:37 On prostě do té hilsneriády šel,
  aniž musel.
 • 00:09:42 A to - zejména dneska -
  by si měl člověk připomínat.
 • 00:09:46 Že jdou lidé do nějakého zápasu,
  poněvadž jde o nějaký princip,
 • 00:09:50 bez něhož demokratická
  společnost nemůže existovat.
 • 00:09:54 V daném případě princip pravdy.
 • 00:09:59 Na podzim roku 1899
  Masaryk píše a vydává brožuru
 • 00:10:03 "Nutnost revidovat
  proces polenský."
 • 00:10:07 Hned v jejím úvodu vysvětluje:
 • 00:10:11 "Tímto rozborem procesu polenského
  chci podle svých sil odčiniti
 • 00:10:15 hanbu české žurnalistiky.
 • 00:10:17 Tolik nestoudnosti, nemyšlení,
  vášnivé ukvapenosti
 • 00:10:22 a k tomu přímo nelidskosti
  až ukrutnosti!
 • 00:10:25 Zjev takový dá se vyložiti
  jen nervózní podrážděností
 • 00:10:29 a abnormálním stavem
  českého a rakouského života vůbec."
 • 00:10:34 "Profesor Masaryk českým Zolou.
 • 00:10:37 Dreyfus ve Francii
  našel svého Zolu,
 • 00:10:40 a tu bezpochyby pokálené
  vavříny téhož
 • 00:10:43 panu Masarykovi nedaly spát."
 • 00:10:50 "Rituální pověra jest hroznou
  obžalobou českého národa."
 • 00:10:55 "Masaryk touto brožurou, jejíž
  nález je útokem na zdravý rozum,
 • 00:11:00 vrhá všemu českému lidu
  ve tvář políček."
 • 00:11:05 "Mám právo pozvednouti svého hlasu,
 • 00:11:08 abych rozborem procesu
  ukázal a dokázal,
 • 00:11:11 v jakém patologickém stavu
  se náš národ teď nalézá."
 • 00:11:23 "Takového barnumství, takového
  balamucení pod rouškou vědeckosti
 • 00:11:28 věru ještě nebylo.
  A to prý všechno v zájmu pravdy."
 • 00:11:32 "Celý tisk s Národními listy v čele
  mám proti sobě."
 • 00:11:48 Přidal se i dr.Baxa, poslanec
  a právní zástupce rodiny Hrůzových.
 • 00:11:55 "Není-li Masaryk dobře informován,
  jest jeho mravní povinností
 • 00:11:59 neplésti se do věcí,
  kterým nerozumí."
 • 00:12:03 A anonymové veršovali:
 • 00:12:07 "Masaryčku, Masaryčku,
  máš velmi úlisnou hubičku.
 • 00:12:10 Myslím, že jsi dostal od židáčků
  pár tisíců na ručičku.
 • 00:12:15 Zasloužil bys, Masaryčku,
  jít s Hilsnerem na houpačku."
 • 00:12:20 "Až Hilsner z šibenice sundán bude,
  můžete být ujištěn,
 • 00:12:25 že na ní
  ještě dosti místa pro vás zbude."
 • 00:12:30 Až dojemný je
  korespondenční lístek z Vinohrad:
 • 00:12:34 "Vaše Blahorodí!
  Račte přijmouti od nás všech
 • 00:12:38 nejhlubší soustrast, voni vole.
 • 00:12:49 Masaryk nabídl ve své brožuře
  i takzvanou transportní teorii,
 • 00:12:54 která připouštěla možnost,
  že Anežka byla zavražděna jinde
 • 00:12:59 a tělo posléze
  přepraveno do Březiny.
 • 00:13:02 Tím by se vysvětlilo,
  proč tam chyběla krev.
 • 00:13:05 Ale v tom se patrně mýlil.
 • 00:13:10 Oponenti postřehli jisté trhliny
  v jeho argumentaci
 • 00:13:13 a Masaryka obvinili, že
  se vyjadřuje k odborným problémům,
 • 00:13:16 v nichž není erudován.
 • 00:13:19 Dokonce prý ani neví,
  kde Polná leží.
 • 00:13:22 Masaryk samozřejmě
  nebyl neomylný člověk.
 • 00:13:26 Jeho argumentace
  ve věci hilsneriády má slabiny.
 • 00:13:33 Ale nebyly to rozhodující slabiny.
  Mnohem závažnější byla skutečnost,
 • 00:13:37 že ve svých spisech a projevech
  nashromáždil skutečné doklady
 • 00:13:44 o nesmyslu rituální pověry.
 • 00:13:47 Na tom nic nemění skutečnost,
  že se mýlil
 • 00:13:50 v té tzv.transportní teorii,
  když se domníval,
 • 00:13:54 že zavražděná Anežka Hrůzová byla
  na místo činu přinesena odjinud.
 • 00:14:02 Ale fakt je, že nikdo nevystupoval
  s takovou metodičností
 • 00:14:06 proti rituální pověře jako Masaryk.
 • 00:14:10 Masaryk ovšem - to je pravda -
  si více cenil boje
 • 00:14:15 o samotný princip
  potlačení rituální pověry
 • 00:14:21 a méně důležitý mu byl
  osobní osud Leopolda Hilsnera.
 • 00:14:26 Ale i z toho by se dala nakonec
  formulovat jenom teoretická výtka,
 • 00:14:32 protože v praxi,
  ve svých naprosto účinných gestech
 • 00:14:37 a v řadě konfliktů,
 • 00:14:39 které měl a vybojoval
  s českou společností té doby,
 • 00:14:43 nikdo neobhajoval osobní nevinu
  Leopolda Hilsnera
 • 00:14:49 právě tak jako Masaryk.
 • 00:14:51 A když se proti němu zdvihla
  bouřlivá vlna odporu,
 • 00:14:56 tak Masaryk prohlásil:
 • 00:14:59 "Já se nedám denuncovat a já
  se nedám zakřiknout od nikoho."
 • 00:15:05 Pro mě z toho vyplývá
  jednoduchá věc,
 • 00:15:09 že Masaryk neměl strach.
 • 00:15:14 Profesor Masaryk
  zajel do Polné dvakrát
 • 00:15:17 pod pseudonymem doktor Boeck.
  Nejel tam polemizovat,
 • 00:15:21 ale v tichosti ověřovat fakta.
 • 00:15:26 Později o pobytu
  v tomto městě napsal:
 • 00:15:29 "Milí lidé, ti Polenští.
  Ale vsedla na ně ta pověra.
 • 00:15:33 Vybíjejí Židům okna
  a snad by je dokonce i byli zbili."
 • 00:15:38 Možná i Masarykovi
  tam hrozilo jisté nebezpečí,
 • 00:15:41 máme-li ovšem věřit
  místnímu folkloru.
 • 00:15:50 Při sběru písní
  na Českomoravské vysočině
 • 00:15:56 zachytili jsme v roce 1965
  od zpěvačky paní Šimkové
 • 00:16:00 tuto vzpomínku, která vypověděla
  o Masarykově návštěvě v Polné:
 • 00:16:07 Lidi se bouřili,
  že Masaryk hájí Hilsnera,
 • 00:16:11 tak ho chtěli odvézt
  na posraným trakaři do Šlapánova.
 • 00:16:14 Oni snad by ho ti Polňáci utloukli,
  jak byli rozzuření.
 • 00:16:18 Poslyšte, milí křesťané,
  o židovské vraždě v Polné.
 • 00:16:24 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:16:29 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:16:35 Vandrovali dva židáci
  od Březiny po silnici.
 • 00:16:40 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:16:46 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:16:51 Když Anežku vyčichali,
  do lesa ji dál zavlekli.
 • 00:16:57 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:02 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:07 Oprátku jí na krk dali,
  pod krkem ji podřezali.
 • 00:17:13 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:18 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:24 Krev do mísy nachytali,
  do macesů zadělali.
 • 00:17:29 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:35 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:40 Masaryk Židy zastává,
  zaplatit si od nich dává.
 • 00:17:46 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:51 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:17:56 Pověz nám teď, Masaryku,
  kolik dostal jsi zlatníků.
 • 00:18:02 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:18:07 Polná, Březina,
  holka nevinná v vraždě v Polné.
 • 00:18:15 Útoky, urážky
  a denunciace se stupňovaly.
 • 00:18:19 V Čechách se navíc objevil
  nevídaný jev.
 • 00:18:22 Tradičně pokrokové studentstvo se
  obrátilo proti svému profesorovi.
 • 00:18:27 Studentské nápisy hlásaly:
  Pryč s českým Zolou!
 • 00:18:31 Masarykova dcera Alice byla
  fyzicky napadena kolegou filozofem.
 • 00:18:37 Ale tím to neskončilo.
 • 00:18:41 Za zpěvu národních písní
  táhl zdivočelý hlouček studentů
 • 00:18:45 k Masarykovu bytu
  v Thunovské ulici 16.
 • 00:18:50 Výkřiky "Hanba", "Pryč s ním"
 • 00:18:52 nebyly výjimkou.
 • 00:18:54 Křičelo se také "Pereat".
  Česky to znamená "Ať zhyne".
 • 00:18:59 Když se později objevila policie,
 • 00:19:02 nezachovali se "vlastenci"
  příliš statečně.
 • 00:19:05 Rychle se rozešli a ve skupinách
  povykovali po pražských ulicích.
 • 00:19:18 Studenti vypískali svého profesora
  i v posluchárně Karlovy univerzity.
 • 00:19:23 Nedovolili mu ani promluvit.
  Masaryk tedy psal:
 • 00:19:27 "Já vždy ctil českého studenta
  a jeho důvody jakékoliv.
 • 00:19:31 Stojím zde v slovu
  a zodpovím každou otázku."
 • 00:19:37 Žádná se neozvala. Jen jakýsi
  student Fiala na tabuli dopsal:
 • 00:19:41 České krve by se na něm
  ani Hilsner nedořezal.
 • 00:19:46 Ostatní volali:
  Židovský zaprodanče!
 • 00:19:51 Svět zaznamenal, jak se rektor
  české univerzity zachoval zbaběle.
 • 00:19:55 Nařídil Masarykovi dovolenou.
 • 00:19:58 Zahraničí vůbec vnímalo,
  čeho si v Čechách nepovšimli.
 • 00:20:04 "Profesora Masaryka zná Evropa,
  zná ho celý svět.
 • 00:20:08 Je to jedna
  z nejjasnějších osobností,
 • 00:20:11 které kdy činností svou okrášlovaly
  zdi evropské univerzity."
 • 00:20:20 "Na boje pro své vystoupení
  v procesu Hilsnerově
 • 00:20:24 vzpomínám nerad
  a s vnitřním odporem,
 • 00:20:27 protože byly hrubé
  a přímo barbarské."
 • 00:20:31 Domácími poměry byl znechucen.
  Zvlášť těžce nesl,
 • 00:20:37 že se budoucí česká inteligence
  chová jako hulákající ulice.
 • 00:20:46 Pro c.k.rakouské úřady začala
  být Hilsnerova aféra
 • 00:20:50 v české provincii neúnosná.
 • 00:20:53 Nejvyšší soudní a kasační dvůr
  ve Vídni
 • 00:20:57 zrušil na jaře roku 1900
  kutnohorský rozsudek
 • 00:21:00 a nařídil nové jednání
  u krajského soudu v Písku.
 • 00:21:09 Dobový tisk zavtipkoval:
 • 00:21:12 Doktor Herben s Masaříkem,
  pojedou prý do Písku
 • 00:21:16 pomáhati Hilsnerovi
  vymotat se z řetízků.
 • 00:21:22 Krátce po kutnohorském rozsudku
  smrti se Hilsner doznal.
 • 00:21:27 Označil za spolupachatele
  vraždy Anežky Hrůzové
 • 00:21:30 dva potulné židovské chudáky
  Wassermanna a Erbmanna.
 • 00:21:38 Naivně si chtěl
  zachránit život přiznáním,
 • 00:21:41 které chtěli všichni slyšet -
 • 00:21:43 že vražda byla činem rituálním
  a židovským spiknutím.
 • 00:21:48 Jenomže osočení tuláci
  měli bezpečná alibi
 • 00:21:52 a Hilsner při konfrontaci
  výpověď odvolal.
 • 00:21:57 Křivé nařčení bylo tedy jeho
  jediným prokázaným obviněním.
 • 00:22:03 Ovšemže mu v Písku přitížilo.
 • 00:22:13 Citujeme ze stenografického
  záznamu procesu:
 • 00:22:17 Předseda senátu: Nevzal jste však
  celou věc nazpět, nýbrž jste řekl:
 • 00:22:21 To není ten Wassermann,
  kterého já měl na mysli.
 • 00:22:25 Ještě jste si držel
  pravého Wassermanna v rezervě?
 • 00:22:30 Obžalovaný: Neměl jsem rozum.
  Vymyslel jsem si i polského Žida.
 • 00:22:36 -Odkud?
  -Z Osvěčimi.
 • 00:22:41 -Jak jste připadl na Osvěčim?
  -Protože nejvíc Židů je v Osvěčimi.
 • 00:22:47 Smích v sále. Psal se letopočet
  1900, poslední rok 19.století.
 • 00:23:03 Masaryk samozřejmě nemohl
  dohlédnout, kam až to povede,
 • 00:23:06 ale nebezpečí rasistické
  nákazy rozpoznal bezpečně.
 • 00:23:14 Po letech jeho syn Jan
  k tomu dodal:
 • 00:23:18 "Kdyby můj táta ve svém krásném
  životě neuděla nic jiného,
 • 00:23:22 než že se zastal chudáka Hilsnera,
 • 00:23:25 byl by pro mne
  ten nejslavnější člověk na světě."
 • 00:23:30 V roce 1900
  si to v Čechách nemysleli.
 • 00:23:40 Písecký soud
  odsoudil Hilsnera na smrt.
 • 00:23:48 Rozsudek vyvolal
  v Čechách dobrou náladu.
 • 00:23:51 Šibenice se stala námětem vtipů
  a rekvizitou dobových pohlednic.
 • 00:23:57 Mnoho jich došlo
  do vězení v Písku také Hilsnerovi.
 • 00:24:00 Některé s předtištěným textem:
 • 00:24:05 Už jsi tady nemožným,
  nic Tě nazachrání,
 • 00:24:09 proto koukej, ať jsi pryč,
  zde máš na vybrání.
 • 00:24:15 Samozřejmě že v každé době
  se najdou podobní pisatelé,
 • 00:24:18 ale jsou časy, mravy a poměry,
  které je přímo aktivují.
 • 00:24:24 Mnozí z nás si pamatují
  petice pracujících
 • 00:24:28 a přání lidu "psovi psí smrt".
 • 00:24:31 V takových dobách je lhostejné,
  zda je nepřítel třídní,
 • 00:24:35 národní nebo rasový,
  Hlavně když visí.
 • 00:24:43 Z mozolů krvavých pansky žije,
  z mozolů křesťanů sedláků.
 • 00:24:50 Ještě krví křesťanskou se myje
  pod ochranou četných bodáků.
 • 00:24:58 A lid dosud krámy Židů plní
  jako postižený slepotou,
 • 00:25:05 Žid se směje, po křesťanu frní,
  že se zabývat má žebrotou.
 • 00:25:13 Z mozolů tvých, lide, Židák žije,
  z krvavých mozolů křesťanů.
 • 00:25:21 Krev křesťanskou jako upír pije,
  dělníků, sedláků, měšťanů.
 • 00:25:28 Co platno,
  že pěst se v kapse chvěje
 • 00:25:32 a že kletbou chvěje se ti ret?
 • 00:25:36 Tomu všemu Žid se jenom směje,
  tím jestřába nezastavíš let.
 • 00:25:43 Tomu všemu Žid se jenom směje,
  tím jestřába nezastavíš let.
 • 00:25:53 Dnes už víme, kam duchovní klima
  "krvavých mozolů dělníků,
 • 00:25:58 rolníků a pracující inteligence"
  nakonec vedlo.
 • 00:26:03 Budoucí diktátoři
  nasávali nenávist třídní, rasovou
 • 00:26:06 i nacionální už v mládí.
  A v dospělosti ji bohatě rozvinuli.
 • 00:26:43 Ale to jsme trochu
  předběhli historii.
 • 00:26:46 Na začátku 20.století
  se zatím tento prozíravý muž doby
 • 00:26:50 snaží zabránit nejhoršímu.
 • 00:26:54 Vzhledem k následujícím dějinným
  katastrofám usiluje o minimum,
 • 00:26:58 ale kdyby jenom prokázal,
 • 00:27:00 že Leopold Hilsner -
  mladý povaleč a někdy tulák -
 • 00:27:04 nezosnoval tajemné spiknutí
 • 00:27:06 a rituální pověra je výplodem
  bludných představ a předsudků,
 • 00:27:10 bylo by to
  velké vítězství pro budoucnost.
 • 00:27:21 Bohužel rozum a pravda
  vždy nevítězí.
 • 00:27:24 Jeho Veličenstvo si už nepřálo
  pokračování polenské aféry.
 • 00:27:29 Bálo se nepokojů a pogromů,
  chtělo mít v říši klid.
 • 00:27:37 Přesto však -
  jako výraz dobré vůle -
 • 00:27:40 změnil císař Hilsnerův
  hrdelní trest na doživotí.
 • 00:27:47 Úsilí o revizi procesu pokračovalo,
  ale už nemělo šanci.
 • 00:27:51 Brzy lidé začali mít jiné starosti.
 • 00:28:18 Teprve v posledním roce 1.světové
  války byl Leopold Hilsner
 • 00:28:22 aktem milosti posledního rakouského
  císaře propuštěn na svobodu.
 • 00:28:27 Strávil ve vězení
  bez 11 dnů 19 let.
 • 00:28:47 Tisíce mil odtud si Tomáš
  Garrigue Masaryk šťastně oddychl:
 • 00:28:51 Bože, tož se nám to
  přece jen povedlo!
 • 00:28:55 Odechnutí patřilo
  nové Československé republice.
 • 00:29:01 Její založení byl výsledek
  vojenských akcí a politických činů,
 • 00:29:05 ale v pozadí hrála důležitou roli
  morálka zakladatelů nového státu.
 • 00:29:10 Jistě to platí i o Masarykovi.
 • 00:29:12 Jeho mravní postoje v Hilsnerově
  aféře mu otevíraly dveře
 • 00:29:16 k vlivným osobnostem
  a v Americe získaly přízeň tisku.
 • 00:29:35 Prezident Masaryk
  později přiznal Karlu Čapkovi:
 • 00:29:38 Politicky nám to hodně pomohlo.
 • 00:29:45 Historie si neodpustila ironii.
 • 00:29:47 V Čechách
  přivítal nového prezidenta
 • 00:29:51 i jeho nepřítel z aféry
  doktor Baxa.
 • 00:29:54 Později se stane primátorem
  hlavního města Prahy,
 • 00:29:57 vlastenecký zápal si ponechá,
  na rasizmus, Hilsnera
 • 00:30:01 a rituální pověru rychle zapomene.
 • 00:30:08 Nové poměry žádaly nové myšlení
  a doktor Baxa byl pružný politik.
 • 00:30:17 Propuštěný vězeň Leopold Hilsner
  žil převážně ve Vídni.
 • 00:30:21 Prokleté jméno si změnil na Heller,
  oženil se
 • 00:30:25 a živil se podomním obchodem.
  Moc dobře se mu asi nedařilo.
 • 00:30:31 Písemně žádá prezidenta
  Masaryka o finanční podporu.
 • 00:30:36 Tehdy se jejich osudy
  naposled setkávají.
 • 00:30:41 Podporu dostal
  a brzy nato ve Vídni zemřel.
 • 00:30:52 Nekrolog v Neue Freie Presse
  končil tehdy zbožným přáním:
 • 00:30:56 "Případ Hilsner
  zůstane navždy výstrahou těm,
 • 00:31:00 kteří jsou zaslepeni
  rasovou nenávistí."
 • 00:31:05 Přání nebylo vyslyšeno.
 • 00:31:12 Už brzy se z Německa
  ozval Adolf Hitler.
 • 00:31:19 Hilsnerův případ dobře znal
  a věřil i v rituální pověru.
 • 00:31:23 Svědčí o tom rozhovor, který vedl
  s ideologem nacizmu Eckartem.
 • 00:31:30 "Že to Židé dělají,
  rozumí se samo sebou.
 • 00:31:33 Dokonce drze popírají,
  že by takový krevní rituál měli.
 • 00:31:38 Jak je to dlouho, co byl
  Žid Hilsner hladce usvědčen
 • 00:31:41 z rituální vraždy
  a odsouzen k smrti?"
 • 00:31:44 "Byla mu ale udělena milost",
  namítl Eckart.
 • 00:31:47 "I kdyby", zvolal Hitler.
  "Byl odsouzen. Průkazně. Nesporně.
 • 00:31:53 Žádný Žid to nespraví ze světa."
 • 00:31:59 Jeho spolubojovník Heinrich Himmler
  si napíše do svého deníčku:
 • 00:32:04 "Tento rozhovor je duchovně bohatý
  a velmi inspirativní."
 • 00:32:08 Později jako říšský vůdce SS
  bude mít vedoucí roli
 • 00:32:12 v "konečném řešení
  židovské otázky".
 • 00:32:15 Semínko inspirace
  padne na připravenou půdu.
 • 00:32:22 Aby i široká veřejnost
  byla náležitě připravena,
 • 00:32:25 publikuje nacistický žurnalista
  Julius Streicher
 • 00:32:29 hrůzná vyobrazení rituálních vražd,
  včetně vraždy v Polné.
 • 00:32:40 A tak se v Německu
  opět mluví o krvi.
 • 00:32:43 Teď už řízně a hlasitě.
 • 00:32:46 O jejím mýtu, dějinném poslání
  a nutnosti krevní očisty
 • 00:32:50 od nežádoucích elementů.
  "Německo Němcům!"
 • 00:32:59 Hesla jako vystřižená
  z Hilsnerova případu
 • 00:33:02 jsou znovu
  na vývěsních štítech nacionalizmu.
 • 00:33:08 S typickou důkladností je brzy
  stanoveno, s kým se kdo může ženit,
 • 00:33:13 kam smí a nesmí chodit,
  jaký původ mají mít jeho děti.
 • 00:33:17 A kdyby snad někdo nerozuměl
  šroubovaným větám paragrafů,
 • 00:33:21 dostal k nim názorné obrázky.
 • 00:33:24 Jako u psích rodokmenů.
  Bílí jsou čistokrevní,
 • 00:33:28 černí rasově závadní,
  šediví bastardi.
 • 00:33:35 Adolf Hitler začal
  osnovat skutečnou rituální vraždu.
 • 00:33:40 Jak jinak nazvat jeho vizi
  hromadné zápalné oběti?
 • 00:33:45 Naplánoval ji Heinrich Himmler
 • 00:33:48 a s byrokratickou pečlivostí
  ji zorganizoval esesman Eichmann.
 • 00:33:56 To jsou
  ti praví rituální spiklenci,
 • 00:33:58 které tak dlouho a marně
  hledal kutnohorský i písecký soud.
 • 00:34:03 Vraždu mimo jiné
  spáchali opravdu v Březině,
 • 00:34:06 v táboře Auschwitz - Birkenau,
  Osvětim - Březinka.
 • 00:34:13 Kdyby se Leopold Hilsner
  dožil těch časů,
 • 00:34:17 byl by znovu - potřetí
  a definitivně - odsouzen.
 • 00:34:21 Šel by mezi prvními.
 • 00:34:34 Ozvěna hilsneriády se do Čech vrací
  s německou okupací,
 • 00:34:38 ale nemá zde už velký účinek.
 • 00:34:41 Případ znovu propagandisticky
  oprašují lidé všelijak pokřivení,
 • 00:34:45 místní fašisté a kolaboranti,
  kterými česká společnost pohrdá.
 • 00:34:50 I když je tehdy antisemitizmus
  v Čechách státní doktrínou,
 • 00:34:54 lidé podvědomě tuší,
  že tohle rasové běsnění
 • 00:34:57 se může později týkat všech.
 • 00:35:01 Projev říšského protektora
  Heydricha na Pražském hradě o tom,
 • 00:35:05 že "toto je prostor, kde Čech
  koneckonců nemá co pohledávat",
 • 00:35:10 byl sice supertajný,
  ale v Čechách se nic neutají.
 • 00:35:16 Konečně je přece v logice
  každého totalitního rasizmu,
 • 00:35:20 že odstraňováni jsou
  postupně všichni závadní,
 • 00:35:23 až zůstane jen vyvolená čistá rasa.
 • 00:35:30 Případ Leopolda Hilsnera si říká
 • 00:35:32 i o přezkoumání
  právní stránky případu.
 • 00:35:36 Zdálo by se,
  že po tolika hrůzách 20.století
 • 00:35:40 je zničený život jednoho židovského
  nešťastníka téměř nevýznamný.
 • 00:35:44 Morálně má ovšem vždycky smysl
  napravit i dávnou,
 • 00:35:48 dosud neodčiněnou křivdu.
 • 00:35:50 Mimo jiné i pro naše
  národní čisté svědomí.
 • 00:35:55 Paradoxně přišel podnět
  k revizi rozsudku z Vídně.
 • 00:35:59 Citujeme ze současného tisku:
 • 00:36:02 "Jistý doktor Vašíček,
  žijící ve Vídni,
 • 00:36:06 přišel na to, že známý vrah z Polné
 • 00:36:08 nebyl nikdy
  českým soudem rehabilitován."
 • 00:36:11 Dr.Vašíček tedy podal stížnost
  pro porušení zákona
 • 00:36:15 nejvyšší státní zástupkyni
  České republiky.
 • 00:36:18 Odpověď obdržel na naše
  právní poměry téměř obratem.
 • 00:36:23 "Nebylo zjištěno nic,
  co by odůvodňovalo závěr,
 • 00:36:26 že se Leopold Hilsner
  nedopustil zločinů,
 • 00:36:29 za něž byl bývalým
  Krajským soudem v Písku odsouzen."
 • 00:36:33 Autor článku
  k úřední odpovědi dodává:
 • 00:36:37 I když zástupkyně státní zástupkyně
  panu Vašíčkovi napsala,
 • 00:36:41 že žádné další opatření
  z naší strany činěno nebude,
 • 00:36:45 doufám, že se nakonec
  nějaký opravný prostředek najde.
 • 00:36:50 Autor doufal správně.
  Případu se posléze ujalo
 • 00:36:53 Ministerstvo spravedlnosti
  České republiky
 • 00:36:56 a vyžádalo si expertizu.
  K jakým závěrům došla?
 • 00:37:01 Náš odbor dohledu dospěl k závěru,
 • 00:37:04 že v případě pana Hilsnera
  byl skutečně porušen zákon.
 • 00:37:10 Minimálně pokud jde o dokazování.
 • 00:37:12 Dokazování nebylo provedeno tak,
  jak bychom si asi představovali.
 • 00:37:17 Řada důkazů měla i jiné vysvětlení,
 • 00:37:21 které by naopak svědčilo
  spíše ve prospěch obžalovaného.
 • 00:37:25 Problém ale je, že konečnou
  instancí byl kasační soud ve Vídni,
 • 00:37:31 který v té věci rozhodoval.
  Z hlediska mezinárodního práva
 • 00:37:34 není možné dovodit,
  že kterýkoli náš soud,
 • 00:37:38 v tomto případě
  by se jednalo o Nejvyšší soud,
 • 00:37:41 který by rozhodoval na základě
  stížnosti pro porušení zákona,
 • 00:37:44 mohl revidovat rozhodnutí
  kasačního soudu ve Vídni.
 • 00:37:52 Případ Leopolda Hilsnera
  právní tečkou rozhodně nekončí.
 • 00:37:59 Zkušenost učí, že duchovní klima
  doby je nepřenosné a nesdělné.
 • 00:38:04 Proto poučení a varování historie,
  jak vidět, bývají neúčinná.
 • 00:38:16 Z tragédie Anežky Hrůzové
  a Leopolda Hilsnera,
 • 00:38:21 která začala v těchto místech,
  můžeme vyvodit,
 • 00:38:28 že každý projev nenávisti
  národnostní, antisemitské,
 • 00:38:33 rasové nějak souvisí s násilím
  v těch posledních důsledcích.
 • 00:38:39 A strašlivým důsledkem
  antisemitisnu byl holocaust
 • 00:38:43 - průmyslové ničení milionů lidí.
 • 00:38:46 Proti takovým předsudkům se musí
  postupovat rychle, rozhodně a včas.
 • 00:38:53 Nedávno jsem měl v rukou
  záznam z archivu T.G.Masaryka.
 • 00:38:58 V roce 1927, když se začaly
  v Československu ukazovat
 • 00:39:04 první známky fašizmu, Masaryk řekl:
 • 00:39:09 "Někteří lidé se snadno chytí
  na primitivní mysticizmus národa
 • 00:39:15 a na protižidovství. A vy víte,
  jak to bylo tenkrát s Hilsnerem.
 • 00:39:21 To by se nám rozrostlo.
 • 00:39:23 Proti fašizmu
  se musí jít hned od začátku.
 • 00:39:29 A já myslím,
  že to by měl být dnešní postoj
 • 00:39:32 v boji proti jakékoli diskriminaci
  a jakýmkoli předsudkům i dnes.
 • 00:39:40 Aby se nám to nerozrostlo,
 • 00:39:43 musí se proti tomu postupovat
  od začátku, hned, dnes.
 • 00:40:01 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2006

Související